TACK för ditt stöd! – För att Ingrid&Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp.

Swisha  ditt stöd: 123 587 22 54 eller via  Donorbox

Sanningen om Nordstream

Publicerad 7 juni, 2023

Vem sprängde Nordstream 1 och 2 i september 2022? Kommer sanningen någonsin att bli tydlig och leder det då till konsekvenser för de skyldiga? Ytterst lite fakta har läckt ut om vem som gjorde vad under sprängningen av gasledningarna. I går publicerade Washington Post en artikel som pekar ut Ukraina, men de har inte hela bilden klar för sig – här får du mer kött på benen!

Det närmaste vi har kommit i jakten på sanningen är Seymour Hershs uppmärksammade avslöjande tidigare i år. Han pekade då ut USA som hjärnan bakom operationen och Norge som landet som tryckte på knappen. Men enligt mina källor är norrmännen antagligen oskyldiga – det mest sannolika är faktiskt att det var de sex ukrainarna på segelbåten Andromeda som utlöste sprängladdningen. Något som alltså även Washington Post skrev om 6 juni, även om de missar hur pådrivande USA var i händelseförloppet. WaPo stannar vid att Vita Huset fick förhandsinformation om sabotageplanerna, men så enkelt var det inte enligt mina källor.

Den flerfaldigt prisbelönta journalisten Seymour Hersh pekade ut USA och Norge som skyldiga till sprängningen av Nordstream-ledningarna. Men han hade inte hela bilden klar för sig. BILD: Wikimedia Commons.

När den prisbelönte journalisten Seymour Hersh 8 februari i år publicerade sitt avslöjande på Substack drog världen efter andan. Hade alltså USA sprängt de gasledningar som försåg Tyskland med billig energi och därmed försatt Natokollegan i en extremt farlig och utsatt position? Behandlar man sina vänner så?

Innan vi ger oss in i spelet kring gasledningarna måste vi ha en sak fullständigt klar för oss: Krigets första offer är alltid sanningen. Winston Churchill uttryckte det brutalt ärligt:

”I krigstid är sanningen så dyrbar att den måste förses med en livvakt av lögner.”

Victoria Nuland har uttalat sig uppseendeväckande rakt på sak om Nordstream. BILD: Brookings Institute/Flickr

Men lögnerna om att Rysslands president Vladimir Putin sprängde sina egna gasledningar var inte särskilt trovärdiga. Särskilt inte som såväl president Joe Biden som biträdande utrikesministern Victoria Nuland och säkerhetsrådgivaren Jake Sullivan långt före sprängningen hade uttalat sig tvärsäkert om att Nordstream skulle ”försvinna” om Ryssland gick in i Ukraina. Att USA hade fingrarna i syltburken framstod som ganska självklart, inte minst sedan den polske EU-ledamoten Radoslaw Sikorski twittrade ut en bild av sprängningen med texten: Thank you, USA. En tweet han senare raderade.

Medierna dömde ut avslöjandet

Men eftersom mainstreammedierna aldrig på allvar grävde i vem som låg bakom sprängningen såg det länge ut som om vi aldrig skulle få hela sanningen. Det var då Seymour Hershs artikel slog ned som en bomb. Skulle den nu 86-årige journalisten, som haft rätt om så många händelser från Vietnamkriget och framåt och fått ett flertal priser för sina avslöjanden, skulle det visa sig att han än en gång levererade sanningen? Och hur många år skulle det ta för sanningen att bli uppenbar för alla den här gången? Mainstreammedierna gjorde i alla fall sitt bästa för att döma ut artikeln som en dement mans förvirrade konspirationsteorier.

Seymour Hersh är inte det minsta dement, men det förefaller som att han den här gången har utnyttjats för att sprida en halvlögn om attentatet. Enligt mina källor har han utnyttjats av de lögnens livvakter som skyddar sanningen.

Alla är överens om att de inte är några vanliga sportdykare som utfört sabotaget – bara statsmakter vars militär har kapacitet att gå ner på de djupen och placera sprängladdningarna kan komma i fråga som misstänkta. Ryssland, USA, Norge och Storbritannien är länder med dokumenterad erfarenhet av dykverksamhet på stora djup, och den stora marinövningen Baltops 2022 som genomfördes dagarna före sprängningen pekar hårt mot USA, Norge och Storbritannien.

Vi kan utesluta Ryssland

Även ryska marinen har en enhet för undervattenssabotage och spioneri som på ryska heter Главное управление глубоководных исследований, transkriberat till Glavnoye upravlenie glubokovodnikh issledovanii, och på svenska blir Huvuddirektorat för djuphavsforskning, förkortat GUGI. Men eftersom alla GUGISs fartyg befann sig i Murmansk och inte på Östersjön dessa dagar, kan vi med säkerhet utesluta Ryssland som skyldigt till att ha sprängt sina egna gasledningar.

Ett av de ryska fartyg som har pekats ut i olika medier är en SS-750 med en miniubåt. Men det är ett räddningsfartyg som inte är designat för sabotageverksamhet och inte befann sig i närheten av attentatsplatserna. Detta har den svenska utredningen konstaterat. Det ryssarna gjorde i området dagarna efter Baltops 2022 var att kolla om det fanns något kvarglömt som kunde vara intressant att plocka upp efter övningen. Och det mest uppenbara skälet till att friskriva ryssarna från skuld: Varför spränga två gasledningar värda hundratals miljarder kronor, när de bara hade behövt vrida på en kran för att stoppa gasleveranserna?

Ryska SS750 pekades ut som suspekt initialt, men är inte designat för denna typ av operationer. BILD: Ryska försvarsmakten

Det Seymour Hersh avslöjade i sin artikel var att Bidens uttalande inte handlade om en glappande käft utan om att hans regering deklarerade sin förmåga att ”ta bort” Nordstream. Detta innebar nämligen att Vita huset inte behövde informera kongressen om en CIA-ledd hemlig operation, utan kunde gå vidare under klassificeringen ”hemligstämplad underrättelseoperation med stöd av USAs militär”.

Pekade ut Norge

Efter många hemliga möten, skrev Hersh, bestämdes det att dykare från den amerikanska flottans dyk- och räddningscenter i Florida skulle utföra själva sabotaget med hjälp av sina norska Natokolleger. Enligt Hersh och hans källor hade Norge egna motiv för att få bort Nordstream – då kunde de sälja mera av sin egen naturgas. En viktig fördel var att dessa amerikanska dykare tillhörde flottan och inte USAs Special Operations Command, som exempelvis attackdykarna i Navy Seals gör. Om man använt Navy Seals hade man varit tvungen att rapportera det hela till kongressen.

Norges första P8 Poseidon levererades i februari 2022 till Evenäs flygbas. BILD: Norska försvarsmakten

Under Baltops 2022 placerade alltså de amerikanska dykarna sprängladdningar på såväl Nordstream 1 som Nordstream 2 – varav den sistnämnda ännu inte tagits i bruk. Enligt Hersh släppte sedan norrmännen en sonarboj från ett havsövervaknings- och ubåtsjaktflygplan vid namn P-8 Poseidon. Men enligt mina källor inom underrättelse- och säkerhetsvärlden är detta helt omöjligt, eftersom de olika ryska och svenska sonarsystem som finns utlagda på Östersjöns botten genast skulle ha upptäckt detta. Trots idogt lyssnande till inspelade ljud har ingen hittat någon sådan sändning eller signal. Om en sonarboj hade använts hade den hittats och kunnat användas som bevis. Men är Norge då helt oskyldigt? Kanske inte, men det kan hur som helst inte ha gått till så som Hersh beskriver det.

Nästa rimliga slutsats är då att det är USA och Storbritannien som ligger bakom sabotaget. Men då kommer vi till det viktiga begreppet Casus belli.

Casus belli betyder ”en händelse som ger anledning till krigsförklaring”. Numera betyder det enligt folkrätten att endast beslut i FN utgör ett legitimt Casus belli.  Även om USA använde sig av ”pensionerade marindykare” eller folk från dykindustrin så var sabotaget en krigshandling från USAs sida – eftersom man använde amerikanska krigsfartyg som plattform för operationen. Eftersom detta kunde ha utlöst Tredje världskriget samtidigt som man genomförde en fientlig krigshandling mot ett allierat land (Tyskland), är det mindre troligt att USA skulle ha anlitat Norge eller Storbritannien för att ”trycka på knappen”.

USA och Storbritannien insyltade

Liz Truss gjorde bort sig totalt när hennes telefon hackades och alla sms läckte ut. BILD: Flicker/UK Government

Men såväl USA som Storbritannien är insyltade i operationen. Dåvarande brittiska premiärministern Liz Truss gjorde bort sig fullständigt när hon skickade ett sms till den amerikanske utrikesministern Antony Blinken strax efter sprängningen som löd: ”It is done.” På något sätt var alltså Storbritannien inblandat.

En sak ska ni ha fullständigt klart för er – alla länder sysslar med psy-ops (psykologiska operationer) för att få allmänheten att tycka och tro vissa saker. Och trots att jag har den största respekt för Seymour Hersh, så tycks det enligt min information vara så att han har använts för att sprida desinformation om Nordstream. Den pensionerade amerikanske översten Douglas Macgregor har sagt just detta och vad jag förstår så pågår försök att förmedla korrekt information till Hersh.

Jag som journalist värderar och undersöker all information och varje uppgift jag får även från mina egna källor. Jag väger fram och tillbaka innan jag bestämmer mig för att delge det jag tror är så nära sanningen man kan komma, och jag förväntar mig att mina läsare och lyssnare är smarta nog att tänka självständigt, själva värdera informationen och dra slutsatser av det material jag lägger fram.

En mycket populär metod bland statsmakterna är att sprida ut så mycket falsk information som möjligt kring stora och avgörande händelser – mordet på John F Kennedy, Palmemordet och Nordstream för att nämna några. Varför gör de så? Jo, för att när väl sanningen kommer fram så kommer ingen att tro på den, alla har då redan bestämt sig för sin egen favoritsanning …

Ukrainas historia av sabotage

Så vad är då sanningen i denna röriga Nordstreamsoppa? Det finns ett land som har stängt och saboterat ledningar, pumpstationer och fartyg som bevakar sådan här infrastruktur – Ukraina. Det senaste var attacken mot det ryska spaningsfartyget Ivan Khurs som bevakade Turkstream/Bluestream, attacken mot Druzhba-ledningen, attacker mot ryska olje- och gasplattformar i Svarta havet, mot oljecisternrar och pumpstationer för pipelines. Visst kan man förstå att Ukraina vill stoppa det ryska flödet av gas och olja, men det märkliga är att de faktiskt är i desperat behov av pengarna från dessa leveranser. Samtidigt köper de själva ryskt bränsle för eget bruk via tredje part, i detta fall Bulgarien.

Ser vi ett mönster här? Svaret är ja! Och det är här vi börjar knyta ihop säcken. Var USA inblandat i attentatet mot Nordstream? Svaret är ja! USA har utbildat ukrainska dykare i Florida (Panama City) och gett Ukraina utrustning i form av MK 29 Rebreathers som gör att du som tränad dykare under varsam ner- och uppstigning inte behöver en tryckkammare (såvida inte en olycka sker) samt GPS-utrustning för undervattensbruk som gör att man inte behöver någon vajer för att hålla reda på var moderfartyget befinner sig, det fixar GPSen åt dig. Detta är känd utrustning för militära dykare, men mer okänd för sportdykare.

Moderfartyget kan alltså långsamt cirkla runt din dykposition och ta upp dig och transportera dig med hjälp av en mindre motordriven jolle. Det är här GPS-koordinater från det norska fartyget KNM Magnus Lagaböte kommer in. Kraften i explosionen ska ha varit 100 kilo TNT, vilket inte innebär att det var 100 kilo sprängmedel utan det var kraften som sprängmedlet tillsammans med gasen/trycket i ledningen som motsvarade cirka 100 kilo. Notera att sprängämnet som ska ha använts är Semtex, även kallat Hexakomposit.

Segelbåten Andromeda

Och nu är vi tillbaka hos segelbåten Andromeda. I mars kunde medier över hela världen avslöja att sex ukrainare hyrt segelbåten i tyska Rostock, via ett polskregistrerat företag. Ombord befann sig fem män och en kvinna och deras uppdrag var att sabotera Nordstream. Många avfärdade genast denna teori – hur skulle de ha fått plats med sprängämnena på en segelbåt? Det är inget problem, det är alltså inte ett par hundra kilo semtex det handlar om. Och för att transportera ner sprängmedlet till ledningarna kan de ha använt en så kallad undervattenssläde, en Seabob.

Segelbåten Andromeda. BILD: Skärmdump Youtube

Eller kanske ännu mer troligt – sprängladdningarna kan ha lämnats vid ledningarna av USA/Storbritannien under Baltops 2022 och med hjälp av GPS-koordinatorer hittades de enkelt. Exakt hur operationen genomfördes vill mina källor inte gå in på – antagligen för att det skulle avslöja dem. Men rester av sprängämnen hittades ombord på Andromeda vilket tyder på att de faktiskt kan ha haft laddningarna med sig.

Enligt Seymour Hersh hade man möten i självaste Vita huset för att diskutera attacken. Detta avfärdar mina källor totalt, eftersom Andromedas besättning verkar vara konsulter eller privata företagare som egentligen inte tillhör Försvarsmakten eller underrättelsetjänsten i Ukraina. Ni som har läst min artikel Black ops i Sverige vet att regeringar ofta använder konsulter för att i efterhand kunna förneka sin egen inblandning i dessa hemliga operationer.

Mina källor säger dock att Hersh har rätt om följande: “Det skulle bli det första i en serie topphemliga möten, i ett säkert rum på översta våningen i Old Executive Office Building, intill Vita huset, vilket också var hem för presidentens Foreign Intelligence Advisory Board.” Det var där idén om att ta Nordstream ur produktion först kom upp.

Självständiga konsulter

CIA-chefen William Burns är garanterat en av dem som vet exakt vad som hände. BILD: CIA/Wikimedia Commons

Eftersom man använde ett självständigt team av konsulter krävdes ingen koordinering, det enda som behövdes var att utbilda folk på utrustningen Rebreathers MK 29, hantera undervattens-GPSen, seaboben och en genomgång av anordningarna av sprängmedel. Med all sannolikhet har en underhuggare till CIA-chefen William J Burns kontaktat sin ukrainska motsvarighet och efterfrågat intresse och möjlighet från Ukrainas sida att bistå med rätt konsulter. Det kräver att de skulle ha haft en viss grundutbildning eller ha en militärutbildning med dyk.

För många människor får inte vara inblandande och inte folk som kan läcka information – då blir det svårt att förneka inblandning. Det hela brukar gå till som så att stabschefen/säkerhetsrådgivaren i Vita huset ger en muntlig order till CIA-chefen: ”Se till att saken X ordnas utan vår inblandning.” Därefter kontaktas rätt konsulter som får utbildning och rätt utrustning. När jobbet är klart går ett muntligt meddelande tillbaka samma väg: ”Det är klart.”

Något som satt myror i huvudet på folk är att en av de sex ukrainska konsulterna var en kvinna, men det är i sig inte märkligt. Även kvinnor arbetar numera med Black ops. Det som framkommit om de sex konsulterna är inte mycket – de hade falska identiteter och företag bakom fasader. Enligt mina källor stinker det Black ops om det hela.

Vad konsulternas olika roller var kan vi bara spekulera i, med det kan ha varit en skeppare, en sjukvårdare, fyra dykare som alternerar som dykbiträden och kommunikation. Valet av båt förbryllar också många, men var gömmer man ett träd om inte i skogen? Du behöver en civil båt med tillräckligt utrymme för utrustning, det kan vara trångt men det går an så länge du vet att det bara rör sig om några korta dagar.

En ganska simpel operation

Man vill inte använda ett schabrak till båt som kan upptäckas på radar eller på något annat sätt sticker ut. Själva dykningen torde vara en ganska simpel operation då den information de behövde för att utföra uppdraget kom från nedladdade undervattens-GPS nedladdade med koordinater. Det hela var inte svårare än en simpel dykexpedition, där man enkelt och snabbt tar sig ner till rätt koordinater på djupet, applicerar sprängladdningen, startar timern, gör en kontrollerad uppstigning och sedan fortsätter till nästa målkoordinator. Allt är möjligt bara man förses med rätt utrustning.

Så, om nu amerikanerna bara kom på själva idén och Ukraina genomförde operationen, varför antyder då USA att de gjorde det? Det är för att skydda Ukraina och förhindra Tyskland att dra tillbaka sitt stöd till Ukraina. Detta attentat har potential att splittra Nato, samtidigt som det skulle ge Ryssland en Casus belli för ett totalt krig med Ukraina och inte som nu en artikel 51 enligt FN-stadgan – en Speciell Militär Operation. Det är därför USA, som de facto är inblandat men inte tryckte av, hintar om sin inblandning men förnekar att de gjorde det. Och när sanningen väl kommer fram är det för sent för Tyskland och EU att backa från stödet till Ukraina.

Och med största sannolikhet kommer det för evig tid att råda förvirring om vem som gjorde vad. USA vill för allt i världen inte ha ett direkt krig med Ryssland och Ukraina vill lika lite bli av med det tyska stödet. Däremot vill båda länderna ge Ryssland diverse näsbrännor och USA vill förhindra att Tyskland kan återgå till billig rysk gas.

Var Sverige inblandat?

Var Sverige på något vis inblandat i attentatet? Här är mina källor väldigt tysta eftersom de absolut inte vill skada svensk säkerhetspolitik, oavsett regering. Det lilla jag kan få fram är att Sverige har en god bild över händelseförloppet men låtsas som om det regnar. Min gissning är att Sverige liksom Norge kartlade gasledningarnas exakta position, vilket sedan användes av de ukrainska sabotörerna.

Tysklands förbundskansler Olaf Scholz – ställdes han inför fait acompli? BILD: Pixabay/fsHH

Den sista pusselbiten vi ska gå igenom är vad som hände under den tyske förbundskanslern Olaf Scholz blixtbesök hos president Joe Biden i Washington DC 7 februari. De hade ett möte på 90 minuter på tu man hand och utan minsta lilla presskonferens återvände Scholz till Tyskland. Enligt mina källor la president Biden korten på bordet och berättade för Scholz vad som egentligen hade hänt. I det manus Biden läste från ska det ha framförts hot att om Tyskland avslöjar hemligheten så kommer USA att ställa till ett väldigt liv om förbundskanslerns skattebrott. USA har säkerligen en dossier på Scholz till brädden fylld med saker kanslern vill hålla hemliga.

Den senaste attacken strax norr om Istanbul mot det ryska fartyget Ivan Khurs lär ha fått president Erdogan att ringa ett upptuktande telefonsamtal till president Zelensky. Om Ukraina skulle få för sig att attackera Turkstream/Bluestream kan Turkiet komma att dra tillbaka stödet till Ukraina och blocka landets eventuella försök att bli medlemmar i Nato. USA vill absolut inte att Turkiet närmar sig Ryssland så vi kan nog utgå ifrån att Ukraina inte vågar slå ut Turkstream/Bluestream som de gjorde med Nordstream.

Geopolitik och pengar

För Nordstream handlar inte bara om sprängda gasledningar – det handlar om geopolitik, energipolitik och pengar. Starka krafter vill hålla i gång en proxykonflikt mellan stormakterna, samtidigt som man tjänar pengar, tvättar pengar, håller viss industri i gång och blöder Ryssland.

Det är som alltid samma historia där stater försöker skaffa sig geopolitiska fördelar och gynna den egna nationen på olika sätt. Så länge vanligt folk inte drabbas via ett direkt krig eller blockader som leder till svält, så kommer gemene man inte bry sig så mycket om sanningen bakom dessa Black ops – de har nog med sin egen vardag.

Ändå är det faktiskt upp till oss vanliga medborgare, journalister, politiker, arbetare, tjänstemän – folk ur alla samhällsklasser att söka sanningen. Det är vårt ansvar att hålla våra politiker och myndigheter under lupp. Vi kan inte låta dem få leka ”sanning eller konsekvens” utan konsekvens, för då är vårt samhälle väldigt farligt ute.

DONERA MED SWISH

Stötta Ingrid & Maria. Bli månadsgivare – bara tre klick med MediaLinq.

Köp boken ”Från Sverige till Absurdistan” här.

Från Sverige till Absurdistan

INGRID&MARIAS TWITTERFAVORITER

Stötta Ingrid och Maria

För att Ingrid & Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp. Använd MediaLinq-knappen  för att stötta oss med mindre belopp, sätt in ett engångsbelopp via bankgiro eller Swish – eller via Donorbox här nedanför.

Du kan också välja att blir månadsgivare via Donorbox.

Tack för ditt bidrag!

Donera via BANK

Bankgiro: 831-4742

IBAN: SE9430000000006011090161
BIC (SWIFT-adress): NDEASESS

 Donera via SWISH

Swish nr: 123 587 22 54

Donera via Medialinq

 

Donera via Donorbox

Villkor för kommentarsfältet

Ingrid & Maria tar inget ansvar för kommentarer som skrivs på denna webbsida. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig. Kommentarer förhandsgranskas inte och är inte redaktionellt material. Kommentarer som bryter mot våra regler tas bort vid efterhandsmoderering.
Klicka här för att läsa mer om våra kommentarsregler. >

2 Kommentarer

 1. Avatar

  Hej Ingrid och Maria. Jag följer ert program ”Nyhetsveckan” på Youtube med stort intresse. Men i senaste programmet där ni tog upp sprängningen av Nordstream blev jag lite konfunderad och läste artikeln, som Ingrid skrivit här. Att Andromeda skulle utfört detta attentat finner jag inte trovärdigt, om inte sprängladdningarna redan var applicerade och de bara hade att trycka på knappen. Att dyka ned på 70 meters djup är ingen ”simpel dykexpedition” som du säger. Lyssna på vad Håkan Bergmark säger om detta, som är f.d. röjdykare och dykt på bl. a. Estonia. Här kommer länken: https://www.youtube.com/watch?v=yEA-bkg_PDs

  Svara
  • Avatar

   Beklagar men Herr Bergmark har aldrig dykt för militären varken på U-137, Estonia eller någon annanstans. Han har inte erhållit någon dykutbildning heller detta enligt arkiverade uppgifter hos Värnpliktsverket och flottans personalansvariga. Han är inte och har inte varit en yrkes-/reserv-officier han har endast varit en vice korpral inom röjdykardivisionen där han gjorde sin värnplikt, genom att du tillhör röjdykardivisionen så är du INTE en röjdykare utan de har båtman, fartygschefer, läkare mm. Herr Bergmark har inte tillhört KSI, han har inte heller något giltigt civilt dykarcertifikat enligt CMAS databasen. Så kan inte ha dykt ”i Sydatlanten på ett vrak” som han påstår i en video. Du kan också kolla med Lars Ångström/Riksdagens utredningstjänst/Försvarsmakten att det aldrig skedde några hemliga dykningar vid Estonia 1994. För Marinen kunde inte dyka på de djupen då. Deras begränsning var 56 m (röjdykare) och de som kunde dyka djupare kallades för Undervattensgruppen och var utbildade i USA på djupdykning med slang, men då Fartyget Belos Dykarkloecka inte var godkänd så kunde de inte dyka 1994. De är inte för 1997 som Försvarsmakten förvisas Trimix dykning av Jallai och det är inte för ens 2015 som Marinen fridyker på 90 m i ett försök i ett labb Holland. Finns ingen Bergmark på bild eller i text från avgångsklasserna 1978-1980 ifrån Skredsvik, han kan inte ange sitt närmaste befäl vid dykningarna. Ljuger om vilken båt han dök med vid Estonia (Furusund låg i Hårsfjärden då) o.s.v. Finns hur mycket som helst påvisar att han inte ärlig avseende sina göranden. Så du kan glömma hans wikipedia läsande hopkok

   Svara

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 283 Platinasponsorer: Bo H - Sill o Nubbe, Stefan J – Midsommargåva, Kerstin J - Midsommargåva till Ingrid o Maria, Christoffer, Gammelmormor – Midsommarkramar, Iris - Till Ingrid för ev rättegångskostnader, Duwall R – Gud välsigne er!, Monica D - Välkommen åter från Israel men pengarna är till er båda. Glada hälsningar. Övriga: Mr DJ, Monica S – Gåva, Gunilla T, Stig J - Till en snaps eller två... Monica S, Tommy B – Stöd, Leif P – Donation, Jeanette Å – Sillburk, Marie L – Tack för att ni finns, Jörgen N – Gåva, Ingemar L – Gåva, Annica B, Agneta N - Till matjessill, Sofia O – Till bästa tjejerna, Hans N, Lenita A, Gunilla H – Tack!, Alf Å – Gåva, Nils R - Bra tjejer. Idag var det ni extra bra!, Eva N, Hans N, Christer B, Paul Ö – Duktiga tjejer, Inger O, Niklas S, Anders M – Tack för er kamp. Gud välsigne er, Marie R, Göran E, Annica B, Ylva, Mikael S, Anonym SL, Mikael F, Lisbeth, Bo, Niklas, Renaud, Mikael S2, Anonym MS, Harriet, Tomas, Christian, Susann. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 283 Platinasponsorer: Bo H - Sill o Nubbe, Stefan J – Midsommargåva, Kerstin J - Midsommargåva till Ingrid o Maria, Christoffer, Gammelmormor – Midsommarkramar, Iris - Till Ingrid för ev rättegångskostnader, Duwall R – Gud välsigne er!, Monica D - Välkommen åter från Israel men pengarna är till er båda. Glada hälsningar. Övriga: Mr DJ, Monica S – Gåva, Gunilla T, Stig J - Till en snaps eller två... Monica S, Tommy B – Stöd, Leif P – Donation, Jeanette Å – Sillburk, Marie L – Tack för att ni finns, Jörgen N – Gåva, Ingemar L – Gåva, Annica B, Agneta N - Till matjessill, Sofia O – Till bästa tjejerna, Hans N, Lenita A, Gunilla H – Tack!, Alf Å – Gåva, Nils R - Bra tjejer. Idag var det ni extra bra!, Eva N, Hans N, Christer B, Paul Ö – Duktiga tjejer, Inger O, Niklas S, Anders M – Tack för er kamp. Gud välsigne er, Marie R, Göran E, Annica B, Ylva, Mikael S, Anonym SL, Mikael F, Lisbeth, Bo, Niklas, Renaud, Mikael S2, Anonym MS, Harriet, Tomas, Christian, Susann. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 283 Platinasponsorer: Bo H - Sill o Nubbe, Stefan J – Midsommargåva, Kerstin J - Midsommargåva till Ingrid o Maria, Christoffer, Gammelmormor – Midsommarkramar, Iris - Till Ingrid för ev rättegångskostnader, Duwall R – Gud välsigne er!, Monica D - Välkommen åter från Israel men pengarna är till er båda. Glada hälsningar. Övriga: Mr DJ, Monica S – Gåva, Gunilla T, Stig J - Till en snaps eller två... Monica S, Tommy B – Stöd, Leif P – Donation, Jeanette Å – Sillburk, Marie L – Tack för att ni finns, Jörgen N – Gåva, Ingemar L – Gåva, Annica B, Agneta N - Till matjessill, Sofia O – Till bästa tjejerna, Hans N, Lenita A, Gunilla H – Tack!, Alf Å – Gåva, Nils R - Bra tjejer. Idag var det ni extra bra!, Eva N, Hans N, Christer B, Paul Ö – Duktiga tjejer, Inger O, Niklas S, Anders M – Tack för er kamp. Gud välsigne er, Marie R, Göran E, Annica B, Ylva, Mikael S, Anonym SL, Mikael F, Lisbeth, Bo, Niklas, Renaud, Mikael S2, Anonym MS, Harriet, Tomas, Christian, Susann. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 283 Platinasponsorer: Bo H - Sill o Nubbe, Stefan J – Midsommargåva, Kerstin J - Midsommargåva till Ingrid o Maria, Christoffer, Gammelmormor – Midsommarkramar, Iris - Till Ingrid för ev rättegångskostnader, Duwall R – Gud välsigne er!, Monica D - Välkommen åter från Israel men pengarna är till er båda. Glada hälsningar. Övriga: Mr DJ, Monica S – Gåva, Gunilla T, Stig J - Till en snaps eller två... Monica S, Tommy B – Stöd, Leif P – Donation, Jeanette Å – Sillburk, Marie L – Tack för att ni finns, Jörgen N – Gåva, Ingemar L – Gåva, Annica B, Agneta N - Till matjessill, Sofia O – Till bästa tjejerna, Hans N, Lenita A, Gunilla H – Tack!, Alf Å – Gåva, Nils R - Bra tjejer. Idag var det ni extra bra!, Eva N, Hans N, Christer B, Paul Ö – Duktiga tjejer, Inger O, Niklas S, Anders M – Tack för er kamp. Gud välsigne er, Marie R, Göran E, Annica B, Ylva, Mikael S, Anonym SL, Mikael F, Lisbeth, Bo, Niklas, Renaud, Mikael S2, Anonym MS, Harriet, Tomas, Christian, Susann.