TACK för ditt stöd! – För att Ingrid&Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp.

Swisha  ditt stöd: 123 587 22 54 eller via  Donorbox

Avslöjande: Den hemliga sanningen om Estonias förlisning

Publicerad 4 oktober, 2020

Carl Bildts snabba och tvärsäkra påstående om att det var bogvisiret som orsakade Estonias förlisning har ända sedan 1994 eldat på konspirationsteorierna. Men skandalen är inte att han ljög – utan hur han kunde veta det. Den hittills aldrig avslöjade sanningen är att Sverige sedan den ryska ubåten U137 gick på grund i Karlskrona skärgård 1981, hade placerat ut en kedja av hydrofoner som övervakade all under- och övervattenstrafik i Östersjön. Tack vare detta superhemliga system visste man exakt vad som hade hänt.

Den nyligen släppta dokumentärserien Estonia – Fyndet som ändrar allt har än en gång satt fokus på katastrofen som tog 852 människors liv. Av de 552 svenskar som befann sig ombord på fartyget dog 501, vilket gjorde olyckan till den största katastrof som drabbat Sverige i modern tid. Det första nödanropet från färjan gick ut klockan 01.23 den 28 september 1994 – tjugo minuter senare sjönk Estonia.

Sveriges avgående statsminister Carl Bildt hade varit på Rosenbad på kvällen 27 september för en avskedsmiddag anordnad av den tillträdande statsministern Ingvar Carlsson. Enligt minnesanteckningar från 1998 var det när han var på väg ut därifrån som han fick beskedet att en Finlandsfärja [sic!] hade förlist. När han via TT och polisens sambandscentral fick uppgiften bekräftad, samlade han statsrådsberedningen och gick igenom situationen med Sjöräddningen. Först vid 6-tiden på morgonen informerade han Ingvar Carlsson.

Ett par timmar senare hölls en presskonferens där Carl Bildt sa:

– Ingen vet vad som har inträffat i natt. Det finns ingen som i dag kan veta någonting om vad som har inträffat.


Därefter åkte Bildt till Åbo för att träffa sina finska och estniska statsministerkolleger. De besökte överlevande på ett sjukhus, däribland tre estniska besättningsmän. Enligt Estlands premiärminister Mart Laar hade dessa sagt att ”lasten var surrad och att de sett en våg som underifrån lyfte portdörren”.

Svenska statens haveri

I Stefan Torssells bok M/S Estonia – Svenska statens haveri kan man läsa:

Stefan Torssells bok om Estonia. Foto: Facebook.

”Det är verkligen ett märkligt vittnesmål den estniske statsministern kom med. De tre i maskinavdelningen kunde omöjligen se portdörren eller bogvisiret eller bogporten som den också kallades. På TV-monitorn hade de tre sett den stängda ombordkörningsrampen som den såg ut inifrån bildäcket. Från den estniske statsministerns redogörelse formulerar då Carl Bildt att bogkonstruktionen var en felkonstruktion.”

Men enligt mina synnerligen välunderrättade källor i Försvarsmakten och underrättelseverksamheten, fick inte Carl Bildt idén om bogvisiret från sjömännen i Åbo. I själva verket hade han redan under natten underrättats om det superhemliga hydrofonsystem, en så kallad SOSUS-kedja, som Sverige hade placerat ut i stora delar av Östersjön.

Efter att den ryska ubåten U137 gått på grund i Gåsefjärden i Karlskrona skärgård 1981, ville man ha kontroll på alla fartyg som rörde sig mot eller i svenska vatten. SOSUS, som utläses Sound Surveillance System, är ett undervattensbaserat avlyssningssystem som började utvecklas 1949 av USA och togs i drift på 1960-talet i vattnen kring Grönland, Island och Storbritannien – för att ha koll på just de ryska ubåtar som under Kalla kriget lämnade sin flottbas i Murmansk.

Därför visste Marinen vad som hänt

Hydrofonerna gjorde det möjligt för den svenska Marinen att väldigt exakt kunna följa alla fartyg som rörde sig i Östersjön, både på och under ytan. Bildt hade informerats om att Marinen spelat in hela förloppet när Estonia förliste och genom att lyssna och analysera ljuden hade de konstaterat att det med stor sannolikhet var bogvisiret som hade lossnat.

Carl Bildt var Sveriges statsminister 1991-1994. Foto: Wikipedia.

Vetskapen om Sveriges hemliga SOSUS-system var det som fick Carl Bildt att på en presskonferens klockan 17 på polishuset i Åbo slå fast att bogvisiret ramlat av och därmed orsakat att Estonia sjönk – trots att han samma morgon slagit fast att ingen kunde veta vad som inträffat. Antagligen tänkte han att sjömännens vittnesmål kunde användas för att slå fast att det var bogvisiret – utan att avslöja Sveriges hydrofonsystem.

För Carl Bildt visste förstås att hydrofonsystemet var topphemligt och att han absolut inte fick nämna det. Men Bildt har som bekant en förkärlek för att ”glänsa” med att han vet mer än alla andra, och uppenbarligen blev frestelsen honom för stor.

Enligt mina källor var och är det helt sant att det var bogvisiret som sänkte Estonia, men eftersom Bildt inte kunde avslöja hur han visste detta sattes konspirationsteorierna i svang. Många misstänkte att bogvisirsförklaringen var ett sätt att dölja den verkliga orsaken till haveriet: en sprängning, en ubåt som kört in i Estonia, en rysk torped, en last med explosivt militärt materiel som självantände, Spetznaz-soldater eller svenska attackdykare som apterat minor med tidsutlösning på Estonia, någon i besättningen som sprängde bottenpluggen och så vidare.

Bildt gjorde bort sig

Det nyupptäckta hålet i Estonias skrov. Foto: Dplay.

Bildt gjorde bort sig och detta är en av de hemligheter Sverige till varje pris vill dölja. Om Sverige kunde vara så tvärsäkra så måste man förklara hur man kunde vara det – och där blev det tvärstopp från Marinen. Denna hemlighet fick under inga omständigheter komma ut, och här börjar många av konspirationsteorierna. Chefen för Marinen och ett stort antal sjöofficerare var mycket upprörda över Bildts glappande. Om sanningen hade kommit ut hade det blivit kostsamt för Sverige – såväl pengamässigt som i relationer till främmande makt och inte minst: Man skulle förlora ett vitalt varningssystem mot ett förmodat angrepp från öster, via havet.

Men hur är det då med hålet som visas i den nya dokumentärfilmen? Enligt mina källor verkar det hål som man nu upptäckte ha uppkommit i efterhand när skeppet slog i botten. Dessutom behöver inte ett hål i skrovet betyda att ett fartyg sjunker, eftersom de flesta fartyg har dubbla skrov eller vattentäta skott. På Östersjöns botten finns både enorma bergskedjor och avgrundsdjupa klyftor som nu går att utforska på ett enkelt sätt.

Estonia var knappt sjövärdig

Men varför lossnade bogvisiret? Sanningen är att Estonia var i uselt skick, hon var knappt sjövärdig. Detta vet vi eftersom två svenska experter var ombord på Estonia samma dag som hon sjönk. Det var fartygsinspektören Gunnar Zahlée som på uppdrag av Sida skulle utbilda fartygsinspektörer för den estniska staten och chefen för Sjöfartsinspektionen i Malmö, Åke Sjöblom, som av en slump följde med Zahlée. Efter en genomgång med den estniska gruppen av vad hamnstatsprotokoll är, frågade Sjöblom om det fanns något lämpligt fartyg i hamnen som de kunde inspektera som en praktisk övning. Esterna föreslog Estonia som skulle komma i hamn till kvällen och var, som de sa, ”ett av landets finaste fartyg”.

I Stefan Torssells bok kan vi läsa en skrämmande redogörelse för statusen ombord på Estonia. Det fanns ingen stabilitetsbok över vad som händer när last placeras på olika ställen, ingen säkerhetsplan över var brandsläckare, rökdykarutrustning, livvästar och livflottar fanns, ingen skadekontrollsplan över de vattentäta skotten, ingen lastförsäkringsmanual och ingen mönstringslista. I princip var det fel på allt i fartygets utrustning. På sidan 85 i boken kan man läsa vad Gunnar Zahlée noterade:

Estonias tappade bogvisir finns nu Muskö örlogsbas. Foto: Wikimedia Commons.

”Gummipackningen i bogvisiret var trasig. Där gummipackningen var defekt hade mekaniska nötningar skavt sönder metallen i däcket så att sjövatten kunde tränga in förbi visiret. Han beskrev slitaget som om någon hade slagit med en yxa så att en halvmeter lång skada uppstått på gummipackningen. Vid låsningarna i bogvisiret syntes märken efter släggor. Antagligen hade låskolvarna varit svåra att få på plats.

På babordssidan av ombordkörningsrampen hade dessutom en förslitning uppstått. Det vatten som kunde tränga förbi bogvisiret, som en följd av den skadade gummipackningen, kunde därmed pressas vidare vid sidan av ombordkörningsrampen och komma in på huvuddäcket. Gunnar Zahlée hade upptäckt ett par rester av en gammal madrass som låg utefter sidan till ombordkörningsrampen som tydligen användes som tätning. En tross låg stuvad intill fartygsskotten. Kanske även trossen användes som tätning.”

Inspektörerna var förtvivlade

I det här läget var svenskarna smått förtvivlade. Om färjan legat i svensk hamn hade de krävt att alla felen skulle åtgärdas innan Estonia fick lämna kaj. Till sist ringde Åke Sjöblom upp ledningen för Sjöfartsinspektionen, som befann sig på Island.

– Låt båten gå, svarade generaldirektören Kaj Janérus – ett uttalande han dock nekar till att ha gjort.

Ett par timmar senare lämnade Estonia hamnen i Tallinn och gick mot sitt fasansfulla öde.

Att Estonia användes för att smuggla ut militärt materiel från det forna Sovjetunionen har Försvarsmakten erkänt. Men enligt mina källor fanns det ingenting ombord som var värt att döda hundratals människor för. Det krigsmaterial som transiterades från Estland till Sverige var till största delen elektroniskt: zonrör, datorenheter, komponenter till radarsystem, störsändare, krypteringsmaskiner, kopplingsscheman, kommunikationsutrustning, infraröda sikten, delar av robotar – inget material som kunde självutlösa, inga WMD (komponenter till kärnvapen, biologiska eller kemiska vapen – det gjordes men i mycket små mängder och på ett mycket säkert sätt och inte via Sverige).

Den andra hemligheten

Men det finns en hemlighet till som Sverige till varje pris har velat skydda. Ingen har ställt frågan om Sverige verkligen var ensam aktör i denna underrättelseoperation eller vilken nytta Sverige har haft av allt material som smugglades via Estonia. Faktum är att det är praktiskt för politiker från alla partier, för militären, Djupa staten, vissa försvarsföretag, diplomater och främmande makter att ständigt hålla igång frågan om vad hände med Estonia. Detta för att undvika att fokus riktas mot det samarbete, den symbios, som fanns mellan Sverige och andra stater. Om hela operationen kommer upp i ljuset skulle det påverka Sveriges redan förminskade nominella försvarsförmåga. Man vill inte heller att Sveriges hemliga operationer (MOD) mot andra stater ska komma upp till ytan.

Catalinan som sköts ner av Sovjetunionen 1952. Foto: Wikipedia.

Smugglingen var i själva verket ett svenskt samarbete med USA och England, där Sverige precis som under Catalinaaffären gjorde allt smutsjobb och bara fick smulor tillbaka som tack för hjälpen. Om man börjar nysta i den här operationen kommer andra operationer upp till ytan och dessa skulle blottlägga att Sverige sitter i knäet på Nato för att kunna försvara sig. Genom att styra informationen om Estonia, och låta konspirationsteorierna flöda fritt, kan svenska staten förändra och manipulera opinionen samtidigt som man fortsätter göra det man vill.
Att regeringen inte ville bärga kropparna eller fartyget beror enligt mina källor på att man befarade att kropparna skulle vara mycket illa tilltygade, och att man heller inte hade DNA-teknik då. Förutom de anhöriga som skulle tvingas identifiera kroppar eller kroppsdelar tog man hänsyn till den psykiska påverkan detta arbete kunde ha på de människor som skulle arbeta med identifieringen av flera hundra människor. Dessutom skulle man ha varit tvungen att vända Estonia på rätt köl för att kunna lyfta vraket. Det innebar en stor risk för att kroppar skulle ”läcka” ut från Estonia, något som ska ha skett när man försökte täcka över Estonia med sten och grus. Man vägde också in det trauma som hade uppstått för de anhöriga vars döda inte skulle hittas.

Taffligt försök att säkra gravfriden

Den planerade övertäckningen av vraket har också använts som ”bevis” för att svenska staten ville dölja spåren av en ”black-op” och den ”verkliga orsaken” till förlisningen. Enligt mina källor handlade övertäckningen faktiskt om det man sa – att det skulle råda gravfrid över Estonia. Att det aldrig gjordes berodde på att det visade sig inte vara möjligt att täcka över vraket – dels för att det rörde sig och dels för att sådana enorma mängder grus, sten och betong hade krävts för uppgiften. Det hela var ett taffligt försök att förhindra dykningar och säkra gravfriden, som i verkligheten bara spädde på den misstänksamhet som uppstått via Carl Bildts fadäs.

Ryska SOSUS-system. Teckning: Gentleseas.

Nu återstår bara den spännande frågan: Är Sveriges hemliga SOSUS-system fortfarande i bruk? Här tystnar mina källor fullständigt och det enda svar jag får är:

– Kan varken bekräfta eller dementera den enskilda uppgiften.

Men med tanke på att det tydligen inte krävs mer än ett fåtal hydrofoner för att övervaka hela Östersjön är min gissning att systemet fortfarande är i bruk. Antagligen har man bytt ut och moderniserat utrustningen.

Och om systemet inte längre hade varit i bruk så hade regeringen kunnat gå ut och ställa allt till rätta för de anhöriga som år efter år plågas av tanken på att olyckan inte orsakades av att bogvisiret föll av i stormen – eftersom Estonia var en flytande dödsfälla. Detta är uppenbarligen en statshemlighet som aldrig får röjas – fast nu är det gjort!


Gillade du den här artikeln? För att Ingrid & Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp. Sätt in ett engångsbelopp via bankgiro eller Swish – eller via Donorbox här nedanför. Du kan också välja att blir månadsgivare via Donorbox. Tack för ditt bidrag!

BG: 831-4742

Swish: 0709963377

Villkor för kommentarsfältet

Ingrid & Maria tar inget ansvar för kommentarer som skrivs på denna webbsida. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig. Kommentarer förhandsgranskas inte och är inte redaktionellt material. Kommentarer som bryter mot våra regler tas bort vid efterhandsmoderering.

Klicka här för att läsa mer om våra kommentarsregler. >

DONERA MED SWISH

Stötta Ingrid & Maria. Bli månadsgivare – bara tre klick med MediaLinq.

Köp boken ”Från Sverige till Absurdistan” här.

Från Sverige till Absurdistan

INGRID&MARIAS TWITTERFAVORITER

Stötta Ingrid och Maria

För att Ingrid & Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp. Använd MediaLinq-knappen  för att stötta oss med mindre belopp, sätt in ett engångsbelopp via bankgiro eller Swish – eller via Donorbox här nedanför.

Du kan också välja att blir månadsgivare via Donorbox.

Tack för ditt bidrag!

Donera via BANK

Bankgiro: 831-4742

IBAN: SE9430000000006011090161
BIC (SWIFT-adress): NDEASESS

 Donera via SWISH

Swish nr: 123 587 22 54

Donera via Medialinq

 

Donera via Donorbox

Villkor för kommentarsfältet

Ingrid & Maria tar inget ansvar för kommentarer som skrivs på denna webbsida. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig. Kommentarer förhandsgranskas inte och är inte redaktionellt material. Kommentarer som bryter mot våra regler tas bort vid efterhandsmoderering.
Klicka här för att läsa mer om våra kommentarsregler. >

29 Kommentarer

 1. Avatar

  Denna information om vad som hände köper jag men det förklarar inte varför Estonia sjönk. Bakom bogvisiret finns bilrampen o den var stängd o då kommer det inte in vatten i skeppet. Men däremot att hydrofonerna märkte av att Estonia körde på ett annat fartyg eller en ubåt o det fick inte komma ut o det förklarar det hål som dom hittade på Estonia för det är lerbotten där hon ligger o hålet kan inte uppstått när hon träffade botten. Jag hade en gång en hyresvärd som var maskinchef o han hade arbetat på dessa färjor med bogvisir o även om bogvisiret ramlar av kan inte den skadan sänka ett sådand skepp. Tack för ordet. Ni är dom bästa journalisterna vi har i detta land . MVH Martin

  Svara
  • Avatar

   Det verkar som om ni har glömt eller avsiktligt inte har tagit med Jutta Rabe och Greg Bemis dykningar och inlämningar av plåtar från fartyget till metallurger.

   Svara
 2. Avatar

  Detta var sannolikt ett lågvattenmärke av rang. Så om Bildt fått reda på i förhand att bogvisiret ramlat av så skulle det tillkännagivandet avslöja sonarsystemet ? Nej – det följer inte av Bildts uttalande. Om det framkommit att Bildt hade förvetskap om det så finns det väl 100 andra källor man kunnat hitta på utan att avslöja sonarsystemet.

  Och varför klä in båten i betong då ?

  Det här känns ju som ett rent beställningsjobb av en rutten elit som inte vill ha sin byk tvättad.

  Svara
  • Ingrid Carlqvist

   Ja, hur skulle Bildt annars på några timmar ha kunnat känna till att det var bogvisiret som lossnat och trillat av, tror du? Det var ju aldrig meningen att han skulle berätta det, just för att systemet inte skulle avslöjas.

   Svara
   • Avatar

    Den springande punkten är ju att båten skönk för fort – alldeles för fort. Under dessa 25 åren så har ju anhöriga och experter hävdat att det måsta varit hål i skrovet och vatten pressat ut all den luft som annars gör att båten flyter upp och ner i flera dagar.

    Tita på dokumentären så är det enligt min mening omöjligt att komma fram till att det officiella händelseförloppet stämmer.

    Artikeln förmedlar en ståndpunkt som är jämförbar med att dra en lans för Lambertz, van Der kvast mfl i qvickfallet. Helt obegripligt och sorgligt faktiskt. Jag brukar ofta tycka att du Ingrid har väldigt intressanta och kloka synpunkter.

    Svara
    • Ingrid Carlqvist

     Det är ingen ståndpunkt – det är de fakta jag fått fram genom mina många kontakter i Försvarsmakten och underrättelsetjänsten. Den här artikeln handlar inte om vad jag tycker, utan om vad jag har kunnat få fram som kan förklara de många märkligheter som omgärdat Estonia sedan katastrofen. Och som jag säger i programmet vi nyss släppt – i många fall älskar makten konspirationsteorier eftersom de håller folk sysselsatta med annat än sanningen.

     Svara
     • Avatar

      Precis, så då för ni fram ytterligare en kospirationsteori ! Vad vet du om vilka fakta som stämmer egentligen ? Vad säger att dina källor inte bara planterar ut ytterligare dimridåer ?

      Fakta är att den officiella historien inte stämmer. Enda rimliga slutsatsen är att en ny oberoende utredning måste till.

      Allt annat är bara ett fortsatt mörkläggande och att gå i maktens ledband.

      Ditt resonemang är ungefär samma som Lambertz – ”jag har pratat med alla berörda inom rättsväsendet , jag har alla fakta nu – Quick är skyldig, domarna är prickfria ”

      Han skulle säkert också se det som fakta inte sin ståndpunkt.

     • Avatar

      Bilrampen är stängd o sitter bakom bogvisiret. Då kan inte den typ av färja sjunka. All info du skrivit om är absolut den trovärdigaste o att dom såg med hjälp av dessa hydrofoner att bogvisiret slets loss men det dom mörkar är att färjan körde på något o det uppfattade även hydrofonerna. Det kan vara vilket fartyg som helst o om det fartyget också sjönk så borde det ju ligga i närheten, Har någon egentligen sökt eller forskat kring detta? Sen så har jag för mig att ubåtar som ska smyga in på andra länders vatten tränar på att ligga under tex färjor för att då är dom i stort sett osynliga för dessa hydrofoner o då måste dom ligga väldigt nära under fartygen o nu när det var så kraftig storm som det var så gick dom för nära o där av krockade o orsakade denna olycka. Det behöver inte heller vara en ubåt från ett annat land utan en svensk ubåt som övade o sen är ju vissa ubåtsskrov täckta med en speciell typ av gummi o byggd för att klara av sjunkbomber o djupa vattentryck så det kan också förklara att bogvisiret inte har så omfattande skador så om det var en ubåt så kan den även klarat av krocken med Estonia o kunnat smita iväg. Ubåtstorn har ibland fenor o en sådan fena kan ju skurit in i Estonia o skapat hålet som dom fann på Estonia nu.Det är ju bara att undersöka vilka typer av ubåtar som opererar i östersjön. Dom ubåtstyper man kan avskriva direkt är dom atomdrivna. Dessa atondrivna behöver man inte ha hydrofoner till att hitta om dom skulle befinna sig i östersjön pga värmen från reaktorn för det finns inga sådana djup i östersjön så du ser dom med värmekameror. Nu kan jag ha helt fel i mitt påstående men jag har för mig att jag sett en dokumentär om ubåtar att dom tränar o övar på att vara osynliga o att dom då går under andra fartyg för att smyga in på andra länders farvatten o operera o spionera o jag har även för mig att alla millitära ubåtar övar o tränar på samma sätt.

   • Avatar

    Satt o läste för några månader sedan o såg på nätet om ett rykte att Bildt skulle varit på Epsteins ö men när jag någon dag senare ville undersöka detta påstående så var det bortplockat från nätet. Det var nog antagligen bara någon konspirationsteori o lögn men sånt borde väl gå att undersöka ??

    Svara
  • Avatar

   Märks att folk inte kan läsa längre, dessutom om man är osäker på hur hydrofoner är och vad man kan höra med hjälp med rekommenderar jag att helt enkelt googla det. Att Maria och Ingrid klär av eliten på samma gång är det ett problem för dig? Eller är du en utsänd S-politruk som skall i vanlig ordning så split, tvekan och falsk information. Tillbaks med Sveavägen med sig och gråt över att ni åter har misslyckats med allt ni företar er! Sverige är vårt land! Inte ert kosmopolitiskt internationella socialistiskt paradis där ni sitter med makten, äter gott och skita i folket!

   Svara
  • Avatar

   Ingrid, du har helt fel här! Som flera har sagt här i kommentarer så var sjunkförloppet väldigt snabbt trots stängd bilramp (bara liten glipa). Bogvisiret syntes senast 4 min innan mayday ropet på kanal 16 (ej mayday frekvens). Det finns starka dokumenterade bevis på sprängning från experter utanför sverige, svensk dykares vittnesmål dagarna efter (ej samma hål som det nu omtalade hålet midskepps), vittnesuppgifter från passagerare däck 1 om att vatten sprutade underifrån däck 0. Mycket mer finns om detta!!!! Ta reda på saker först innan du skriver sådant!!!

   Svara
   • Ingrid Carlqvist

    Jag har tagit reda på det mesta som finns om Estonia. Det jag avslöjar är själva förklaringen till Bildts beteende och hur det fick efterverkningar under 26 år. Det är upp till dig om du vill tro det eller inte, men jag har åtminstone avslöjat något ingen annan visste.

    Svara
    • Avatar

     Japp . När du började med detta med hydrofonerna så kom jag även på att det med hur ubåtskaptener fungerar o hur dessa tränar o övar. Om det var en kollision med en tex Ubåt vilket det går rykten om så förklarar det allt av vad som hände. För min teori kan vara att en tex ubåt övade på att ta sig in på svenskt farvatten utan att bli upptäckta o det kan även vara en svensk ubåt. Alla länder som har Ubåtar övar o tränar likadant o dom övar o tränar på att hitta o förfölja varandra utan att bli upptäckta. Det är en katt o råtta lek som dessa ubåtar har med varandra o så har det alltid varit. Jag är helt hundra på att du har helt rätt. När vår svenska marin satt ut hydrofoner för att avlyssna vad som färdas över o under östersjön så vet ländernas underrättelsetjänster o ubåtskaptenerna direkt att dessa hydrofoner finns o börjar då öva o träna på att försöka unkomma hydrofonerna o då ligga så nära tex fraktfartyg eller färjor underifrån för att då bli en del av fartyget o på det sättet lura hydrofonerna o då måste dom ju träna o öva så dom vet vilket djup som dom kan ligga på så inte dom blir upptäckta o katt o rått leken fortsätter. Det är en teori o jag kan ha fel men Jag tror att detta avslöjandet är närmast sanningen. Jag vill även säga att både du o Maria är helt otroligt duktiga journalister o tack vare er så hade jag troligtvis inte bojkottat o slutat titta o läsa på publikservicemedian.Hade jag inte följt era poddar o artiklar så hade jag aldrig gått in o letat o sökt o läst både på nätet o på bibliotek om tex invandringen o muslimfrågan. Jag hade aldrig börjat följa Trump o va han säger o hur media både i USA o Sveriger ljuger o vrider o förvränger va han sagt. Jag hade aldrig börjat läsa på wikileaks o om både Hillary Clinton George soros ,Podesta mm Jag hade aldrig börjat titta på Swebbtv , Carl Norberg, Bert Karlsson , Lennart Matikainen mm Ni fick mig att öppna mina ögon o förstå sanningen. Visst så förstod jag att det inte stod rätt till med tex Expressen o svensktelevisions nyheter o va dom sade tex Greta Thunberg o va hon påstod om klimatet o hur ett barn kunde ha sån kunskap om något som kräver tiotals år av skolgång o forskning för att bli expert. Det jag hade lärt mig från naturkunskapen o fysik, biologi mm o då började jag misstänka fusk o korupption mm o jag förstod inte hur dessa människor , press , tv ljög. Så tack för er o eran kunskap. Nu är det så att jag har en halvpension pga en arbetsskada o jag skäms varje gång när ni ber om gåvor o att swicha mm o jag vill så gärna ge något men jag har knappt så jag överlever själv o jag känner mig lite som en snylltare för jag förstår verkligen va det kostar att göra det ni gör o det känns skämigt att swischa in en tia eller en tjuga för det känns som en förolämpning mot er när ni är värda så mycket mer. Sluta aldrig med det ni gör för ni har o kommer förändra hur Sveriges framtid kommer se ut o ni kommer att komma in i historieböckerna . Ni får absolut inte tvingas till tystnad för ni o alla andra i alternativmedian är Sveriges ända hopp för framtiden. Tack för ordet. mvh Martin

     Svara
   • Avatar

    Per. Det Ingrid skriver är det troligaste men det ligger något annat i bakgrunden som inte får komma fram. Om det tex är en kollision med en ubåt så mörkar dom ju det. Länder som har ubåtar övar o tränar hela tiden att komma in på andras länders farvatten för att operera o spionera o gömma sig mm. Då använder dessa ubåtskaptener sig av att gömma sig under andra fartyg o följa tex Estonias rutt o då ligger dom på ett visst djup för att inte bli upptäckta av hydrofoner o ekolod utan blir då en del av det fartyg som dom följer. Nu var det storm o högre vågor än dom hade räknat med så dom kom för nära o kollisionen var oundviklig. Dom hade inte räknat med detta. Det finns väl Ubåtsskolor runt östersjön kan jag tänka mig. När länders ubåtar är ute på övning så är det för att träna på att inte bli upptäckta o tränar även på att smyga in på andras farvatten. Det behöver inte vara ett annat lands ubåt utan en svensk ubåt som övar. Då om det blir en sådan olycka så mörkar dom antagligen detta men min teori kan vara helt fel men Ingrid är nog inne på helt rätt spår. När man läser hur ubåtskaptener gjorde under både första o andra världskrigen o hur otroligtskickliga dom var o hur dom gömde sig under fraktfartyg o kunde tillomed ta sig in i hamnar med denna strategi o då kunna sänka fartyg som låg i hamn o sen smita ut utan att bli upptäckta så förstår man jue att dom gör samma sak i nutid o det krävs både träning o skicklighet Det är bara att gå in o söka om detta på nätet så förstår man hur orädda o skickliga dessa ubåtskaptener o besättning verkligen var.

    Svara
 3. Avatar

  Synd att du svalde betet.

  Svara
 4. Avatar

  Estonia-åklagaren Helene Gestrin bör åtalas för tjänstefel, ville beslagta filmmaterialet från nya Estonia-filmen
  2020-10-04

  Att det svenska åklagarväsendet är oväntat korrupt fick jag, Henning Witte, första gången erfara som ombud för Estonia-anhöriga. När Peter Barasinsky ville ta upp sin på Estonia mördade hustru Carita juni 1995, INNAN dykförbudslagen trädde i kraft, kom den svenska isbrytaren Ale och gjorde livsfarliga störmanöver för att förhindra att Peter fick upp sin älskade hustru med en robot och även dykare, se den nya Estonia-filmen som också tar upp detta. Peter var på en tysk båt som Jutta Rabe hade organiserad och hon filmade hela operationen. Hon bad mig att polisanmäla händelsen i Sverige vilket jag gjorde. Ale begick klart brott mot sjörätten och satte risker för dykarna och material.

  Efter mycket kort tid kastade polisen och åklagarväsendet min polisanmälan i papperskorgen trots att Jutta Rabe hade publicerat deras brott på film.
  lås vidare http://www.whitetv.se/sv/ms-estonia-saenktes/2517.html

  Svara
 5. Avatar

  Intressant pusselbit med hydrofonerna och Bildts snabba uttalanden. Det har ju blivit lite av hans signum, minns att han fick kritik när han snabbt och tvärsäkert påstod att al-qaida låg bakom 9/11.

  Det här med övertäckningen är fortfarande skum och förklaring som ges gör det inte bättre. Rockwater-dykarna sa ju att de flesta kropparna var i fint skick. Och att ta hand om alla kroppar kan väl inte vara värre än vid andra stora katastrofer. Är det för tungt för Sverige får man väl fråga om hjälp utomlands – det var ju ett tydligt önskemål från många anhöriga att få tillbaka kropparna som låg så nära.

  Svara
 6. Avatar

  ”Och som jag säger i programmet vi nyss släppt – i många fall älskar makten konspirationsteorier eftersom de håller folk sysselsatta med annat än sanningen.”

  Sa kvinnan som gick till MILITÄREN och fick tips på en ny konspirationsteori som hon lanserar som sanningen – THE IRONY !!!

  Ett tips Ingrid I all välmening – radera hela denna skit, du hamnar verkligen inte i ngn bra dager. Du är uppsnurrad på läktaren.

  Svara
  • Ingrid Carlqvist

   Din kommentar är en perfekt illustration till varför makten älskar konspirationsteorier – ingen tror på sanningen när den väl kommer fram.

   Svara
  • Avatar

   Men snälla. Ingrid har helt rätt i det hon skriver. Tänk lite nu. Om man sätter ut hydrofoner för att ha koll på vad som rör sig under o över havet i östersjön o då är det Ubåtar det handlar om. Jag har skrivit om vad jag har för teori på det som Ingrid skriver om o det kan du hitta här på komentarerna. Gå in på nätet o läs om hur ubåtskaptener övar o det med katt o råtta leken som länders ubåtar tränar o övar på mm

   Svara
   • Avatar

    Det där låter väldigt logiskt och stämmer väldigt bra överens om andra dokumentärer rapporterat om ubåtar i Östersjön under flera år under kalla kriget då många Nato länder hade övningar tillsammans med Sverige under denna tid.
    Förstorar man däremot upp en händelse som många på internet har gjort så blir det mer utav en konspirationsteori som makten älskar då det flyttar fokus från det verkliga motivet som oftast är en enklare förklaring.
    Att Carl Bildt skulle ljuga för att skydda landets utrikespolitiska intressen är jag däremot inte förvånad över.
    Ingrid har gjort ett bra jobb som avslöjat motivet till varför Bildt betedde sig så konstigt.

    Svara
 7. Avatar

  Om nu det här är så sensationella uppgifter.
  Varför har inte Carl Bildt själv kommenterat uppgifterna?

  Svara
  • Avatar

   märkligt att vi i Sverige får fram så konstiga statsministrar som blal sprätten Carl Bildt. token Olof Palme mfl – vi väljare får fram en samling tokstollar till statsministrar… Varje människa har ett intresse i att göra något gott oavsett politisk färg… Ta bara Tage Erlander som no varit vår bästa statsminister… År själv inte socialdemokrat men anser han vara det största exemplet på en duglig statsminister… Visst finns det beslut som jag inte delar men ser man till helheten så är Erlander den absolut bästa vi haft… att bara se och höra fjanten Carl Bildt och hans uttalanden är otroligt galet. han anser sig själv vara över alla andra….

   Svara
 8. Avatar

  Hej Ingrid.

  Mycket spännande teori. Jag har aldrig hört talas om ett hört talas om ett svenskt sosus-system. Dock låter det märkligt att detta system skulle ha lyckats hållas hemligt sedan -94 isf. Har du några mer uppgifter ang detta som du kan delge eller på annat sätt styrka detta systems existens? Bildt har ju tidigare pekat ut Sovjet för kränkningarna i Hårsfjärden. Uppgifter som senare kunde bekräftas som falska ( i Uppdrag Gransknings – Nyckeln Till Hårsfjärden) och istället peka ut Väst Tyskland som den troligaste inkräktaren. Vet du ifall detta system isf skulle vara aktivt -82 / Hårsfjärden?

  Svara
 9. Avatar

  Anders Jallai har skrivit om detta system i åraral. Det är open source. De gulåblåa svennebananmörkarna har fått nya, betydligt omöjligare nötter att knäcka med den här sortens ”på din sida”-lågnivådesinformationstaltrattar.

  https://tinyurl.com/y8whq27s

  Svara
 10. Avatar

  Finns bara ett problem med alla ”sanna” historier kring förlisningen.

  Varför hittades de 2 Epirberna på en strand ilandflutna, AVSLAGNA? Några dagar/veckor senare.
  (Epirb är ett satelitnödsystem som skall när fartyget sänks utlösa en signal via satellit som sjöräddning mottager och får därmed en GPS position. Epirben har även ett inprogrammerat nummer som matchar med fartyget)

  På MS/ Estonia fanns 2 st, de var nyligen servade och då man även byter bytta batterier, i utredningen skyller man på service teknikern, att han inte aktiverat dom, ”bägge” 2 hur troligt är det att man ”glömmer” att aktivera dessa, 2 st livsviktiga nödsändare som sitter en på var sin sida av styrhytten?

  Nästa fråga blir, hur hittar man två objekt som är lika stora som 2 läskburkar i östersjön uppflutna på en strand, bägge bredvid varandra då eller?
  När sedan dessa 2 Epirber skall undersökas långt senare så har de lustigt ”försvunnit” ur det lager som finns i Finland efter MS/Estonia?

  När dessa inte var i funktion så fördröjde man all hjälp till den nödställde haveristen, och dess position var mycket osäker under en lång tid. Sista frågan blir då, varför då?

  Kapten 58

  Svara
 11. Avatar

  Jag förstår inte riktigt hur hemligt denna militära utrustning skulle vara. I samband med Bildt / regeringens uttalande så fattar väl alla experter i öst att Sverige har nåt sånt här avancerat system. Det blir ju inte hemligt längre!? Sen finns det ju inget ”bevis” för att Sverige har en sån hemlig utrustning i artikeln. Det är antaganden / teorier.

  Sen i Swebb TV så pratade man om att man dumpade grus över ett gäng lastbilar ett par 100 meter ifrån fartyget.

  Svara
 12. Avatar

  Många olika teorier om vad som skedde med MS ESONIA denna ödesdigra natt. Det är endast de inblandade som sitter inne med sanningen, en vetskap som kan vara farlig för den personliga hälsan.
  En sak vet jag med bestämdhet. Ett sådant fartyg går inte till botten på detta sätt med mindre än att det uppstått ett omfattande hål i bottenbordläggningen. Hur detta hål uppkommit är lösningen på hela tragedin.

  Svara

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 281 Platinasponsorer: Hans J – Kämpa tjejer, Hans J - Ett helt underbart program fortsätt så här!, Hans J - Greta usch å fy, Anonym CE, Anders, Christoffer, Maria - Ni behövs mer än någonsin, Erwin, Annikki. Övriga: Rolf S, Mona F – Gåva, Alice L, Lennart J – Stöd, Masi A - Glad Kristi himmelsfärdsdag, Mats O – Gåva, Mikael S – Gåva, Vasti E – Gåva, Hans H – Gåva, Inger J – Ni är super, Sven-Olof S – Gåva, Rich Daniel – Länge leve Ingrid&Maria plus ert nya funkia intro. Skål!, Johan H – Donation, Guddi R – Många fler nollor från Guddi om jag haft men önskar er lycka på alla nivåer – kramis, Stefan H, Göran S – Ingrid o Maria, Rolf S, Mona F – Gåva, Alice L, Lennart J – Stöd, Masi A - Glad Kristi himmelsfärdsdag, Mats O – Gåva, Mikael S – Gåva, Vasti E – Gåva, Hans H – Gåva, Inger J – Ni är super, Sven-Olof S – Gåva, Rich Daniel – Länge leve Ingrid&Maria plus ert nya funkia intro. Skål!, Johan H – Donation, Guddi R – Många fler nollor från Guddi om jag haft men önskar er lycka på alla nivåer – kramis, Stefan H, Göran S – Ingrid o Maria. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 281 Platinasponsorer: Hans J – Kämpa tjejer, Hans J - Ett helt underbart program fortsätt så här!, Hans J - Greta usch å fy, Anonym CE, Anders, Christoffer, Maria - Ni behövs mer än någonsin, Erwin, Annikki. Övriga: Rolf S, Mona F – Gåva, Alice L, Lennart J – Stöd, Masi A - Glad Kristi himmelsfärdsdag, Mats O – Gåva, Mikael S – Gåva, Vasti E – Gåva, Hans H – Gåva, Inger J – Ni är super, Sven-Olof S – Gåva, Rich Daniel – Länge leve Ingrid&Maria plus ert nya funkia intro. Skål!, Johan H – Donation, Guddi R – Många fler nollor från Guddi om jag haft men önskar er lycka på alla nivåer – kramis, Stefan H, Göran S – Ingrid o Maria, Rolf S, Mona F – Gåva, Alice L, Lennart J – Stöd, Masi A - Glad Kristi himmelsfärdsdag, Mats O – Gåva, Mikael S – Gåva, Vasti E – Gåva, Hans H – Gåva, Inger J – Ni är super, Sven-Olof S – Gåva, Rich Daniel – Länge leve Ingrid&Maria plus ert nya funkia intro. Skål!, Johan H – Donation, Guddi R – Många fler nollor från Guddi om jag haft men önskar er lycka på alla nivåer – kramis, Stefan H, Göran S – Ingrid o Maria. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 281 Platinasponsorer: Hans J – Kämpa tjejer, Hans J - Ett helt underbart program fortsätt så här!, Hans J - Greta usch å fy, Anonym CE, Anders, Christoffer, Maria - Ni behövs mer än någonsin, Erwin, Annikki. Övriga: Rolf S, Mona F – Gåva, Alice L, Lennart J – Stöd, Masi A - Glad Kristi himmelsfärdsdag, Mats O – Gåva, Mikael S – Gåva, Vasti E – Gåva, Hans H – Gåva, Inger J – Ni är super, Sven-Olof S – Gåva, Rich Daniel – Länge leve Ingrid&Maria plus ert nya funkia intro. Skål!, Johan H – Donation, Guddi R – Många fler nollor från Guddi om jag haft men önskar er lycka på alla nivåer – kramis, Stefan H, Göran S – Ingrid o Maria, Rolf S, Mona F – Gåva, Alice L, Lennart J – Stöd, Masi A - Glad Kristi himmelsfärdsdag, Mats O – Gåva, Mikael S – Gåva, Vasti E – Gåva, Hans H – Gåva, Inger J – Ni är super, Sven-Olof S – Gåva, Rich Daniel – Länge leve Ingrid&Maria plus ert nya funkia intro. Skål!, Johan H – Donation, Guddi R – Många fler nollor från Guddi om jag haft men önskar er lycka på alla nivåer – kramis, Stefan H, Göran S – Ingrid o Maria. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 281 Platinasponsorer: Hans J – Kämpa tjejer, Hans J - Ett helt underbart program fortsätt så här!, Hans J - Greta usch å fy, Anonym CE, Anders, Christoffer, Maria - Ni behövs mer än någonsin, Erwin, Annikki. Övriga: Rolf S, Mona F – Gåva, Alice L, Lennart J – Stöd, Masi A - Glad Kristi himmelsfärdsdag, Mats O – Gåva, Mikael S – Gåva, Vasti E – Gåva, Hans H – Gåva, Inger J – Ni är super, Sven-Olof S – Gåva, Rich Daniel – Länge leve Ingrid&Maria plus ert nya funkia intro. Skål!, Johan H – Donation, Guddi R – Många fler nollor från Guddi om jag haft men önskar er lycka på alla nivåer – kramis, Stefan H, Göran S – Ingrid o Maria, Rolf S, Mona F – Gåva, Alice L, Lennart J – Stöd, Masi A - Glad Kristi himmelsfärdsdag, Mats O – Gåva, Mikael S – Gåva, Vasti E – Gåva, Hans H – Gåva, Inger J – Ni är super, Sven-Olof S – Gåva, Rich Daniel – Länge leve Ingrid&Maria plus ert nya funkia intro. Skål!, Johan H – Donation, Guddi R – Många fler nollor från Guddi om jag haft men önskar er lycka på alla nivåer – kramis, Stefan H, Göran S – Ingrid o Maria.