TACK för ditt stöd! – För att Ingrid&Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp.

Swisha  ditt stöd: 123 587 22 54 eller via  Donorbox

En studie i ondska, del 2 – Gasljus och Stockholmssyndrom

Publicerad 9 september, 2020

Hur USA inom en snar framtid kommer att hantera dräneringen av sina patokrater, den psykopatiska härskarklassen, lär bli prejudicerande för hur övriga länder hanterar sina. Det är också just därför de obotligt illasinnade även i Sverige börjar låta som Iraks ökände desinformatör Bagdad Bob. De vet vad som väntar.

”Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!”

Tobias Hübinette, Expo-grundare och tidigare ledande inom AFA

Tobias Hübinette önskar död åt den vita rasen. Foto: Wikipedia.

Detta är alltså vad som menas med antirasism, och inte helt oväntat så rullar den humanitära stormakten ut röda mattan för denna helvetets ambassadör. Under tiden fortsätter Sverigedemokraterna med sina totalitära utrensningar av oliktänkande inom de egna leden. Ve den som delar en artikel från fel sida.

Det som vänstern kallade för den långa marschen genom institutionerna går numera under benämningen entrism. Globalismen utgör återigen ett prima exempel. Det mest uppenbara för de flesta normala är dock islam, skapat av en fulländad para-Homo Sapier (profeten Muhammed) som dessutom bland muslimer anses vara det ultimata föredömet.

Att denna (för det normala svenska folklynnet) onaturliga geopolitiska rörelse har infiltrerat de flesta svenska riksdagspartier och samhällsinstitutioner är väldokumenterat. Vi vet det eftersom yttrandefriheten nu är ett minne blott och svenskarna enligt den muslimska måttstocken behandlas som ett redan besegrat och underkuvat folk. Vad som möjliggjort detta tillstånd är förstås att det redan fanns obotligt illasinnade vid makten, som förrådde svenskarna.

Pedofili, våldtäkter, mord, bombningar och förnedringsrån bekommer patokraterna lika lite som dem som begår brotten. Därför tillåts det fortsätta i sann anarkotyrannisk anda. Ingen demonisering av dem är nödvändig, deras illgärningar säger allt.

Allt är männens fel

”Det är mäns fel,” brölar samtidigt den typiska feministiska para-Homo Sapiern. Exakt som hen blivit indoktrinerad. Bortsett från Fake News existerar det givetvis andra patologiska ekorum. Exempelvis name & shame och panikfakta; ormgropar för sociopater och psykopater, varav många är just patokrater.

Andrzej M. Lobaczewski skrev boken Politisk ponerologi. Foto: Okänd.

Lärosätena i det patokratiska samhället styrs dessutom alltid av patologiska agendor. I Sveriges fall reflekteras det i genusteori, vithetsprivilegier och annan kulturröta. Att det rör sig om en fullkomligt sinister hjärntvätt är uppenbart när man lyssnar på studenterna från Södertörns högskola. Att svenskarna är ett mycket auktoritetslydigt folk, som dessutom inte gärna går emot strömmen (etablissemangets narrativ) gör dem ytterst sårbara för manipulation. Fenomenet när förtryckta börjar att både identifiera sig med och även försvara sin plågoande kallas passande nog för just Stockholmssyndromet.

Lobaczewski beskriver något snarlikt, nämligen hur de patologiska är fullt medvetna om att de inte kan genomföra sina planer helt på egen hand och därför har som prioritet att, som tidigare nämnts, kapa de normala; det vill säga få dem att också agera psykopatologiskt. Detta görs bland annat genom normaliseringsprocessen.

LÄS MER: En studie i ondska, del 1: Att kalla dem landsförrädare räcker inte

Även sadismen legitimeras på så sätt. I sundare tider oroade man sig för hur videovåldet påverkade knotten. Nu hyllas djur- och människoplågaren Tomas Åberg som en hjälte av patokratiska medier. Gangsterjournalisten Robert Aschberg porträtterar sig själv med basebollträ i jakten på normala personer som begått brottet att ifrågasätta de nya normerna. Ingen ska våga öppna käften. Att stå med ett basebollträ och hånle mot den lilla försvarslösa människan som vågade dela med sig av sina ärliga tankar säger i slutändan allt om vem som är normal och vem som är ond.

Rättsväsendet på sin sida

På sin sida har dessa patologiska sadister dessutom bankerna och hela rättsväsendet. Samma system i vilket ett yrkande om utvisning för våldtäktsmän, pedofiler, mördare och förnedringsrånare hör till undantagen.

Marockanen Aissa Lyousri dömdes för flera mordbränder, men utvisades inte ur Sverige. Foto: Polisen.

Många slipper dessutom undan på grund av ömmande skäl. Skaraborgs tingsrätt menade nyligen att det inte fanns några ”synnerliga skäl” för att utvisa hobbyterroristen Aissa Lyousri, som har bombat och bränt i Sverige ända sedan han kom hit. Och han är bara en i mängden. Detta tackvare de obotligt illasinnade som har bedragit det svenska folket. Kompetensregn i att skapa No go-zoner, kanske. I vad som en gång i tiden var ett av världens tryggaste länder dessutom. För inte särskilt länge sedan heller för den delen. Vårt kära älskade Sverige …

”Pity the nation whose people are sheep, and whose shepherds mislead them. Pity the nation whose leaders are liars, whose sages are silenced, and whose bigots haunt the airwaves. Pity the nation that raises not its voice, except to praise conquerors and acclaim the bully as hero…”

Lawrence Ferlinghetti

Fritt översatt, av M. Celander:

”Ömka den nation vars folk är en fårskock, vilkas herde förleder dem. Ömka den nation vars ledare är lögnare, vilkas vise tystas, och vars trångsynta hemsöker offentligheten. Ömka den nation som inte gör sin röst hörd, förutom i syfte att hylla sina herrar och prisa översittare som hjältar.”

Ondskan har tagit kontroll över Sverige

Som bevis på att ondskan fullkomligt tagit kontrollen över Sverige så släpps förbrytarna även ut i förtid på den normala befolkningens bekostnad. Belöning och straff i inversionens sanna anda. Och om en helt normal person i ren frustration, desperation och sorg uttrycker sig fel, mobiliseras hela det patologiska systemet mot dem. Förlorar de inte jobbet och jagas socialt som villebråd så blir det garanterat åtal för hets mot folkgrupp.

I patokratin kan de obotligt illasinnade alltid försvara sig med att de stod för den goda saken, trots att de själva, måhända, tillhör den onda sidan genom sina medfödda privilegier som alltså måste utraderas, eller att de ”bara gjort sitt jobb” när det kommer till den byråkratiska nivån. Dessutom kan de givetvis också då hänvisa till lagen och internationella avtal. Att dessa skapats helt utan befolkningens upplysta samtycke är ovidkommande. Det är nämligen så den representativa demokratin fungerar.

Patokraterna har inget att oroa sig över. I värsta fall så blir det ett fallskärmsavtal och i sinom tid en ny tjänst. Till och med tjänstemannaansvaret har de avskaffat. Carte Blanche-kriminalitet.

Men för all del, låt oss höra mer om hur viktigt det är att vi alla tar ansvar. Hyckleriet i de obotligt illasinnade vet inga gränser. Lägg på lite lönehöjningar för patokraterna i Rosenbad medan pensionärerna svälter och hamnar på gatan. In i stället med nysvenskarna i de tomma bostäderna. Varför inte bygga lite fler just för dem? Unga svenskar kan ju vänta med att flytta hemifrån. Flyktingarna är ju trots allt Sveriges framtid, har det bestämts i högre instans.

En falsk trygghetskänsla

När patokraterna slutligen nått en kritisk massa infinner sig med andra ord en (falsk) trygghetskänsla för dem. Det är då systemet så gott som helt öppet börjar att fullkomligt söndra det gamla för det nya. Nu är det inte längre enbart en fråga om de normalas världsbild utan också om deras faktiska folkhem. Detta för att de inte någonsin ska kunna ta tillbaka kontrollen eller återställa samhället. Massimporten från tredje världen till Sverige är ett uppenbart exempel. Inget sår mer split.

Andra relaterade metoder används också i dekonstruktionen. Däribland: ”Ett omfattande fokus på mer ytliga uppdelningar som ras, klass, kön och religion som distraherar befolkningen från att uppmärksamma den långt viktigare distinktionen mellan det normala och patologiska.” (SystemsThinker.com)

I fallet Sverige, där det råder akut brist på gudstro bland ursprungsbefolkningen, det vill säga de med skandinaviskt ursprung, så har patokratin i stället introducerat något mycket snarlikt. Nämligen klimatsekten, en trojansk häst och med andra ord ytterligare en Pippi på export av patokraterna. Framtiden får avgöra om Greta Thunbergs föräldrar förvandlade henne till en para-Homo Sapier eller ej. Oavsett så representerar den oförståndiga unga damen en obotligt illasinnad agenda: Agenda 21 och Agenda 2030.


Vad som är viktigt att förstå med patokratin är att det alltså även finns kapade (mer eller mindre) normala inom systemet. Varför dessa fallit in på ondskans bana varierar – sannolikt mycket på grund av kunskapsbrist, politisk korrekthet och opportunism.

En reell samhällssplittring

Dock bör det här nämnas att samhällssplittringen ändå blir reell i samband med importen av främst islam, som predikar att det är muslimens uppgift att kuva de otrogna i Dar al Harb [Krigets hus]; det vill säga Sverige och svenskarna. Fredens religion: ett av de mest intoleranta system som världshistorien någonsin skådat gentemot ett av de mest sekulära och fredsskadade – lycka till!

Pavlovs hundar blev klassiskt betingade.

Rasism i kontexten till det svenska tillståndet är för övrigt inget annat än para-Homo Sapiernas främsta slagord. Det utnyttjas helt gränslöst eftersom det är en hundvissla för den fördummade massan (läs kapade normala) att ge efter för precis allting. Betingad respons. Pavlovs hundar. Den inneboende ondskan i detta behöver heller ingen vidare förklaring.

Lyckligtvis har dock den naturliga människan (till skillnad från de patologiska och många kapade) förmåga till personlig gränsdragning. Och när gränsen slutligen är nådd har ord som ”rasist/fascist/nazist” inte längre något dödligt gift i sig. Normalt begåvade besitter nämligen också något som kallas för urskiljningsförmåga. Mental immunitet. Det påföljande patologiska och alltmer hysteriska utspelet leder därmed bara till att ännu fler normala anar ugglor i mossen och att kapade gradvis börjar vakna upp, vilket förstås gör att de obotligt illasinnade intensifierar sin gaslighting (psykologisk krigföring) ännu mer. Men utan framgång. I det patokratiska samhället tas censuren oundvikligen också till ständigt nya nivåer, vilket även den i slutändan kollapsar. Ungefär i samma takt som att den politiska korrektheten rämnar och blir till ett mem-skämt.

”Den ständiga ansträngning som krävs för att överleva i ett patokratiskt system hjälper slutligen till att återbygga perceptionens och kreativitetens muskler. Allmänheten återhämtar sig och börjar återigen värdera sin psykologikunskap samt insikten och förmågan att upptäcka vad som är patologiskt. Folk blir återigen mottagliga för kunskap och börjar på nytt studera historien, sökande efter svar beträffande deras rådande obehagliga situation i liknande händelser ur det förflutna.” (SystemsThinker.com)

Det stora uppvaknandet

Det här är vad som på senare tid kommit att kallas för The Great Awakening, det stora uppvaknandet: Insikten om att världen i princip är raka motsatsen till hur Fake News porträtterar den. I detta uppvaknande spelar med andra ord normalmedierna en avgörande roll, det vill säga de normalas egna medier, som i på riktigt belyser det patologiska tillståndet. Inget är nämligen viktigare än att först och främst väcka det sovande folket ur sekthypnosen. Att bryta transen där till och med könsstympning och ”könskorrigerande kirurgi” på barn förespråkas. Fullkomlig ondska.

Den amerikanske YouTubern Quite Frankly beskriver situationen perfekt: ”I framtiden, när vi blickar tillbaka på uppkomsten av de oberoende, medborgarstyrda medierna som blomstrar inför våra ögon, så tror jag att historien kommer visa att dess framgång alltid var garanterad, därför att så mycket av den skapades för att avslöja ondska.”

Mohammed Said as-Sahaf, mer känd som Bagdad Bob. Foto: Wikipedia.

Att avslöja ondskan är en sak, att skipa rättvisa är en annan. Lobaczewski förklarar att den sämsta responsen i hanteringen av para-Homo Sapier är försök till försoning och förlåtelse. Att ge dem någon form av legitimitet, som exempelvis att försöka bortförklara deras beteende eller tillmötesgå dem genom kompromisser är enbart kontraproduktivt. Att resonera med psykopater går inte. Sådant betraktas nämligen av mänsklighetens illasinnade endast som en öppning för ytterligare manipulation.

Den som önskar avfärda politisk ponerologi med ursäkten att det är konspirationsteorier att ondskefulla människor gaddar ihop sig och lever ut sina sjuka destruktiva ambitioner på normala människors bekostnad, lever i okunskap och kanske rent av förnekelse. Hur USA inom en snar framtid kommer att hantera dräneringen av sina patokrater lär bli prejudicerande för hur övriga länder hanterar sina. Det är också just därför de obotligt illasinnade även i Sverige börjar låta som Iraks ökände desinformatör Bagdad Bob. De vet vad som väntar.

#CrimesAgainstHumanity

Signerat Qsprey

ÖVRIGA KÄLLOR:

https://www.quitefrankly.tv/quite-frankly-originals/2020/8/6/show-notes-political-ponerology-the-study-of-evil

http://www.systemsthinker.com/interests/ponerology/

https://en.wikipedia.org/wiki/Political_ponerology

https://www.friatider.se/lofven-jag-ska-leda-partiet-i-valet-2022

https://www.friatider.se/domstol-sager-nej-till-att-utvisa-bomb-arab-bakom-granatdad-och-mordbrand-inte-synnerliga-skal


Gillade du den här artikeln? För att Ingrid & Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp. Sätt in ett engångsbelopp via bankgiro eller Swish – eller via Donorbox här nedanför. Du kan också välja att blir månadsgivare via Donorbox. Tack för ditt bidrag!

BG: 831-4742

Swish: 0709963377

Villkor för kommentarsfältet

Ingrid & Maria tar inget ansvar för kommentarer som skrivs på denna webbsida. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig. Kommentarer förhandsgranskas inte och är inte redaktionellt material. Kommentarer som bryter mot våra regler tas bort vid efterhandsmoderering.

Klicka här för att läsa mer om våra kommentarsregler. >

DONERA MED SWISH

Stötta Ingrid & Maria. Bli månadsgivare – bara tre klick med MediaLinq.

Köp boken ”Från Sverige till Absurdistan” här.

Från Sverige till Absurdistan

INGRID&MARIAS TWITTERFAVORITER

Stötta Ingrid och Maria

För att Ingrid & Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp. Använd MediaLinq-knappen  för att stötta oss med mindre belopp, sätt in ett engångsbelopp via bankgiro eller Swish – eller via Donorbox här nedanför.

Du kan också välja att blir månadsgivare via Donorbox.

Tack för ditt bidrag!

Donera via BANK

Bankgiro: 831-4742

IBAN: SE9430000000006011090161
BIC (SWIFT-adress): NDEASESS

 Donera via SWISH

Swish nr: 123 587 22 54

Donera via Medialinq

 

Donera via Donorbox

Villkor för kommentarsfältet

Ingrid & Maria tar inget ansvar för kommentarer som skrivs på denna webbsida. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig. Kommentarer förhandsgranskas inte och är inte redaktionellt material. Kommentarer som bryter mot våra regler tas bort vid efterhandsmoderering.
Klicka här för att läsa mer om våra kommentarsregler. >

2 Kommentarer

  1. Avatar

    Det är inte Charles Boyer på bilden tillsammans med Ingrid bergman. Det är hjälten i filmen som är i bild, som spelas av Joseph Cotten.

    Svara
  2. Avatar

    Fantastisk artikel, både ”del 1” och ”del 2”, borde sannerligen masstryckas och delas ut i allas brevlådor, postlådor etc i hela Sverige. Tack

    Svara

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 282 Platinasponsorer: Hans J - Jag älskar er!!!, Hans J – Ett helt underbart program tjejer, Tomas J – För Ingrid och Maria i tiden, En okänd välgörare. Övriga: Tomas K - Ingrid å Tryckfrihetssällskapet, äntligen swish go, Ingemar L – Gåva, Hans K, Göran B - Tack för torsdagens program, Carina K, Annica B, Jan P, Monica S – Gåva, Juhani S – Gåva, Gry T – Tack för det ni gör!, Tomas F – Tummen upp!, Maria D, Annika B, Bo B - Heja Maria vilken njutbar salva du levererade, Björn J, Christer B, Jörn V – Tack Ingrid och Maria, Marie W, Magnus H, Patrik Ö, Rolf S, Rune F – Gåva, Marie-Louise O, Marie H – Gåva, Inger B – Ni är bäst, Ingemar L, Göran L, Göran E – Gåva, Monica G – Tack för att ni finns!, Anders G, Daniel W – Ni är fantastiska, Carina H, Annica B, Billy T, Anders K – Tyvärr kan jag inte skicka mer, Anders J, Lotta, Margareta R, Sofia O, Elej, Stig E, Dennis B, Berit N – Ett litet bidrag, Monica A – Gåva, Ingela J – Tack för ert stöd till SD, Sofia O – Tack bästa tjejerna!, Renaud, Mikael S, Anonym MS, Harriet, Christian, Susann, Tomas, Lars T, Eva, Magnus. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 282 Platinasponsorer: Hans J - Jag älskar er!!!, Hans J – Ett helt underbart program tjejer, Tomas J – För Ingrid och Maria i tiden, En okänd välgörare. Övriga: Tomas K - Ingrid å Tryckfrihetssällskapet, äntligen swish go, Ingemar L – Gåva, Hans K, Göran B - Tack för torsdagens program, Carina K, Annica B, Jan P, Monica S – Gåva, Juhani S – Gåva, Gry T – Tack för det ni gör!, Tomas F – Tummen upp!, Maria D, Annika B, Bo B - Heja Maria vilken njutbar salva du levererade, Björn J, Christer B, Jörn V – Tack Ingrid och Maria, Marie W, Magnus H, Patrik Ö, Rolf S, Rune F – Gåva, Marie-Louise O, Marie H – Gåva, Inger B – Ni är bäst, Ingemar L, Göran L, Göran E – Gåva, Monica G – Tack för att ni finns!, Anders G, Daniel W – Ni är fantastiska, Carina H, Annica B, Billy T, Anders K – Tyvärr kan jag inte skicka mer, Anders J, Lotta, Margareta R, Sofia O, Elej, Stig E, Dennis B, Berit N – Ett litet bidrag, Monica A – Gåva, Ingela J – Tack för ert stöd till SD, Sofia O – Tack bästa tjejerna!, Renaud, Mikael S, Anonym MS, Harriet, Christian, Susann, Tomas, Lars T, Eva, Magnus. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 282 Platinasponsorer: Hans J - Jag älskar er!!!, Hans J – Ett helt underbart program tjejer, Tomas J – För Ingrid och Maria i tiden, En okänd välgörare. Övriga: Tomas K - Ingrid å Tryckfrihetssällskapet, äntligen swish go, Ingemar L – Gåva, Hans K, Göran B - Tack för torsdagens program, Carina K, Annica B, Jan P, Monica S – Gåva, Juhani S – Gåva, Gry T – Tack för det ni gör!, Tomas F – Tummen upp!, Maria D, Annika B, Bo B - Heja Maria vilken njutbar salva du levererade, Björn J, Christer B, Jörn V – Tack Ingrid och Maria, Marie W, Magnus H, Patrik Ö, Rolf S, Rune F – Gåva, Marie-Louise O, Marie H – Gåva, Inger B – Ni är bäst, Ingemar L, Göran L, Göran E – Gåva, Monica G – Tack för att ni finns!, Anders G, Daniel W – Ni är fantastiska, Carina H, Annica B, Billy T, Anders K – Tyvärr kan jag inte skicka mer, Anders J, Lotta, Margareta R, Sofia O, Elej, Stig E, Dennis B, Berit N – Ett litet bidrag, Monica A – Gåva, Ingela J – Tack för ert stöd till SD, Sofia O – Tack bästa tjejerna!, Renaud, Mikael S, Anonym MS, Harriet, Christian, Susann, Tomas, Lars T, Eva, Magnus. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 282 Platinasponsorer: Hans J - Jag älskar er!!!, Hans J – Ett helt underbart program tjejer, Tomas J – För Ingrid och Maria i tiden, En okänd välgörare. Övriga: Tomas K - Ingrid å Tryckfrihetssällskapet, äntligen swish go, Ingemar L – Gåva, Hans K, Göran B - Tack för torsdagens program, Carina K, Annica B, Jan P, Monica S – Gåva, Juhani S – Gåva, Gry T – Tack för det ni gör!, Tomas F – Tummen upp!, Maria D, Annika B, Bo B - Heja Maria vilken njutbar salva du levererade, Björn J, Christer B, Jörn V – Tack Ingrid och Maria, Marie W, Magnus H, Patrik Ö, Rolf S, Rune F – Gåva, Marie-Louise O, Marie H – Gåva, Inger B – Ni är bäst, Ingemar L, Göran L, Göran E – Gåva, Monica G – Tack för att ni finns!, Anders G, Daniel W – Ni är fantastiska, Carina H, Annica B, Billy T, Anders K – Tyvärr kan jag inte skicka mer, Anders J, Lotta, Margareta R, Sofia O, Elej, Stig E, Dennis B, Berit N – Ett litet bidrag, Monica A – Gåva, Ingela J – Tack för ert stöd till SD, Sofia O – Tack bästa tjejerna!, Renaud, Mikael S, Anonym MS, Harriet, Christian, Susann, Tomas, Lars T, Eva, Magnus.