TACK för ditt stöd! – För att Ingrid&Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp.

Swisha  ditt stöd: 123 587 22 54 eller via  Donorbox

Munskydd och andningsmask: Så här funkar det

Publicerad 9 april, 2020

I en studie från USA visade det sig att om 50 procent av befolkningen använde kommersiella munskydd och andningsmasker resulterade det i en märkbar reducering av influensasmitta. När 80 procent använde munskydd och andningsmasker hade man i allt väsentligt eliminerat influensautbrottet helt, skriver Johan Wadenbäck.

Det är en tuff kamp. På ena kanten står de som länge hävdat maskers potentiella effektivitet i kampen mot virus och på den andra kanten de som inte verkar vilja ta in fakta om det så stirrade dem stint in i ögonen.

För många i den senare kategorin, ofta på vänsterkanten i Sverige, är det tydligt att det inte är vad som sägs som är det viktiga – utan vem som säger det. Yta före innehåll. Gå efter spelaren, inte bollen. Det är med andra ord som vanligt i politiken i Sverige, med den skillnaden att nu är det på allvar, bokstavligt talat på liv och död.

Det finns för närvarande inte mycket tillgänglig forskning på effekten av masker för att skydda folk specifikt mot SARS-CoV-2, vilket inte är helt förvånande med tanke på att viruset är relativt nytt. Vad man dock kan göra är att jämföra med andra liknande virus samt partiklar, droppar och aerosoler med samma storlek.

Kan man överhuvudtaget filtrera virus?

Andningsmaskers effektivitet brukar uppges vid filtrering av partiklar 0,3 µm och större. Anledningen till fokuseringen på 0,3 µm (mikrometer) beror på att partiklar ovanför denna storlek rör sig på ett sätt som vi kan förutse och kommer att fastna i ett filter med porer mindre än partikelstorleken.

Men många virus som SARS-CoV-2 är faktiskt mindre (0,06-0,14 µm) än 0,3 µm, kanske du då säger?

Den brittiske botanikern Robert Brown. Foto: Wikipedia.

Det är sant, men förutom att de allra flesta virus finns på partiklar, droppar och aerosoler som är betydligt större än 0,3 µm så uppvisar partiklar och aerosoler mindre än 0,3 µm något som kallas Brownsk rörelse vilket, något kontraintuitivt, gör dem lättare att filtrera. Brownsk rörelse refererar till ett fenomen som beskrevs av botanisten Robert Brown 1827 och förklarades av Albert Einstein 1905, varigenom partikelns eller aerosolens massa är tillräckligt liten för att inte längre färdas obehindrat rakt genom luften. I stället interagerar partiklarna och aerosoler med molekylerna i luften som gör att de rör sig i ett fraktalmönster. Dessutom kan de inne i masken fångas av laddningar på filtermaterialets fibrer.

Olika typer av masker

Innan vi går vidare, låt oss bara klargöra skillnaderna mellan olika typer av masker.

Allt du kan ha för ansiktet kan i dagligt tal kallas för en mask. Det är dock ganska stora skillnader mellan en hemmagjord mask, kommersiellt munskydd och andningsmask. Det är också betydande skillnader inom kategorierna.

Munskydd är löst sittande, som täcker näsa och mun. Kommersiella munskydd är främst designade för att fånga kroppsvätskor som lämnar bäraren till exempel under operation för att förhindra hosta och nysningar på den sårbara patienten. I motsats till andningsmasker är munskydd inte utformade för att skydda bäraren, och de allra flesta munskydd har inte en säkerhetsklassificering. Det är också svårare att få lite läckage och kvantifiera det hos alla bärare.

Andningsmask däremot sluter tätt upp till ansiktet och kan ha en ventil eller inte för den utåtgående luften. Den vanligast diskuterade andningsmasken i USA är av typ N95 vars standard upprätthålls av NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health). I Europa använder man två olika standarder. FFP-skydden kommer från standarden EN 149:2001 och P-skydden med löstagbara filter från EN 143:2000. Båda standarder upprätthålls av CEN (European Committee for Standardization).

Andningsmask Filterkapacitet av partiklar 0,3 µm Läckage inåt
FFP1 & P1 ≥80% <22%, N/A
FFP2 & P2 ≥94% <8%, N/A
N95 ≥95% N/A
N99 & FFP3 ≥99% N/A, <2%
P3 ≥99,95% N/A
N100 ≥99,97% N/A

Det är viktigt att man inte har skägg när man använder en andningsmask då det stipulerade läckaget bara gäller skägglösa ansikten.

Ventilförsedda andningsskydd gör det snabbare och enklare att andas än med dem som är utan. Detta gör dem också mer bekväma att bära och leder till att mindre fukt byggs upp inuti respiratorn.

En viktig varning är dock att ventilförsedda andningsskydd inte är optimala i miljöer där man vill stoppa bäraren från smittspridning. Om bäraren är sjuk, kommer ventilen att innebära att dess utandning, hosta och nysningar kommer ut i luften, utan filtrering. Icke-ventilförsedda andningsskydd däremot ger bra tvåvägsskydd genom att filtrera både in- och utflöde av luft.

Hemmagjorda masker

Det finns flera studier där man har undersökt hemmagjorda masker som alternativ till kommersiella munskydd vad gäller förmågan att blockera aerosoler med för oss relativt harmlösa virus.

Örngott visade sig vara bra för hemgjorda munskydd. Foto: Jysk.

I en studie från Storbritannien tillverkade friska frivilliga sina egna ansiktsmasker av allt från silkestyg, scarfar, disktrasor, dammsugarpåsar, örngott, bomullströjor med mera. Örngott och bomullströjor ansågs vara de mest lämpliga materialen för en improviserad hemmagjord mask. Intressant nog uppvisade dammsugarpåsar och disktrasor större filtreringskapacitet, men var dock svåra att andas igenom. En mask är helt enkelt inget vidare om du inte kan andas genom den. De flesta material i studien reducerade signifikant antalet virala partiklar, men ett kommersiellt munskydd var flera gånger mer effektivt för att blockera överföring än en hemmagjord mask.

Kommersiella munskydd och andningsmasker

I en rykande färsk undersökning från Kina identifierade man mänskliga corona- och influensavirus i utandningsluften och hosta från barn och vuxna med akut respiratorisk sjukdom. Kommersiella munskydd minskade signifikant detekteringen av RNA från corona- och influensavirus i droppar och aerosoler. Resultaten tyder på att kommersiella munskydd förhindrar överföring av mänskliga corona- och influensavirus.

N95-mask. Foto: Wikimedia Commons.

Effektiviteten hos andningsmasker för att utesluta virus är beroende av dess förmåga att motstå penetration av luftburna partiklar och aerosoler. En studie i USA utvärderade aerosolfiltreringseffektiviteten hos en ny N95 andningsmask. Resultaten visar på över 99,7 procents effektivitet för filtrering av influensa- och rhinovirus samt bakteriofager. Andningsmaskernas effektivitet för att utestänga exempelvis rhinovirus och bakteriofager jämfört med större mikroorganismer som influensavirus, var inte signifikant annorlunda. Andningsmaskerna är därmed mycket effektiva för filtrering av patogener, inklusive influensa och rhinovirus, samt fina partiklar och aerosoler.

Det finns också en del studier på skillnader mellan kommersiella munskydd och andningsmasker. Studier från USA och Kanada tyder på att munskydd är ungefär jämförbara med N95-andningsmasker när det gäller att förebygga relativt allvarliga influensasjukdomar i ett sjukhusscenario. I många andra studier hittar man ingen eller väldigt liten skillnad mellan N95-andningsmasker och munskydd på de tillhörande riskerna för laboratoriebekräftad luftvägsinfektion, influensaliknande sjukdom eller rapporterad arbetsplatsfrånvaro.

Använd andningsmask för att få stopp på pandemin?

Det har också gjorts olika riskbedömningar för att skydda befolkningen med olika typer av skyddsutrustning som minskar nivån på infektionen vid ett influensautbrott. I en studie från USA visade det sig att om 50 procent av befolkningen använde kommersiella munskydd och andningsmasker resulterade det i en avsevärd reducering av influensasmitta. När 80 procent använde kommersiella munskydd och andningsmasker hade man väsentligen eliminerat influensautbrottet helt. Resultaten från denna studie, liksom tillämpning av modellen till relaterade epidemier borde ha varit potentiellt användbara i beslut som rör utbildning eller resursfördelningsstrategier även i andra länder som Sverige.

Förläng livslängden på ditt andningsskydd

Så hur länge är ditt andningsskydd som det ska vara? Det finns inget enkelt svar på den frågan. I en perfekt värld skulle man hela tiden ta nya kommersiella munskydd eller helst andningsskydd och inte behöva bry sig om problemställningen. Nu, beroende på den skrala tillgången till munskydd och andningsmasker som finns i Sverige, får man helt enkelt fundera på hur man återanvänder eller livstidsförlänger det man har.

Coronavirus. Foto: Pixabay/mattthewafflecat.

Vid livstidsförlängning av ditt andningsskydd är det framförallt en möjlig risk vid hantering som det är värt att vara medveten om. Rör det inte på utsidan!

Rör du vid andningsskyddet där det finns virus kan du överföra det till andra föremål, som så småningom kan leda tillbaka till munnen och näsan. Om du måste röra det – se då till att helst använda engångshandskar.

Återanvändning av masker

Andningsmaskerna är dock möjliga att använda igen men de blir successivt sämre, inte minst beroende på hur mycket du använder dem. En studie från Kina visade dock att efter elva dagars tung användning i ett förorenat Beijing, hade en andningsmask bara förlorat 1,4 procent av filtreringskapaciteten. I en ren miljö kan man sannolikt använda masken betydligt längre utan någon större filtreringskapacitetsnedsättning.

Det är dessvärre inte så klart hur man kan sanera andningsskydd på ett säkert sätt utan att förstöra filtreringsfunktionen.

Sämre saneringsalternativ av andningsskydden är att tvätta dem eller rengöra dem med alkohol, vilket kan försämra filterkapaciteten avsevärt. Ett annat möjligt tillvägagångssätt kan vara försiktig uppvärmning med eller utan vattenånga även om regelrätt autoklavering (tryckkokning) har visat sig kunna kompromettera andningsmaskernas struktur i flera studier.

Bättre saneringsalternativ är att bara låta dem vara ett par dagar för att sedan återanvända dem när virusen har dött av sig själv. Man kan också använda UV-ljus. UV-ljus har visat sig vara effektivt för influensavirus på kontaminerade andningsmasken och i adekvat dos kan det döda SAS-CoV-2 virus utan att skada andningsmasken.

Masker är inte hela lösningen

Slutligen bara som ett klargörande: Det ÄR mycket säkrare att helt undvika sällskap med människor som är sjuka eller potentiellt sjuka och att minska den totala sociala kontakten, särskilt för stora grupper av människor, än att alla bär en mask.

Användningen av mask, som många andra saker, är dock ett extra skydd och bör inte uppmuntra folk till att ta onödiga risker för exponering för SARS-CoV-2. I närvaro av någon som kan smitta är det vettigt för dig OCH den smittade att bära en mask, helst andningsmask utan ventil, för att minska risken att sprida sjukdomen.

Det ska också övervägas att använda glasögon, visir, lämpliga kläder och handskar när man tillhandahåller rutinmässig vård för en patient med en överförbar akut luftvägsinfektion som covid-19, även i hemmet.

Fotnot: Författaren är teknologie doktor och har mångårig erfarenhet inom bioteknik, medicinsk forskning,immunologi och sterilteknik med virus och andra mikroorganismer.

Källor:

A face mask may prevent you getting flu – but only if you wear it

Davies et al. 2013 Testing the Efficacy of Homemade Masks: Would They Protect in an Influenza Pandemic?

Folkhälsomyndigheten: Vi kommer kunna testa 100 000 personer i veckan

Leung et al. 2020 Respiratory virus shedding in exhaled breath and efficacy of face masks

MacIntyre et al. 2009 Face Mask Use and Control of Respiratory Virus Transmission in Households

Mills et al. 2018 Ultraviolet germicidal irradiation of influenza-contaminated N95 filtering facepiece respirators

N95 vs FFP3 & FFP2 masks – what’s the difference?

Offeddu et al. 2017 Effectiveness of Masks and Respirators Against Respiratory Infections in Healthcare Workers: A Systematic Review and Meta-Analysis

Smith et al. 2016 Effectiveness of N95 respirators versus surgical masks in protecting health care workers from acute respiratory infection: a systematic review and meta-analysis

Yan et al. 2019 Modeling the Effectiveness of Respiratory Protective Devices in Reducing Influenza Outbreak

Zhou et al. 2018 Assessment of a respiratory face mask for capturing air pollutants and pathogens including human influenza and rhinoviruses

Zhu et al. 2019 A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019


Gillade du den här artikeln? För att Ingrid & Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp. Sätt in ett engångsbelopp via bankgiro eller Swish – eller via Donorbox här nedanför. Du kan också välja att blir månadsgivare via Donorbox. Tack för ditt bidrag!

BG: 831-4742

Swish: 0709963377

Villkor för kommentarsfältet

Ingrid & Maria tar inget ansvar för kommentarer som skrivs på denna webbsida. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig. Kommentarer förhandsgranskas inte och är inte redaktionellt material. Kommentarer som bryter mot våra regler tas bort vid efterhandsmoderering.

Klicka här för att läsa mer om våra kommentarsregler. >

DONERA MED SWISH

Stötta Ingrid & Maria. Bli månadsgivare – bara tre klick med MediaLinq.

Köp boken ”Från Sverige till Absurdistan” här.

Från Sverige till Absurdistan

INGRID&MARIAS TWITTERFAVORITER

Stötta Ingrid och Maria

För att Ingrid & Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp. Använd MediaLinq-knappen  för att stötta oss med mindre belopp, sätt in ett engångsbelopp via bankgiro eller Swish – eller via Donorbox här nedanför.

Du kan också välja att blir månadsgivare via Donorbox.

Tack för ditt bidrag!

Donera via BANK

Bankgiro: 831-4742

IBAN: SE9430000000006011090161
BIC (SWIFT-adress): NDEASESS

 Donera via SWISH

Swish nr: 123 587 22 54

Donera via Medialinq

 

Donera via Donorbox

Villkor för kommentarsfältet

Ingrid & Maria tar inget ansvar för kommentarer som skrivs på denna webbsida. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig. Kommentarer förhandsgranskas inte och är inte redaktionellt material. Kommentarer som bryter mot våra regler tas bort vid efterhandsmoderering.
Klicka här för att läsa mer om våra kommentarsregler. >

4 Kommentarer

 1. Avatar

  Hutlösa priser på nätet. Sen skäms folk både för masker och sen att hålla avstånd.
  Plus Invandrare inte bry sig utan shoppar hejvilt och mest på kvällen när jobb folk handlar efter work. Total hänsynslösa icke svenska språkiga med en stollig inställning att affären e deras vardagarum. Var e Reinfeldt Löfven eller småglyttaren Lööf.

  Svara
 2. Avatar

  Tack för en bra artikel.

  Notera att det UV ljus som steriliserar virus är UV-C som har kortare våglängd än solens UV ljus. Det finns UV-C lysrör särskilt för desinficering.

  Svara
 3. Avatar

  Det verkar finnas en uppfattning att enkla andningsskydd, som t ex det som visas på den första bilden, skulle ge användaren ett gott skydd mot t ex Covid-19 smitta. Använder man en andningsmask där filtret har hög täthet (liten genomsläpplighet för partiklar), men där masken inte sluter tätt mot ansiktet, kommer nästan all luft att passera i gliporna mellan masken och ansiktet. Detta gäller både inandningsluft och utandningsluft. Luftandelen som faktiskt passerar genom filtret och därmed renas är alltså liten. Ju tätare filter, desto mindre andel av inandningsluften passerar genom själva filtret vid samma storlek på glipan mellan masken och ansiktet. Båda de masker som finns på bild i artikeln – men särskilt den första – är oacceptabla för att rena inandningsluft från farliga partiklar. Har ni egna enkla andningsmasker, som inte sluter tätt mot ansiktet, kan ni testa genom att andas ut snabbt och kraftfullt eller hosta med masken på. Håll händerna alldeles framför masken och sedan vid sidorna av masken där man ser att den inte sluter helt tätt, t ex runt näsan. Var känner ni ett luftdrag? Samma väg tar inandningsluften, fast med motsatt riktning.
  Däremot kan jag se ett skydd gentemot andra personer även vid användning av enklare masker som inte sluter tätt mot ansiktet. När man t ex hostar, kastas droppar av olika storlek ut med stor kraft. Trots att luften främst passerar via gliporna kring otäta andningsmasker, kommer de stora dropparna att hamna på insidan av filtret. Det beror på att stora droppar är tröga med avseende på riktningsändringar och därmed vill fortsätta i ”hostriktningen” (stor bil, snäv kurva –> bilen vill fortsätta rakt fram) . De riktigt små dropparna (aerosoler), som också kastas ut i luften vid hostningen, följer däremot luftströmningen mycket bättre. De fastnar därmed bara delvis på insidan av filtret. Om de riktigt små dropparna innehåller nämnvärt med virus är en helt annan fråga.

  Svara

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 282 Platinasponsorer: Hans J - Jag älskar er!!!, Hans J – Ett helt underbart program tjejer, Tomas J – För Ingrid och Maria i tiden, En okänd välgörare. Övriga: Tomas K - Ingrid å Tryckfrihetssällskapet, äntligen swish go, Ingemar L – Gåva, Hans K, Göran B - Tack för torsdagens program, Carina K, Annica B, Jan P, Monica S – Gåva, Juhani S – Gåva, Gry T – Tack för det ni gör!, Tomas F – Tummen upp!, Maria D, Annika B, Bo B - Heja Maria vilken njutbar salva du levererade, Björn J, Christer B, Jörn V – Tack Ingrid och Maria, Marie W, Magnus H, Patrik Ö, Rolf S, Rune F – Gåva, Marie-Louise O, Marie H – Gåva, Inger B – Ni är bäst, Ingemar L, Göran L, Göran E – Gåva, Monica G – Tack för att ni finns!, Anders G, Daniel W – Ni är fantastiska, Carina H, Annica B, Billy T, Anders K – Tyvärr kan jag inte skicka mer, Anders J, Lotta, Margareta R, Sofia O, Elej, Stig E, Dennis B, Berit N – Ett litet bidrag, Monica A – Gåva, Ingela J – Tack för ert stöd till SD, Sofia O – Tack bästa tjejerna!, Renaud, Mikael S, Anonym MS, Harriet, Christian, Susann, Tomas, Lars T, Eva, Magnus. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 282 Platinasponsorer: Hans J - Jag älskar er!!!, Hans J – Ett helt underbart program tjejer, Tomas J – För Ingrid och Maria i tiden, En okänd välgörare. Övriga: Tomas K - Ingrid å Tryckfrihetssällskapet, äntligen swish go, Ingemar L – Gåva, Hans K, Göran B - Tack för torsdagens program, Carina K, Annica B, Jan P, Monica S – Gåva, Juhani S – Gåva, Gry T – Tack för det ni gör!, Tomas F – Tummen upp!, Maria D, Annika B, Bo B - Heja Maria vilken njutbar salva du levererade, Björn J, Christer B, Jörn V – Tack Ingrid och Maria, Marie W, Magnus H, Patrik Ö, Rolf S, Rune F – Gåva, Marie-Louise O, Marie H – Gåva, Inger B – Ni är bäst, Ingemar L, Göran L, Göran E – Gåva, Monica G – Tack för att ni finns!, Anders G, Daniel W – Ni är fantastiska, Carina H, Annica B, Billy T, Anders K – Tyvärr kan jag inte skicka mer, Anders J, Lotta, Margareta R, Sofia O, Elej, Stig E, Dennis B, Berit N – Ett litet bidrag, Monica A – Gåva, Ingela J – Tack för ert stöd till SD, Sofia O – Tack bästa tjejerna!, Renaud, Mikael S, Anonym MS, Harriet, Christian, Susann, Tomas, Lars T, Eva, Magnus. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 282 Platinasponsorer: Hans J - Jag älskar er!!!, Hans J – Ett helt underbart program tjejer, Tomas J – För Ingrid och Maria i tiden, En okänd välgörare. Övriga: Tomas K - Ingrid å Tryckfrihetssällskapet, äntligen swish go, Ingemar L – Gåva, Hans K, Göran B - Tack för torsdagens program, Carina K, Annica B, Jan P, Monica S – Gåva, Juhani S – Gåva, Gry T – Tack för det ni gör!, Tomas F – Tummen upp!, Maria D, Annika B, Bo B - Heja Maria vilken njutbar salva du levererade, Björn J, Christer B, Jörn V – Tack Ingrid och Maria, Marie W, Magnus H, Patrik Ö, Rolf S, Rune F – Gåva, Marie-Louise O, Marie H – Gåva, Inger B – Ni är bäst, Ingemar L, Göran L, Göran E – Gåva, Monica G – Tack för att ni finns!, Anders G, Daniel W – Ni är fantastiska, Carina H, Annica B, Billy T, Anders K – Tyvärr kan jag inte skicka mer, Anders J, Lotta, Margareta R, Sofia O, Elej, Stig E, Dennis B, Berit N – Ett litet bidrag, Monica A – Gåva, Ingela J – Tack för ert stöd till SD, Sofia O – Tack bästa tjejerna!, Renaud, Mikael S, Anonym MS, Harriet, Christian, Susann, Tomas, Lars T, Eva, Magnus. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 282 Platinasponsorer: Hans J - Jag älskar er!!!, Hans J – Ett helt underbart program tjejer, Tomas J – För Ingrid och Maria i tiden, En okänd välgörare. Övriga: Tomas K - Ingrid å Tryckfrihetssällskapet, äntligen swish go, Ingemar L – Gåva, Hans K, Göran B - Tack för torsdagens program, Carina K, Annica B, Jan P, Monica S – Gåva, Juhani S – Gåva, Gry T – Tack för det ni gör!, Tomas F – Tummen upp!, Maria D, Annika B, Bo B - Heja Maria vilken njutbar salva du levererade, Björn J, Christer B, Jörn V – Tack Ingrid och Maria, Marie W, Magnus H, Patrik Ö, Rolf S, Rune F – Gåva, Marie-Louise O, Marie H – Gåva, Inger B – Ni är bäst, Ingemar L, Göran L, Göran E – Gåva, Monica G – Tack för att ni finns!, Anders G, Daniel W – Ni är fantastiska, Carina H, Annica B, Billy T, Anders K – Tyvärr kan jag inte skicka mer, Anders J, Lotta, Margareta R, Sofia O, Elej, Stig E, Dennis B, Berit N – Ett litet bidrag, Monica A – Gåva, Ingela J – Tack för ert stöd till SD, Sofia O – Tack bästa tjejerna!, Renaud, Mikael S, Anonym MS, Harriet, Christian, Susann, Tomas, Lars T, Eva, Magnus.