TACK för ditt stöd! – För att Ingrid&Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp.

Swisha  ditt stöd: 123 587 22 54 eller via  Donorbox

Analys: Vem dödade egentligen Esmeralda?

Publicerad 12 mars, 2020

Treåriga Esmeraldas liv tog slut i en lägenhet i Norrköping i januari 2020. När polisen fick larm om att något var fel åkte de dit och upptäckte inte bara att Esmeralda var död, utan att föräldrarna hade gömt undan hennes kropp i flera dagar. En skräckslagen liten tös togs ifrån de fosterföräldrar och tre systrar hon uppfattade som sina egna – och några månader senare var hon död. Vems fel är det?

Kammarrätten i Jönköping utfärdade i princip hennes dödsdom när de i september 2018 beslutade att lilla Esmeralda skulle tvångsförflyttas hem till sina drogmissbrukande föräldrar.

Historien om Esmeralda är plågsam att ta del av. Jag läste som så många andra om hennes död i tidningarna, men det var först när jag var hos frisören som den blev verklig. Min frisör hade nämligen Esmeraldas fostermormor som kund, och hon berättade för mig hur fosterföräldrarna kämpat för den lilla flickan – men förlorat.

Nu har fostermamman Melinda Jacobs trätt fram i Dagens Nyheter och berättat den hjärtskärande historien.

https://www.facebook.com/dn.se/videos/492037998143153/UzpfSTYyMDE2MjY4MjoxMDE1NzM3NzY5ODA2MjY4Mw/

 

I domarna jag har läst framgår det att Esmeralda föddes med abstinensbesvär. Mamman Rebecka hävdar igenom hela utredningen att hon inte hade missbrukat något, men att läkare skrivit ut Stesolid till henne. Hon var underviktig vid tiden för Esmeraldas födsel och hon hade inte gått till kontrollerna på mödrahälsovården. Rebecka och Esmeraldas pappa hade redan förlorat vårdnaden om Esmeraldas storebror och pappan var enligt socialtjänsten ”helt okontrollerad” vid deras möten och har flera gånger dömts för hot mot tjänsteman.

Övergavs på BB

Föräldrarna övergav Esmeralda på BB i april 2016 och snart omhändertogs hon enligt LVU, Lagen om vård av unga.

”Den nu aktuella utredningen inleddes den 11 april 2016 efter att en anmälan inkommit från Kvinnokliniken om att Rebecka inte kommit på planerade uppföljningsbesök under graviditeten. Anmälan inkommer också i samband med förlossningen, då Patrik (flickans far, ej vårdnadshavare) är upprörd och hotfull. Han har med sig egenköpt lustgas som han inhalerar inför personal. När verksamhetschefen försöker lugna ner honom blir denne hotad. Vakt får tillkallas för att avhysa Patrik. Avdelningen får hållas låst under den tid som Rebecka vårdas där. Rebecka är kvar på BB i nio dagar och erbjuds under denna tid att placeras tillsammans med sitt barn. Rebecka samtycker inledningsvis till detta men ändrar sig sedan. När placeringen av flickan ska verkställas har Rebecka redan åkt därifrån och lämnat barnet hos personalen på BB.”

Men redan året innan har socialtjänsten varit involverad i ett omhändertagande av parets son, kallad A.

”Utredningen tas upp på nytt under sommaren 2015 efter att uppgifter inkommit om att A har ett avvikande och sexualiserat beteende. Beslut fattas om att A ska placeras hos sina morföräldrar i Ulricehamn, vilket Rebecka samtycker till. Placeringen avslutas den 19 december 2015. Den 30 december 2015 inkommer Rebecka och Patrik till socialkontoret och redogör för att A har fortsatt med sitt avvikande beteende och att de inte klarar av att ha honom boendes hos dem. A placeras i jourhem samma dag, med Rebeckas samtycke. När placeringen ska verkställas åker A i socialtjänstens bil tillsammans med Patrik och Rebecka. Patrik är vid detta tillfälle upprörd och arg, och måste bli tillsagd att inte skrika inför A. När de åker tillbaka i bilen är Patrik mycket arg och skriker åt handläggaren. Situationen är så obehaglig att beslut fattas om att socialsekreterare i fortsättningen inte ska träffa Patrik ensam och att vakt ska närvara vid möten. I jourhemmet berättar A att han är rädd för Patrik och att han har utsatts för bestraffningsmetoder av honom, som att tvingas sova i en plastpåse. När han får veta att socialtjänsten har beslutat att han inte behöver träffa Patrik uppfattas han som lättad.”

Kallades Lilla hjärtat

I april 2016 föds Esmeralda. Personalen döper henne till Lilla hjärtat och vid sju veckors ålder kommer hon till familjehemmet i Vadstena där Melinda Jacobs och Lasse Lundberg och deras tre döttrar tar emot henne med stor kärlek.

Allt går bra i familjehemmet. Lilla Esmeralda är lika mycket dotter till Melinda och Lasse som deras tre biologiska döttrar är. De börjar drömma om att få adoptera henne. Då överklagar Rebecka och är upprörd över att hon inte får träffa flickan så ofta som hon vill.

I domen från förvaltningsrätten i Linköping kan vi följa utvecklingen.

Benzodiazepiner, som är lugnande, används ofta av missbrukare.

”Via psykiatrin finns uppgifter om att Rebecka uppfyller diagnoskriterierna för svår depression och ångest. Patrik lider av impulsivitet, ångestattacker, psykosocial belastning och kognitiv nedsättning. Han är beroende av bensodiazepiner. Den 17 maj 2016 ringer Patrik till psykiatriska vuxenmottagningen och begär att få ytterligare medicin förskriven. Han är upprörd och hotar med att slå ihjäl läkaren om denne inte förnyar hans recept. Patrik förekommer under nio punkter i belastningsregistret under åren 1998-2015, för bl.a. narkotikabrott, hot mot tjänsteman och våldsamt motstånd. Nämnden har också emottagit uppgifter från polisen i Borlänge om att både Patrik och Rebecka anhölls den 28 maj 2016. Rebecka släpptes den 30 maj 2016. När de anhölls hade Rebecka fentanylplåster och Xanor på sig. Patrik är nu häktad som på sannolika skäl misstänkt för grovt vapenbrott och förberedelse till grov misshandel. Polisen anser att han är farlig. Vid husrannsakan i Rebeckas och Patriks lägenhet hittades cannabis och ett stort antal tabletter. Nämnden har också mottagit information från Rebeckas och Patriks hyresvärd om att paret är vräkta, eftersom de har obetalda hyror och det har inkommit störningsanmälningar.”

”Allvarliga missförhållanden”

Redan i juni 2016 gör Rebecka ett försök att få tillbaka Esmeralda. Förvaltningsrätten i Linköping konstaterar:

”Det finns allvarliga missförhållanden i barnets hemmiljö. Båda föräldrarna lider av psykisk ohälsa samt har en överkonsumtion av tabletter och ett missbruk. Missförhållandena medför en påtaglig risk för att barnets hälsa och utveckling skadas. Placering kan inte ske på frivillig väg, eftersom Rebeckas samtycke inte bedöms som tillförlitligt.”

Esmeralda är i detta läge trygg. Men i april 2017 gör Rebecka ett nytt försök. Hon är missnöjd med att hon bara får träffa sin dotter i 1,5 timme var tredje vecka med umgängesstöd, och att pappa Patrik inte alls får träffa henne. Patrik har då just kommit ut från fängelset där han suttit sedan maj 2016 och fram till mars 2017. Socialnämnden förklarar i förvaltningsrätten:

”Med hänsyn till att Patrik friges kommer umgängena att behöva ske på annat sätt än tidigare för att säkerställa Esmeraldas välmående och utveckling, och för att skydda familjehemmet. … Patrik har i kontakten med socialtjänstens handläggare varit mycket hotfull. Med anledning av Patriks beteende har socialnämnden fattat beslut om att hemlighålla Esmeraldas vistelseort. Rebecka har inte visat någon förståelse för socialnämndens bedömning av Patriks lämplighet som förälder.”

Varför svängde hennes ombud?

Men vad hände sedan? Hur kom det sig att kammarrätten i Jönköping i september 2018 beslöt att Esmeralda skulle flytta hem till sina drogmissbrukande föräldrar som hon över huvud taget inte kände, till en pappa som suttit i fängelse och varit ”mycket agiterad” i alla möten med socialtjänsten? Och framförallt – varför svängde Esmeraldas juridiska ombud på några månader?

Martin Bengtsson, Esmeraldas juridiska ombud. Foto: advokatchoice.se.

I förvaltningsrätten, i maj 2018, var Esmeraldas ombud Martin Bengtsson helt emot att Rebecka och Patrik skulle få vårdnaden om sin dotter. I domen kan vi läsa:

”Han [Martin Bengtsson] har svårt att se att [föräldrarnas] samarbete med socialtjänsten skulle fungera på det sätt som krävs för att en hemflytt skulle vara möjlig. Han anser därför att LVU-vården av Esmeralda inte bör avslutas och att överklagandena alltså ska avslås.”

Fyra månader senare har Martin Bengtsson gjort helt om. I kammarrätten säger han enligt domen:
”Han har haft flera kontakter med familjehemmet och enligt familjehemsmamman mår Esmeralda bra. Hon har utvecklats och fungerar helt normalt. Esmeralda ser familjen som hennes. Hon går halvtid i förskolan och enligt personalen där verkar hon må bra och vara i fas med sin utveckling. Umgänget med Rebecka var inte så bra i början men det har blivit bättre och bättre. Nu fungerar det bra. De är ensamma vid umgängestillfällena och Esmeralda tycker att det är kul. Han anser att föräldrarnas förhållanden har förändrats på ett sådant sätt att det inte längre föreligger någon påtaglig risk för Esmeraldas hälsa och utveckling om hon skulle flytta hem till föräldrarna. Vården ska därför upphöra.”

I april 2019 tvingades Melinda och Lasse åka med Esmeralda till de biologiska föräldrarna, för att ”skola in” henne hos dem. För Dagens Nyheter berättar Melinda hjärtskärande:

– Det går inte att förklara för ett treårigt barn att hon ska tas ifrån sin familj. Så jag låtsades att hon bara skulle vara där en stund. Det fanns en planering att vi skulle få träffa henne, efter tre veckor – på hennes treårsdag. Men det fick vi inte. Sen bröts all kontakt.

”Det är ren barnmisshandel”

Efter det fick de aldrig mer träffa henne. Melinda säger:

– Man blir otroligt besviken på Sverige. Att man gör så här mot barn 2019, jag trodde inte det var möjligt. Jag tycker att det är ren barnmisshandel.

Så rätt, så sant. Hur är det ens möjligt att två biologiska föräldrar som har övergett sitt barn på BB, som har en historia av drogmissbruk och våld, som har fått andra barn omhändertagna – kan få tillbaka en försvarslös treåring? Och vad fick Esmeraldas ombud Martin Bengtsson att totalt ändra åsikt om vad som var Esmeraldas bästa?

När polisen efter ett tips åkte till de biologiska föräldrarnas lägenhet 30 januari i år hittade de Esmeralda död. Hon hade varit död i flera dagar – därav misstanken om brott mot griftefriden. Båda föräldrarna var drogpåverkade, och i lägenheten fanns också två syskon till Esmeralda. Rebecka och Patrik greps som misstänkta för grovt vållande till annans död. De häktades, men ett par veckor senare hittades Patrik död i sin häktescell. Dödsorsaken har inte offentliggjorts, men polisen hävdar att det varken handlar om mord eller självmord. Enligt uppgifter till Ingrid&Maria handlar det om långvarigt missbruk och en abrupt avtändning.

Vems fel är det?

Tillbaka till frågan om vems fel det är att Esmeralda dog. Givetvis är hennes biologiska föräldrar ansvariga för själva dådet, men går verkligen de myndigheter fria som lät det ske – trots alla uppenbara risker? Socialtjänsten gjorde det de skulle och avrådde bestämt från att ta Esmeralda från fosterhemmet. Förvaltningsrätten i Linköping likaså.

Kammarrätten i Jönköping. Foto: Domstol.se.

Kammarrätten i Jönköping däremot bär en stor del av skulden – det var de som bestämde att Esmeraldas liv skulle vändas upp och ner, det var de som i praktiken dömde henne till döden. Kammarrättsråden Cathrine Rosell (ordförande), Jan Källman (referent) och Linda Svärd samt nämndemännen Anders Byström och Kjell Aldsten har Esmeraldas liv på sina samveten.

Men de litade ju på Martin Bengtsson, Esmeraldas juridiska ombud, som av okänd anledning gjorde helt om. På fyra månader ändrade han sig och påstod att Esmeralda tyckte det var kul att umgås med sin biologiska mamma och att det inte längre förelåg någon påtaglig risk för Esmeraldas hälsa och utveckling om hon skulle flytta hem till föräldrarna.

Som jag ser det bär Martin Bengtsson den största skulden. Han fick betalt för att se till att hans lilla klient fick bästa möjliga omvårdnad, och han svek henne å det grövsta. Ingrid&Maria har sökt Martin Bengtsson för en kommentar, men han inte svarat.


Gillade du den här artikeln? För att Ingrid & Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp. Sätt in ett engångsbelopp via bankgiro eller Swish – eller via Donorbox här nedanför. Du kan också välja att blir månadsgivare via Donorbox. Tack för ditt bidrag!

BG: 831-4742

Swish: 0709963377

Villkor för kommentarsfältet

Ingrid & Maria tar inget ansvar för kommentarer som skrivs på denna webbsida. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig. Kommentarer förhandsgranskas inte och är inte redaktionellt material. Kommentarer som bryter mot våra regler tas bort vid efterhandsmoderering.

Klicka här för att läsa mer om våra kommentarsregler. >

DONERA MED SWISH

Stötta Ingrid & Maria. Bli månadsgivare – bara tre klick med MediaLinq.

Köp boken ”Från Sverige till Absurdistan” här.

Från Sverige till Absurdistan

INGRID&MARIAS TWITTERFAVORITER

Stötta Ingrid och Maria

För att Ingrid & Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp. Använd MediaLinq-knappen  för att stötta oss med mindre belopp, sätt in ett engångsbelopp via bankgiro eller Swish – eller via Donorbox här nedanför.

Du kan också välja att blir månadsgivare via Donorbox.

Tack för ditt bidrag!

Donera via BANK

Bankgiro: 831-4742

IBAN: SE9430000000006011090161
BIC (SWIFT-adress): NDEASESS

 Donera via SWISH

Swish nr: 123 587 22 54

Donera via Medialinq

 

Donera via Donorbox

Villkor för kommentarsfältet

Ingrid & Maria tar inget ansvar för kommentarer som skrivs på denna webbsida. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig. Kommentarer förhandsgranskas inte och är inte redaktionellt material. Kommentarer som bryter mot våra regler tas bort vid efterhandsmoderering.
Klicka här för att läsa mer om våra kommentarsregler. >

40 Kommentarer

 1. Avatar

  Jag hör stormen yla uranför..kalla kårar springer i hallen. Rysningar längs ryggen, vanvetteta kyla drar genom fönsterspringa.
  Sverige med dammiga laglydare..gråhåriga tantmöten avgör livscyklar.
  Lex Lisa Holm bör införlivas i rättsprocessen. Att kunna stoppa sån här skit art hända.
  Experter skall inte kunna påverkas av syner utan ha en uppriktig bromsande effekt på hjärtskärande livsavgörande flyttningar av barn.
  Människan e inte gjord för att ändra processer genom hjärtflum eller hotbilder.
  Många har sex utan skydd man föder barn där likgiltigheten roar sig i vulvans glidmedel. Det kravlar sen ut ett barn..hej mamma jag är här. jaha vad fan vill du. jävla onge. .

  Svara
 2. Avatar

  Fint sammanfattat. Jag har Svischat.

  Svara
 3. Avatar

  Lika bra att säga som det är: Martin Bengtsson var rädd, rädd för att bli uppsökt av ovan nämnde missbrukare, dennes drogbekanta, rädd om sin karriär…

  Man gör inte så här. Det är bortom allt förstånd. Bortom all värdighet.

  Svara
  • Avatar

   Då har han valt fel yrke. För det är många han kommer att vara rädd för under sin karriär. Blir så förbannad på att man först föder ett barn man inte vill ha och sen när barnet väl får det bra kämpar de för att få tillbaka barnet för att kunna döda det ?! Ofattbart !!

   Svara
 4. Avatar

  Vad som förbryllar mig är, deras beteende sedan de fick tillbaka dottern, att det inte var nog för att enligt LVU omhänder ta henne igen? Att inte upprätthålla mötena med socialen, att inte hålla överenskommelsen gjord i domstol om umgänge, att få orosanmälningar!!? Räcker det inte för att ta hand om henne igen?? De visste ju att det inte var säkert, socialen dvs, därav deras rekommendation att de inte skulle få tillbaka vårdnaden. När alla dessa saker hände varför tog de inte hand om henne enligt LVU igen direkt när de började ställa in möten el om inte då. DEFINITIVT när det kommer in anmälningar!! Jag förstår inte hur man kan ha gjort inget i 10 månader? Hur kan det inte vara lag på att någon från tex soc el psykolog el liknande skattlägga barnet var vecka och följa upp på måendet? Man kan väl inte bara lämna henne där och sen inget? Med den historiken?

  Svara
  • Avatar

   Ja det är den stora frågan som kanske aldrig blir besvarad. Varför ingrep inte de sociala myndigheterna i Norrköping och hur kan man ställa in möten med det sociala utan att det får några konsekvenser? Är det så att man i Socialförvaltningen i Norrköping prioriterar en bekväm tillvaro istället för att skydda ett barn som man måste ha vetat vara i verklig fara hos sina biologiska föräldrar.

   Svara
   • Avatar

    Fruktansvärt! Att ett litet barn som inte kan försvara sig själv får en försvarsadvokat som inte heller kan försvara henne. Som inte har förmåga att tänka utanför ramarna när det gäller drogberoende föräldrar. Vad är det för människor som utser försvarsadvokater till små barn?
    Det fanns två barn till i denna missbrukande familj – hur har socialförvaltning kunnat tillåta det? Dessa barn måste också farit illa även om dom inte blev dödade, eller hur?
    För att belysa hur flata tjänstemän inom kommunal och statlig förvaltning är så vill jag nämna vad som hände katten Maja (absolut ingen liknelse mellan Esmeralda och Maja) men katten svalt ihjäl, när hennes matte blivit inlagd på sjukhus. Alla visste att katten var inlåst i lägenhet, djurens vänner försökte att få hemtjänsten att låsa upp, dom hade nyckel, men deras regler förbjöd att låsa upp lägenheten. Det fanns ingen inom hemtjänsten som hade kurage att begå civil olydnad att låsa upp så Maja svalt ihjäl. Detta fallet gick upp till högsta instans och en ny lag, Lex Maja, blev till.
    Hoppas att opinionen ang Esmeraldas öde också blir en lagändring, att små barn som inte kan försvara sig själv, inte har förmåga se faran för sitt eget liv, inte ska flyttas från fungerande familjehem. Absolut inte förrän dom kommer upp i skolåldern då lärare eller annan vuxen har möjlighet att se om barnet verkar fara illa hos sina biologiska föräldrar.

    Svara
  • Avatar

   Håller med dig. Det är märkligt. Jobbar själv på socialtjänsten inom det området och tänkt samma tanke flera ggr. Men de finns nog en förklaring till det som vi aldrig kommer få ta del av.

   Svara
 5. Avatar

  Känns som en möglig historia där rädsla styr den fege. handla på Lidl din jävel annars får får du stryk. Man får ha ett tredje samhälle som skyddar utsatta…Utrusta en ö och släng hajar i vattnet…

  Svara
 6. Avatar

  En detalj som jag saknar i diskussioner i frågan är att föräldrarna faktiskt hade vårdnaden om yngsta barnet. Alltså har föräldrarna direkt eller indirekt bedömts ha full föräldraförmåga. Då blir det svårt att motivera fortsatt placering av Lilla Hjärtat.

  Detta i synnerhet då hänsyn inte ska tas till det trauma som barnet utsätts för vid separationen från anknytningspersonen/er (familjehemmet).

  Kammarrätten ska därför bedöma i ett ärende om ett LVU ska upphöra eller ej. Svårt att se hur beslutet skulle kunna bli annat en JA. För föräldrarna har ju vårdnaden om det yngsta barnet. Alltså uppenbart fullgod föräldraförmåga.

  Det som brustit i denna förfärliga historia, enligt mig, är socialtjänsten som direkt (eller indirekt) bedömt att föräldrarna har full föräldraförmåga för yngsta barnet.

  Svara
  • Ingrid Carlqvist

   Jag håller inte med. Var det ens ett yngre barn? I så fall har de har sannolikt inte övergett det barnet på BB. Man bör dock fråga sig varför de fick behålla det barnet när de redan förlorat vårdnaden om två andra barn.

   Svara
   • Avatar

    Ja det är precis där jag tycker att socialtjänsten fallerat. Socialtjänsten har ju inte ifrågasatt parets föräldraförmåga gällande det yngsta barnet. Eller har de till och med gjort en utredning och bedömt föräldraförmåga som god? Föräldraförmåga bedöms INTE utifrån barnets person. D.v.s. Lilla Hjärtat lämnades inte på BB och omhändertogs enligt LVU pga sin person. Och att mamman inte lämnade även yngsta barnet på BB berodde nog inte heller på barnets personlighet. Utan snarare omständigheter kring mamman var avgörande. Så i och med att föräldrarna hade vårdnaden om sitt yngsta barn så torde socialtjänsten ha bedömt att föräldrarna utvecklats i sin föräldraförmåga till en god sådan, denna goda föräldraförmåga gäller ju då även för Lilla Hjärtat.

    Jag har svårt att förstå att socialtjänsten argumenterar för fortsatt placering av Lilla Hjärtat när de uppenbart tycker att det yngsta barnet har det gott i föräldrarnas vård?

    Jag förstår då att Kammarrätten har svårt att döma på annat sätt.
    Ska Lilla Hjärtats föräldrar återfå vårdnaden om henne?
    Svar: Ja, om föräldrarna kan tillgodose barnets behov (har föräldraförmåga).
    Kan föräldrarna tillgodose barnets behov (har de föräldraförmåga?)
    Svar: ja, uppenbarligen har de bedömts ha det då de har vårdnaden om sina två andra barn.

    SÅ: socialtjänsten har enligt mig felat när de bedömt föräldraförmågan hos detta föräldrapar.
    De har bedömt den som tillräcklig. Alltså kan LVU-placeringen för Lilla Hjärtat upphöra och hon kan återförenas med sin biologiska familj.

    Jag vill hemskt gärna läsa socialtjänstens Lex Sarahutredning av denna händelse, som jag utgår från att de självklart öppnat.
    Och som jag hoppas leder till att detta inte händer igen pga socialtjänstens usla utredningar som leder till två motsägelsefulla bedömningar.
    Ett föräldrapar som bedöms ha BÅDE fullgod föräldraförmåga (syskonen) OCH samtidigt helt sakna denna (lilla hjärtat).

    Svara
    • Avatar

     Mycket bra och helt korrekt analys Eva!

     Svara
    • Avatar

     Det yngsta barnet var ännu inte fött när domen om Esmeralda avkunnades. Det yngsta barnet föddes i januari 2019. Domen avkunnades 2018 och Esmeralda återplacerades i april 2019

     Svara
 7. Avatar

  Bra skrivet och sammanfattat. Tyvärr är detta slags beteende inom socialtjänst och av advokater inte ovanligt. Stormen, coronaviruset och plundringen av mediciner och mat visar vad som föreligger i Sverige. Skandal. Hela mitt hjärta lider med den stackars flickan. Socialtjänsten är undermålig. Fem poäng pedagogik och fem i psykologi är vad utredare läser på socialhögskola. Detta motsvarar sammanlagt ynka tio veckor. Och man sitter och ”lattjar” med människors liv. Det är en räcka av misstag som begåtts. R.I.P lilla Esmeralda.

  Svara
  • Avatar

   Beskrivningen av socionomer är helt felaktig, socionomutbildningen är 3,5 år och innehåller många olika delar – bland annat psykologi men också utredningsmetodik mm. Allt sammantaget ger det en teoretiskt grund för att jobba med utredningar, sedan krävs, som med alla jobb, praktisk erfarenhet för att bli en bra utredare. Det stämmer inte heller att det är utredarna som tar några beslut, man gör en bedömning som socialnämnden tar del av och tar beslut. Och gäller det exempelvis vårdnad är det domstolar som beslutar.

   Svara
 8. Avatar

  Ja, det är väl ingen långsökt gissning att Martin Bengtsson utsatts för hot av något slag. Även juristerna har stor skuld i det grymma beslutet att skilja flickan från sin fosterfamilj. Vila i frid Lilla Hjärtat.

  Svara
 9. Avatar

  Knarkaren var väl inte pappan? Om ett barn var hans så skyddar han det i sin djävulska hjärna. Jökuret Sverige där Alibabba spränger bilar och Corona Rosenbad har ständiga tv sändningar med skyddshandskar. E man förvånad när Sverige styrs av tanter med snopp.

  Svara
  • Ingrid Carlqvist

   Jo, mannen som dog i häktet var Esmeraldas biologiska pappa. Vad jag förstår har detta par tre eller fyra gemensamma barn.

   Svara
   • Avatar

    Vad jag förstod så har pappan tre barn med tidigare tjej, mamman har A med tidigare man och så hade de lilla hjärtat och bebis tillsammans.

    Svara
   • Avatar

    Tre barn. Esmeralda och två bröder.

    Svara
 10. Avatar

  Vad jag läst så har pappan tre tidigare barn o hon en 14 årig pojke innan o sen har de två gemensamma.
  Den minsta på ett år blev omhändertagen direkt o sen fick hon honom tillbaka i samma vevan som esmeralda kom tillbaka,även den stora killen.

  Fattar inte varför det inte har följts upp med jämna besök även om det såg bra ut i början.. missbrukare kan ju bara ta en dag i taget för det kan vända så snabbt.

  Svara
 11. Avatar

  Fortfarande så spelar det ingen roll vad för bakgrund man haft så länge man har bukt på den. Det är viktigt för denna mamma att förstå. Hon kan för fan inte dra alla över samma kant!! Dessutom sabbar hon för andra föräldrar vars barns bästa är att återförenas när hon uttrycker sig sådär.

  Givetvis skulle föräldrarna intygat drogfrihet först och såna hjälp medel till sina beteenden innan barnet ens skulle hem. I vanligt fall är det redan svårt nog att återförening sker trots att de är till barnets bästa och föräldrarna uppvisat allt.. nu kommer de blir ännu svårare och lagen kommer utnyttjas till fullo av myndigheterna pga de Familje mamman ville skulle hända. Dessutom får familjehemmet inte veta händelserna kring barnet när de får en placering. Att de läkt ut är sekretess brott B.la och får man en bebis ska man inte börja drömma om adoption det första man gör.

  Svara
  • Avatar

   Inga biologiska föräldrar som har eller haft missbruk ska få en andra chans efter det här tragiska som hänt för att vara helt säker på att det inte händer igen.

   Svara
  • Avatar

   Jag blir totalt vansinnig när jag läser hur det spekuleras, hittas på och vinklas utifrån ett enda perspektiv.
   Hela socialtjänstens undermåliga utredning är som en schweizerost – hål överallt.
   Sekretessbrott, otrevligt bemötande, okunskap, förtal och så vidare.
   Hur man ens kan skriva såna här saker innan alla utredningar är färdiga är för mig en gåta.
   Apropå det så försvårar sånt här även polisens arbete.
   Gör om och gör rätt för E’s skull!

   Svara
 12. Avatar

  Att man kan få ett barn omhändertaget men samtidigt få behålla sina/sitt andra barn är för mig en gåta och har alltid varit. Hur fan rent ut sagt fungerar det i huvudet på de människor som tar dylika beslut??
  Stackars lilla tjej!

  Svara
 13. Avatar

  De som dömde henne till döden är:
  Advokat Martin Bengtsson, Choice advokatbyrån tillsammans med kammarrättsråden Catherine Rosell, Jan Källman, Linda Svärd, Anders Byström och Kjell Aldsten, dessa har lilla Esmeraldas liv på sitt samvete och det får de leva med resten av livet.

  Svara
 14. Avatar

  I såna här fall kan man ju tycka att dom biologiska föräldrarna ska gå en föräldrakurs på 6 månader, gå regelbundet hos psykolog, samt göra urin och blodprov regelbundet och vara helt fria från droger, godkända enligt psykolog och enligt föräldrakurs. Samt kanske gå en anknytningskurs eller liknande. Samt gå och prata hos familjerätten, samt kanske några föräldra grupper. Sen kanske man kan lotsa hem barnet till sina föräldrar. Och då genom regelbundna besök som inte får avbokas och en långsam överföring kanske på 2 år. Som i detta fall var ju barnet 100% anknuten till fosterhemmet. Så en långsamt avvänjning hade ju varit i barnets bästa intresse.
  Kan inte föräldrarna gå med på att göra allt det, då är dom kanske inte så intresserade av att vara föräldrar och då bör barnet stanna hos foster familjen.

  Svara
 15. Avatar

  Oansvarigt att hänga ut både domare och ombud.

  Det är lätt att sitta med facit i hand och ge rätta svaren vad som borde ha gjorts och inte gjorts.

  Domstolarna har lagen att följa och måste tillämpa den. Hänga ut Esmeraldas ombud och skriva att han är den som bär största skulden, näst efter föräldrarna.

  Äckligt.

  Svara
  • Avatar

   Oansvarigt? Men det är ju offentliga handlingar? Så det är alltså oansvarigt att publicera offentliga handlingar, men inte att skicka en 3-årig flicka till två knarkare?

   Var någonstans står det i artikeln att detta är ett facit med rätta svar? Detta är en artikel, eller?

   Ja, det är bra om domstolarna följer lagen och även FN:s barnkonvention som finns inskriven i lagen, och dömer utifrån barnets bästa. Det gjorde inte Kammarrätten på det grövsta. Det gjorde däremot både Socialnämnden och Förvaltningsrätten som avslog de biologiska föräldrarnas begäran.

   Men vem bär skulden då? Har ingen skuld till det som hänt? Ska man hysch hyscha och vara glad, och så alla går fria? Men julen och nyåret 2018 var det en liten flicka som inte hade det så kul, matad med fyra olika sorters droger, som tillsammans var livshotande, för att vara snäll och tyst, eller vad anledningen nu var.

   Ja, precis, det är verkligen äckligt med Kammarrättens äckliga dom att placera en 3-årig flicka placeras hos två knarkare, eller hur? Eller tycker du att det är ok? I så fall kan man verkligen fundera vem som är… ?

   Svara
  • Avatar

   Äckligt? Men sant! Det har blivit så att vanligt folk alltid avkrävs ansvar. Men ej en elit. Ett steg rätt back 100 år. Det är förvisso äckligt…

   Svara
 16. Avatar

  Tycker att det som hänt lilla Esmeralda är helt fruktansvärt och mitt hjärta blöder. Undrar om det inte är möjligt att anmäla hennes ombud/målsägarbiträde Advokat Martin Bengtsson för grovt tjänstefel och få hans advokat certifikat indraget. Enligt mig borde han dömas för grovt vållande till annans död. Han är direkt olämplig att arbeta som ombud för barn som far illa i samhället och borde stoppas. Hur kan man som privatperson i så fall gå vidare med detta och är det möjligt? Någon konsekvens för honom borde det bli, han kan väl omöjligen gå helt fri från ansvar och få fortsätta förstöra barns liv.

  Svara
 17. Avatar

  Hot kan få människor att agera hur irrationellt som helst, tvärtemot värderingar och yrkesskicklighet. Sanningen lär komma fram.

  Svara
 18. Avatar

  Tack för analysen, den var exakt som den jag tänkte mig. Nu pratas det om mammans uppsåt iom att hon var pundare.. hur som helst så är det ju det juridiska ombudet ihop med kammarätten som anvarar för Esmeraödas framtid. Dom kan inte, dom får inte gå ur detta utan ansvar! Dom är indirekt ansvariga för Esmeraldas död!

  Svara
  • Avatar

   Jag tror att advokaten ledsnade på detta. Ha hand om ett socialfall när man kan vinna flashigare mål. Hans jobb var att tillgodose Esmeraldas intressen, skydda henne och föra hennes talan. Det har han å de grövsta brustit i, vilket resulterat i hennes dödsfall. Jag anser att han borde åtalas.

   Svara
   • Avatar

    Ja, han borde sjävklart åtalas! Advokatbyrån Choice, som Martin Bengtsson arbetar för, har publicerat en artikel på sin hemsida där advokat Martin Bengtsson kommenterar det faktum att Barnkonventionen trätt i kraft: https://www.advokatchoice.se/barnkonventionen-blir-svensk-lag/

    Hur kan man ens låta en sådan artikel ligga kvar på hemsidan efter allt som hänt? Obegripligt!

    Svara
  • Avatar

   Hur gör man då, för att utkräva ansvar? JO-anmäla Kammarrätten går kanske inte, JO tar väl inte upp domar, då det är tolkningar av lagen? Kanske isåfall om man JO-anmäler själva ledamöterna i Kammarrätten, för tex. tjänstefel, eller vållande av annans fara? Det juridiska ombudet jobbar väl på en privat firma så där fungerar iallafall troligen inte en JO-anmälan. Och att anmäla det juridiska ombudet till Advokatsamfundet går kanske inte för utomstående. Det kan bara de som är direkt inblandade göra? Verkar vara ganska svårt att utkräva ansvar? Någon som vet mer?

   Svara
 19. Avatar

  I Sverige liksom i Kina och Nordkorea tystar myndigheterna och politikerna ned sådant för regimen pinsamma händelser. Jönköpings kammarrätt liksom ursäkten som skall föreställa Esmeraldas juridiske ombud är minst lika skyldiga för Esmeraldas död och borde sitta tillsammans med mamman på de anklagades bänk.

  Svara
 20. Avatar

  Läs gärna : Familjehemsbloggen ”I efterdyningarna av av Lilla Hjärtat”
  ” Socialtjänsten förstår inte att dom inte förstår”
  Författare: Susanne Säfström Markebjer och Daniel Säfström

  Det som hänt är ett så fatalt misslyckande, ett så gravt systemfel, en rättsskandal som aldrig borde sett dagens ljus och som aldrig går att rätta till

  Förlåt Esmeralda
  Jag skäms å allas vägnar som inte förstod, som inte gjorde något, som inte såg, som såg men blundade, som inte kunde hjälpa pgr av bristande kompetens och kunskap. Som inte kunde, vågade, rädda dig och skydda dig.
  Jag önskar så att vi hade gjort det

  Svara
 21. Avatar

  Socionomutbildningar i all ära, men om den inte samtidigt samverkar med ett tjänstemanna – ansvar blir utfallet för både den proffisionelle och dess klienter ett fiasko. Som tjänsteman lämnas beslutsunderlag till nämnden, det ska mycket till för en nämnd som består av fritidspolitiker att inte följa förvaltningens förslag och underlag för beslut. Idag har inte dessa tjänstemän något personligt ansvar. Att återinföra tjänstemanna – ansvaret inom samtliga myndigheter borde vara en självklarhet 2020.

  Svara

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 281 Platinasponsorer: Hans J – Kämpa tjejer, Hans J - Ett helt underbart program fortsätt så här!, Hans J - Greta usch å fy, Anonym CE, Anders, Christoffer, Maria - Ni behövs mer än någonsin, Erwin, Annikki. Övriga: Rolf S, Mona F – Gåva, Alice L, Lennart J – Stöd, Masi A - Glad Kristi himmelsfärdsdag, Mats O – Gåva, Mikael S – Gåva, Vasti E – Gåva, Hans H – Gåva, Inger J – Ni är super, Sven-Olof S – Gåva, Rich Daniel – Länge leve Ingrid&Maria plus ert nya funkia intro. Skål!, Johan H – Donation, Guddi R – Många fler nollor från Guddi om jag haft men önskar er lycka på alla nivåer – kramis, Stefan H, Göran S – Ingrid o Maria, Rolf S, Mona F – Gåva, Alice L, Lennart J – Stöd, Masi A - Glad Kristi himmelsfärdsdag, Mats O – Gåva, Mikael S – Gåva, Vasti E – Gåva, Hans H – Gåva, Inger J – Ni är super, Sven-Olof S – Gåva, Rich Daniel – Länge leve Ingrid&Maria plus ert nya funkia intro. Skål!, Johan H – Donation, Guddi R – Många fler nollor från Guddi om jag haft men önskar er lycka på alla nivåer – kramis, Stefan H, Göran S – Ingrid o Maria. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 281 Platinasponsorer: Hans J – Kämpa tjejer, Hans J - Ett helt underbart program fortsätt så här!, Hans J - Greta usch å fy, Anonym CE, Anders, Christoffer, Maria - Ni behövs mer än någonsin, Erwin, Annikki. Övriga: Rolf S, Mona F – Gåva, Alice L, Lennart J – Stöd, Masi A - Glad Kristi himmelsfärdsdag, Mats O – Gåva, Mikael S – Gåva, Vasti E – Gåva, Hans H – Gåva, Inger J – Ni är super, Sven-Olof S – Gåva, Rich Daniel – Länge leve Ingrid&Maria plus ert nya funkia intro. Skål!, Johan H – Donation, Guddi R – Många fler nollor från Guddi om jag haft men önskar er lycka på alla nivåer – kramis, Stefan H, Göran S – Ingrid o Maria, Rolf S, Mona F – Gåva, Alice L, Lennart J – Stöd, Masi A - Glad Kristi himmelsfärdsdag, Mats O – Gåva, Mikael S – Gåva, Vasti E – Gåva, Hans H – Gåva, Inger J – Ni är super, Sven-Olof S – Gåva, Rich Daniel – Länge leve Ingrid&Maria plus ert nya funkia intro. Skål!, Johan H – Donation, Guddi R – Många fler nollor från Guddi om jag haft men önskar er lycka på alla nivåer – kramis, Stefan H, Göran S – Ingrid o Maria. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 281 Platinasponsorer: Hans J – Kämpa tjejer, Hans J - Ett helt underbart program fortsätt så här!, Hans J - Greta usch å fy, Anonym CE, Anders, Christoffer, Maria - Ni behövs mer än någonsin, Erwin, Annikki. Övriga: Rolf S, Mona F – Gåva, Alice L, Lennart J – Stöd, Masi A - Glad Kristi himmelsfärdsdag, Mats O – Gåva, Mikael S – Gåva, Vasti E – Gåva, Hans H – Gåva, Inger J – Ni är super, Sven-Olof S – Gåva, Rich Daniel – Länge leve Ingrid&Maria plus ert nya funkia intro. Skål!, Johan H – Donation, Guddi R – Många fler nollor från Guddi om jag haft men önskar er lycka på alla nivåer – kramis, Stefan H, Göran S – Ingrid o Maria, Rolf S, Mona F – Gåva, Alice L, Lennart J – Stöd, Masi A - Glad Kristi himmelsfärdsdag, Mats O – Gåva, Mikael S – Gåva, Vasti E – Gåva, Hans H – Gåva, Inger J – Ni är super, Sven-Olof S – Gåva, Rich Daniel – Länge leve Ingrid&Maria plus ert nya funkia intro. Skål!, Johan H – Donation, Guddi R – Många fler nollor från Guddi om jag haft men önskar er lycka på alla nivåer – kramis, Stefan H, Göran S – Ingrid o Maria. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 281 Platinasponsorer: Hans J – Kämpa tjejer, Hans J - Ett helt underbart program fortsätt så här!, Hans J - Greta usch å fy, Anonym CE, Anders, Christoffer, Maria - Ni behövs mer än någonsin, Erwin, Annikki. Övriga: Rolf S, Mona F – Gåva, Alice L, Lennart J – Stöd, Masi A - Glad Kristi himmelsfärdsdag, Mats O – Gåva, Mikael S – Gåva, Vasti E – Gåva, Hans H – Gåva, Inger J – Ni är super, Sven-Olof S – Gåva, Rich Daniel – Länge leve Ingrid&Maria plus ert nya funkia intro. Skål!, Johan H – Donation, Guddi R – Många fler nollor från Guddi om jag haft men önskar er lycka på alla nivåer – kramis, Stefan H, Göran S – Ingrid o Maria, Rolf S, Mona F – Gåva, Alice L, Lennart J – Stöd, Masi A - Glad Kristi himmelsfärdsdag, Mats O – Gåva, Mikael S – Gåva, Vasti E – Gåva, Hans H – Gåva, Inger J – Ni är super, Sven-Olof S – Gåva, Rich Daniel – Länge leve Ingrid&Maria plus ert nya funkia intro. Skål!, Johan H – Donation, Guddi R – Många fler nollor från Guddi om jag haft men önskar er lycka på alla nivåer – kramis, Stefan H, Göran S – Ingrid o Maria.