TACK för ditt stöd! – För att Ingrid&Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp.

Swisha  ditt stöd: 123 587 22 54 eller via  Donorbox

Debatt: Mattias Karlsson måste avgå – han förstör för alternativa medier!

Publicerad 13 oktober, 2019

Grundprincipen för Sverigedemokraternas medieplan som Mattias Karlsson ligger bakom är alltså: Alla medier som opinionsbildar för SD ska bojkottas, smutskastas och stängas ner. Om de ändå överlever ska partiet hålla dem utanför presstödssystemet så gott det går – genom att ignorera dem, skriver debattören Tommy Bengtsson.

Syftet med denna debattartikel ska vara glasklart från första början. Det handlar om att dreva mot Mattias Karlsson och få honom utsparkad från partiet och bortglömd. Detta för att Sverigedemokraterna aldrig igen ska komma på idén att bojkotta de medier som opinionsbildar för partiet – det Karlsson har ställt till med hittills gör att han borde förpassas till SDs historiska sophög.

Efter nio år som Sverigedemokraternas ”propagandachef” kan man nu summera resultatet av Mattias Karlssons arbete. Det utgörs av en generell bojkott av alla alternativmedier där egentligen bara Nyheter Idag och Samtiden, SDs egna projekt, har ledningens tillstånd att spridas av de 4 200 personerna som stod på partiets valsedlar 2018.

Mattias Karlsson, SDs ”propagandachef”. Foto: Wikipedia.

Resultatet av Karlssons tydliga mediestrategi är svårt att veta exakt, men under dessa år handlar det säkerligen om 10-20 projekt som olika aktörer har lagt ner i brist på stöd från dem som de anser sig opinionsbilda för, alltså SD. Och säkerligen minst lika många projekt som inte ens startat eftersom man direkt blivit utsatt för bojkott av partiet.

Presstödet, som är partistödets förlängda och välfinansierade arm, delar ut runt 500 miljoner kronor om året – som 170 tidningar får dela på. Den tidning som inofficiellt står närmast SD är Nya Tider som i dag hellre opinionsbildar för Alternativ för Sverige (AFS). SDs ledning har i alla fall aldrig delat en enda artikel från tidningen och borde därmed inte ha någon relation till dem förutom att de flesta av deras prenumeranter härrör från just SD-leden.

I stället för att hjälpa till att bygga upp finansiering runt dem som gärna opinionsbildar för partiet har Karlsson alltså valt bojkottens destruktiva väg, och missat vad som i dag borde vara runt 25-35 miljoner kronor om året i presstöd eller minst en fjärdedels miljard ackumulerat över SDs tid i riksdagen. I stora drag rör detta sig om 40-50 ”högerjournalister” som just nu står redo att arbeta för partiets framtid, men som i stället får bära betongsäckar eller söka försörjningsbidrag.

SD är den stora förloraren

30 miljarder kronor har betalats ut i presstöd sedan starten 1971, men SD kommer gå vidare med noll procent av denna summa även under 2020. Bara Svenska Dagbladet har i dag samlat på sig 3,5 miljarder kronor i presstöd och tar in minst 45 miljoner om året. I sammanhanget kan nämnas att SDs representant i presstödsnämnden, Jonas Rydfors, sällan dyker upp på nämndens möten och deltar därför knappast i arbetet eller arbetar för partiets rättmätiga del av de pengar som finns för opinionsbildning.

Vad Karlsson tjänar på detta är det ingen förutom Karlsson som vet, men hans parti är den stora förloraren. Kanske det startade med en konflikt mellan dem som producerar svensk högerpress eller ett ohämmat kontrollbehov. Hans pilotprojekt Samtiden som partiet satsat 20 miljoner kronor på har i alla fall inte tagit fart och har just nu bara en enda anställd kvar med 42 000 kronor i fast månadslön – ett tydligt tecken på ett extremt kontrollbehov över personalen som givetvis skapar dålig eller intetsägande journalistik.

Chang Frick, Nyheter Idag.

Karlssons andra hjärteprojekt, Nyheter Idag, har i dag har en blygsam lönebas på 125 000 kronor i månaden. Tidningen leds av Chang Frick som har anställt AFA-grundaren Mathias Wåg för att sköta stora delar av verksamheten, något som givetvis innebär att hela prenumerantregistret ligger inom hans räckhåll. Det är givetvis bra av Frick att våga ta risker för det ska man göra som journalist, men att ta in AFAs grundare och förse honom med del av hans levebröd är ingen eftertraktad risk.

Nyligen uppmärksammades det i en podd att Karlsson har en försmak för mörkhyade universitetsflickor. Vad som är väldigt anmärkningsvärt med detta är givetvis inte varken åldern eller hudfärgen på hans flickvän, utan att han går till aggressivt angrepp på folk som inte har något med podden att göra och anklagar Ingrid Carlqvist, en av Sveriges största islamkritiker, för att understödja pedofili – för att hon har försvarat oskyldigt anklagade män. PK-vurmen verkar ha satt sig som ett permanent virus i Karlssons hjärna.

Bojkottar gratis presstöd och opinionsbildning

Partistödet för samtliga partier uppgår i dag till runt 170 miljoner kronor där SD borde ha 24 miljoner att disponera. Det tillkommer visserligen stora belopp för kanslier, sekreterare och resor med mera, så den totala kostnaden för staten är därför runt 470 miljoner.

Presstödet kallas ofta för partistödets förlängda arm. De största beloppen som delas ut är 23,50 kronor per tryckt tidning, ett belopp som tillfaller småtidningar med veckoupplagor på runt 2 000 prenumeranter.

Som referens i sammanhanget kan nämnas att minst sex tidningar som står tydligt till vänster om Vänsterpartiet får presstöd, bland dessa Internationalen, Proletären, Arbetaren, Liberacion, Offensiv och Flamman. Tidningar som inflationsjusterat fått dela på över en halv miljard kronor i stöd och fungerar som utbildningsstationer vidare ut i systemmedierna.

Att presstödet skulle tillkomma partivänliga tidningar på ett finansiellt proportionerligt sätt kan tyckas vara något som sker naturligt över tiden. Till exempel startade Feministiskt Initiativ ganska omgående en egen tidning och hade dessutom flera som öppet stödde dem.

Att få presstöd innebär dock en extremt stor risk för en investerare då marknaden redan är prisdumpad på grund av stödets utformning. De flesta små tidningar med stöd säljer sig i dag för portokostnaden och staten står för 75 procent av verksamheten. Det naturliga sättet historiskt och i nutid är alltså att ett parti meddelar i leden vad som förväntas av medlemmarna, men framförallt av dem som står på valsedlarna.

Det är alltså partiet Feministiskt Initiativ som har sett till att tidningen Feministiskt Perspektiv har presstöd och majoriteten av prenumeranterna är utan tvekan engagerade i partiet på något sätt. Detta möjliggör att fyra till fem personer kan opinionsbilda för partiet på heltid – på skattebetalarnas bekostnad.

Hur är det då ens möjligt att ett parti som SD, som i dag har stöds av minst 20 procent av Sveriges befolkning, fortfarande har 0 procent av allt presstöd i landet? Jo, för detta har Karlsson beordrat. Allt som inte han kan styra direkt ska tydligen sänkas med bojkott och förtal – så som när han kallade Ingrid Carlqvist ”pedofilstödjare” och Fria Tiders medarbetare för ”neofascister”. Hans strategi är oklar då inte ens Proletären och andra antidemokratiska veckoblad förtalas på detta grova sätt.

Karlsson kanske borde inse att ”högerjournalister” inte har några alternativ när de vill skriva för ”högerpressen”. De får helt enkelt vända sig till tidningar som är bojkottade, trots att de själva inte har begått något fel. Han ger dem inga alternativ eftersom SD-vänliga medier har noll kronor i presstöd och skulle ett nytt projekt dras igång garanterar Karlsson bojkott och därmed stora problem med finansieringen.

Samarbetar öppet med AFA

När Mathias Wåg intervjuades av Aktuellt Fokus konstaterade han att alternativmedierna har byggt upp en stor del av SDs gräsrotsrörelse. Dessa verkar enligt hans analys nu slita sig loss från SD.

Det är svårt att veta exakt varför SD har valt att bojkotta alla alternativmedier utom Nyheter Idag. Det kan handla om att SD försöker bli rumsrena eller att Karlsson i grunden inte står på sina egna väljares sida. Vad gäller Frick som styr Nyheter Idag kan hans bakgrund som både jude och zigenare ha kommit att ge honom segern när SDs delningar på sociala medier skulle ”fördelas”. Om Frick även varit homosexuell hade han ju haft vad som ofta kallas ”treklöver i yttrandefrihet”, med andra ord hade han varit helt oantastlig och en gedigen faktabas för hela landet oavsett vad han sagt.

Mathias Wåg, Researchgruppen. Foto: Twitter.

Varför Karlsson väljer att marknadsföra tidningen med exklusivitet är dock oklart. Då AFA-grundaren Wåg är anställd på tidningen kanske han helt enkelt vill lämna över fullständiga adressregister för prenumeranterna till AFA som har misshandlat hundratals SD-anhängare genom tiderna, däribland Karlsson själv. Mest troligt är kanske att han valt att sträcka över en hand till fienden för att lättare kunna genomföra uteslutningar och knyta mer långsiktig makt till sig själv.

De flesta av oss som jobbat med alternativmedier i flera år vet en sak: Vi har stått redo att hjälpa SD varenda dag. Tålamodet är nu slut och SD saknar därmed helt egna medier.

Karlsson verkar inte heller ha några problem med att samarbeta med våldsbejakande och vänsterextrema Stiftelsen Expo som har öppna svängdörrar till AFA. För att inte nämna SVT och deras VD Hanna Stjärne som genom Guldspaden har varit med och finansierat AFA Dokumentation eller Researchgruppen som de numera heter.

Om en nyhet kommer från AFA-styrda Nyhetsbyrån Siren har Karlsson heller inga problem att föra vidare budskapet vidare genom många delade länkar.

Stödjer massanmälarna

Att handla konsekvent är inget för Karlsson. Jimmie Åkesson har till exempel delat länkar till AFAs hemsida och andra populära sidor hos partitoppen är vänsterextrema Folkbladet, Arbetarbladet och Proletären. De bojkottar alltså inte tidningar som har förtalat partiet under flera decennier och drivit en makalös kamp för att få folk att associera SD med krigsförbrytelser i Tyskland under 1940-talet och som i övrigt punktmarkerar varenda representant för minsta lilla stavfel. Vad syftet är med att driva annonstrafik till dessa tidningar förstår nog bara Karlsson själv och de andra lyder uppenbarligen villigt.

I augusti 2018 publicerade Samhällsnytt en stor undersökning gjord av Granskning Sverige där 4 200 länkdelningar på Twitter analyserades. Den visade att  25 procent av SDs trafik drivs in mot Expressen och Aftonbladet. Detta är två tidningar som satt i system att hänga ut SDs representanter på de mest brutala sätt – förutom att de opinionsbildar för Socialdemokraterna och allmän vänster.

Expressen, som via den renommerade advokatfirman Danowsky och Partners strategiskt och strukturerat massanmäler alternativmedier på bland andra Youtube och Twitter, är SDs favoritmedium att dela på sociala medier och får otroliga 15 procent av delningarna. Detta borde ju rimligtvis gå emot partiets intentioner? Eller ska man tro att de delar denna tidning för att journalistiken är så otroligt bra?

Läckta dokument blev slutgiltigt bevis

I juli 2018 läckte ett dokument från SD till Magnus Söderman på tidningen Svegot. Av det framgår att det råder totalt delningsförbud för denna tidning, men också för Fria Tider och Nya Tider, något som verifierades i ovan nämnda studie där det bland annat framkom att Nya Tider aldrig har delats av partitoppen överhuvudtaget och att Fria Tider delades senaste gången 2010 av Carina Herrstedt.

Dick Erixon, Samtiden.

Grundprincipen som flertalet företrädare ljuger om, däribland Dick Erixon, chefredaktör och enda anställde på Samtiden, är att man delar bra journalistik oavsett källa. Flertalet SD-politiker förnekar att det råder delningsförbud trots att det är bevisat med 100 procents säkerhet. De ljuger alltså helt öppet trots att alla som hoppat av SD för AFS eller andra projekt kan vittna om att så är fallet och att Karlsson är den ansvarige.

Grundprincipen för SDs medieplan som Karlsson ligger bakom är alltså: Alla medier som opinionsbildar för SD ska bojkottas, smutskastas och stängas ner. Om de ändå överlever ska partiet hålla dem utanför presstödssystemet så gott det går genom att ignorera dem.

Det är därför viktigt att visa samma hänsynslöshet mot Karlsson som han har visat mot sina egna opinionsbildare. Han bör fördrivas från partiet på det mest osmakliga sätt, vänskapsbanden kapas och han kan efter viss ersättning från riksdagen vända sig till en myndighet som erbjuder försörjningsstöd i stället. Detta är precis den behandling de 30-40 journalister fått som drabbats av Karlssons mediestrategi – nämligen att bojkotta och stänga ner deras verksamheter i stället för att lyfta upp och visa välvilja avseende bidrag och finansiering från staten. Med sin bojkott vill han med uppsåt skada i bredast möjliga mån.

Karlssons totala misslyckande

Presstödet har genom sitt upplägg skapat tre stora läger. De stora mediehusen som överlever på grund av sin volym och kopplingar till andra verksamheter, vänsterextrema småtidningar där man säljer sig för portokostnad och högerns nättidningar som får förlita sig på donationer, precis som de så kallade swish-journalisterna (Joakim Lamotte, Katerina Janouch med flera) som även de saknar ett nätverk att luta sig tillbaka på där verksamheten drivs av skattemedel.

Statens 500 miljoner kronor i presstöd torde innebära 1 200 heltidstjänster för vänsterliberala journalister, där i dag Nya Tider med sitt stöd kanske kan täcka runt en procent, eller tolv personer om man räknar både heltidsanställda och frilansjournalister.

I slutänden handlar kanske inte detta om att Karlsson vill sätta en kniv i ryggen på tiotals olika journalister och ägare som producerar professionell och djupdykande journalistik. Flera av SDs företrädare berättar till exempel öppet att Egor Putilov är en av deras favoritjournalister, men vad de inte verkar ha insett är att de aldrig kommer att dela hans verk igen om han rekryteras av Nya Tider eller Fria Tider. Om han dock skulle gå till kommunistiska Proletären eller antidemokratiska Offensiv hade delningarna däremot kunnat fortsätta.

Den enda slutsats man kan dra är alltså att både Karlsson och de i partiet som accepterar detta är rent ut sagt korkade. De förstår inte det mest grundläggande i partifinansiering och kopplingen till pressen och fortlöpande opinionsbildning.

Rossana Dinamarca. Foto: Wikimedia Commons.

Betänk även i sammanhanget att presstödet har gjort raka motsatsen med svenska medier i förhållande till den ”officiella intentionen”. Vad stödet enligt riksdagen ska verka för, mångfald, har i stället genererat raka motsatsen – prisdumpade vänstermedier med en marknadsplats som är helt omöjlig att ta sig in på utan 5-6 miljoner kronor i riskkapital och där man sedan är helt beroende av statens stöd. Man måste ansöka till en myndighet där flertalet redan avgått för att de inte lyckats lägga ner Nya Tider, där SD inte dyker upp på möten och där nu Rossana Dinamarca representerar den senaste av aggressiva aktivister som sitter i nämnden för att stänga ner Nya Tider.

Samtidigt kan vänsterextrema medier göra nästan vad de vill utan att hamna under luppen. De kan översätta artiklar för hela tidningen som Tempus gör, kopiera 95 procent av tidningen som Liberacion gör eller sälja den utan att vara momsregistrerad som periodisk tidskrift såsom Liberalernas partiblad Tidningen NU.

Man måste alltså snällt ta en stor ekonomisk förlust tills en fientlig inställd medienämnd godkänt allt för stöd, en minst sagt otrevlig situation.

Nedsläckningar av alternativmedier

Det ska också nämnas att Karlssons bojkott lett till total passivitet när staten organiserar nedstängningar av dem som opinionsbildar för partiet på sociala medier. Det är svårt att träda fram och öppet kräva att journalister inte ska tystas när man själv bojkottar dem. Den lilla politiska försvarsmekanism som många inom alternativa medier trodde att SD hade, nämligen att partiet i alla fall skulle rycka in när Sveriges största digitala bokbål genom tiderna genomförs, visade sig inte finnas. Staten med Socialdemokraterna i ledningen har därför utan motstånd kunnat skövla nästan alla etablerade sociala medier på material och publikationer. Alla har drabbats – från Freudian Slip Productions till Samhällsnytt, Fria Tider, Nya tider, Granskning Sverige, Swebb-TV, Politikfakta och många andra. AFS utsattes för grova övergrepp under hela valrörelsen, ja, till och med SDs eget partiblad Samtiden fick sin valfilm, Ett Folk, Ett Parti, temporärt borttagen för att den skulle sluta ”trenda” på Youtube.

Även om AFS råkar vara det parti som står SD närmast gjorde de absolut ingenting när demokratin helt sattes ur spel under valrörelsen via påtryckningar på amerikanska bolag med Anna Wikland på Google som villig samordnare.

En politiker ska givetvis utvärderas efter resultat och inte efter intention. Det spelar ringa roll vad Socialdemokraterna har haft för intention med sin massinvandring eller folkutbytespolitik. De är ansvariga för mer än 100 000 våldtäkter mot svenska barn och kvinnor utförda av migranter som påstår sig ha ”skyddsbehov”, en bostadsmarknad i storstäderna som liknar den innersta ringen i Moskva under 1970-talet, en halverad levnadsstandard jämfört med andra länder sedan ungefär samma tid och ett totalt folkrättsbrottsligt överfall på den svenska folkgruppen.

Likt Socialdemokraterna erkänner inte Karlsson etniska svenskar som en folkgrupp, utan menar ofta lite löst att man kan hitta på sin egen identitet. Han har också fått ett helt parti att lägga 25 procent av sin tid på att dela material från Expressen och Aftonbladet som systematiskt har understött övergreppen på svenska folket.

Förstört tiotals projekt

Att han har förstört tiotals projekt som hade varit framgångsrika har säkerligen kostat alternativa medier betydligt mer än halva dagens personalstyrka. Samtidigt som han satsat på två misslyckade projekt, Nyheter Idag och Samtiden, detta utan att själv ens ligga i grundläggande konflikt med de journalister på de andra tidningarna han systematiskt har förstört för. Den största skada han tillfogat är dock att SD i dag går miste om tiotals miljoner kronor om året i presstöd.

Det är viktigt att Karlsson inom en snar framtid tar helhetsansvaret för sitt arbete som politiker. Det är i dagsläget svårt att se någon annan lösning än att han avgår, särskilt som han har visat total omdömeslöshet och grov hänsynslöshet mot dem som av alla erkänns som ”hans egna” opinionsbildare.

Visa samma hänsynslöshet mot Karlsson som han har visat mot sina egna opinionsbildare, skriver debattören Tommy Bengtsson. Foto: Wikimedia Commons.

Inbilla er inte att ”smart opinionsbildning” ledd av Karlsson, är det som lett till SDs framgångar. Det handlar mer om personkulten runt Åkesson och att folk nu dagligen upplever den totala destruktionen av det svenska samhället. Folk röstar på SD för att de är förbannade och med arga människor bygger man inget parti långsiktigt. Man måste opinionsbilda och det gör inte SD, men framförallt understödjer de inte ens en plattform för att frivilliga ska kunna göra det gratis.

Först när Karlsson är ute ur leken kan ett nytt medielandskap byggas upp i Sverige. Under tiden kan SDs representanter göra det bästa av situationen, bojkotta Nyheter Idag och Samtiden, börja dela bra journalistik och berätta för partitopparna om ”myteriet” som pågår mot Karlsson.

Tommy Bengtsson


Gillade du den här artikeln? För att Ingrid & Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp. Sätt in ett engångsbelopp via bankgiro, Swish eller PayPal – eller bli månadsgivare via Donorbox här nedanför. Tack för ditt bidrag!

BG: 831-4742

Swish: 0709-963377

Paypal: ingridcarlqvist@gmail.com

Villkor för kommentarsfältet

Ingrid & Maria tar inget ansvar för kommentarer som skrivs på denna webbsida. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig. Kommentarer förhandsgranskas inte och är inte redaktionellt material. Kommentarer som bryter mot våra regler tas bort vid efterhandsmoderering.

Klicka här för att läsa mer om våra kommentarsregler. >

 

DONERA MED SWISH

Stötta Ingrid & Maria. Bli månadsgivare – bara tre klick med MediaLinq.

Köp boken ”Från Sverige till Absurdistan” här.

Från Sverige till Absurdistan

INGRID&MARIAS TWITTERFAVORITER

Stötta Ingrid och Maria

För att Ingrid & Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp. Använd MediaLinq-knappen  för att stötta oss med mindre belopp, sätt in ett engångsbelopp via bankgiro eller Swish – eller via Donorbox här nedanför.

Du kan också välja att blir månadsgivare via Donorbox.

Tack för ditt bidrag!

Donera via BANK

Bankgiro: 831-4742

IBAN: SE9430000000006011090161
BIC (SWIFT-adress): NDEASESS

 Donera via SWISH

Swish nr: 123 587 22 54

Donera via Medialinq

 

Donera via Donorbox

Villkor för kommentarsfältet

Ingrid & Maria tar inget ansvar för kommentarer som skrivs på denna webbsida. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig. Kommentarer förhandsgranskas inte och är inte redaktionellt material. Kommentarer som bryter mot våra regler tas bort vid efterhandsmoderering.
Klicka här för att läsa mer om våra kommentarsregler. >

17 Kommentarer

 1. Avatar

  Bra och viktig artikel! Helt orimligt att sverigevänliga journalister inte skall kunna organiseras och få en utkomst av det viktiga opinionsarbete de gör för att tillsammans med SD och AFS försöka rädda landet. Att en av de få inom alternativmedia med fast lön är Matjias Wåg från Expo är en stor skandal! På något sätt måste en ändring komma till stånd, men hur? Presstödet måste öppnas upp även för konservativa journalister. Just nu badar våra motståndare i våra presstödspengar.

  Svara
 2. Avatar

  Viktigt ämne som helt förstörs av animositeten mot en person.
  Medieutredningen som nu kommer att permanenta mediestöd och sändningstillstånd under lång tid är faktiskt helt överkörd av verkligheten och vi behöver en ny genast.
  En ny medieutredning måste mer se till medborgarnas informationsbehov och informationsförsörjningens utformning än till att gynna existerande strukturer.
  Att Bonnier, Schibsted, Ander, Hjörne och några till vill ha pengar vet vi – men löser de verkligen de informationsbehov demokratin förutsätter?
  Alternativmedia fyller i dag en viktig funktion och de skall naturligtvis ha en rimlig del av de skattepengar vi sätter av för informationsförsörjningen.
  Att låta den principiella diskussionen skymmas av ett hätskt personangrepp är direkt kontraproduktivt.

  Svara
  • Ingrid Carlqvist

   Hur kan du tolka artikeln som ett personangrepp? Allt handlar om hur Mattias Karlsson har agerat mot alternativa medier – inte ett ord om hans personliga förhållanden.

   Svara
   • Avatar

    Ja…jag vämjdes när det framkommit att folk från SD haft samröre med terrorexpo !!!

    Svara
   • Avatar

    Hej

    Så står det i artikeln.

    ”Nyligen uppmärksammades det i en podd att Karlsson har en försmak för mörkhyade universitetsflickor.'”

    Vad har detta med presstöd att göra?

    När jag läste detta så föll respekten för artikeln fullständigt.

    Svara
 3. Avatar

  Bra artikel! Mattias Karlsson har försökt att samarbeta med Expo. Han definierar SD som ett ”antirasistiskt mittenparti”. Sd:are som kritiserar partiets flummiga förespråkande av så kallad ”öppen svenskhet” riskerar uteslutning ur partiet av Karlsson & co. Mattias Karlsson har lögnaktigt kallat Estlands konservativa folkparti (EKRE) för ett ”ytterkantsparti”.

  Svara
  • Avatar

   ” antirasistiskt” är ett ord som aldrig skall användas…Tvärtom -…jag är en glad rasist som gillar sådana som mig !!

   Svara
 4. Avatar

  Äntligen ställs Mullvaden i SD – Mattias EXPO Karlsson – till svars och exponeras typiskt nog av de orädda patrioterna Ingrid och Maria! Oräkneliga är de oförvitliga patrioter som MK slängt ur SD, som så blivit mera tam och tandlös vilket MK:s uppdragsgivare just precis velat. Martin Sellner i IBÖ och Björn Höcke i AfD har också sina Brutusefterföljande MK att tampas med.

  Svara
 5. Avatar

  Jag läser och läser om mord sprängningar och alternativ media.

  Svara
 6. Avatar

  Tommy Bengtsson framför sakliga argument, de verkar riktiga. Mattias har inte gjort allting fel men SDs behandling utav medlemmar, alt media och väljare är under all kritik. Det är någonting fel med SDs ledning.

  Svara
 7. Avatar

  Tommy Bengtssons artikel är informativ och välskriven och äger stor vikt för Sverige som demokratisk nation, för både nuet och framtiden och för vårt folk.

  Låt mig punktvis kommentera artikeln med följande ord:

  1. Utan Mattias Karlsson hade SD sannolikt fått över 20% i valet 2018. Mattias Karlssons beter sig destruktivt och odemokratiskt och hans svartvita agerande polariserar.

  2. Utan Mattias Karlsson hade jag varit medlem i SD. Då hade vi sannolikt ej haft apatiska barn katastrofen i Sverige idag. För mig att söka medlemsskap i SD blev utsiktslöst – partiledningen ser mig som nazist trots att jag torde ha betydligt mer genomtänkt konservativ kristen human demokratisk hållning än någon i SD:s ledning. Jag tror jag vet varifrån de fick idén att jag var nazist. Vid en föreläsning för SD:s partiledning år 2006 sa jag nämligen att det kvittar väl vilka ni får hjälp av om ni har svårigheter att hålla torgmöten utan att bli kastade ägg på, vill nazister skydda er så strunt i att de är nazister. Jag menade detta i likhet med när Paulus i Nya Testamentet sade ”Jag bryr mig inte om vilka som predikar Kristus, det viktiga är att Kristus blir predikad”. Karlsson blev oerhörd upprörd, uppblåst som en ballong röt han ”inga nazister här”. Jag undrar vem som mest uppvisade nazi-attribut vid et mötet – vem var egentligen demokrat och vem var egentligen nazist vid det mötet?
  Men det djupet hade icke den känslomässigt mediokra SD-ledningen. De fattade ej att sanningen har ingen politisk färg.
  Men det faktum att jag ej tål Karlsson personligen, vilket jag dock kunnat stå ut med i demokratins namn, tillsammans med hans agerande har jag nu gått med i ett mer genuint, mer demokratiskt och mer tolerant konservativt riksdagsparti och kommer göra det lilla jag kan för att i demokratins och humanismens namn ta väljare från SD.

  3. År 2006 föreläste jag alltså ideellt för SD i Malmö, då jag ansåg Sverige behövde ett starkare profilerat konservativs parti än de som då fanns på kartan. Jag vet jag berättade om vuxenövergreppen apatiska barn utsättes för – Åkesson, Jomshoff-Karlsson tycktes likgiltiga för deras lidande. Ingen gav mig stöd. Jag skrev till dem i riksdagen flera gånger under åren som kom om hur barnen utsättes för grova övergrepp – blir slagna och hotade till tystnad. Inget svar från dem.

  4. Alliansen mellan Chang Frick-Nyheter Idag – Mattias Karlsson är intressant med tanke på apatiska barn tragedin. Chang Fricks journalist Pelle Zackrisson var nämligen på åtalet mot Jan Helin Stockholms Tingsrätt april 2018 och fotograferade mig och andra. Under rättegången framkom tydligt att Läkarförbundet gav mig fullt stöd att det var 100%-igt legitimt för mig att varna för att barnen kunde utsättas för övergrepp. Chang Frick visade en synnerligen otäck sida genom att dölja detta stöd för sina läsare – trots att det hade lindrat barns lidande.
  Jag har gillat Chang Frick men det faktum att han undanhåller sanningen om en humanitär katastrof där apatiska barn i tusentals utsättes för övergrepp och kommit överens med Ola Sandstig på Magasinet Filter att hålla den korrekta diagnosen MAL-BP fortsatt mörklagd – trots att den kunnat rädda 100-tals barn från grova övergrepp – gör att jag numera ser både honom och Karlsson om ej som extremister så i alla fall som tveksamma, egocentriska personer utan den sanningslidelse alla genuina demokrater torde besitta.

  Avslutningsvis hoppas jag alla förstår att det var det faktum att alla inklusive SD tystade grov barntortyr på flyktingbarn som gjorde att jag sökte mig högerut och blev själaglad att Svenskarnas Parti gav mig en plattform – vilket Expressen tydligt skrev – som enda MSM-tidning var det Expressen som skrev att mitt medemskap i SvP varn en protest mot övergrepp på oskyldiga barn. F.ö. var SvP-arna betydligt mänskligare och vänligare än SD-ledningen. Det är mycket troligt att utan mitt medlemskap i SvP så hade jag aldrig kunnat åtala Jan Helin eftersom Helin till skillnad från Expressen undanhöll varför jag gick med i SvP – och då hade aldrig Pelle Zakrisson/Läkarförbundet m.fl. kommit på banan för att avslöja fleråriga fruktansvärda övergrepp mot apatiska barn som nu tack vare Magasinet Filter framkommit.

  https://magasinetfilter.se/filterbubblan/det-far-betraktas-som-ett-svek-mot-barnen-tyvarr/

  Stockholm 2019-10-13

  Thomas Jackson MD, PhD
  Director Evidence Based Medicine LTD
  Leeds/UK

  Svara
 8. Avatar

  Här var det mer foliehattar och snetänkande felstavare än syndare i kyrkan. Känns på något vis tryggt att SD inte lyckas organisera gammelmedia, ytterligare bevis för hur inkompetenta både parti och följesvansen är.

  Svara
 9. Avatar

  Mattias Karlsson är en skum människa.

  Svara
  • Avatar

   Mycket bra sammanfattning, Mattias Karlsson är enligt även mig en skum människa -driven av egoism och maktbegär. Han är hänsynslös. Men det enda som kan avsätta honom är en politisk utveckling där Moderaterna och KD börjar växa på SD:s bekostnad.

   Svara
 10. Avatar

  När man publicerar så här allvarliga anklagelser mot någon så brukar man ge vederbörande möjlighet att bemöta dem men jag noterar att ni inte verkar ha gett MK den möjligheten – och jag undrar varför?

  Svara
  • Ingrid Carlqvist

   Hej Patrik!
   Nu är ju detta inte några anklagelser utan bara fakta. Men Mattias Karlsson är förstås mycket välkommen att skriva ett eget debattinlägg och förklara varför han förbjuder de förtroendevalda att dela alla utom de ”godkända” alternativmedierna.

   Svara
 11. Avatar

  Vore det inte bättre att lägga ned allt snack och Sverige räddades en gång för alla?

  Svara

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 281 Platinasponsorer: Hans J – Kämpa tjejer, Hans J - Ett helt underbart program fortsätt så här!, Hans J - Greta usch å fy, Anonym CE, Anders, Christoffer, Maria - Ni behövs mer än någonsin, Erwin, Annikki. Övriga: Rolf S, Mona F – Gåva, Alice L, Lennart J – Stöd, Masi A - Glad Kristi himmelsfärdsdag, Mats O – Gåva, Mikael S – Gåva, Vasti E – Gåva, Hans H – Gåva, Inger J – Ni är super, Sven-Olof S – Gåva, Rich Daniel – Länge leve Ingrid&Maria plus ert nya funkia intro. Skål!, Johan H – Donation, Guddi R – Många fler nollor från Guddi om jag haft men önskar er lycka på alla nivåer – kramis, Stefan H, Göran S – Ingrid o Maria, Rolf S, Mona F – Gåva, Alice L, Lennart J – Stöd, Masi A - Glad Kristi himmelsfärdsdag, Mats O – Gåva, Mikael S – Gåva, Vasti E – Gåva, Hans H – Gåva, Inger J – Ni är super, Sven-Olof S – Gåva, Rich Daniel – Länge leve Ingrid&Maria plus ert nya funkia intro. Skål!, Johan H – Donation, Guddi R – Många fler nollor från Guddi om jag haft men önskar er lycka på alla nivåer – kramis, Stefan H, Göran S – Ingrid o Maria. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 281 Platinasponsorer: Hans J – Kämpa tjejer, Hans J - Ett helt underbart program fortsätt så här!, Hans J - Greta usch å fy, Anonym CE, Anders, Christoffer, Maria - Ni behövs mer än någonsin, Erwin, Annikki. Övriga: Rolf S, Mona F – Gåva, Alice L, Lennart J – Stöd, Masi A - Glad Kristi himmelsfärdsdag, Mats O – Gåva, Mikael S – Gåva, Vasti E – Gåva, Hans H – Gåva, Inger J – Ni är super, Sven-Olof S – Gåva, Rich Daniel – Länge leve Ingrid&Maria plus ert nya funkia intro. Skål!, Johan H – Donation, Guddi R – Många fler nollor från Guddi om jag haft men önskar er lycka på alla nivåer – kramis, Stefan H, Göran S – Ingrid o Maria, Rolf S, Mona F – Gåva, Alice L, Lennart J – Stöd, Masi A - Glad Kristi himmelsfärdsdag, Mats O – Gåva, Mikael S – Gåva, Vasti E – Gåva, Hans H – Gåva, Inger J – Ni är super, Sven-Olof S – Gåva, Rich Daniel – Länge leve Ingrid&Maria plus ert nya funkia intro. Skål!, Johan H – Donation, Guddi R – Många fler nollor från Guddi om jag haft men önskar er lycka på alla nivåer – kramis, Stefan H, Göran S – Ingrid o Maria. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 281 Platinasponsorer: Hans J – Kämpa tjejer, Hans J - Ett helt underbart program fortsätt så här!, Hans J - Greta usch å fy, Anonym CE, Anders, Christoffer, Maria - Ni behövs mer än någonsin, Erwin, Annikki. Övriga: Rolf S, Mona F – Gåva, Alice L, Lennart J – Stöd, Masi A - Glad Kristi himmelsfärdsdag, Mats O – Gåva, Mikael S – Gåva, Vasti E – Gåva, Hans H – Gåva, Inger J – Ni är super, Sven-Olof S – Gåva, Rich Daniel – Länge leve Ingrid&Maria plus ert nya funkia intro. Skål!, Johan H – Donation, Guddi R – Många fler nollor från Guddi om jag haft men önskar er lycka på alla nivåer – kramis, Stefan H, Göran S – Ingrid o Maria, Rolf S, Mona F – Gåva, Alice L, Lennart J – Stöd, Masi A - Glad Kristi himmelsfärdsdag, Mats O – Gåva, Mikael S – Gåva, Vasti E – Gåva, Hans H – Gåva, Inger J – Ni är super, Sven-Olof S – Gåva, Rich Daniel – Länge leve Ingrid&Maria plus ert nya funkia intro. Skål!, Johan H – Donation, Guddi R – Många fler nollor från Guddi om jag haft men önskar er lycka på alla nivåer – kramis, Stefan H, Göran S – Ingrid o Maria. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 281 Platinasponsorer: Hans J – Kämpa tjejer, Hans J - Ett helt underbart program fortsätt så här!, Hans J - Greta usch å fy, Anonym CE, Anders, Christoffer, Maria - Ni behövs mer än någonsin, Erwin, Annikki. Övriga: Rolf S, Mona F – Gåva, Alice L, Lennart J – Stöd, Masi A - Glad Kristi himmelsfärdsdag, Mats O – Gåva, Mikael S – Gåva, Vasti E – Gåva, Hans H – Gåva, Inger J – Ni är super, Sven-Olof S – Gåva, Rich Daniel – Länge leve Ingrid&Maria plus ert nya funkia intro. Skål!, Johan H – Donation, Guddi R – Många fler nollor från Guddi om jag haft men önskar er lycka på alla nivåer – kramis, Stefan H, Göran S – Ingrid o Maria, Rolf S, Mona F – Gåva, Alice L, Lennart J – Stöd, Masi A - Glad Kristi himmelsfärdsdag, Mats O – Gåva, Mikael S – Gåva, Vasti E – Gåva, Hans H – Gåva, Inger J – Ni är super, Sven-Olof S – Gåva, Rich Daniel – Länge leve Ingrid&Maria plus ert nya funkia intro. Skål!, Johan H – Donation, Guddi R – Många fler nollor från Guddi om jag haft men önskar er lycka på alla nivåer – kramis, Stefan H, Göran S – Ingrid o Maria.