TACK för ditt stöd! – För att Ingrid&Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp.

Swisha  ditt stöd: 123 587 22 54 eller via  Donorbox

Islands fruktlösa försök att skydda pojkar från omskärelse

Publicerad 19 september, 2019

För ett par år sedan föreslog ledamoten i det isländska parlamentet Alltinget, Silja Dögg Gunnarsdóttir, ett förbud mot omskärelse av pojkar. Förslaget stöddes av läkare, sjuksköterskor och barnmorskor men hatades av stora och inflytelserika judiska organisationer – som hotade att krossa all turism till Island om förbudet genomfördes. Vem vann? Inte barnen – förslaget lades på hyllan och inget har hörts sedan våren 2018.

Nyligen blev förslaget om förbud av manlig omskärelse på Island en stor nyhet i sociala och alternativa medier – inte minst det faktum att förslaget med största sannolikhet begravdes efter stark påverkan från judiska organisationer. Här är berättelsen om Islands försök att skydda även pojkar från könsstympning.

Silja Dögg Gunnarsdóttir, Alltinget. Foto: Flickr/Framsókn.

Förslaget var egentligen bara en omskrivning av en lag från 2005 där all omskärelse av flickor förbjöds. Enligt Silja Dögg Gunnarsdóttir blev islänningarna förvånade när de upptäckte att lagen inte skyddade alla barn från att få sina könsorgan stympade, så förslaget var helt enkelt att byta ut ordet ”flickor” mot ”barn”.

Så här förklarade Dögg Gunnarsdóttir det hela för organisationen Justice for Men and Boys i februari 2018:

”Omskärelse är ovanligt på Island. Folk blev förvånade över att pojkar inte har samma skydd som flickor i lagen från 2005. Jag vill också understryka att Barnombudsmannen i alla de nordiska länderna publicerade ett gemensamt uttalande 2013 där de uppmanade alla nordiska länder att förbjuda omskärelse av pojkar, eftersom det går emot FNs Barnkonvention. Rädda barnen på Island publicerade ett liknande uttalande.

Vi la fram lagförslag 183 för att först och främst skydda barns rättigheter och deras individuella rätt att välja när de själva är gamla nog att ge sitt tillstånd till det. Fram till dess är det vår uppfattning att barns kroppar ska vara intakta.”

Så här lyder en del av uttalandet från de nordiska barnombudsmännen från 2013:

”Omskärelse utan medicinsk grund som utförs utan att personen har samtyckt bryter mot grundläggande medicinsk-etiska principer. Särskilt med tanke på att ingreppet är oåterkalleligt, smärtsamt och kan medföra allvarliga komplikationer. I de nordiska länderna finns ingen hälsomässig grund för att omskära små pojkar. … Vi önskar en respektfull dialog mellan alla berörda parter om hur vi bäst kan försäkra pojkar fullt inflytande i frågan om omskärelse. Vi uppmanar också våra regeringar att upplysa om barnets rättigheter och de hälsomässiga riskerna och konsekvenserna av ingreppet. Vi ber de nordiska regeringarna att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att pojkar själva får bestämma om de vill omskäras.”

Förslaget dog våren 2018

Men det enda land som faktiskt tog fram ett förslag för att skydda även pojkar mot ingrepp som för alltid berövar dem en del av den sexuella njutningen var Island. Men förslaget kom aldrig så långt som till omröstning i Alltinget – i maj 2018 hänvisades frågan till regeringen och därefter hände ingenting.

Var det fruktan för turistbojkott som fick Island att begrava förslaget om förbud mot omskärelse av pojkar? Foto: Pixabay.

Förklaringen står att finna i de över hundra brev och mejl som skickades till det isländska parlamentet. Omskärelse av pojkar görs av såväl judar som muslimer (och som ett rutiningrepp på många amerikanska pojkar), men de som reagerade starkast var de judiska organisationerna. Mäktiga ADL, Anti Defamation League, gick längst. I deras ögon kunde det isländska förslaget överhuvudtaget inte handla om barns väl och ve – det var endast ett utslag av antisemitism. I sitt hotfulla brev skrev VDn Jonathan A. Greenblatt:

Jonathan A. Greenblatt, VD för Anti Defamation League. Foto: Flickr/Gage Skidmore.

“ADL har studerat genomslagskraften i antisemitiskt innehåll på sociala medier och vi vet att ett relativt litet antal extremister är kapabla att förstärka sitt budskap snabbt och brett via sociala medier. ADL rapporterar regelbundet om sådana fenomen och vi kommer att rapportera om extremistiskt hyllande av Island. Vi uppmanar er att överväga den betydande medieuppmärksamheten i USA och internationellt i form av ADL-rapporter om extremism. Bara de senaste sex månaderna har vår forskning och våra experter deltagit på CNN och andra kabelkanaler, på NBC och andra reguljära kanaler, på 60 Minutes som är det största nyhetsmagasinet i Amerika samt i ledande tidningar, däribland The New York Times och The Washington Post.”

Brevet avslutades mycket hotfullt:

”Med tanke på att 28 procent av Islands turister under 2016 kom från Nordamerika, borde Islands ställning i USA vara mycket oroande [för er] ur ett ekonomiskt perspektiv. Vi är övertygade om att den övervägande delen av amerikanska turister kommer att undvika ett land vars rykte förknippas med nazism, även om detta samband inte är motiverat. Var för sig borde dessa tre argument övertyga er om att motsätta er ett förbud mot omskärelse. Sammantaget bör de tvinga er att fatta det rätta beslutet och motsätta er det föreslagna förbudet.”

Nordiska länder ser till barnens väl

ADLs argumentation går alltså ut på att om judar inte får skära bort sina söners förhud, så blir de diskriminerade. De har ingen som helst förståelse för att de nordiska länderna alltid gått före gällande barns rättigheter – de ser det hela (eller låtsas se det) som ett angrepp på världens alla judar.

Det de inte vill tala om är vad som händer när en pojkes förhud skärs bort – att toppen på penisen blir oskyddad och torr. Den utsätts för friktion och blir skavd och gnuggad av kläder och sängkläder vilket får kroppen att reagera genom att göra huden tjockare och hårdare – allt för att nervändarna inte hela tiden ska utsättas för smärta. Detta gör penisen betydligt mindre känslig och omskurna pojkar och män berövas ett viktigt lustcentrum.

I filmen American Circumcision (finns på Netflix) framgår något som sällan nämns i diskussionen om manlig omskärelse – att på små pojkar sitter förhuden fast vid ollonet, vanligtvis ända upp till tioårsåldern. För att alls kunna avlägsna förhuden på en bebis måste den som omskär slita bort förhuden från ollonet och när detta membran som håller förhuden fast vid ollonet har slitits bort, kan det inte växa tillbaka av sig självt.

Men världens alla judar håller inte med ADL. Alltinget fick flera brev från såväl judar som kristna, muslimer och ateister som hyllade förslaget. Marilyn Milos från organisationen Genital Autonomy America skrev:

Marilyn Milos. Foto: Wikimannia.

”Jag är mamma till tre omskurna pojkar (1958, 1961 och 1969), mormor till fem intakta barnbarn (födda mellan 1982 och 2015), barnmorska, sjuksköterska och VD för Genital Autonomy America. 1979, när jag var sjuksköterskeelev och för första gången bevittnade denna tortyr och stympning av bebisar, brast jag i gråt. Doktorn tittade på mig och sa: ’Det finns inga medicinska skäl att göra detta!’ Det ögonblicket förändrade mitt liv.

De senaste 39 åren har jag lyssnat på klagomål från ett otal omskurna män (och deras sexpartner). De som säger att omskurna män inte klagar på skador från omskärelsen, lyssnar antingen inte eller så känner de inga män som vågar dela upplevelsen av att ha en förminskad eller skadad penis.

Omskärelse innebär:

 • Ett fundamentalt sår som är extremt smärtsamt
 • Påverkar bandet mellan mor och barn
 • Stör ammandet
 • Stör sömnmönstret
 • Underminerar bebisens förmåga att knyta an
 • Lämnar fysiska sår
 • Lämnar psykologiska sår som kan ses vid exempelvis dramatiska reaktioner på vaccinationssmärta.”

Finns alternativ till omskärelse

Flera brevskrivare påpekade att det inom judendomen finns en alternativ ceremoni till Brit Milah (omskärelsen på pojkens åttonde levnadsdag), som kallas Brit Shalom och innebär att man tvättar bebisens fötter i stället för att skära bort förhuden. Brit Shalom förordas av organisationer som Jews Against Circumcision och flera sekulära judiska föreningar.

Wayne Griffiths från National Organization of Restoring Men, säger i filmen American Circumcision att han har träffat omskurna män som är så rasande över sin stympning att de vill döda läkarna och sina föräldrar, eller åtminstone stämma dem. Han påpekar också att ingen någonsin har bemödat sig om att samla in och studera alla komplikationer omskurna män råkar ut för, framförallt inte hos vuxna män.

Ronald Goldman från Jewish Circumcision Resource Center säger:

– Det är antisemitism att inte vilja skydda judiska barn. Folk bryr sig om bebisar och de bryr sig om judiska bebisar. Det finns kritik av omskärelse bland judar, jag är en av dem som kritiserar sedvänjan.

En judisk man vid namn Evan Roman från Tallinn i Estland skrev till Alltinget:

Här i Alltinget skulle man rösta om förbud mot manlig omskärelse, men förslaget drogs tillbaka efter påtryckningar. Foto: Wikimedia Commons.

”Jag uppfostrades i en judisk familj och jag förstår att folk är rädda för antisemitism. Men att skydda alla barn från könsstympning är inte antisemitiskt. Att skydda barn från att få sina könsorgan bortskurna visar på ett samhälle som bryr sig om sitt folks välmående. Att skära bort delar av flickors könsorgan är en del av många kulturer och er regering förbjuder det eftersom ert samhälle bryr sig om sitt folks bästa och deras rättigheter.

Som många judar i USA blev jag omskuren när jag var åtta dagar gammal. Jag önskar att jag hade haft en hel kropp. Att jag förlorade min förhud, en viktig del av min kropp och min sexualitet, orsakar än i dag en överväldigande känsla av förlust och kränkning. Jag har mött otaliga andra män som delar min känsla av kränkning och förlust.”

Även muslimska män vädjade om förbud

Det kom även brev från muslimska män. En av dem var Moe Love, född i Marockos huvudstad Rabat 1985. Han skrev:

“Eftersom jag föddes in i en muslimsk familj var det bestämt att jag skulle omskäras, så när jag var fyra år gammal berövades jag en viktig del av min kropp. Allvaret i detta blev inte uppenbart för mig förrän många år senare, 2015, när jag läste något på Facebook som fick mig att börja studera frågan. Ju mer jag fick reda på desto argare och mer förfärad blev jag.

Tre år senare befinner jag mig i ett tillstånd av vantro och vrede över att vi fortfarande skär bort friska delar av pojkars könsorgan, av skäl som i bästa fall är falska. Jag känner att jag inte har något annat val än att tillbringa oräkneliga timmar och energi åt att försöka skydda andra från det som hände mig, och det har varit en hemsk tid fylld av outhärdliga besvikelser och motgångar. Under dessa tre år har jag sett många försök att skydda pojkbebisar som har misslyckats, just på grund av det slags påtryckningar ni nu utsätts för.

Protester mot omskärelse av pojkar utanför Vita Huset 2013. Foto: Wikimedia Commons.

För att nämna några av de löjliga argument och påståenden som förs fram för att stödja sedvänjan med omskärelse – att skära in en religion i ett barns könsorgan – är själva motsatsen till religionsfrihet. De ’medicinska’ argumenten är bedrägliga och av nonsenskaraktär – det är helt absurt att utföra kosmetisk kirurgi på spädbarn och det bortom upprörande att folk försöker hota Islands ekonomi för att skydda omskärelse, för bebispojkars rätt att behålla sina könsdelar är inte förhandlingsbar eller till salu.

Jag och många andra hoppas verkligen att det inte slutar med att ni blir skrämda på samma sätt som Tyskland, Norge och andra länder blivit. Snälla, gör det rätta och se till att er lag om könsstympning blir könsneutral så att pojkar också får sin rätt till könsintegritet erkänd och skyddad.”

Men uppenbarligen valde islänningarna att böja sig för påtryckningarna från ADL i stället för att skydda alla barn från stympning. Ingrid&Maria har utan framgång sökt Silja Dögg Gunnarsdóttir för en förklaring till varför förslaget drogs tillbaka.

LÄS MER: Sluta stympa bebisar – stoppa omskärelse!


Gillade du den här artikeln? För att Ingrid & Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp. Sätt in ett engångsbelopp via bankgiro, Swish eller PayPal – eller bli månadsgivare via Donorbox här nedanför. Tack för ditt bidrag!

BG: 831-4742

Swish: 0760-311017

Paypal: ingridcarlqvist@gmail.com

Villkor för kommentarsfältet

Ingrid & Maria tar inget ansvar för kommentarer som skrivs på denna webbsida. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig. Kommentarer förhandsgranskas inte och är inte redaktionellt material. Kommentarer som bryter mot våra regler tas bort vid efterhandsmoderering.

Klicka här för att läsa mer om våra kommentarsregler. >

DONERA MED SWISH

Stötta Ingrid & Maria. Bli månadsgivare – bara tre klick med MediaLinq.

Köp boken ”Från Sverige till Absurdistan” här.

Från Sverige till Absurdistan

INGRID&MARIAS TWITTERFAVORITER

Stötta Ingrid och Maria

För att Ingrid & Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp. Använd MediaLinq-knappen  för att stötta oss med mindre belopp, sätt in ett engångsbelopp via bankgiro eller Swish – eller via Donorbox här nedanför.

Du kan också välja att blir månadsgivare via Donorbox.

Tack för ditt bidrag!

Donera via BANK

Bankgiro: 831-4742

IBAN: SE9430000000006011090161
BIC (SWIFT-adress): NDEASESS

 Donera via SWISH

Swish nr: 123 587 22 54

Donera via Medialinq

 

Donera via Donorbox

Villkor för kommentarsfältet

Ingrid & Maria tar inget ansvar för kommentarer som skrivs på denna webbsida. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig. Kommentarer förhandsgranskas inte och är inte redaktionellt material. Kommentarer som bryter mot våra regler tas bort vid efterhandsmoderering.
Klicka här för att läsa mer om våra kommentarsregler. >

8 Kommentarer

 1. Avatar

  Kristersson och Busch Thor e på longaway party. . Bindefeldt Israel partyt. Där muslimen Sabuni e toastmaster.
  Bli kvar där för återtåget har börjat.

  Svara
 2. Avatar

  Häjj!
  Den här artikeln var väldigt bra.
  Jag motsätter mig könsstympning mer än någon annan.
  Jag tycker ändå att ni ska göra en serie om Kyrkan och dess fasansfulla ohyggligheter mot mänskligheten.
  Det glöms ofta bort.

  Svara
 3. Avatar

  I Gamla Testamentet/Toran står att den av manskön som inte är omskuren skall utrotas ur sin stam. Eftersom Gamla Testamentets profeter även är profeter inom islam så gäller det ju även muslimer. Så vidrig är religionen.

  Svara
 4. Avatar

  Enastående fint journalistiskt jobb Ingrid, det som pågår i USA är inget annat än en amerikansk social sjukdom. De föräldrar som låter omskära sina barn hänvisar ofta till ”bevisade” medicinska och hygieniska fördelar som minskat risk för UTI och minskad risk för peniscancer medan det i själva verket handlar om kvinnornas sexuella preferenser eller för mannen som inte vill erkänna för sig själv att något värdefullt tagits ifrån honom. Kvinnorna, särskilt de av afroamerikanskt ursprung fruktar att sönerna kommer bli nekade oralsex om de ej är skurna. De medicinska skälen för omskärelse är skrattretande löjliga, 100.000 omskärelser krävs för att förhindra ett fall av peniscancer, som mest drabbar äldre män med dålig hygien. 100.000 omskärelser av spädbarn medför statistiskt minst två döda spädbarn och flera tusen allvarligt skadade. Kanske överraskande att Bengt Westerberg har hamnat rätt i denna fråga och vid tillfällen argumenterat kraftigt för förbud av detta våld mot försvarslösa barn. Den judiske läkaren och antropologen Leonard Glick har behandlat ämnet på ett uttömmande sätt i sitt stora verk ”Marked In Your Flesh” Seden med omskärelse var något som kananéerna lärde sig under fångenskapen i Egypten där omskärelse användes för att märka tjänstefolk och slavar. Muslimerna tog i sin tur upp sedvänjan av judarna. Patriarken Abrahams ”förbund” med Herren förefaller vara en ren efterhandskonstruktion eftersom Moseböckerna nedtecknades minst 500 år efter Abrahams död. Slutligen det där med HIV och Afrika, där amerikanska läkare (utgående från universitetet John Hopkins i Baltimore) gått ut i krig mot de afrikanska männens förhud. De tre studier som ledde till det USA-ledda korståget mot afrikanska män har kritiserats sönder och samman för partiskhet (bias) och dålig metodik men ändå blivit officiell politik stödd av de av amerikaner dominerade WHO och även UNICEF(sic!). Förvånande nog har även framlidne Hans Rosling ställt sig bakom den amerikanska Hiv- politiken i Afrika, vilket gör att man allvarligt måste ifrågasätta hans allmänna trovärdighet. Till sist: är det inte konstigt att superintelligente Bill Gates, uppfinnare av Windows och grundare av Microsoft Corporation inte anser sig kapabel att hålla sina privata delar rena utan att fått 50% av huden på sin penis amputerad?

  Svara
  • Ingrid Carlqvist

   Tack för din intressanta kommentar! Den här frågan är märkligt infekterad – sannolikt för att framförallt den judiska gruppen kallar alla försök att skydda judiska pojkar för antisemitism. Ytterst få vågar yttra sig av risk för att kallas nazister. Som vi ser funkade det på Island.

   Svara
 5. Avatar

  Omskärelser underlättar INTE Integration av Eritreaner eller somalier

  Svara
 6. Avatar

  Tack för en väldigt bra artikel. Jag hittade den när jag sökte efter vad som hände med förslaget på Island om förbud. Det här var enda länken till vad som hände efter den första uppståndelsen.

  Svara
 7. Avatar

  Ännu ett mästerverk till artikel Ingrid!!! Återigen, TACK för ditt engagemang och varmt välkommen till intaktivistgänget. Vilket som sagt vuxit enormt på senaste tiden! 🙂

  Svara

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 281 Platinasponsorer: Hans J – Kämpa tjejer, Hans J - Ett helt underbart program fortsätt så här!, Hans J - Greta usch å fy, Anonym CE, Anders, Christoffer, Maria - Ni behövs mer än någonsin, Erwin, Annikki. Övriga: Rolf S, Mona F – Gåva, Alice L, Lennart J – Stöd, Masi A - Glad Kristi himmelsfärdsdag, Mats O – Gåva, Mikael S – Gåva, Vasti E – Gåva, Hans H – Gåva, Inger J – Ni är super, Sven-Olof S – Gåva, Rich Daniel – Länge leve Ingrid&Maria plus ert nya funkia intro. Skål!, Johan H – Donation, Guddi R – Många fler nollor från Guddi om jag haft men önskar er lycka på alla nivåer – kramis, Stefan H, Göran S – Ingrid o Maria, Rolf S, Mona F – Gåva, Alice L, Lennart J – Stöd, Masi A - Glad Kristi himmelsfärdsdag, Mats O – Gåva, Mikael S – Gåva, Vasti E – Gåva, Hans H – Gåva, Inger J – Ni är super, Sven-Olof S – Gåva, Rich Daniel – Länge leve Ingrid&Maria plus ert nya funkia intro. Skål!, Johan H – Donation, Guddi R – Många fler nollor från Guddi om jag haft men önskar er lycka på alla nivåer – kramis, Stefan H, Göran S – Ingrid o Maria. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 281 Platinasponsorer: Hans J – Kämpa tjejer, Hans J - Ett helt underbart program fortsätt så här!, Hans J - Greta usch å fy, Anonym CE, Anders, Christoffer, Maria - Ni behövs mer än någonsin, Erwin, Annikki. Övriga: Rolf S, Mona F – Gåva, Alice L, Lennart J – Stöd, Masi A - Glad Kristi himmelsfärdsdag, Mats O – Gåva, Mikael S – Gåva, Vasti E – Gåva, Hans H – Gåva, Inger J – Ni är super, Sven-Olof S – Gåva, Rich Daniel – Länge leve Ingrid&Maria plus ert nya funkia intro. Skål!, Johan H – Donation, Guddi R – Många fler nollor från Guddi om jag haft men önskar er lycka på alla nivåer – kramis, Stefan H, Göran S – Ingrid o Maria, Rolf S, Mona F – Gåva, Alice L, Lennart J – Stöd, Masi A - Glad Kristi himmelsfärdsdag, Mats O – Gåva, Mikael S – Gåva, Vasti E – Gåva, Hans H – Gåva, Inger J – Ni är super, Sven-Olof S – Gåva, Rich Daniel – Länge leve Ingrid&Maria plus ert nya funkia intro. Skål!, Johan H – Donation, Guddi R – Många fler nollor från Guddi om jag haft men önskar er lycka på alla nivåer – kramis, Stefan H, Göran S – Ingrid o Maria. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 281 Platinasponsorer: Hans J – Kämpa tjejer, Hans J - Ett helt underbart program fortsätt så här!, Hans J - Greta usch å fy, Anonym CE, Anders, Christoffer, Maria - Ni behövs mer än någonsin, Erwin, Annikki. Övriga: Rolf S, Mona F – Gåva, Alice L, Lennart J – Stöd, Masi A - Glad Kristi himmelsfärdsdag, Mats O – Gåva, Mikael S – Gåva, Vasti E – Gåva, Hans H – Gåva, Inger J – Ni är super, Sven-Olof S – Gåva, Rich Daniel – Länge leve Ingrid&Maria plus ert nya funkia intro. Skål!, Johan H – Donation, Guddi R – Många fler nollor från Guddi om jag haft men önskar er lycka på alla nivåer – kramis, Stefan H, Göran S – Ingrid o Maria, Rolf S, Mona F – Gåva, Alice L, Lennart J – Stöd, Masi A - Glad Kristi himmelsfärdsdag, Mats O – Gåva, Mikael S – Gåva, Vasti E – Gåva, Hans H – Gåva, Inger J – Ni är super, Sven-Olof S – Gåva, Rich Daniel – Länge leve Ingrid&Maria plus ert nya funkia intro. Skål!, Johan H – Donation, Guddi R – Många fler nollor från Guddi om jag haft men önskar er lycka på alla nivåer – kramis, Stefan H, Göran S – Ingrid o Maria. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 281 Platinasponsorer: Hans J – Kämpa tjejer, Hans J - Ett helt underbart program fortsätt så här!, Hans J - Greta usch å fy, Anonym CE, Anders, Christoffer, Maria - Ni behövs mer än någonsin, Erwin, Annikki. Övriga: Rolf S, Mona F – Gåva, Alice L, Lennart J – Stöd, Masi A - Glad Kristi himmelsfärdsdag, Mats O – Gåva, Mikael S – Gåva, Vasti E – Gåva, Hans H – Gåva, Inger J – Ni är super, Sven-Olof S – Gåva, Rich Daniel – Länge leve Ingrid&Maria plus ert nya funkia intro. Skål!, Johan H – Donation, Guddi R – Många fler nollor från Guddi om jag haft men önskar er lycka på alla nivåer – kramis, Stefan H, Göran S – Ingrid o Maria, Rolf S, Mona F – Gåva, Alice L, Lennart J – Stöd, Masi A - Glad Kristi himmelsfärdsdag, Mats O – Gåva, Mikael S – Gåva, Vasti E – Gåva, Hans H – Gåva, Inger J – Ni är super, Sven-Olof S – Gåva, Rich Daniel – Länge leve Ingrid&Maria plus ert nya funkia intro. Skål!, Johan H – Donation, Guddi R – Många fler nollor från Guddi om jag haft men önskar er lycka på alla nivåer – kramis, Stefan H, Göran S – Ingrid o Maria.