TACK för ditt stöd! – För att Ingrid&Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp.

Swisha  ditt stöd: 123 587 22 54 eller via  Donorbox

God ton med Gudmundur – del 31: Socialdemokratiskt storhetsvansinne

Publicerad 14 september, 2019

Självaste kamrat Löfven har avgivit sin regeringsförklaring. Detta skedde vid riksdagens öppnande i tisdags 10 september. Den finns att läsa på juntans hemsida. Jag väljer att kommentera en hel del av idiotin, skriver Gudmundur Bragason.

Efter att ha tilltalat kungligheter, riksdagsledamöter och så vidare inleder Stefan Löfven med en smått sensationell mening:

– Sverige är vår plats på jorden.

Det tror vi inte när vi märker av det pågående folkutbytet.

– Sverige möter nya former av hot och utmaningar. Genomförandet av den nationella säkerhetsstrategin fortsätter. Nästa år inrättas ett nationellt cybersäkerhetscenter.

Det är nog bara till för att nomenklaturan bättre ska kunna övervaka medborgarna.

– I samarbete med andra medlemsstater arbetar Sverige för ett gemensamt asylsystem i EU där medlemsstaterna solidariskt delar på ansvaret för människor på flykt.

EUs undergång

Bla-bla-bla-bla! Det har inte fungerat hittills, men för all del – fortsätt bara! Det kan, i bästa fall, påskynda det nya Sovjetunionens, det vill säga EUs, undergång.

– Den svenska migrationspolitiken ska vara rättssäker, effektiv och human. Politiken måste vara brett förankrad. En parlamentarisk kommitté har fått regeringens uppdrag att lämna förslag om en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Asylrätten ska värnas.

Jaha, och vad menas med en ”brett förankrad” politik? En parlamentarisk kommitté där Sveriges tredje största parti inte får vara med är knappast trovärdig. Asylrätten ska värnas, men inte svenskarnas rätt till sitt eget land. Detta kallas landsförräderi!

– En framgångsrik kamp mot krig, terrorism och global uppvärmning krävs för att färre ska tvingas på flykt.

Sverige i bräschen för Agenda 2030. Foto: Regeringens hemsida.

Nyspråk! Terrorismen importeras, risken för inbördeskrig är överhängande och den globala uppvärmningen är elitens förevändning för att ta ifrån oss våra demokratiska rättigheter. Det blir väl vi som tvingas på flykt från en socialistisk diktatur.

– Vår generation är den första som kan utrota fattigdom i världen och den sista som kan stoppa den globala uppvärmningen. Sverige ska gå i bräschen för Agenda 2030.

Detta är ett ovanligt vackert exempel på socialdemokratiskt storhetsvansinne. Hur ska det gå till att utrota fattigdom? Tjafset om global uppvärmning har regeringen ingen täckning för, men det är en förevändning för att avskaffa demokratin liksom införandet av Agenda 2030.

– Det går bra för svensk turism …

Bidragsturismen blomstrar

Det är främst bidragsturismen som blomstrar.

– Under förra året färdigställdes det största antalet lägenheter sedan 1973 …

Turismen blomstrar, påstår Löfven. Syftar han på bidragsturismen? Foto: CC-BY-SA-3.0/Adam Jones.

Det är inte de vanliga kommuninvånarna som ges tillgång till de nya bostäderna. De går i stället till herr Löfvens importerade valboskap.

– Regeringen förbättrar vägunderhållet och gör nu den största järnvägssatsningen i modern tid. Nya stambanor för höghastighetståg ska byggas.

Det finns inget vägunderhåll! Järnvägen är ett skämt och jag betvivlar att det kommer att bli bättre under min livstid. Att åka tåg är väldigt ”spännande” eftersom man inte vet när man kommer fram.

– Energiöverenskommelsen utgör grunden för att Sverige även i framtiden ska ha ett robust energisystem och el till rimliga priser.

Vi nåddes nyligen av larmrapporter om en förestående elbrist, särskilt i de södra delarna av landet. Detta löser man genom att lägga ner fullt fungerande kärnkraftverk. Om den där förnybara energin inte räcker till får de väl anställa lågutbildade individer som får trampa fram el med hjälp av något slags cykelgeneratorer. Det blir förstås inte en tillräcklig elproduktion av detta, men det kanske kan snygga till arbetslöshetssiffrorna inom vissa grupper.

Ständigt denna Greta Thunberg

Greta Thunberg – hela världens klimatapostel. Foto: Anders Hellberg/Wikimedia Commons

– Juli månad i år var den varmaste som uppmätts. Greta Thunberg har blivit en generations röst när hon kräver att vi lyssnar på forskningen och vidtar åtgärder. Den globala uppvärmningen hotar att i grunden förändra förutsättningarna för mänskligt liv på jorden. Vi behöver anpassa oss till de förändringar som redan sker. Om två veckor står dessa frågor i fokus vid FNs klimattoppmöte i New York.

Juli i år? Då var det betydligt svalare än det var förra sommaren. Denna Greta Thunberg! Det passar Löfven-juntans syften att lyssna på en barnunge i stället för att ta reda på vad riktiga forskare har att säga. Löfven-juntan skickar väl några representanter till FNs klimattoppmöte i New York. Hur tänker de ta sig dit?

– Vårt land ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Det kommer att påverka alla delar av samhället och genomsyra politiken. En klimathandlingsplan ska beslutas.

När folkutbytet är fullbordat har Sverige upphört att vara en välfärdsstat. Den nya befolkningens ursprungsländer exporterar fossila bränslen och Löfvens klimathandlingsplaner liksom han själv är för länge sedan glömda.

– Senast år 2045 ska Sverige inte längre ha några nettoutsläpp av växthusgaser …

Hur vet han det? Mycket handlar om att idioterna har fått för sig att koldioxid är ett gift. Med den logiken måste vi se till att inte ha en massa vatten, man kan ju drunkna!

– En bankskatt ska införas för att finansiera satsningar på försvaret.

Sämre för pensionärer

Pensionärerna blir allt fattigare.

Så illa ställt är det att man, trots det höga skattetrycket, inte kan bekosta ett fullgott försvar utan att införa en ny skatt. Vi vet nog vart pengarna tar vägen.

– Pensionärerna har i genomsnitt fått 1 600 kronor mer i plånboken per månad jämfört med 2014. Nu fortsätter förstärkningen av pensionärernas ekonomi. Nästa år kommer garantipensionen och taket i bostadstillägget för pensionärer höjas. Utfasningen av den orättfärdiga pensionärsskatten fortsätter.

Regeringen ökar skattetrycket samtidigt som de för en politik som i sin tur även tvingar kommunerna att höja skatten. Pensionärerna får det sämre i vilket fall som helst.

– Att rusta befolkningen med kunskaper är avgörande för att vi ska klara omställningen av samhället.

Kunskaper betyder egentligen hjärntvätt och omställningen av samhället betyder egentligen socialistisk klimatdiktatur.

– Sverige har haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen. Dit ska vi nå igen …

Innebär det att skolan ska anpassas till importerade analfabeters nivå, eller?

– Skolan ska vara en mötesplats för elever med olika bakgrund. Regeringen tar de första stegen mot ett etableringsstopp för fristående grund- och gymnasieskolor med konfessionell inriktning.

Vad ”en mötesplats för elever med olika bakgrund” innebär kan många svenska ungdomar vittna om. Att förbjuda fristående grund- och gymnasieskolor med konfessionell inriktning kommer herr Löfvens importerade väljare aldrig att gå med på, så det blir nog inget av med det.

Arbete för nyanlända

– Det går allt snabbare för människor som är nya i Sverige att hitta ett arbete. Ett intensivår med språkintensiva och yrkesnära insatser införs för nyanlända som bedöms ha förutsättningar att komma i arbete inom ett år.

Hur många av dessa nyanlända hittar ett arbete snabbt? Jag tvivlar på att det är särskilt många av dem som kan sättas i arbete inom ett år. Sedan har det ingen betydelse vilka arbetsmarknadspolitiska åtgärder som genomförs. Det blir, som vanligt, bortkastade pengar.

Snabbare för nyanlända? Foto: Skolverket.

– Stödet till asylsökande som väljer sitt eget boende ska förändras för att minska problemen i områden med socioekonomiska utmaningar.

Svenskar kan inte välja sitt eget boende. När de asylsökande ges förtur till lediga bostäder flyttar problemen in i tidigare lugna områden och några lägenheter till bostadssökande svenskar finns knappast.

– Vi ska vara stolta över den höga kvaliteten i svensk sjukvård …

Långa vårdköer, människor dör för att de inte får vård i tid. Är detta vad herr Löfven menar med ”den höga kvaliteten” och är detta något att vara stolt över?

– Larmet kom till polisen klockan 09.58 en måndagsförmiddag. Kvinnan på Ribersborg var 31 år gammal. Hon sköts till döds på öppen gata när hon var ute med sitt lilla barn. Den bottenlösa tragedin lämnar ingen i Sverige oberörd.

Löfven och hans hejdukar är, i högsta grad, medskyldiga till alla dessa tragedier och de kan inte tvätta sina blodbesudlade händer med tomma ord.

Politikerna har skapat kaos

– Regeringen gör det enklare att besluta om kamerabevakning och underlättar polisens tillgång till digitala bevis och krypterad kommunikation för att kartlägga och avslöja brottslig verksamhet.

Våra politiker har skapat detta kaos och nu accepterar medborgarna att de blir övervakade ty så vill makthavarna ha det.

– Var och en som köper narkotika måste vara medveten om att pengarna från knarket stöder kriminella gäng och bidrar till deras brottslighet.

Var och en som tvingas betala skatt måste vara medveten om att pengarna går till folkutbytet.

– Våldet från högerextrema och andra ideologiskt motiverade gärningsmän måste tas på största allvar.

Det högerextrema våldet är inte det stora problemet och det vet herr Löfven mycket väl. Det islamistiska våldet har han och hans gelikar importerat. Vänstern utför det ”goda” våldet ty de hjälper makthavarna att tysta dissidenter. Mycket praktiskt, inte sant?

– Ett starkt public service i kombination med kommersiella medier ger en mångfald av oberoende medier i hela landet.

Vi vanliga medborgare tvingas betala för denna vedervärdiga public service och via presstödet tvingas vi också finansiera andra regimmedier. Dessa aktörers uppgift är att uppfostra oss till lydiga hjon åt makthavarna.

Bara för dem med ”rätt värdegrund”

– Förtroendevalda och journalister måste få ett starkare straffrättsligt skydd mot hot och hat för att kunna fullgöra sina för demokratin avgörande uppgifter.

Detta gäller endast förtroendevalda och journalister med godkänd värdegrund. De som arbetar för alternativmedier eller något inte godkänt parti är självfallet undantagna. Vanliga medborgare som utsätts för brott kan inte heller påräkna något skydd från samhället. Detta är innebörden av ”Alla människors lika värde”.

– En oberoende institution till skydd för mänskliga rättigheter ska inrättas.

Detta innebär antagligen ytterligare en statlig myndighet som ska bidra till att slutgiltigt avskaffa demokratin.

– Om 112 dagar blir barnkonventionen svensk lag. Alla barn ska kunna komma till tals och ha en möjlighet att hävda sina rättigheter.

Nej tack, herr Löfven! Det är vuxna som ska bestämma!

– Lagstiftningen kring föräldraskap ses över för att göras mer könsneutral. Det är en del i regeringens arbete med att stärka hbtq-personers rättigheter.

Undergräva kärnfamiljen

Framför allt är detta en väsentlig del i regeringens arbete med att undergräva kärnfamiljens ställning i samhället.

– Rasismen har ingen plats i Sverige och arbetet med den nationella planen mot rasism fortsätter. Sveriges nationella minoriteter och urfolket samer ska värnas.

Kärnfamiljen som den såg ut 1955 i USA. Foto: Wikipedia.

Däremot har rasismen mot svenskar en framskjuten plats och snart erkänns väl ett antal nya nationella minoriteter.

– I Sverige accepterar vi inte barnäktenskap eller förtryck. Brott som begås med så kallat hedersmotiv ska få strängare straff och ett särskilt barnäktenskapsbrott införs. Arbetet med att införa ett särskilt heders­brott fortsätter.

Dessa åtgärder hade varit helt onödiga om herr Löfven och hans gelikar inte hade importerat problemen.

LÄS MER: God ton med Gudmundur – del 30: Den hemska proggmusiken


Gillade du den här artikeln? För att Ingrid & Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp. Sätt in ett engångsbelopp via bankgiro, Swish eller PayPal – eller bli månadsgivare via Donorbox här nedanför. Tack för ditt bidrag!

BG: 831-4742

Swish: 0760-311017

Paypal: ingridcarlqvist@gmail.com

Villkor för kommentarsfältet

Ingrid & Maria tar inget ansvar för kommentarer som skrivs på denna webbsida. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig. Kommentarer förhandsgranskas inte och är inte redaktionellt material. Kommentarer som bryter mot våra regler tas bort vid efterhandsmoderering.

Klicka här för att läsa mer om våra kommentarsregler. >

DONERA MED SWISH

Stötta Ingrid & Maria. Bli månadsgivare – bara tre klick med MediaLinq.

Köp boken ”Från Sverige till Absurdistan” här.

Från Sverige till Absurdistan

INGRID&MARIAS TWITTERFAVORITER

Stötta Ingrid och Maria

För att Ingrid & Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp. Använd MediaLinq-knappen  för att stötta oss med mindre belopp, sätt in ett engångsbelopp via bankgiro eller Swish – eller via Donorbox här nedanför.

Du kan också välja att blir månadsgivare via Donorbox.

Tack för ditt bidrag!

Donera via BANK

Bankgiro: 831-4742

IBAN: SE9430000000006011090161
BIC (SWIFT-adress): NDEASESS

 Donera via SWISH

Swish nr: 123 587 22 54

Donera via Medialinq

 

Donera via Donorbox

Villkor för kommentarsfältet

Ingrid & Maria tar inget ansvar för kommentarer som skrivs på denna webbsida. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig. Kommentarer förhandsgranskas inte och är inte redaktionellt material. Kommentarer som bryter mot våra regler tas bort vid efterhandsmoderering.
Klicka här för att läsa mer om våra kommentarsregler. >

11 Kommentarer

 1. Avatar

  Det är skönt att slippa våndas och lyssna till ”kamrat Löfvens” floskelsvada, utan att i stället (som här) kunna få de bästa godbitarna serverade på fat. Man kan undra vilka hans talskrivare är och hur de är funtade? Antagligen saknar de humor, eftersom de förmodligen tar sina egna alster på fullaste allvar.

  Svara
 2. Avatar

  Finns bilder på nätet där (iaf delar av) kungafamiljen somnat under svetsarns malande.
  Jag hyser stark medkänsla för dem i detta fall för något väsentligt innehåll var det inte i regeringsförklaringen.
  ”Floskelsvada” nämndes i krönikan.
  Kan inte bättre beskrivas?
  Efter vad jag förstod kommer allt att gå vidare i gamla gängor, stort inflöde av lågutbildade/oanställningsbara, det traditionella sossegreppet med ”högre skatter” kom också till användning. Sämre service för arbetande svenskar, längre köer.. etc etc..
  Hur länge kommer detta att fungera politiskt?
  Behövs det att varje JÖK-röstare personligen blir drabbad innan man inser vilken riktning landet går i?

  Svara
 3. Avatar

  Kamrat Löfvens sprängare lyckades skada en kvinna. Dynamit Sallah tände på fel butik. Skulle in 7 köövern ja gangster möte. Sen sköt dom flera stycken på ett annat ställe osv. Greta sitter och kwittrar utanför The White House och nu tror Aftonbladet att Gretchen avgör valet 2020. Igår försökte bidrags ungdomar psyka moi vid affärn…likt polismannen Morse stod jag där rak i ryggen och med händerna i lomman och försökte spela cool. Dom Lommade iväg. Moi-Sallahs 1-0.

  Svara
 4. Avatar

  Osedvanligt inkompetenta kommentarer även för att komma från en missnöjd högerradikal

  Svara
  • Avatar

   Tomas tvivlaren?

   Svara
 5. Avatar

  Tomas,vad gör du här? Vad är högern för något?Har inte du kommit vilse?Har du läst boken om Absurdistan? Om inte så gå o utbilda dig till ordbajsare istället.

  Svara
  • Avatar

   Det är väl trevligt att Ni som håller med varann om att världen snart går under får lite uppmuntran

   Svara
   • Avatar

    Vilka påstår att världen går under snart? Jo.Klimat-talibanerna.
    Vi har högst 10 år på oss enligt Greta och hennes apokalypsryttare.
    Sedan väntar Armageddon. Och det finns människor som tror på tomtar, troll och sagor så varför inte ?
    Jag själv skakar av rädsla och skräck?

    Svara
 6. Avatar

  Hej Stefan här.
  Varför sitter ni här och gnäller på oss här uppe.
  Ulla blev sur och livvakten rökte på. Vi skall ha nya gang möte nästa vecka.
  Atr det brinner i ett höghus just nu är inte hela världen. Nån blev knivhuggen men sånt är livet.
  Vi gamla Sossar som litar på våra nya väljare, väljer en annan väg emot globalism och överstatligt styre. Tusk m.fl. leder oss in i framtiden. Ylva fixa migrationen för Europa och Morgan har en dröm om frihet med lagom droger och där användarna bör vara vaksamma på mängden sprängämnen vid sprängningar av husfasader och att pistolerna är från gamla Öst Europa.
  Filipstad och Sölvesborgs höger extremism kommer vi att kväva…så gott folk ha förtröstan om allt..
  Gud finns.

  Svara
 7. Avatar

  Socialdemokraten Elin Lundgren tycker att fri invandring e ok bara man sköter statsbetalningar. Den ganska feta tanten tar tydling av statsfinanserna när hon McDonalds tuggar. Glömmer för en stund att det finns 7 miljoner Svensson som bor i Absurdistan. Den feta kvinnan spelar på ett ostämt piano. Väldigt många dassiga kvinnor som sitter och bromsar våra liv. Elin ta ett jobb på Wales ambassad i Aleppo.

  Svara
 8. Avatar

  Sossarna är inte längre svenska arbetarpartiet. Det har blivit islamiskt invällarparti. Som diskriminerar svenskar när det gäller jobb bostad. Det kallas positiv särbehandling när man diskriminerar svenskar!

  Svara

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 283 Platinasponsorer: Hans J - Äntligen torsdag tjejer, Sara & Andreas - Till våra systrar i Kristus, Anette S - Somrig slant. Kram, Bo E – Till nagelfararna, Lena S – Ingrid till Israel, Alf V – Ostatligt stöd, Ingrid E – Tack för allt jobb ni gör!, Jan W, Jeanette, Björn, Magnus, Gudmundur & Anki, Anonym CE, Anders. Övriga: John S – Sommarpeng, Monika S – Tack kära tjejer!, Sven H – Gåva, Kristian B – Ett litet resebidag, Mikael S – Gåva, Thomas N – Till böter, Finn K, Pepa J, Inger L, Alfons E – Gåva, Eva T – Keep up the good work, Inger J – Liten slant, Siv B – Bästa journalisterna, Ulf H – Månadsstöd, Kaj V – Kör hårt, Mattias D – Bidrag, Åsa G – Bless!, Hans H – Gåva, Jan H, Sven-Olof S – Gåva, Maria B – Gåva, Kaj V, Ulla, Malin, Anita, Anonym RT, Ema, Johnny, Anonym RMS, Angelique, Helena, Eva, Pär L, Susanne F, Birgitta B, Stefan, Anonym MB, Ellinor, Sarah-Marie och Johan, Anonym RS, Christina B, Anonym KE, Yvonne, Torsten, Ingolfur, Daniel L, Marianne B, Gudmundur AT, Hans, Christina E, Agneta, Glenn, David, Pär M, Anonym LJ, Jimmy, Milada, Lasse B, Dag, Anonym SA, Jenny, Anonym BJ, Lars H, Anonym IG, Per O, Dan, Camilla, Anonym AO, Marianne M, Kristine, Maria L, Alexander, Ulf, Anonym RH, Mona, Katrine, Ann-Kristin, Per W, Daniel L2, Lotta, Monica, Torpedbåt, Jan, Anna, Kristian, Maria L2, Anonym MB, Anonym BM, Anonym AO, Anonym TS, Sofia, Angelica, Andreas, Göran, Carin, Tommy, Anonym KÖ, Maria H, Annette, Anonym BO, Anonym TS, Lena, Gertiepie, Carina, Anonym MR, Christer, Anonym MM, Anneli, Anne-Marit. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 283 Platinasponsorer: Hans J - Äntligen torsdag tjejer, Sara & Andreas - Till våra systrar i Kristus, Anette S - Somrig slant. Kram, Bo E – Till nagelfararna, Lena S – Ingrid till Israel, Alf V – Ostatligt stöd, Ingrid E – Tack för allt jobb ni gör!, Jan W, Jeanette, Björn, Magnus, Gudmundur & Anki, Anonym CE, Anders. Övriga: John S – Sommarpeng, Monika S – Tack kära tjejer!, Sven H – Gåva, Kristian B – Ett litet resebidag, Mikael S – Gåva, Thomas N – Till böter, Finn K, Pepa J, Inger L, Alfons E – Gåva, Eva T – Keep up the good work, Inger J – Liten slant, Siv B – Bästa journalisterna, Ulf H – Månadsstöd, Kaj V – Kör hårt, Mattias D – Bidrag, Åsa G – Bless!, Hans H – Gåva, Jan H, Sven-Olof S – Gåva, Maria B – Gåva, Kaj V, Ulla, Malin, Anita, Anonym RT, Ema, Johnny, Anonym RMS, Angelique, Helena, Eva, Pär L, Susanne F, Birgitta B, Stefan, Anonym MB, Ellinor, Sarah-Marie och Johan, Anonym RS, Christina B, Anonym KE, Yvonne, Torsten, Ingolfur, Daniel L, Marianne B, Gudmundur AT, Hans, Christina E, Agneta, Glenn, David, Pär M, Anonym LJ, Jimmy, Milada, Lasse B, Dag, Anonym SA, Jenny, Anonym BJ, Lars H, Anonym IG, Per O, Dan, Camilla, Anonym AO, Marianne M, Kristine, Maria L, Alexander, Ulf, Anonym RH, Mona, Katrine, Ann-Kristin, Per W, Daniel L2, Lotta, Monica, Torpedbåt, Jan, Anna, Kristian, Maria L2, Anonym MB, Anonym BM, Anonym AO, Anonym TS, Sofia, Angelica, Andreas, Göran, Carin, Tommy, Anonym KÖ, Maria H, Annette, Anonym BO, Anonym TS, Lena, Gertiepie, Carina, Anonym MR, Christer, Anonym MM, Anneli, Anne-Marit. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 283 Platinasponsorer: Hans J - Äntligen torsdag tjejer, Sara & Andreas - Till våra systrar i Kristus, Anette S - Somrig slant. Kram, Bo E – Till nagelfararna, Lena S – Ingrid till Israel, Alf V – Ostatligt stöd, Ingrid E – Tack för allt jobb ni gör!, Jan W, Jeanette, Björn, Magnus, Gudmundur & Anki, Anonym CE, Anders. Övriga: John S – Sommarpeng, Monika S – Tack kära tjejer!, Sven H – Gåva, Kristian B – Ett litet resebidag, Mikael S – Gåva, Thomas N – Till böter, Finn K, Pepa J, Inger L, Alfons E – Gåva, Eva T – Keep up the good work, Inger J – Liten slant, Siv B – Bästa journalisterna, Ulf H – Månadsstöd, Kaj V – Kör hårt, Mattias D – Bidrag, Åsa G – Bless!, Hans H – Gåva, Jan H, Sven-Olof S – Gåva, Maria B – Gåva, Kaj V, Ulla, Malin, Anita, Anonym RT, Ema, Johnny, Anonym RMS, Angelique, Helena, Eva, Pär L, Susanne F, Birgitta B, Stefan, Anonym MB, Ellinor, Sarah-Marie och Johan, Anonym RS, Christina B, Anonym KE, Yvonne, Torsten, Ingolfur, Daniel L, Marianne B, Gudmundur AT, Hans, Christina E, Agneta, Glenn, David, Pär M, Anonym LJ, Jimmy, Milada, Lasse B, Dag, Anonym SA, Jenny, Anonym BJ, Lars H, Anonym IG, Per O, Dan, Camilla, Anonym AO, Marianne M, Kristine, Maria L, Alexander, Ulf, Anonym RH, Mona, Katrine, Ann-Kristin, Per W, Daniel L2, Lotta, Monica, Torpedbåt, Jan, Anna, Kristian, Maria L2, Anonym MB, Anonym BM, Anonym AO, Anonym TS, Sofia, Angelica, Andreas, Göran, Carin, Tommy, Anonym KÖ, Maria H, Annette, Anonym BO, Anonym TS, Lena, Gertiepie, Carina, Anonym MR, Christer, Anonym MM, Anneli, Anne-Marit. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 283 Platinasponsorer: Hans J - Äntligen torsdag tjejer, Sara & Andreas - Till våra systrar i Kristus, Anette S - Somrig slant. Kram, Bo E – Till nagelfararna, Lena S – Ingrid till Israel, Alf V – Ostatligt stöd, Ingrid E – Tack för allt jobb ni gör!, Jan W, Jeanette, Björn, Magnus, Gudmundur & Anki, Anonym CE, Anders. Övriga: John S – Sommarpeng, Monika S – Tack kära tjejer!, Sven H – Gåva, Kristian B – Ett litet resebidag, Mikael S – Gåva, Thomas N – Till böter, Finn K, Pepa J, Inger L, Alfons E – Gåva, Eva T – Keep up the good work, Inger J – Liten slant, Siv B – Bästa journalisterna, Ulf H – Månadsstöd, Kaj V – Kör hårt, Mattias D – Bidrag, Åsa G – Bless!, Hans H – Gåva, Jan H, Sven-Olof S – Gåva, Maria B – Gåva, Kaj V, Ulla, Malin, Anita, Anonym RT, Ema, Johnny, Anonym RMS, Angelique, Helena, Eva, Pär L, Susanne F, Birgitta B, Stefan, Anonym MB, Ellinor, Sarah-Marie och Johan, Anonym RS, Christina B, Anonym KE, Yvonne, Torsten, Ingolfur, Daniel L, Marianne B, Gudmundur AT, Hans, Christina E, Agneta, Glenn, David, Pär M, Anonym LJ, Jimmy, Milada, Lasse B, Dag, Anonym SA, Jenny, Anonym BJ, Lars H, Anonym IG, Per O, Dan, Camilla, Anonym AO, Marianne M, Kristine, Maria L, Alexander, Ulf, Anonym RH, Mona, Katrine, Ann-Kristin, Per W, Daniel L2, Lotta, Monica, Torpedbåt, Jan, Anna, Kristian, Maria L2, Anonym MB, Anonym BM, Anonym AO, Anonym TS, Sofia, Angelica, Andreas, Göran, Carin, Tommy, Anonym KÖ, Maria H, Annette, Anonym BO, Anonym TS, Lena, Gertiepie, Carina, Anonym MR, Christer, Anonym MM, Anneli, Anne-Marit.