TACK för ditt stöd! – För att Ingrid&Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp.

Swisha  ditt stöd: 123 587 22 54 eller via  Donorbox

Opinion: Feminismen förpestar livet för kvinnor

Publicerad 17 juli, 2019

Det brukade ”kosta” att ha sex, eftersom akten innebar ett stort risktagande för framförallt kvinnan. Att ha sex brukade kräva ett seriöst övervägande, en investering för livet. Den moderna teknologin möjliggör frihet från ansvar på alla möjliga vis. Valmöjligheterna, tillgängligheten och även den ständiga virtuella närvaron, distraherar oss från att engagera oss i verkliga och intima relationer, skriver signaturen Apollonia Vitelli.

Teknologins utveckling har under de senaste årtiondena följt en exponentiell kurva av revolutionerande och innovativa framgångar. Från den första persondatorn till en mobil uppkopplad till internationella databaser, har människans språk och metoder att kommunicera hittat nya och snabbare vägar. En virtuell dimension fortsätter att expandera med en alltmer högupplöst återgivning eller snarare reflektion av verkligheten. Komplex programvara kan samla mer information och kartlägga den snabbare än vad vi någonsin själva hade klarat av.

Den totala rapporteringen och därav substansen av händelser blir allt bredare och alltmer nyanserad. Medan internet och appar har utvecklats kontinuerligt, har dessutom andra vetenskapliga framsteg öppnat för människans förmåga att kontrollera sin kropp. Denna historiskt banbrytande individuella autonomi har haft en enorm betydelse inte minst för kvinnorörelsens framåtskridande milstolpar, men även för samhällsdynamikens förskjutningar i helt nya riktningar.

När informationsflödet ökar och breder ut sig innebär det också en intensiv och främmande kognitiv belastning på vår perception. Vardagen blir bombarderad av sinnesintryck och vi fastnar lätt i det virtuella ”scrollandet”.
Det finns uppenbara vinster med kommunikationens utveckling. Men de sociala effekterna av människans förstärkta förankring i ett virtuellt nätverk diskuteras för lite. Teknologin erbjuder framförallt tillgänglighet. Interaktionen med andra människor kräver mindre av den sociala förmågan då en kontakt kan inledas men också avslutas i princip helt utan konsekvenser. Dessutom är utbudet av människor bredare online än i verkligheten.

Distraherande dörrar står på glänt

Dessa expanderande sociala nätverk är numera alltid närvarande, påminnande och uppkopplade i vår vardag. Eller är det snarare så att vi är uppkopplade i dem? Teknologin har onekligen utökat våra valmöjligheter. Valmöjligheter till diverse aktiviteter och interaktioner som stimulerar hjärnans belöningscentrum för allt mindre ansträngning och faktisk verklighetsförankrad utdelning. Många distraherande dörrar står på glänt och lockar oss till flera timmars tidsfördriv varje dag.

Har stora, glada och lyckliga familjer helt gått ur modet? Foto: Pxhere.

Under ett relativt kort ögonblick i människans historia har de sociala spelreglerna förändrats till den grad att vi knappt längre kan relatera till de sociala koder som under lång tid har upprätthållit sammanhållande gemenskaper. Den nya samhällsordningen förhåller sig alltmer till den virtuella världens hierarkier där sociala medier och dejting-appar dikterar villkoren för social kontakt. Frågan är om det förstärkta virtuella och så kallade sociala nätverket faktiskt ökar våra chanser att tillfredsställas socialt?

Historiskt sett verkar det som om det har existerat en allmänt utbredd uppfattning om att alla möjligheter som vetenskaplig framgång och teknologi erbjuder, är av godo om det förenklar människors vardag. Det kan mycket väl vara så att vissa tekniska genvägar är övervägande positiva i ett större perspektiv, men sällan ifrågasätts tekniska medel som erbjuder bekvämlighet.

Det brukade kosta att ha sex

Jag vill lyfta ett alternativt perspektiv i det annars obalanserade ideologiskt korrumperade samtalet om kvinnlig frigörelse, som för övrigt inte hade kunnat drivas till sin spets utan just vetenskapliga och teknologiska framgångar. Ett exempel är p-pillret.

Sett utifrån den moderna kvinnorörelsens perspektiv, är p-pillret ett av de verktyg som drivit kvinnors frigörelse, autonomi och kampen för jämställdhet framåt. Det heter att ”befrias” från underordnade maktpositioner sexuellt. Återigen erbjuds valmöjligheter, att agera ut drifter som tidigare har inneburit livstidsbundna konsekvenser.

Det brukade ”kosta” att ha sex, eftersom akten innebar ett stort risktagande för framförallt kvinnan. Att ha sex brukade kräva ett seriöst övervägande, en investering för livet. Att slå vakt om ett sexuellt återhållsamt kvinnligt ideal, låg inte i männens intresse – det låg i kvinnornas intresse. För att upprätthålla männens nivå av ansträngning till uppvaktning och vilja till att stadga sig, behövde kvinnor gemensamt sätta intima gränser. En kollektiv social överenskommelse säkrade det feminina övertaget genom en sammanhållen sexkartell. När sexuella desertörer inte bidrog till att vidmakthålla priset på sex, så sänktes tröskeln för alla kvinnor. Därmed betraktades också lösaktighet som mindre respektabelt.

Det sexuella utbudet i dag har följt teknologins exponentiella utveckling. Erbjudanden cirkulerar numera överallt i form av porr, dejting-appar och andra typer av prokrastinerande medel. Den virtuella tillgängligheten fungerar inte till fullo som ett substitut för närkontakt, men effekterna går att jämföra med en sänkt tröskel för tillgång till sexuellt stimuli.

”Något som liknar sex”

Samtidigt idealiseras ett individualistiskt självförverkligande i samtidens kultur, där individens strävan efter optimala upplevelser och förhöjd självkänsla står i centrum. Teknologin möjliggör frihet från ansvar på alla möjliga vis. Valmöjligheterna, tillgängligheten och även den ständiga virtuella närvaron, distraherar oss från att engagera oss i verkliga och intima relationer.

Ansträngningen och den sociala risken är helt enkelt mindre när man klickar sig fram till något som liknar sex. Däremot blir den sociala utdelningen mindre, då mycket tid tillbringas i ensamhet och kontakterna och konversationerna mestadels förhåller sig ytliga.

En ytterligare aspekt att överväga är det populistiska hetsandet för kvinnors sexuella befrielser från seriösa överväganden när hon söker en partner och långsiktigt drömmer om familjeliv och moderskap. Idén om den moderna kvinnans förutsättningar att ha både och, det vill säga både barn och karriär, har förmodligen tillsammans med andra faktorer drivit på fenomenet med förstföderskor som väntar för länge och därför drabbas av fertilitetsproblem. En kampanjbild för självständigt självförverkligande skymmer den biologiska verkligheten. Insikten om djupare livsönskningar kommer därför senare än vad som är fördelaktigt rent pragmatiskt.

Ideologin för samtidens feminism framhäver dygder och livsstilar som tillsammans med moderna teknologiska verktyg förpestar livskvaliteten för framförallt kvinnor, genom att sänka tröskeln för manlig ansträngning, ansvarstagande och förpliktigande vilket i sin tur leder till ett fortsatt fallande marknadsvärde för sex.

Apollonia Vitelli

Pseudonymen är en 27-årig tjej som läser på Lunds universitet och under några års tid varit inställd på att förbereda för en framtid med barn och familj.


Gillade du den här artikeln? För att Ingrid & Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp. Sätt in ett engångsbelopp via bankgiro, Swish eller PayPal – eller bli månadsgivare via Donorbox här nedanför. Tack för ditt bidrag!

BG: 831-4742

Swish: 0760-311017

Paypal: ingridcarlqvist@gmail.com

Villkor för kommentarsfältet

Ingrid & Maria tar inget ansvar för kommentarer som skrivs på denna webbsida. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig. Kommentarer förhandsgranskas inte och är inte redaktionellt material. Kommentarer som bryter mot våra regler tas bort vid efterhandsmoderering.

Klicka här för att läsa mer om våra kommentarsregler. >

 

DONERA MED SWISH

Stötta Ingrid & Maria. Bli månadsgivare – bara tre klick med MediaLinq.

Köp boken ”Från Sverige till Absurdistan” här.

Från Sverige till Absurdistan

INGRID&MARIAS TWITTERFAVORITER

Stötta Ingrid och Maria

För att Ingrid & Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp. Använd MediaLinq-knappen  för att stötta oss med mindre belopp, sätt in ett engångsbelopp via bankgiro eller Swish – eller via Donorbox här nedanför.

Du kan också välja att blir månadsgivare via Donorbox.

Tack för ditt bidrag!

Donera via BANK

Bankgiro: 831-4742

IBAN: SE9430000000006011090161
BIC (SWIFT-adress): NDEASESS

 Donera via SWISH

Swish nr: 123 587 22 54

Donera via Medialinq

 

Donera via Donorbox

Villkor för kommentarsfältet

Ingrid & Maria tar inget ansvar för kommentarer som skrivs på denna webbsida. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig. Kommentarer förhandsgranskas inte och är inte redaktionellt material. Kommentarer som bryter mot våra regler tas bort vid efterhandsmoderering.
Klicka här för att läsa mer om våra kommentarsregler. >

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 284 Platinasponsorer: Jeanette, Ann-Marie L – Till bästa journalisterna, Sara & Andreas - Uppskattande sommarpeng, Kjell M - Semesterpeng. Gud välsigne eder, Kjell M – Semesterpeng. Övriga: Lars T, Eva E, Christian, Ulla, Stefan, Anita, Ema, Magnus, Birgitta, Johnny, Anonym RMS, Angelique, Helena, Eva A, Pär, Susanne, Anonym MB, Anonym RT, Cecilia S, Monika S – Lite men välment!, Helena I - Glad sommar! Gud välsigne er!, Lotta, Jim T – Gåva, Ingemar L – Gåva, Mats F, Carola E, Annica B, Bengt P, Eva N, Jonathan S – WWG1WGA, Carina H, Bo B, Rune F – Gåva, Nanna K, Kurt L, Björn J, Alf Å – Gåva, Inger J – Tur att ni finns, Eva T – Keep up the good work, Siv B – Ni är bäst, Mattias D – Bidrag, Ulf H – Månadssstöd, Laila W – Gåva, Karin S – Gåva. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 284 Platinasponsorer: Jeanette, Ann-Marie L – Till bästa journalisterna, Sara & Andreas - Uppskattande sommarpeng, Kjell M - Semesterpeng. Gud välsigne eder, Kjell M – Semesterpeng. Övriga: Lars T, Eva E, Christian, Ulla, Stefan, Anita, Ema, Magnus, Birgitta, Johnny, Anonym RMS, Angelique, Helena, Eva A, Pär, Susanne, Anonym MB, Anonym RT, Cecilia S, Monika S – Lite men välment!, Helena I - Glad sommar! Gud välsigne er!, Lotta, Jim T – Gåva, Ingemar L – Gåva, Mats F, Carola E, Annica B, Bengt P, Eva N, Jonathan S – WWG1WGA, Carina H, Bo B, Rune F – Gåva, Nanna K, Kurt L, Björn J, Alf Å – Gåva, Inger J – Tur att ni finns, Eva T – Keep up the good work, Siv B – Ni är bäst, Mattias D – Bidrag, Ulf H – Månadssstöd, Laila W – Gåva, Karin S – Gåva. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 284 Platinasponsorer: Jeanette, Ann-Marie L – Till bästa journalisterna, Sara & Andreas - Uppskattande sommarpeng, Kjell M - Semesterpeng. Gud välsigne eder, Kjell M – Semesterpeng. Övriga: Lars T, Eva E, Christian, Ulla, Stefan, Anita, Ema, Magnus, Birgitta, Johnny, Anonym RMS, Angelique, Helena, Eva A, Pär, Susanne, Anonym MB, Anonym RT, Cecilia S, Monika S – Lite men välment!, Helena I - Glad sommar! Gud välsigne er!, Lotta, Jim T – Gåva, Ingemar L – Gåva, Mats F, Carola E, Annica B, Bengt P, Eva N, Jonathan S – WWG1WGA, Carina H, Bo B, Rune F – Gåva, Nanna K, Kurt L, Björn J, Alf Å – Gåva, Inger J – Tur att ni finns, Eva T – Keep up the good work, Siv B – Ni är bäst, Mattias D – Bidrag, Ulf H – Månadssstöd, Laila W – Gåva, Karin S – Gåva. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 284 Platinasponsorer: Jeanette, Ann-Marie L – Till bästa journalisterna, Sara & Andreas - Uppskattande sommarpeng, Kjell M - Semesterpeng. Gud välsigne eder, Kjell M – Semesterpeng. Övriga: Lars T, Eva E, Christian, Ulla, Stefan, Anita, Ema, Magnus, Birgitta, Johnny, Anonym RMS, Angelique, Helena, Eva A, Pär, Susanne, Anonym MB, Anonym RT, Cecilia S, Monika S – Lite men välment!, Helena I - Glad sommar! Gud välsigne er!, Lotta, Jim T – Gåva, Ingemar L – Gåva, Mats F, Carola E, Annica B, Bengt P, Eva N, Jonathan S – WWG1WGA, Carina H, Bo B, Rune F – Gåva, Nanna K, Kurt L, Björn J, Alf Å – Gåva, Inger J – Tur att ni finns, Eva T – Keep up the good work, Siv B – Ni är bäst, Mattias D – Bidrag, Ulf H – Månadssstöd, Laila W – Gåva, Karin S – Gåva.