TACK för ditt stöd! – För att Ingrid&Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp.

Swisha  ditt stöd: 123 587 22 54 eller via  Donorbox

”Demokrati är i strid med islam, eftersom styret tillhör Allah”

Publicerad 13 juni, 2019

Man behöver inte studera islam särskilt länge förrän man inser att detta är själva motsatsen till demokrati. Yttrandefrihet existerar inte och riksdagen kan glömma sin roll som lagstiftare, för Allah har redan bestämt vilka lagar som ska gälla på jorden och de finns samlade i sharia. Ändå säger våra politiker att islam är helt kompatibelt med demokrati. Del 4: Islamiseringen

2016 skrev jag en artikelserie för sajten Gatestone Institute om islamiseringen av Sverige och ställde först frågan om islam är kompatibelt med demokrati och hur svenska politiker ser på saken. Jag konstaterade följande:

”Två fakta talar för att det inte går att förena islam med demokrati. Det första är att det inte finns ett enda land i världen där islam dominerar som kan betraktas som en demokrati med yttrandefrihet och rättssäkerhet. En del hänvisar till Malaysia och Indonesien – två länder som exempelvis tillämpar piskning och andra straff för kvinnor som visar hår eller hud och för alla som skulle få för sig att kritisera eller skoja med islam. Andra pekar på Turkiet som ett exempel på en ”islamisk demokrati” – en land som rutinmässigt fängslar journalister, politiska dissidenter och människor som påstås ha kränkt president Erdogan, islam eller nationen.

Det andra sakförhållandet är att muslimer i Europa röstar kollektivt. I Frankrike röstade 93 procent av muslimerna på president François Hollande 2012. I Sverige uppgav Socialdemokraterna själva att 75 procent av muslimerna röstade på dem i valet 2006 och studier visar att det rödgröna blocket får 80-90 procent av de muslimska rösterna.”

Frankrikes förre president Francois Hollande ville se ett ”franskt islam” och belönades med 93 procent av muslimernas röster.

Beatrice Ask. Foto: Wikimedia Commons.

Men detta var inget som bekymrade de svenska riksdagspolitiker jag fick tag i och som inte slängde på luren i ren skräck över blotta frågan om islam är kompatibelt med demokrati. Här är några typiska svar:

”Ja, islam är absolut förenligt med demokrati. Någon annan tolkning har i alla fall inte jag gjort.” Beatrice Ask, Moderaterna, före detta justitieminister.

”Jag har absolut inga synpunkter på det. Folk får tro på vad de vill i en demokrati.” — Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet.

”Islam som religion är förenligt med demokrati, varför skulle den inte vara det? Jag tycker inte att det finns någon religion som inte är förenlig med demokrati. Om man inte använder religionen för att skada varandra så är kristendom, islam och judendom alla demokratiska i sitt grundperspektiv.” Jamal Mouneimne, Socialdemokraterna.

”Kaplan är troende muslim i en demokratiskt vald regering, så givetvis tycker både han och jag att islam är förenligt med demokrati. Han är dessutom antirasist, feminist och står upp för mänskliga rättigheter.” Mikaela Kotschack, Miljöpartiet, dåvarande pressekreterare hos Mehmet Kaplan, bostadsminister 2014-2016.

Paula Bieler, SD, ville undvika att ”uttala sig kategoriskt om islam”. Foto: Wikimedia Commons.

”Det kan jag inte svara på, tyvärr. Det kräver en längre diskussion, man kan inte bara svara ja eller nej på den frågan. Nej, jag blir inte nervös över frågan, men den kräver kunskap och en längre diskussion.” Larry Söder, Kristdemokraterna.

”Det är klart att om man läser orden som står i Koranen och de strömningar och skolor som är ledande runt om i världen, så är islam svårt att förena med den svenska versionen av demokrati. Men jag försöker undvika att uttala mig kategoriskt om islam som helhet. Det finns ju många som har islam som sin personliga tro.” Paula Bieler, Sverigedemokraterna.

Muslimer anser islam vara perfekt

Det är synnerligen oroväckande att lagstiftarna i Sveriges riksdag inte förstår att sharia är en del av islam som inte går att välja bort. Muslimer är övertygade om att Allah i himlen skickade ner sina lagar till Muhammed, profeten som dessutom kallas Al-Insan al-kamil vilket betyder den perfekta människan. Islam är perfekt precis som det är och muslimerna har ingen som helst lust att bli som de ”undermänniskor” de kallar kuffarer, det vill säga vi som tillhör någon annan religion eller är ateister.

Leila Ali Elmi, MP. Foto: Riksdagen.

I riksdagsvalet 2018 blev klanröstningen tydlig i Sverige. Somaliskan Leila Ali Elmi lyckades genom att föra valkampanj på somaliska kryssa sig från plats 21 till toppen, och ta en av de två riksdagsplatser Miljöpartiet i Göteborg fick. I en veckas tid förekom ordet klanröstning flitigt i svenska medier. Svenska Dagbladets ledarskribent Ivar Arpi skrev på Twitter:

”Om bara vissa grupper personkryssar, pga tillhörighet, kan det snedvrida demokratin eftersom kandidater utan bredare förankring kryssas förbi. En slutsats kan vara att fler borde personkryssa. Risken är annars att små, organiserade grupper får oproportionerligt inflytande.”

Men snart hade journalisterna i mainstream-medierna viftat undan den varning som lyste i eldskrift: Ju fler muslimer som blir svenska medborgare och får rösträtt i riksdagsvalen, desto större är risken att demokratin vittrar sönder. Alla obehagliga fakta om islam och muslimer sopas under mattan – så får det helt enkelt inte vara och därför är det inte så. Nu går vi vidare!

Debatt om klanröstning i Danmark

I Danmark är som bekant debatten betydligt öppnare och frejdigare. När våra grannar 5 juni gick till Folketingsval fick det tidigare lilla extremvänsterpartiet Radikale Venstre nästan dubbelt så många röster som 2015 och gick från 4,6 till 8,6 procent. Partiet hade flera muslimska kandidater på sin lista och kampanjade stenhårt i gettona (danskarnas ord på det vi kallar särskilt utsatta områden).

När partiledaren för islamkritiska Stram Kurs, Rasmus Paludan, besökte gettot Gellerup blev han slagen med mobiltelefoner. Här röstade 34 procent på vänsterradikala Radikale Venstre. Foto: Skärmdump från Youtube.

I Århusgettot Gellerup bildades en valgrupp som i samarbete med en moské och flera föreningar uppmanade muslimerna att rösta på antingen Radikale Venstre eller socialistiska Enhedslisten. Där gick RV från 5,1 till svindlande 34,2 procent.

Detta har lett till en intensiv debatt om demokratins framtid i Danmark. Lektorn i statsvetenskap Søren Hvid Pedersen säger till tidningen B.T. att han inte är begeistrad.

– Det bekymrar mig för det visar att de [muslimerna] inte skiljer på olika makter utan knyter samman dem på ett sätt som inte sker på politiska premisser utan på islams premisser. Det kan gå ut över den fullständigt grundläggande likformighet vi har i det danska samhället.

Andra menar att muslimernas ökade valdeltagande är positivt. Jyllands-Posten skriver till exempel i en ledare att det är bekymrande om de många kryssen på Radikale Venstre beror på diktat från en religiös ledare, men konstaterar sedan:

”Sammanblandning av religion och politik ska man hålla sig borta ifrån. Med de siffror vi nu har och det vi nu vet är det emellertid extremt svårt att dra den slutsatsen. Valen är fria och hemliga. Påståenden om religiös styrning ska man vara försiktig med att framföra som ett faktum.”

Alltså förstår inte heller danska journalister att islam är just en sammanblandning av religion och politik. Islam är inte en andlig religion som kristendom, islam är ett helt system med regler för precis allting i en människas liv. Det är därför den kallas totalitär.

Demokrati är förbjudet inom islam

Det råder ingen tvekan om att högt uppsatta muslimska ledare slår fast att demokrati är förbjudet inom islam. Shejk Muhammad Saalih al-Munajjid, en av sunniislams mest respekterade lärde, utfärdar fatwor och svarar på muslimernas frågor. I fatwa nummer 07166 ”Ruling on democracy and elections and participating in that system (Uttalande om demokrati och val och deltagande i detta system) skriver han:

Shejk Muhammad Saalih al-Munajjid svarar på muslimers frågor om allt mellan himmel och jord. Han är tydlig med att demokrati är emot Allahs vilja. Foto: Skärmdump från Youtube.

”Prisad vare Allah. För det första: Demokrati är ett människoskapat system som betyder styre av folket för folket. Detta är i strid med islam, eftersom styret tillhör Allah, den högste och allsmäktige, och det är inte tillåtet att ge lagstiftande rättigheter åt någon människa, oavsett vem denna är.”

Men hur kan det då komma sig att muslimer går och röstar i våra demokratiska val? Svaret finns i fatwa nummer 111898 där shejken får frågan om huruvida muslimer får delta i icke-muslimers demokratiska val. Han svarar att det beror på för- och nackdelarna:

”De muslimska deltagarna [i demokratiska val] ska ha för avsikt att tjäna muslimernas intressen och avvärja det onda och skadliga från dem. De muslimska deltagarna ska mena att det är troligast att deras deltagande kommer att få positiva effekter som tjänar muslimerna i det landet, såsom att stödja deras position, förmedla deras önskemål till beslutsfattarna och beskydda deras religiösa och världsliga intressen. Muslimens deltagande i dessa val ska inte leda till att han negligerar sina religiösa plikter.”

Använder demokratin för att avskaffa den

Den som tror att ett ökat muslimskt valdeltagande beror på ett plötsligt intresse och kärlek för demokratin, har alltså fel. Muslimer vet att Allah hatar demokrati och människoskapade lagar, men om det tjänar muslimernas intressen att rösta är det bra att de gör det. Det går som bekant alldeles utmärkt att använda demokratin för att avskaffa demokratin.

I boken Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat från 2005 skriver Peter Hammond om vad som i världshistorien alltid har hänt när antalet muslimer i ett land växer:

 • Så länge muslimernas antal är omkring 1 procent betraktas de allmänt som en fredsälskande minoritet som inte besvärar någon.
 • Vid 2-3 procent börjar en del av dem värva från andra minoriteter och missnöjda grupper, särskilt från fängelser och gatugäng.
 • Vid 5 procent utövar muslimer ett orimligt stort inflytande i förhållande till sin andel av befolkningen. Många kräver halalslaktat kött, och sätter press på livsmedelskedjor att sälja det. De börjar också arbeta för att regeringen ska låta dem styra sig själva under sharialagar. Islams mål, skriver Peter Hammond, är inte att konvertera hela världen utan att etablera sharialagar över hela världen.
 • När muslimer når 10 procent av befolkningen ökar historiskt sett deras laglöshet. De beklagar sig över sin situation och drar igång upplopp och bilbränder samt hotar människor som de anser kränker islam.
 • Vid 20 procent utbryter våldsamma upplopp, jihadistiska milisgrupper formas, folk mördas och kyrkor och synagogor bränns ned.
 • När muslimerna utgör 40 procent av befolkningen ser man utbredda massakrer, ständiga terrorattacker och miliskrigföring.
 • Vid 60 procent är risken stor för ohämmad förföljelse av icke-muslimer, sporadisk etnisk rensning (folkmord), användande av sharia-lagar och jizya – den skatt man tvingar vantrogna att betala.
 • När det finns 80 procent muslimer i landet har de tagit över statsapparaten och utför etniska rensningar och folkmord i statens namn.
 • När 100 procent i landet är muslimer ska freden i Islams hus komma – därav påståendet om att islam är ”fredens religion”.

Peter Hammond skriver också att i många länder, såsom Frankrike, Belgien, Storbritannien och Sverige, bor den muslimska befolkningen i muslimska enklaver – eftersom de föredrar att inte assimileras in i det västerländska samhället. Denna separatism stärker gruppen internt och de kan därför utöva starkare makt än deras andel av befolkningen i landet indikerar. Vilket alltså visats tydligt i de svenska och danska valen.

Så länge politiker och journalister i Västvärlden vägrar sätta sig in i vad islam är, kommer islamiseringen av våra samhällen att fortsätta. 1930 genomfördes den sista folkräkning i Sverige där medborgarna ombads uppge sin religion – 15 personer sa då att de var muslimer. Sedan Sverige 1975 påbörjade sin förvandling från ett homogent svenskt land till ett mångkulturellt och mångreligiöst dito, har antalet muslimer exploderat. Nu bor här uppskattningsvis en miljon muslimer av olika slag – sunni, shia, ahmadiyya från jordens alla hörn – och det byggs och planeras moskéer i hela landet. Om inget görs kommer islam att ta över och då kan vi vinka farväl till demokratin.

LÄS OCKSÅ DEL 1: Globalisternas dröm: Klimatskräcken får folk att ropa efter diktatur

LÄS OCKSÅ DEL 2: Demokrati och mänskliga rättigheter är inte samma sak

LÄS OCKSÅ DEL 3: När IQ-nivån sjunker under 90 bryter demokratin samman


Gillade du den här artikeln? För att Ingrid & Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp. Sätt in ett engångsbelopp via bankgiro, Swish eller PayPal – eller bli månadsgivare via Donorbox här nedanför. Tack för ditt bidrag!

BG: 831-4742

Swish: 0760-311017

Paypal: ingridcarlqvist@gmail.com

Villkor för kommentarsfältet

Ingrid & Maria tar inget ansvar för kommentarer som skrivs på denna webbsida. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig. Kommentarer förhandsgranskas inte och är inte redaktionellt material. Kommentarer som bryter mot våra regler tas bort vid efterhandsmoderering.

Klicka här för att läsa mer om våra kommentarsregler. >

 

DONERA MED SWISH

Stötta Ingrid & Maria. Bli månadsgivare – bara tre klick med MediaLinq.

Köp boken ”Från Sverige till Absurdistan” här.

Från Sverige till Absurdistan

INGRID&MARIAS TWITTERFAVORITER

Stötta Ingrid och Maria

För att Ingrid & Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp. Använd MediaLinq-knappen  för att stötta oss med mindre belopp, sätt in ett engångsbelopp via bankgiro eller Swish – eller via Donorbox här nedanför.

Du kan också välja att blir månadsgivare via Donorbox.

Tack för ditt bidrag!

Donera via BANK

Bankgiro: 831-4742

IBAN: SE9430000000006011090161
BIC (SWIFT-adress): NDEASESS

 Donera via SWISH

Swish nr: 123 587 22 54

Donera via Medialinq

 

Donera via Donorbox

Villkor för kommentarsfältet

Ingrid & Maria tar inget ansvar för kommentarer som skrivs på denna webbsida. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig. Kommentarer förhandsgranskas inte och är inte redaktionellt material. Kommentarer som bryter mot våra regler tas bort vid efterhandsmoderering.
Klicka här för att läsa mer om våra kommentarsregler. >

6 Kommentarer

 1. Avatar

  Mycket bra och viktig artikel! Tack!

  Svara
 2. Avatar

  Verkligen bra artikel! Mitt hopp för framtiden, måste jag tyvärr erkänna, är duktigt kantstött. Peter Hammonds lista är ju i sig gastkramande, klanröstningen likaså, men det som oroar mig mest just nu är allmänhetens ovilja, oförmåga eller kanske rädsla för att se sanningen i vitögat. Väldigt få, om ens någon, tror mig när jag säger att Sverige mycket väl kan stå under sharia under vår livstid. INGEN! tycks vara på det klara med att vi har att göra med en religion där konvertering är en ickefråga. Bara det! Det är inte alls hoppinbringande. Vad ska till för att gemene man ska vakna? Men artikeln var i alla fall grymt bra och engagerande./Klas

  Svara
 3. Avatar

  Jag ÄLSKAR Norge pga av att de utreder saker och tar reda på FAKTA. Norge antar, tror, känner INGET…….de vill ha sanningen och fakta !!

  Alla marockaner som föds, gifter sig, dör registreras i en ”familjebok” som högsta ”pappatuppen” i släkten har hand om. Dessa uppgifter rapporteras sedan till marockos folkbokföringsregister sedan en ny folkbokföringslag 2002. Även ogifta mödrar får skapa sin egna familjebok för ”oäkta barn” och även dessa ska lagföras. Om man inte skriver in någon i en ”familjebok” så får du inte sjukvård, ärva, gå i skolan, ta körkort, jobba, skaffa bankkonto.

  Sedan 2009 har Marocko lag på biometriska fingeravtryck i sina pass. Så det har gått att få reda på marockanska baaaarns identiteter digitalt sedan 2002……..om Sverige hade velat och krävt det…….Men nä…….Vi har lagt MILJARDER på dessa ljugande baaaarn……

  Fråga-svar Marocko. Angående familjebok, identitetshandlingar … – Lifos
  https://lifos.migrationsverket.se/dokument?…39649

  Alla afghaner har liknande ID system och i Norge måste afghaner bevisa sin identitet via afghanska ambassaden i Oslo innan de ens får söka asyl i Norge…… Dessa uppgifter ligger digitalt…….så det är såååå lätt att ta reda på en afghansk ålder och ID

  Svara
 4. Avatar

  Finns kanske 1 land med muslimsk majoritet som inte stämmer in på artikeln. Då tänkte jag på Bosnien. Möjligen väldigt korrupt men trots muslimsk majoritet en någorlunda fungerande demokrati.

  Svara
 5. Avatar

  Varför styra med de andra?
  Redan i själva demokrati Sokrates har gjord upp och ner Aten!
  Sokrates styr med dagens filosofi och Sokrates gav livet mot demokrati – vad ska vi göra nu?

  Svara
 6. Avatar

  Sverige är mest korrumperat land i världen och vi pratar om demokrati

  Politikerna ljuger i valkampanjen och efteråt 4 år gör ingenting samt får stora pengar varje av de.

  Rena korruption enligt de regler som de stiftat

  Stakars den enskilde( slaven ) som röstar sin herre och sen jobbar att försörja det samme.

  I demokrati var dödat Sokrates. 100 psykopater röstat 52:48.

  Så var det första demokratiska döden över den som vi följer i alla segmenter av livet.

  Sokrates som är vår lärare, lärd oss att det är Gud som ska styra över varenda människa för att det ska vara samhället rätt.
  På grund av det han var dödat med gift.

  Nu vi använder hans tanke och samtidigt vi styrs av demokrati som dödade Sokrates!!!

  Detta är inte frisk eller hur

  Därför säger jag att detta är ”en galen värld!! ”

  Svara

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 282 Platinasponsorer: Hans J - Jag älskar er!!!, Hans J – Ett helt underbart program tjejer, Tomas J – För Ingrid och Maria i tiden, En okänd välgörare. Övriga: Tomas K - Ingrid å Tryckfrihetssällskapet, äntligen swish go, Ingemar L – Gåva, Hans K, Göran B - Tack för torsdagens program, Carina K, Annica B, Jan P, Monica S – Gåva, Juhani S – Gåva, Gry T – Tack för det ni gör!, Tomas F – Tummen upp!, Maria D, Annika B, Bo B - Heja Maria vilken njutbar salva du levererade, Björn J, Christer B, Jörn V – Tack Ingrid och Maria, Marie W, Magnus H, Patrik Ö, Rolf S, Rune F – Gåva, Marie-Louise O, Marie H – Gåva, Inger B – Ni är bäst, Ingemar L, Göran L, Göran E – Gåva, Monica G – Tack för att ni finns!, Anders G, Daniel W – Ni är fantastiska, Carina H, Annica B, Billy T, Anders K – Tyvärr kan jag inte skicka mer, Anders J, Lotta, Margareta R, Sofia O, Elej, Stig E, Dennis B, Berit N – Ett litet bidrag, Monica A – Gåva, Ingela J – Tack för ert stöd till SD, Sofia O – Tack bästa tjejerna!, Renaud, Mikael S, Anonym MS, Harriet, Christian, Susann, Tomas, Lars T, Eva, Magnus. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 282 Platinasponsorer: Hans J - Jag älskar er!!!, Hans J – Ett helt underbart program tjejer, Tomas J – För Ingrid och Maria i tiden, En okänd välgörare. Övriga: Tomas K - Ingrid å Tryckfrihetssällskapet, äntligen swish go, Ingemar L – Gåva, Hans K, Göran B - Tack för torsdagens program, Carina K, Annica B, Jan P, Monica S – Gåva, Juhani S – Gåva, Gry T – Tack för det ni gör!, Tomas F – Tummen upp!, Maria D, Annika B, Bo B - Heja Maria vilken njutbar salva du levererade, Björn J, Christer B, Jörn V – Tack Ingrid och Maria, Marie W, Magnus H, Patrik Ö, Rolf S, Rune F – Gåva, Marie-Louise O, Marie H – Gåva, Inger B – Ni är bäst, Ingemar L, Göran L, Göran E – Gåva, Monica G – Tack för att ni finns!, Anders G, Daniel W – Ni är fantastiska, Carina H, Annica B, Billy T, Anders K – Tyvärr kan jag inte skicka mer, Anders J, Lotta, Margareta R, Sofia O, Elej, Stig E, Dennis B, Berit N – Ett litet bidrag, Monica A – Gåva, Ingela J – Tack för ert stöd till SD, Sofia O – Tack bästa tjejerna!, Renaud, Mikael S, Anonym MS, Harriet, Christian, Susann, Tomas, Lars T, Eva, Magnus. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 282 Platinasponsorer: Hans J - Jag älskar er!!!, Hans J – Ett helt underbart program tjejer, Tomas J – För Ingrid och Maria i tiden, En okänd välgörare. Övriga: Tomas K - Ingrid å Tryckfrihetssällskapet, äntligen swish go, Ingemar L – Gåva, Hans K, Göran B - Tack för torsdagens program, Carina K, Annica B, Jan P, Monica S – Gåva, Juhani S – Gåva, Gry T – Tack för det ni gör!, Tomas F – Tummen upp!, Maria D, Annika B, Bo B - Heja Maria vilken njutbar salva du levererade, Björn J, Christer B, Jörn V – Tack Ingrid och Maria, Marie W, Magnus H, Patrik Ö, Rolf S, Rune F – Gåva, Marie-Louise O, Marie H – Gåva, Inger B – Ni är bäst, Ingemar L, Göran L, Göran E – Gåva, Monica G – Tack för att ni finns!, Anders G, Daniel W – Ni är fantastiska, Carina H, Annica B, Billy T, Anders K – Tyvärr kan jag inte skicka mer, Anders J, Lotta, Margareta R, Sofia O, Elej, Stig E, Dennis B, Berit N – Ett litet bidrag, Monica A – Gåva, Ingela J – Tack för ert stöd till SD, Sofia O – Tack bästa tjejerna!, Renaud, Mikael S, Anonym MS, Harriet, Christian, Susann, Tomas, Lars T, Eva, Magnus. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 282 Platinasponsorer: Hans J - Jag älskar er!!!, Hans J – Ett helt underbart program tjejer, Tomas J – För Ingrid och Maria i tiden, En okänd välgörare. Övriga: Tomas K - Ingrid å Tryckfrihetssällskapet, äntligen swish go, Ingemar L – Gåva, Hans K, Göran B - Tack för torsdagens program, Carina K, Annica B, Jan P, Monica S – Gåva, Juhani S – Gåva, Gry T – Tack för det ni gör!, Tomas F – Tummen upp!, Maria D, Annika B, Bo B - Heja Maria vilken njutbar salva du levererade, Björn J, Christer B, Jörn V – Tack Ingrid och Maria, Marie W, Magnus H, Patrik Ö, Rolf S, Rune F – Gåva, Marie-Louise O, Marie H – Gåva, Inger B – Ni är bäst, Ingemar L, Göran L, Göran E – Gåva, Monica G – Tack för att ni finns!, Anders G, Daniel W – Ni är fantastiska, Carina H, Annica B, Billy T, Anders K – Tyvärr kan jag inte skicka mer, Anders J, Lotta, Margareta R, Sofia O, Elej, Stig E, Dennis B, Berit N – Ett litet bidrag, Monica A – Gåva, Ingela J – Tack för ert stöd till SD, Sofia O – Tack bästa tjejerna!, Renaud, Mikael S, Anonym MS, Harriet, Christian, Susann, Tomas, Lars T, Eva, Magnus.