TACK för ditt stöd! – För att Ingrid&Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp.

Swisha  ditt stöd: 123 587 22 54 eller via  Donorbox

När IQ-nivån sjunker under 90 bryter demokratin samman

Publicerad 5 juni, 2019

För sju år sedan publicerade Dispatch International en artikel av den danske IQ-forskaren Helmuth Nyborg, där han förutspådde att låg-IQ-invandringen till våra länder skulle leda till demokratins sammanbrott. Det blev ramaskri i svenska medier – inte över den dystra framtid vi går till mötes, utan över hur rasistiskt det var att påpeka sådana fakta. Nu är IQ-tappet ett faktum i Sverige. Del 3: IQ-nivån.

Politikerna fattade som vanligt ingenting – eller gjorde de det? Numera är det svårt att föreställa sig att politikerna inte förstår vad de gör med Sverige, och därför måste man ställa sig frågan om de faktiskt medvetet har ökat utländska delen av befolkningen (nu uppe i 33 procent) för att dels så split mellan grupper och dels sänka den allmänna IQ-nivån så långt ner att de ”tvingas” avskaffa demokratin.

Det som gör den här diskussionen så svår att föra är att det av någon anledning är extremt känsligt att påpeka att vissa har lågt och andra högt IQ. Att konstatera att en del sjunger falskt och andra klart som näktergalar väcker inte oresonlig vrede, inte heller om man dristar sig till att säga att somliga har bollsinne och andra inte.

Med IQ-tester mäter man människors intelligens. Foto: Wikpedia.

Ändå är det människor med högt IQ som har gett oss alla uppfinningar som gör våra liv bättre, behagligare och mer spännande. Utan genierna och våghalsarna som satsat allt på ett kort skulle vi varken ha flygplan, datorer, röntgen, mediciner, internet eller allt annat vi numera tar för givet. Så varför hyllar vi inte intelligensen? Och varför anses det extremt ofint att påpeka att genomsnitts-IQ skiljer sig från land till land? Det betyder inte att det inte finns några genier i låg-IQ-länder, bara att de är mer sällsynta än i hög-IQ-länder.

Jag antar att skräcken har att göra med uttryck som ”är du dum i huvudet” och ”fattar du trögt” – att kalla någon korkad är den ultimata skymfen. Ändå är det så världen är förskaffad, en del är tröga i tanken och andra är snabba som vinden. Det gör dem i och för sig inte olika mycket värda, så länge de hamnar på rätt plats i livet. En duktig hantverkare behöver inte lösa algebraproblem medan han arbetar, tvärtom skulle det nog ta hans fokus från det hantverk han utför. Och alla har hört talas om den tankspridde professorn som knappt kan knyta sina skor, men gör banbrytande forskning inom sitt område.

IQ är till största delen ärftlig

Låt oss därför först slå fast en sak. Alldeles oavsett vad vänsterliberaler påstår så är människors intelligens mätbar och till allra största delen ärftlig, forskarna tror nu att 80 procent är nedärvt. Genom träning kan man höja sig några IQ-poäng, men det är fullständigt omöjligt att bli ett geni om man inte har fötts med väldigt hög IQ.

IQ mäter hur hög akademisk eller kognitiv intelligens en individ har. I boken What is intelligence (2007) av Resing och Drenth gav dessa båda professorer följande svar på frågan om vad intelligens är: ”De totala kognitiva eller intellektuella förmågor som krävs för att skaffa sig kunskap och att använda den kunskapen på ett bra sätt för att lösa problem som har ett väl beskrivet mål och struktur.”

Så här ser IQ-skalan ut:

 • 181-200+ – Supergeni
 • 166-180 – Stort geni
 • 145-165 – Geni
 • 132-144 – Mycket begåvad
 • 121-131 – Begåvad
 • 111-120 – Över det normala
 • 90-110 – Genomsnitt
 • 80-89 – Lågt genomsnitt
 • 68-79 – Långsam
 • 50-67 – Mentalt retarderad
 • Under 50 – Gravt mentalt retarderad

I boken IQ and Global Inequality (2006) av professorerna Richard Lynn och Tatu Vanhanen framgår tydligt att genomsnitts-IQn varierar kraftigt över jordklotet. I denna metastudie visar författarna ett starkt samband mellan ett lands genomsnittliga IQ och dess välstånd (inkomst per capita, livslängd, arbetslöshet, demokratisering och läskunnighet), och drar slutsatsen att skillnaderna mellan länders välstånd beror på skillnader i medel-IQ. Sådana slutsatser är röda skynken för vänsterpolitiker och därför har flera försök gjorts att skandalisera boken och dess författare. Exempelvis anmäldes finländske Vanhanen för hets mot folkgrupp när han citerade sin egen forskning! Utredningen lades dock ner.

Alla som är intelligenta nog att ta till sig IQ-forskningen behöver bara kasta en snabb blick på den här kartan för att inse vilken katastrof som redan drabbat Västvärlden.

Så här fördelar sig genomsnitts-IQ över världens länder. Foto: Wikipedia.

De senaste decennierna har invandrarna till Sverige främst kommit från extrema låg-IQ-länder som Somalia, Afghanistan och flera länder i Mellanöstern. Så länge de flesta invandrarna kom från övriga Norden eller Europa hade detta ingen effekt på genomsnitts-IQn i vårt land, men ju fler lågintelligenta som bosätter sig här desto lägre blir vårt genomsnitts-IQ.

Sveriges IQ har redan sjunkit

2006 uppmättes genomsnitts-IQ i Sverige till 104 vilket gav oss en fjärde plats i Europa, slagna bara av tyskar, holländare och polacker. Sedan dess har IQ-nivån i Norge, Danmark och Finland sjunkit – Sverige har (givetvis) slutat mäta men eftersom vi tagit emot fyra gånger så många invandrare som de andra länderna sammanslagna, kan vi lugnt konstatera att läget säkert är värst i Sverige. Enligt IQ-forskaren James Flynn har de nordiska länderna tappat 0,23 IQ-poäng per år sedan 1990-talet, vilket på sikt kommer att ge en kraftig effekt.

Flynn fick i en artikel i Intelligence frågan om denna trend kan vändas. Hans svar visar att han antingen inte förstått vad som händer eller, mera troligt, bara låtsas tro att det inte har med invandringen att göra:

– Jag vet faktiskt inte. Men det är långt viktigare att vi använder oss av den stora och faktiska ökning vi upplevt på lång sikt till något vettigt, än att bekymra oss över ett mindre fall. En bra sak vore om fler läste tjocka böcker, gärna om historia.

Om man importerar stora grupper människor från låg-IQ-länder kommer förstås ett lands genomsnitts-IQ att sjunka. Och det var just detta Helmuth Nyborg varnade för i en artikel från 2012. Rent generellt kan man säga att de människor som bor i kalla länder är smartare än de som bor i varma. Det brukar kallas kall vinter-teorin och så här beskrev Helmuth Nyborg fenomenet i Dispatch International 2012:

Den kalla vintern på våra breddgrader gjorde att de lågintelligenta som inte skaffade mat och bostad inför vintern dog ut. Foto: Flickr/Ove P.

”Ett par färska vetenskapliga rapporter har visat hur kalla vintrar eliminerade de svaga, dumma och skröpliga migranterna från den mänskliga genpoolen när människan i förhistorisk tid lämnade Afrika och vandrade norrut. Enligt den brittiske forskaren Richard Lynn har migranter med låg IQ en tendens att glömma att spara mat till vintern, ordna varma kläder och en bostad som skyddar dem mot kylan. Därför försvann de lågintelligenta efterhand, medan de intelligenta klarade sig bra i det kalla klimatet. Denna urskillningsprocess ligger bakom de intelligensskillnader vi ser i dag med en genomsnittlig botten-IQ i Afrika på 70 och en topp-IQ på 105 i de nordasiatiska länderna.”

Evolutionen såg alltså till att intelligensen blev högre i våra länder än i de afrikanska. Det tog förstås tusentals år att forma intelligenta och förutseende människor, och det är extremt korkat att tro att man kan flyga hit människor från låg-IQ-länder i Afrika och tro att dessa kan fungera i våra samhällen bara de utbildar sig. Utbildning är ingen quick fix – bara de som har intelligens nog att ta till sig avancerad kunskap klarar sig i ett högteknologiskt samhälle som Sverige.

”Demokratin bryter samman”

Helmuth Nyborg drog denna slutsats:

”Etniska européer kommer snart att vara utrotade i sina egna länder som ett resultat av den jättelika demografiska omvälvningen, alltmedan den genomsnittliga IQn faller. Och när genomsnitts-IQn i ett land har sjunkit till 90 bryter de demokratiska välfärdsstaterna samman. Samma sak kommer att hända i USA.”

Helmuth Nyborgs artikel om IQ-nivåer väckte vansinnig vrede.

Men även utan invandringen från låg-IQ-länder skulle den svenska genomsnittsintelligensen ha sjunkit, om än inte så snabbt och så drastiskt. Det har med välfärdsstaten att göra. Helmuth Nyborg förklarar:

”De amerikanska forskarna Herrnstein och Murray har konstaterat att en växande välfärd leder till att mödrar med lågt IQ börjar skaffa fler barn och får dem tidigare än mödrar med högt IQ. Enkla uträkningar visar att detta gradvis kommer att leda till lägre genomsnittlig IQ. [Biokemisten] Gerhard Meisenberg har räknat ut att dessa faktorer kommer att orsaka ett genomsnittligt intelligensfall på 1,34 poäng per årtionde. Det låter inte så mycket, men kommer med tiden att få dramatiska konsekvenser.”

”Detta förvärras genom att intelligenta kvinnor ser det som sin främsta plikt att skaffa sig en utbildning och en framgångsrik karriär innan de ens börjar överväga att skaffa barn. Samtidigt som kvinnor utan talang för högre studier skaffar barn trots att de inte kan försörja dessa eller har en man som hjälper till. Välfärdsstaten ser till att hon kan skaffa hur många barn som helst utan att riskera att stå på gatan och se på när hennes barn svälter ihjäl.”

När vi publicerade Nyborgs artikel på Dispatch International visste vi att den skulle väcka uppmärksamhet. Det var ett av syftena – att försöka väcka de demokratiälskande politikerna för det faktum att inget land med en genomsnitts-IQ under 90 har lyckats skapa eller upprätthålla en demokrati. Detta var väl ändå ett argument som skulle bita på dem, trodde jag.

Tji fick jag. Inte en enda politiker bryr sig om detta uppenbara hot mot den svenska demokratin, och 2012 antog jag att det berodde på att de helt enkelt vägrade tro på vetenskapen. Den störde ju deras mångkulturella lyckorike.

Sju år senare tror jag motsatsen. De har medvetet fyllt vårt land med mindre begåvade människor som aldrig kommer att bli som vi, inte på något vis. Helt nyligen visade en ny forskningsstudie att Sverige är det land i Norden som tagit emot flest utomeuropeiska och flest lågutbildade invandrare – vilket har lett till att vi har det största sysselsättningsgapet mellan infödda och invandrare.

När svenskar blir i minoritet i vårt eget land kommer genomsnitts-IQ att vara så låg att demokratin inte längre kan upprätthållas. Ta bara det här med klanröstningen – ett utmärkt exempel på att lågt IQ gör att människor inte förstår själva poängen med demokrati. Mer om detta i kommande avsnitt i demokratiserien.

DEL 1 – Klimatskräcken får folk att ropa efter diktatur

DEL 2 – Demokrati och mänskliga rättigheter är inte samma sak


Gillade du den här artikeln? För att Ingrid & Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp. Sätt in ett engångsbelopp via bankgiro, Swish eller PayPal – eller bli månadsgivare via Donorbox här nedanför. Tack för ditt bidrag!

BG: 831-4742

Swish: 0760-311017

Paypal: ingridcarlqvist@gmail.com

Villkor för kommentarsfältet

Ingrid & Maria tar inget ansvar för kommentarer som skrivs på denna webbsida. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig. Kommentarer förhandsgranskas inte och är inte redaktionellt material. Kommentarer som bryter mot våra regler tas bort vid efterhandsmoderering.

Klicka här för att läsa mer om våra kommentarsregler. >

DONERA MED SWISH

Stötta Ingrid & Maria. Bli månadsgivare – bara tre klick med MediaLinq.

Köp boken ”Från Sverige till Absurdistan” här.

Från Sverige till Absurdistan

INGRID&MARIAS TWITTERFAVORITER

Stötta Ingrid och Maria

För att Ingrid & Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp. Använd MediaLinq-knappen  för att stötta oss med mindre belopp, sätt in ett engångsbelopp via bankgiro eller Swish – eller via Donorbox här nedanför.

Du kan också välja att blir månadsgivare via Donorbox.

Tack för ditt bidrag!

Donera via BANK

Bankgiro: 831-4742

IBAN: SE9430000000006011090161
BIC (SWIFT-adress): NDEASESS

 Donera via SWISH

Swish nr: 123 587 22 54

Donera via Medialinq

 

Donera via Donorbox

Villkor för kommentarsfältet

Ingrid & Maria tar inget ansvar för kommentarer som skrivs på denna webbsida. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig. Kommentarer förhandsgranskas inte och är inte redaktionellt material. Kommentarer som bryter mot våra regler tas bort vid efterhandsmoderering.
Klicka här för att läsa mer om våra kommentarsregler. >

20 Kommentarer

 1. Avatar

  Ämnet är i Sverige en het potatis, tabu. En som länge, envist, modigt och konsekvent beskrivit just detta problem, alltså att invandringen av muslimer till Europa sänker medel-IQ, gör oss dummare, är den tyske författaren Thilo Sarrazin. Det är inte vem som helst vi talar om. Sarrazin är sedan länge medlem i SPD, Tyska socialdemokraterna, på hans CV finns bl.a.: Styrelseledamot i Deutsche Bundesbank (Tyska riksbanken), Finanssenator i Berlin (finansminister i delstaten Berlin). Sarrazin har skrivit fyra mycket uppmärksammade böcker, som är väldigt kritiska till Merkels politik vad gäller invandring och EU-politik. Bara genom att titta på de fyra boktitlarna får man en klar uppfattning om vad hans kritik handlar om:

  1. Deutschland schafft sich ab, 2010 – Tyskland avskaffar sig självt
  2. Europa braucht den Euro nicht, 2012 – Europa behöver inte Euron
  3. Der neue Tugendterror, 2014 – Den nya godhetsterrorn
  4. Wunschdenken, 2016 – Önsketänkande
  5. Feindliche Übernahme, 2018 – Fientligt övertagande

  Länge försökte man att få Sarrazin utesluten ur Det tyska socialdemokratiska partiet. Utan framgång. Han är omåttligt populär. Reser runt och håller föredrag för fulla hus i Tyskland.

  Sarrazin menar att den enda utvägen att förhindra en fördumning, en total samhällskollaps är att införa en tvingande lag för alla invandrarbarn att delta i obligatorisk förskola från tre års ålder. Endast så kan de ha en chans att bli en del av samhället INTE av parallellsamhället.

  Svara
 2. Avatar

  Jo, man sänker IQ medvetet. Före massinvandringen hade skolan länge saboterat intelligenta barn. Följdfrågor är: 1) Vad mer än IQ bekämpas (av folkets genetiska egenskaper) 2) Vad är syftet? ”Eliten” tycks länge ha systematiskt bekämpat alla egenskaper som ger oberoende frihet, till förmån för osjälvständiga, lågintelligenta drönarkollektiv. Kriget mot IQ är bara toppen av ett isberg. Ett stort teknokratiskt maktprojekt återstår att exponera.

  Svara
 3. Avatar

  När det gäller IQ är det alltid viktigt att man anger standardavvikelsen, sd, vilken kan vara olika för olika test.
  Ovanstående är sannolikt sd= 15, dvs Wechsler skalan.

  Det är i alla fall tveksamt om någon verkligen överskrider IQ = 185, enligt Wechsler skalan, i varje fall om man får tro Paul Cooijmans, en
  designer av s.k. High-range IQ test.

  Samme Cooijmans påstår även att endast 0,8 % av befolkningen i väst idag kan tänka verkligt logiskt korrekt vilket ju kan tyckas alarmerande.
  Samme Cooijmans hävdar även han att IQ fortsättningsvis går nedåt i väst.

  Sveriges Mensas ordförande Monika Orski hade visst i någon tidningsintervju hävdat att medel IQ i de här låg IQ länderna var densamma som ex i
  Sverige! Ett sensationellt korkat påstående i synnerhet av en ordförande för Mensa i så fall. Rätta mig nu om jag minns fel.

  -Intelligensforskaren Hans Jurgen Eysenck hävdade redan på 1960-talet att arvet stod för 80 % men dylik opinion har ju inte varit så populär
  i en värld där alla ska vara jämlika.

  Svara
  • Avatar

   ”Monika Orski, ordförande för Mensa Sverige — en förening som organiserar intelligenta människor — säger att påståendet om somaliers IQ kring 70 är ”fullkomligt orimligt”:

   – Det är helt enkelt inte sant, säger Orski”.

   (intervju i Aftonbladet, mars 2016)

   Tydligen har politiskt korrekthet trängt fram ända till ledningen för de intelligentaste i Sverige!
   Richard Lynn och Tatu Vanhanen får sin forskning underkänd.

   Svara
 4. Avatar

  Konstigt hur delar av världen utpekas som lägre IQ, men därifrån kommer all kultur, uppfinningar…siffror, filosofi, matematik….tror inte på detta sätt att mätta IQ.

  Svara
 5. Avatar

  För inte så länge sedan var ni här i Sverige dumma barbarer, visst hade ni runskrift?. Nu när ni i väst har skapat er välstånd genom att plundra resten av världen så har ni blivit rasistiska och….smarta med högt IQ. Bra jobbat.

  Svara
  • Avatar

   Och vad gör du här?
   Tar för dig av välstånd som andra har skapat. Eftersom du skrivet ”ni i väst”.
   Åk tillbaka och skapa ditt eget land. Parasiterande på andra är värre än rasism.

   Svara
  • Avatar

   Sverige hade runskrift redan på 100 talet

   somalia fick sitt första skriftspråk 1971.

   Svara
   • Avatar

    1974.

    Svara
 6. Avatar

  En studie utförd i Botkyrka kommun 1998 visade att andelen barn med svår mental retardation, SMR, (IQ lägre än 50) var högre än hos jämförelsepopulationen. För barn med icke-europeiska/icke-nordamerikanska föräldrar var prevalensen ca 59% högre än för barn med europeiska/nordamerikanska föräldrar boende i kommunen. Skillnaden skulle enligt studien kunna bero på den skilda förekomsten av giftermål mellan släktingar. Det nämns att i somliga länder förekommer släktband i 40-60% av äktenskapen. I studien framhölls att giftermål mellan släktingar kan vara en faktor av betydelse för prevalensen av SMR i Sverige – i regioner med stor andel invånare av icke-europeiskt/icke-nordamerikanskt ursprung.

  Nu är länken borttagen från ”demokratiska” sverige med tidskriften finns fortfarande kvar på bibliotek för den som vill ha källan:

  Läkartidningen nr 35/1998 ELISABETH FERNELL, docent, överläkare, barnkliniken, Huddinge sjukhus.

  Svara
 7. Avatar

  Ni som tror på denna smörja har låg iq. Men det kan ni inte begripa för att ni har låg iq.

  Svara
  • Avatar

   Fakta är något man måste förstå och acceptera. Har man bara normal iq så är det enkelt att förstå att det han skriver är dagens sanning. Ta en titt utanför era hem och se vad som hänt med sverige sen vi blev berikade med ny kultur.

   Svara
 8. Avatar

  Denna artikel, och dessa människor, äcklar mig ”gravt”

  Svara
  • Avatar

   Vad är det som är äckligt?

   Svara
 9. Avatar

  Om jag förstått den refererade forskningen rätt, så är den behäftad med ett kritiskt fel. Den misstar korrelation för kausalitet.

  IQ-nivån i ett samhälle är till största delen beroende på utbildning, och hur hjärnan tränats under framför allt unga år i att lösa abstrakta komplexa problem. I länder som haft en en högre välståndsutveckling så har denna också, framför allt under 1900-talet, åtföljts av förbättrad utbildningsnivå hos befolkningen. Det är vad som reflekteras i att genomsnittlig IQ bland befolkningen korrelerar med välstånd.

  Det finns en ärftlig komponent i IQ-nivå, men att IQ-nivån till 80% förklaras av ärftlighet är bara löjligt, enligt min åsikt. Det är inte seriös forskning som refereras. Den mänskliga hjärnan är som vilken muskel som helst. Den utvecklas av att få arbeta.

  Att IQ-nivån i Sverige gått ned till följd av invandring från Afrika & Mellanöstern låter sannolikt. Däremot är besitter människor från dessa länder ofta en bättre förhandlingsförmåga än vi ingenjörsmässiga infödda svenskar. Därför finns det inget entydigt samband mellan förväntad framtida ekonomisk utveckling och en sänkning av IQ-nivån till följd av invandring.

  Svara
  • Avatar

   Du kan inte höja IQ med utbildning, åtminstone finns så har ingen lyckats med det hittills. Möjligen kunde det ske någon epigenetisk överföring, men det finns inget känt sätt att höja din iq på. Det finns hur mycket studier på IQ som helst, det är ett enormt ämne för forskning.

   Vad kommer dina åsikter utav, varför förneka fakta för? Skillnader mellan folk, kön och åldrar är mycket väl dokumenterade och forskarna vet inget sätt att höja iqn på.

   Svara
 10. Avatar

  Tack Flynn! Vi kunde nog bli smartare med mer historia. 🙂 Läs böcker, bli smart! Gärna tjocka böcker. Det säger faktiskt var och varannan lärare så det kan nog stämma…Den där Flynn måste gilla historia.

  Personligen tycker jag att en kort bok är att föredra. Jag måste vara väldigt dum för jag gillar inte att anstränga mig mer än vad jag behöver och jag har aldrig förstått vad som menas med alla människors lika värde. Det är nog någon modern aritmetik som är alldeles för komplicerad för mig.

  Hög IQ är faktiskt ingenting värt för den som inte tar sin plats i tillvaron och både erkänner sina seniorer och visar vägen för sina juniorer.

  Den idé om jämlikhet som vi har infört har förstört alla naturliga hierarkier och på så vis går folket vilse. Genom att förkasta idéer om jämlikhet så hittar människor tillbaka till sin plats i tillvaron igen och utvecklas. Vi kunde få tillbaka en lång kedja utav människor på olika nivåer som hjälps åt och tillsammans arbetar mot målet att bygga upp civilisationen. Vi skulle ha sunda mål och respektera varandra oavsett kapacitet och återigen tjäna våra gemensamma intressen istället för att driva befängda utopiska idéer.

  Svara
 11. Avatar

  Det är mycket intressanta artiklar om intelligens, om ärvlighet av intelligens och olika jämförelsen av ländernas välstånd, klimat och intelligens. Vad jag kan konstatera är att Nord Korea eller Kina är inte varma eller klimatmässigt kalla länder på andra sidan Italien är e medelhavsland. Appropo Italien (jag har bott i tio år) är säkert att IQ 102 för hela landet i Sicilien och Lombardiet jämlikt? Det tror jag inte på. På Universitetet i Perugia hade vi andra jämförelser grunder mellan Nord och Sud Italien!

  Svara

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 284 Platinasponsorer: Jeanette, Ann-Marie L – Till bästa journalisterna, Sara & Andreas - Uppskattande sommarpeng, Kjell M - Semesterpeng. Gud välsigne eder, Kjell M – Semesterpeng. Övriga: Lars T, Eva E, Christian, Ulla, Stefan, Anita, Ema, Magnus, Birgitta, Johnny, Anonym RMS, Angelique, Helena, Eva A, Pär, Susanne, Anonym MB, Anonym RT, Cecilia S, Monika S – Lite men välment!, Helena I - Glad sommar! Gud välsigne er!, Lotta, Jim T – Gåva, Ingemar L – Gåva, Mats F, Carola E, Annica B, Bengt P, Eva N, Jonathan S – WWG1WGA, Carina H, Bo B, Rune F – Gåva, Nanna K, Kurt L, Björn J, Alf Å – Gåva, Inger J – Tur att ni finns, Eva T – Keep up the good work, Siv B – Ni är bäst, Mattias D – Bidrag, Ulf H – Månadssstöd, Laila W – Gåva, Karin S – Gåva. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 284 Platinasponsorer: Jeanette, Ann-Marie L – Till bästa journalisterna, Sara & Andreas - Uppskattande sommarpeng, Kjell M - Semesterpeng. Gud välsigne eder, Kjell M – Semesterpeng. Övriga: Lars T, Eva E, Christian, Ulla, Stefan, Anita, Ema, Magnus, Birgitta, Johnny, Anonym RMS, Angelique, Helena, Eva A, Pär, Susanne, Anonym MB, Anonym RT, Cecilia S, Monika S – Lite men välment!, Helena I - Glad sommar! Gud välsigne er!, Lotta, Jim T – Gåva, Ingemar L – Gåva, Mats F, Carola E, Annica B, Bengt P, Eva N, Jonathan S – WWG1WGA, Carina H, Bo B, Rune F – Gåva, Nanna K, Kurt L, Björn J, Alf Å – Gåva, Inger J – Tur att ni finns, Eva T – Keep up the good work, Siv B – Ni är bäst, Mattias D – Bidrag, Ulf H – Månadssstöd, Laila W – Gåva, Karin S – Gåva. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 284 Platinasponsorer: Jeanette, Ann-Marie L – Till bästa journalisterna, Sara & Andreas - Uppskattande sommarpeng, Kjell M - Semesterpeng. Gud välsigne eder, Kjell M – Semesterpeng. Övriga: Lars T, Eva E, Christian, Ulla, Stefan, Anita, Ema, Magnus, Birgitta, Johnny, Anonym RMS, Angelique, Helena, Eva A, Pär, Susanne, Anonym MB, Anonym RT, Cecilia S, Monika S – Lite men välment!, Helena I - Glad sommar! Gud välsigne er!, Lotta, Jim T – Gåva, Ingemar L – Gåva, Mats F, Carola E, Annica B, Bengt P, Eva N, Jonathan S – WWG1WGA, Carina H, Bo B, Rune F – Gåva, Nanna K, Kurt L, Björn J, Alf Å – Gåva, Inger J – Tur att ni finns, Eva T – Keep up the good work, Siv B – Ni är bäst, Mattias D – Bidrag, Ulf H – Månadssstöd, Laila W – Gåva, Karin S – Gåva. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 284 Platinasponsorer: Jeanette, Ann-Marie L – Till bästa journalisterna, Sara & Andreas - Uppskattande sommarpeng, Kjell M - Semesterpeng. Gud välsigne eder, Kjell M – Semesterpeng. Övriga: Lars T, Eva E, Christian, Ulla, Stefan, Anita, Ema, Magnus, Birgitta, Johnny, Anonym RMS, Angelique, Helena, Eva A, Pär, Susanne, Anonym MB, Anonym RT, Cecilia S, Monika S – Lite men välment!, Helena I - Glad sommar! Gud välsigne er!, Lotta, Jim T – Gåva, Ingemar L – Gåva, Mats F, Carola E, Annica B, Bengt P, Eva N, Jonathan S – WWG1WGA, Carina H, Bo B, Rune F – Gåva, Nanna K, Kurt L, Björn J, Alf Å – Gåva, Inger J – Tur att ni finns, Eva T – Keep up the good work, Siv B – Ni är bäst, Mattias D – Bidrag, Ulf H – Månadssstöd, Laila W – Gåva, Karin S – Gåva.