TACK för ditt stöd! – För att Ingrid&Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp.

Swisha  ditt stöd: 123 587 22 54 eller via  Donorbox

Demokrati och mänskliga rättigheter är inte samma sak

Publicerad 30 maj, 2019

Ett smart sätt för den som vill byta ut demokrati mot diktatur är att medvetet virra till begreppen. Demokrati betyder folkstyre och innebär att majoriteten bestämmer. Men genom att blanda ihop det tydliga begreppet demokrati med luddiga och konstruerade ”mänskliga rättigheter”, håller politikerna på att fasa ut den hundra år gamla svenska demokratin. Del 2: Mänskliga rättigheter.

Det var när jag nyligen hörde en miljöpartist uttala sig som polletten plötsligt föll ner: Politikerna håller på att byta ut demokratin (folkstyret där majoritetens vilja ska råda) mot ”mänskliga rättigheter” (som framförallt tar sikte på minoriteter). Miljöpartisten intervjuades av Mikael Willgert på Swebb-tv några dagar före EU-valet och hon stack ut i mängden av partiföreträdare som likt robotar upprepade sitt partis floskler. Mariana utan efternamn framstod däremot som helt övertygad om att hon och hennes parti arbetar för en bättre värld. Föga inser hon hur ondskefullt och odemokratiskt hennes Utopia blir. Hon börjar med att förklara vilka frågor Miljöpartiet driver i EU-valet.

– Vi går till val på två frågor, det ena är klimat och miljö och det andra är demokratin – det finns ju så många högervindar i EU.

Mariana från Miljöpartiet förklarar för Mikael Willgert från Swebb-tv att mänskliga rättigheter går före demokrati. Foto: Skärmdump från Swebb-tv.

Hon förklarar vidare att man vid nationella val har sett att många höger- eller extremhögerpartier får mer genomslag än tidigare. Det är inte bra, förstår vi. Men Mariana har en enkel och skrämmande lösning på detta ”problem”.

– Vi behöver ett EU som orkar stå emot det, som tänker på det långa loppet och inte bara på just nu. Vi måste kräva att länderna tar ansvar för att man ska ha drägliga livssituationer och leva upp till de mänskliga rättigheterna i respektive land. Många länder i EU gör inte det just nu.

Enligt Mariana måste Sverige agera för att få dessa länder att ”skärpa sig”.

– Man kan ju faktiskt säga till dem att de inte får vara med förrän de skärper sig. Den möjligheten använder man inte i dag.

Intervjuaren Mikael Willgert frågar då häpet: Men det här är ju länder som har väldigt starkt stöd bland sina befolkningar, ska man inte respektera det?

Jo, det ska man, säger Marina, men så kommer det:

– Men man ska också respektera FNs mänskliga rättigheter! Det har de skrivit under och vi har alla sagt att vi ska leva upp till det. Det måste vara överordnat.

Willgert: Så mänskliga rättigheter är överordnat folkstyret, demokratin?

– Ja, det får jag hoppas! De har ju tagits fram med demokratiska medel och skrivits under på demokratiska sätt, så ja det får jag hoppas.

Inspirerade av Magna Charta

Magna Charta från 1215.

Mänskliga rättigheter är ett uttryck som slängs omkring lite hur som helst, så låt oss bena ut vad det egentligen är – och varför det inte har något med demokrati att göra. Förenta nationerna antog 1948 sin deklaration om de mänskliga rättigheterna. De är inspirerade av engelska Magna Charta från 1215 som slöts mellan kung Johan utan land och prästerna och adeln. Främst handlade det om att adeln och prästerna tvingade kungen att dela med sig av sin makt, men fördraget har sedan mer kommit att ses som ett frihetsbrev för hela folket. I klausul nummer 39 står nämligen:

”Ingen fri man får häktas, fängslas, berövas sina rättigheter eller tillgångar eller dömas till fredlöshet eller landsflykt eller på annat sätt ofredas eller förföljas annat än efter laga dom av sina jämlikar och enligt landets lag.”

I Sverige kom 1280 Alsnö stadga och konstituerade ett världsligt frälse i vårt land, men nyare forskning hävdar att stadgan snarare ytterligare formaliserar och sätter ett redan existerande system på pränt, det vill säga landskapslagarna.

Den amerikanska självständighetsförklaringen från 1776 och den franska Deklarationen om människans och medborgarens rättigheter från 1789 tjänade också som inspiration för FN-deklarationen.

Värt att notera är att när MR-deklarationen antogs i FNs generalförsamling 10 december 1948 röstade 48 länder för, noll emot och åtta blankt – Jugoslavien, Polen, Saudiarabien, Sovjetunionen, Sydafrika, Tjeckoslovakien, Ukraina och Vitryssland. Kommunister och muslimer ogillade uppenbarligen att FN lade sig i vilka rättigheter deras medborgare skulle ha. Kanske för att de ville kunna fortsätta att kasta dissidenter och hädare i fängelse efter summariska rättegångar, kanske för att de menade att det inte finns något sådant som en universell uppfattning om vad som är mänskliga rättigheter.

Vi kan konstatera att en felöversättning i det svenska dokumentet ställt till det rejält för oss. I Artikel 1 står det på engelska:

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Och på svenska står det:

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Felöversättning bakom mantrat ”allas lika värde”

Det är därför ”allas lika värde” har blivit ett sådant mantra i Sverige. Folk tror på fullt allvar att FN har ”bestämt” att alla människor är lika mycket värda i ett samhälle – en massmördare är lika värdefull som en forskare som upptäcker cancerns gåta och räddar hundratusentals människoliv, en slashas som lever på bidrag i hela livet är lika värdefull som en företagare som skapar arbete åt tusentals människor.

Egentligen behöver man inte tänka i mer än 30 sekunder för att inse vilket nonsens ”allas lika värde är”, men jag har stött på ett antal svenskar som skrikande slår fast att de ABSOLUT TROR PÅ ALLAS LIKA VÄRDE! De är till och med beredda att offra sina egna barn för att rädda livet på främlingars. Vilket de förstås inte skulle göra om situationen uppstod, men likt robotar skriker de fram sin trosbekännelse – som om den blev mera sann då.

FN kan givetvis inte bestämma att alla människor på jordklotet har samma värde, och dignity betyder värdighet och inte värde. En människa med värdighet har självaktning, stolthet och pondus, vilket man i och för sig inte föds med över huvud taget men man kan acceptera att vi ska bemöta varje nyfött barn med värdighet.

En människas värde är däremot något helt annat. Om de mänskliga rättigheterna verkligen värdesatte allt liv borde abort vara i total strid med MR-tanken. En del barn har inget som helst värde för föräldrarna som överger dem eller misshandlar och svälter dem. Jag önskar att alla nyfödda barn hade ett omätbart värde för sina föräldrar, men så är faktiskt inte fallet.

Ingen mänsklig rättighet att leva i Sverige

Jag önskar däremot inte alls att vi ska se på alla människor i Sverige som lika mycket värda. För det första är Sverige svenskarnas land och människor från andra länder har ingen ”mänsklig rättighet” att slå sig ner här och leva på våra skattepengar. Men så tolkas Artikel 1 i vårt land. För mig är det dessutom en mänsklig rättighet att jag själv får bestämma vilket värde olika människor i mitt liv har. Ingen kan tvinga mig att värdesätta en falsk vän eller en otrogen man lika högt som en sann vän eller en trogen man. Att påstå att alla människor har lika värde är inte bara befängt, det går emot hela vårt mänskliga väsen.

Men genom denna (medvetna?) felöversättning har politikerna lyckats domptera svenskarna så till den grad att vi verkar finna oss i att bli behandlade som andra klassens medborgare i vårt eget land. Tänk bara på lagen som ger asylsökande och illegala (!) invånare tandvård för en ynka 50-lapp medan svenskar som betalat skatt i hela sitt liv måste punga ut med tiotusentals kronor.

LÄS OCKSÅ: DEL 1 – Klimatalarmismen

För att illustrera hur korrupt och förljuget FN är måste vi också titta på de muslimska länderna. Redan 1948 vägrade alltså Saudiarabien att skriva under deklarationen, med hänvisning till att sharialagen redan reglerar vilka rättigheter kvinnor och män har. Sedan dess har Saudiarabien och en del andra muslimska länder skrivit under FN-deklarationen, men de underskrifterna är inte värda mer än papperet de skrivits på.

1990 skapade nämligen OIC, Organisation of Islamic Cooperation, den så kallade Kairodeklarationen om mänskliga rättigheter. Där slås fast att sharialagen står över allt som FN hittat på, vilket alltså gör det helt okej för dem att stena kvinnor, tortera fram bekännelser från misstänkta och diskriminera icke-muslimer.

Tusen piskrapp för att ha förolämpat islam

För att liksom bevisa hur lite FN själva bryr sig om mänskliga rättigheter utsåg de i september 2015 Saudiarabiens FN-ambassadör i Genève, Faisal Bin Hassan Trad, till ordförande för en panel av oberoende experter i FNs råd för mänskliga rättigheter – några månader efter att Saudiarabien dömt bloggaren Raif Badawi till tusen piskrapp för att ha förolämpat islam. De 50 första piskrappen fick han i maj 2015, därefter skulle han varje fredag få 50 nya tills de tusen var genomförda. Av hälsoskäl (eller internationell uppmärksamhet) ställdes piskandet in, men Badawi sitter fortfarande inspärrad. Hans brott var att han bloggat om att judar, kristna, muslimer och ateister är likvärdiga …

Protestmarsch för den saudiske bloggaren Raif Badawi i Helsingfors 2015. Foto: Flickr/Amnesty Finland.

2016 följde FN upp med att utse Saudiarabien, Kina, Egypten, Kuba och Irak till medlemmar i FNs råd för mänskliga rättigheter. De värsta syndarna mot de ”universella rättigheterna” skulle alltså se till att rättigheterna efterlevs. Någon som fortfarande har lust att låta FN styra oss via en global diktatur?

Låt oss till sist bena ut varför demokrati och mänskliga rättigheter inte är samma sak. I en demokrati kan man både ha och inte ha mänskliga rättigheter. Demokrati betyder bara folkstyre, det vill säga att majoriteten bestämmer vilken politik som ska föras och vilka rättigheter som ska gälla. I en demokrati kan tre vargar och ett lamm rösta om vad man ska äta till lunch varpå lammet får finna sig att bli uppätet om vargarna så önskar. Om det funnits mänskliga rättigheter i landet hade det dock varit förbjudet att äta upp lammet (det vill säga en medmänniska).

Mänskliga rättigheter är varken demokratiska eller odemokratiska. Och framförallt är de inte framröstade av en folklig majoritet, som miljöpartisten Mariana tycks tro – de är påhittade av FN och underskrivna av olika regeringar. Ingen har någonsin frågat svenska folket om de vill ha mänskliga rättigheter.

Ingen slump att orden blandas samman

De flesta av oss anser nog att MR på det stora hela är bra, men det kan komma en dag när vi vill rösta bort sådana dumheter som ”alla människors lika värde” och allas rätt att leva på våra skattepengar, och ett sådant beslut kan tas i laga demokratisk ordning.

Det kan också finnas mänskliga rättigheter i en diktatur. Exemplen är få, eftersom de flesta diktatorer struntar högaktningsfullt i hur folket har det. Om diktatorn bestämmer att socialism är förbjudet så kastas socialister i fängelse, och så är det bra med den saken. Men i den globala diktatur som FN vill skapa kommer vi säkert att ha mänskliga rättigheter – men ingen demokrati.

Det finns heller inget som hindrar oss från att skriva in sådana mänskliga rättigheter som vi vill ha i vår grundlag eller andra lagar. Många är redan lagstadgade, exempelvis rätten till liv och yttrandefriheten.

Men på regeringens hemsida blandas demokrati och mänskliga rättigheter friskt. Och det är ingen slump.

https://www.youtube.com/watch?v=nv1MPMtW69I


Gillade du den här artikeln? För att Ingrid & Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp. Sätt in ett engångsbelopp via bankgiro, Swish eller PayPal – eller bli månadsgivare via Donorbox här nedanför. Tack för ditt bidrag!

BG: 831-4742

Swish: 0760-311017

Paypal: ingridcarlqvist@gmail.com

Villkor för kommentarsfältet

Ingrid & Maria tar inget ansvar för kommentarer som skrivs på denna webbsida. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig. Kommentarer förhandsgranskas inte och är inte redaktionellt material. Kommentarer som bryter mot våra regler tas bort vid efterhandsmoderering.

Klicka här för att läsa mer om våra kommentarsregler. >

DONERA MED SWISH

Stötta Ingrid & Maria. Bli månadsgivare – bara tre klick med MediaLinq.

Köp boken ”Från Sverige till Absurdistan” här.

Från Sverige till Absurdistan

INGRID&MARIAS TWITTERFAVORITER

Stötta Ingrid och Maria

För att Ingrid & Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp. Använd MediaLinq-knappen  för att stötta oss med mindre belopp, sätt in ett engångsbelopp via bankgiro eller Swish – eller via Donorbox här nedanför.

Du kan också välja att blir månadsgivare via Donorbox.

Tack för ditt bidrag!

Donera via BANK

Bankgiro: 831-4742

IBAN: SE9430000000006011090161
BIC (SWIFT-adress): NDEASESS

 Donera via SWISH

Swish nr: 123 587 22 54

Donera via Medialinq

 

Donera via Donorbox

Villkor för kommentarsfältet

Ingrid & Maria tar inget ansvar för kommentarer som skrivs på denna webbsida. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig. Kommentarer förhandsgranskas inte och är inte redaktionellt material. Kommentarer som bryter mot våra regler tas bort vid efterhandsmoderering.
Klicka här för att läsa mer om våra kommentarsregler. >

6 Kommentarer

 1. Avatar

  Något som går en klar majoritet av svenska folket helt förbi medans de fikar, fika är gott men inget substitut för kunskap som många verkar tro. Bra skrivet!

  Svara
 2. Avatar

  Bra artikel Ingrid!

  Svara
  • Avatar

   De vill att deras åsikter om ”alla människors lika värde” ska klassas som demokratiska, så att andra åsikter inte går i linje mer detta mantra ska klassas som odemokratiska och därmed otillåtna.

   Svara
   • Avatar

    Det finns inga mänskliga rättigheter om det samtidigt inte finns mänskliga skyldigheter. Eftersom politiker är ansvarsbefriade har dom inga skyldigheter. Det mantrat lever de efter.

    Svara
 3. Avatar

  ”Allas lika värde” betyder egentligen:

  ”Du är så obetydlig att vi kan byta ut dig mot PRECIS vem som helst, varifrån som helst, när som helst!”

  (Se Strandhälls reaktion på Orbans flerbarnspolitik, tydligare än så kan det inte bli!)

  Svara

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 281 Platinasponsorer: Hans J – Kämpa tjejer, Hans J - Ett helt underbart program fortsätt så här!, Hans J - Greta usch å fy, Anonym CE, Anders, Christoffer, Maria - Ni behövs mer än någonsin, Erwin, Annikki. Övriga: Rolf S, Mona F – Gåva, Alice L, Lennart J – Stöd, Masi A - Glad Kristi himmelsfärdsdag, Mats O – Gåva, Mikael S – Gåva, Vasti E – Gåva, Hans H – Gåva, Inger J – Ni är super, Sven-Olof S – Gåva, Rich Daniel – Länge leve Ingrid&Maria plus ert nya funkia intro. Skål!, Johan H – Donation, Guddi R – Många fler nollor från Guddi om jag haft men önskar er lycka på alla nivåer – kramis, Stefan H, Göran S – Ingrid o Maria, Rolf S, Mona F – Gåva, Alice L, Lennart J – Stöd, Masi A - Glad Kristi himmelsfärdsdag, Mats O – Gåva, Mikael S – Gåva, Vasti E – Gåva, Hans H – Gåva, Inger J – Ni är super, Sven-Olof S – Gåva, Rich Daniel – Länge leve Ingrid&Maria plus ert nya funkia intro. Skål!, Johan H – Donation, Guddi R – Många fler nollor från Guddi om jag haft men önskar er lycka på alla nivåer – kramis, Stefan H, Göran S – Ingrid o Maria. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 281 Platinasponsorer: Hans J – Kämpa tjejer, Hans J - Ett helt underbart program fortsätt så här!, Hans J - Greta usch å fy, Anonym CE, Anders, Christoffer, Maria - Ni behövs mer än någonsin, Erwin, Annikki. Övriga: Rolf S, Mona F – Gåva, Alice L, Lennart J – Stöd, Masi A - Glad Kristi himmelsfärdsdag, Mats O – Gåva, Mikael S – Gåva, Vasti E – Gåva, Hans H – Gåva, Inger J – Ni är super, Sven-Olof S – Gåva, Rich Daniel – Länge leve Ingrid&Maria plus ert nya funkia intro. Skål!, Johan H – Donation, Guddi R – Många fler nollor från Guddi om jag haft men önskar er lycka på alla nivåer – kramis, Stefan H, Göran S – Ingrid o Maria, Rolf S, Mona F – Gåva, Alice L, Lennart J – Stöd, Masi A - Glad Kristi himmelsfärdsdag, Mats O – Gåva, Mikael S – Gåva, Vasti E – Gåva, Hans H – Gåva, Inger J – Ni är super, Sven-Olof S – Gåva, Rich Daniel – Länge leve Ingrid&Maria plus ert nya funkia intro. Skål!, Johan H – Donation, Guddi R – Många fler nollor från Guddi om jag haft men önskar er lycka på alla nivåer – kramis, Stefan H, Göran S – Ingrid o Maria. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 281 Platinasponsorer: Hans J – Kämpa tjejer, Hans J - Ett helt underbart program fortsätt så här!, Hans J - Greta usch å fy, Anonym CE, Anders, Christoffer, Maria - Ni behövs mer än någonsin, Erwin, Annikki. Övriga: Rolf S, Mona F – Gåva, Alice L, Lennart J – Stöd, Masi A - Glad Kristi himmelsfärdsdag, Mats O – Gåva, Mikael S – Gåva, Vasti E – Gåva, Hans H – Gåva, Inger J – Ni är super, Sven-Olof S – Gåva, Rich Daniel – Länge leve Ingrid&Maria plus ert nya funkia intro. Skål!, Johan H – Donation, Guddi R – Många fler nollor från Guddi om jag haft men önskar er lycka på alla nivåer – kramis, Stefan H, Göran S – Ingrid o Maria, Rolf S, Mona F – Gåva, Alice L, Lennart J – Stöd, Masi A - Glad Kristi himmelsfärdsdag, Mats O – Gåva, Mikael S – Gåva, Vasti E – Gåva, Hans H – Gåva, Inger J – Ni är super, Sven-Olof S – Gåva, Rich Daniel – Länge leve Ingrid&Maria plus ert nya funkia intro. Skål!, Johan H – Donation, Guddi R – Många fler nollor från Guddi om jag haft men önskar er lycka på alla nivåer – kramis, Stefan H, Göran S – Ingrid o Maria. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 281 Platinasponsorer: Hans J – Kämpa tjejer, Hans J - Ett helt underbart program fortsätt så här!, Hans J - Greta usch å fy, Anonym CE, Anders, Christoffer, Maria - Ni behövs mer än någonsin, Erwin, Annikki. Övriga: Rolf S, Mona F – Gåva, Alice L, Lennart J – Stöd, Masi A - Glad Kristi himmelsfärdsdag, Mats O – Gåva, Mikael S – Gåva, Vasti E – Gåva, Hans H – Gåva, Inger J – Ni är super, Sven-Olof S – Gåva, Rich Daniel – Länge leve Ingrid&Maria plus ert nya funkia intro. Skål!, Johan H – Donation, Guddi R – Många fler nollor från Guddi om jag haft men önskar er lycka på alla nivåer – kramis, Stefan H, Göran S – Ingrid o Maria, Rolf S, Mona F – Gåva, Alice L, Lennart J – Stöd, Masi A - Glad Kristi himmelsfärdsdag, Mats O – Gåva, Mikael S – Gåva, Vasti E – Gåva, Hans H – Gåva, Inger J – Ni är super, Sven-Olof S – Gåva, Rich Daniel – Länge leve Ingrid&Maria plus ert nya funkia intro. Skål!, Johan H – Donation, Guddi R – Många fler nollor från Guddi om jag haft men önskar er lycka på alla nivåer – kramis, Stefan H, Göran S – Ingrid o Maria.