TACK för ditt stöd! – För att Ingrid&Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp.

Swisha  ditt stöd: 123 587 22 54 eller via  Donorbox

Krönika: Har Morgan Johansson inspirerats av Orwells Djurfarmen?

Publicerad 26 maj, 2019

Justitieminister Morgan Johansson (S) skickade i torsdags in ett lagförslag som ska ge politiker VIP-regler och höja dem över vanligt folk. En sådan lag är egentligen ett stort steg tillbaka till den tid då adeln stod över vissa lagar och förordningar, och leder till att politikerna anser sig vara förmer än vanligt folk, skriver signaturen Robert A.

Förslaget som skickades till lagrådet och väntas införas efter årsskiftet, handlar om stärkt rättsskydd för förtroendevalda och deras närstående. Kortfattat handlar förslaget om följande:

”Regeringen föreslår att det införs en ny särskild straffskärpningsgrund i 29 kap. 2 § brottsbalken för brott som begås mot förtroendevalda. Förslaget innebär att det som en försvårande omständighet vid bedömningen av straffvärdet särskilt ska beaktas om brottet begåtts mot en person på grund av att han eller hon eller någon närstående innehaft ett uppdrag som förtroendevald i stat, kommun, landsting, Sametinget eller Europa-parlamentet.”.

Precis som i ett tänkt Orwellskt samhälle efterlyser politiker som Morgan Johansson fler undantag för sig själv och andra som han. Skillnaden ligger i att Morgans samhälle inte utspelar sig i en påhittad handling utan i verkligheten och därmed får verkliga konsekvenser för alla inblandade. Minns ”barnvagnsattacken” där en moderat politiker, Per Bill, 2004 hävdade att han var rädd för nazistiska attacker och därför slogs vilt med en vakt efter att hon sett honom vingla ut och in i trafiken med en barnvagn i vilken en halvdrucken vinflaska låg. Hade där ingen flaska funnits samt att vakten kanske uttryckt vissa nationalistiska åsikter privat, kunde vakten vid en skärpt lagstiftning ha dömts för brott mot förtroendevald.

Varför inte ökad redovisning?

”En förtroendevald ska inte behöva känna sig exempelvis hotad eller bli utsatt för trakasserier som i andra sammanhang är att bedöma som brottsliga handlingar. … Visserligen bör den omständigheten att ett brott riktar sig mot en förtroendevald på grund av dennes förtroendeuppdrag redan i dag kunna beaktas i skärpande riktning inom ramen för den allmänna straffvärdebedömning som alltid ska göras enligt 29 kap. 1 § brottsbalken. Så görs också i viss utsträckning men inte i alla fall. Det är inte heller alltid som domstolarna redovisar straffvärdet i sina domskäl, än mindre omständighetens konkreta påverkan på straffvärdet.”

Då vore det väl enklare om man ställde krav på ökad redovisning hos domstolarna i stället?

”Utredningen menar att våld som riktas mot en förtroendevald också ska ses som ett hot mot demokratin och därför betinga ett högre straffvärde än andra liknande våldsbrott.”

Låter fint i teorin, men som med de flesta andra lagtexter så kommer även denna att missbrukas. Alla lagar som upphöjer enskilda gruppers rättsskydd över andra leder oftast till ett narcissistiskt betraktande av sig själv och sina gelikar. Som om det inte är nog med politikernas i dag verklighetsfrånvända agerande. George Orwell visste vad han skrev om i sina varnande texter om socialism och kommunism. 1984s ’doublethink’ och ’newthink’ är något Morgan verkligen har anammat fullt ut.

VIP-paragraf för politiker

Vad har ändrats då politiker tidigare inte ansett sig behöva en VIP-paragraf? Kan det bero på att Morgans eget partis i det närmaste antidemokratiska förslag och åtgärder, tillsammans med idiotförklaring av hela väljarbasen genom överenskommelserna likt DÖ och JÖK, har skapat ett samhälle med allt större interna motsättningar? Nya grupper har tillåtits ta plats på andras bekostnad och när de ursprungliga grupperna klagat till regering och riksdag har man ignorerat och i stället tagit ställning för nya grupperingar. Ju mer dissonans mellan politiker och medborgare desto starkare kritik från de senare, logiskt, men ”dubbeltänket” är för starkt hos Morgan Johansson med flera för att dessa signaler ska gå in.

Omslaget till George Orwells bok Djurfarmen.

Med tanke på senaste tidens allt fräckare politiker som i praktiken stjäl skattemedel för personlig berikning ,samt en riksdag som ger allt mer vidlyftiga löneökningar till sig själv, är det inte underligt att medborgarna känner ett starkare politikerförakt. Men i stället för att ta itu med den underliggande problematiken vill Morgan att han och hans gelikar ska åtnjuta mer privilegier än den vanlige Svensson. Fast det är väl ett tecken i tiden då hot om islamistisk terrorism hela tiden ökar medan allt Löfven gör är att öka intensiteten i sina tal mot nationalism och högerextremism. Det är som om de lever helt åtskilda från det vardagliga samhället. När politikerna slutar lyssna på medborgarna hamnar vi i totalitarismens hårda grepp där allt är tillåtet, även lagar som upphöjer makteliten till untouchables.

Det finns redan lagar som omfattar hot och annan otillbörlig påverkan så varför inte bara öka straffskalan för dessa brott och därmed visa att vi alla är ”lika inför lagen”? Varför ska politiker och deras familjer vara ”mer lika” än andra – det påminner om George Orwells Djurfarmen där grisarna sakta inför allt fler förändringar tills man kommit fram till:

Alla djur är jämlika, men några är mer jämlika än andra.

En särställning i samhället

Det finns 27 domar mellan 2000 och 2014 som rör hot och främst ofredande mot förtroendevalda, vilka man analyserat. Kontentan är att gärningar mot förtroendevalda straffas på samma sätt som mot vanliga medborgare i dagsläget vilket Morgan Johansson anser är fel. I stället ska Morgan och hans kolleger ha en särställning i samhället. För tankarna till den hemliga lista som läckte ut under 1990-talet där Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg hade radat upp yrkeskategorierna efter prioritet, politiker låg självklart i toppen tätt följda av läkare och advokater, vill jag minnas. De över en viss ålder skulle inte få någon hjälp alls tills man blåst av katastroflarmet om jag inte minns helt fel.

I förslaget finns även följande text som verkar en aning vidlyftig, men det är inget ovanligt när sossarna försöker tänka till:

”Om brottet varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående person. … Det kan alltså komma i fråga att beakta även andra försvårande omständigheter än de som räknas upp i paragrafen.”

Vad innebär detta i praktiken? Kan det kanske bli så att man inte längre får kritisera politiker eftersom deras barn (som inte alltid kan förstå sammanhangen) kan bli kränkta av kritiken mot deras föräldrar?

Som när adeln stod över lagen

Är inte lagen egentligen ett stort steg tillbaka till den tid då adeln stod över vissa lagar och förordningar? Att ge politiker ett stärkt rättsskydd kontra medborgarna kommer självklart att leda till att politikerna anser sig vara förmer. Alla åtgärder som ger vissa grupper fördelar gentemot andra leder till att man ser ned på eller till och med behandlar de mindre bemedlade grupperna med förakt. Vill verkligen Morgan att vi ska ha ett lagstadgat vi- och dom-samhälle – för det är vad han kommer att få med dylika lagförslag.

Adeln var förr en överordnad samhällsgrupp med särskilda privilegier – sådana som justitieministern nu vill ge politikerna. Foto: Wikipedia.

En annan effekt av lagförslaget är att statusen, genom lagstadgad VIP, för yrket skjuter i höjden. För vem vill inte åtnjuta polisens prioritering vid brottsutredningar i en tid då man inte längre har resurser att utföra alla sina åtaganden?

”Den skulle också öka förutsättningarna för polis och åklagare att kunna bedriva arbetet med dessa brott på ett mer framgångsrikt och konstruktivt sätt. I dag är det exempelvis ovanligt att det förhållandet att en person varit förtroendevald framgår av stämningsansökan som en omständighet som särskilt ska beaktas vid bedömningen av straffvärdet.”

Alla involverade myndigheter, majoritet av domstolarna samt universiteten ställer sig bakom förslaget i sin helhet . Endast Haparanda tingsrätt och Uppsala universitet avfärdar det delvis eller i sin helhet.

Värt att nämna är att Sveriges kvinnolobby ville ha tillägg i lagtexten där det uttryckligen skulle stå att kvinnor ska ha ett starkare lagskydd än män i förtroendeställning.

Robert A.

FAKTA/Förslaget till lag om ändring i brottsbalken

29 kap.

2 § Som försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet ska, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp, särskilt beaktas

 1. om den tilltalade avsett att brottet skulle få allvarligare följder än det faktiskt fått,
 2. om den tilltalade visat stor hänsynslöshet,
 3. om den tilltalade utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller svårigheter att värja sig,
 4. om den tilltalade utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat ett särskilt förtroende,
 5. om den tilltalade förmått någon annan att medverka till brottet genom tvång, svek eller missbruk av hans eller hennes ungdom, oförstånd eller beroende ställning,
 6. om brottet utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form eller systematiskt eller om brottet föregåtts av särskild planering,
 7. om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller annan liknande omständighet,
 8. om brottet varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående person, eller
 9. om brottet begåtts mot en person på grund av att han eller hon eller någon närstående innehaft ett uppdrag som förtroendevald i stat, kommun, landsting, Sametinget eller Europaparlamentet.

Källor:
https://www.regeringen.se/49b7fc/contentassets/53ef36aa28644076a7005b50bbc55c6c/brott-mot-fortroendevalda.pdf

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7225855&fbclid=IwAR28SEcSdPbbOI8OkE-9a638zgLFWt2NwUoNzwsKMVYnzzJlelWRt4UHw2I


Gillade du den här artikeln? För att Ingrid & Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp. Sätt in ett engångsbelopp via bankgiro, Swish eller PayPal – eller bli månadsgivare via Donorbox här nedanför. Tack för ditt bidrag!

BG: 831-4742

Swish: 0760-311017

Paypal: ingridcarlqvist@gmail.com

Villkor för kommentarsfältet

Ingrid & Maria tar inget ansvar för kommentarer som skrivs på denna webbsida. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig. Kommentarer förhandsgranskas inte och är inte redaktionellt material. Kommentarer som bryter mot våra regler tas bort vid efterhandsmoderering.

Klicka här för att läsa mer om våra kommentarsregler. >

DONERA MED SWISH

Stötta Ingrid & Maria. Bli månadsgivare – bara tre klick med MediaLinq.

Köp boken ”Från Sverige till Absurdistan” här.

Från Sverige till Absurdistan

INGRID&MARIAS TWITTERFAVORITER

Stötta Ingrid och Maria

För att Ingrid & Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp. Använd MediaLinq-knappen  för att stötta oss med mindre belopp, sätt in ett engångsbelopp via bankgiro eller Swish – eller via Donorbox här nedanför.

Du kan också välja att blir månadsgivare via Donorbox.

Tack för ditt bidrag!

Donera via BANK

Bankgiro: 831-4742

IBAN: SE9430000000006011090161
BIC (SWIFT-adress): NDEASESS

 Donera via SWISH

Swish nr: 123 587 22 54

Donera via Medialinq

 

Donera via Donorbox

Villkor för kommentarsfältet

Ingrid & Maria tar inget ansvar för kommentarer som skrivs på denna webbsida. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig. Kommentarer förhandsgranskas inte och är inte redaktionellt material. Kommentarer som bryter mot våra regler tas bort vid efterhandsmoderering.
Klicka här för att läsa mer om våra kommentarsregler. >

2 Kommentarer

 1. Avatar

  Här ser man tydligt att dom( uppköpta fejkade låtsas demokratur politiker )som inte längre representerar medborgarna i Sverige är skiträdda.?

  Det finns idag bara ett parti i riksdagen som inte är totalt 100% uppköpta av ( ECOfascister FN kommunsist globaliser )

  Men (SD )är på väg att helt tagas över av dessa folk fientliga landsförrädare!!! och processen är i skrivande stund ca 60%= så prognos-framtiden att fortsätta rösta på (SD) med samvetet i framtida behåll om ca tre år är helt körd och i soptunnan.
  Där kommer ( AFS ) att bli den nya vitala transport fordonet och nationella spjutspetsen.????

  Svara
 2. Avatar

  Finns bara ett ord för detta, vidrigt!

  Svara

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 283 Platinasponsorer: Bo H - Sill o Nubbe, Stefan J – Midsommargåva, Kerstin J - Midsommargåva till Ingrid o Maria, Christoffer, Gammelmormor – Midsommarkramar, Iris - Till Ingrid för ev rättegångskostnader, Duwall R – Gud välsigne er!, Monica D - Välkommen åter från Israel men pengarna är till er båda. Glada hälsningar. Övriga: Mr DJ, Monica S – Gåva, Gunilla T, Stig J - Till en snaps eller två... Monica S, Tommy B – Stöd, Leif P – Donation, Jeanette Å – Sillburk, Marie L – Tack för att ni finns, Jörgen N – Gåva, Ingemar L – Gåva, Annica B, Agneta N - Till matjessill, Sofia O – Till bästa tjejerna, Hans N, Lenita A, Gunilla H – Tack!, Alf Å – Gåva, Nils R - Bra tjejer. Idag var det ni extra bra!, Eva N, Hans N, Christer B, Paul Ö – Duktiga tjejer, Inger O, Niklas S, Anders M – Tack för er kamp. Gud välsigne er, Marie R, Göran E, Annica B, Ylva, Mikael S, Anonym SL, Mikael F, Lisbeth, Bo, Niklas, Renaud, Mikael S2, Anonym MS, Harriet, Tomas, Christian, Susann. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 283 Platinasponsorer: Bo H - Sill o Nubbe, Stefan J – Midsommargåva, Kerstin J - Midsommargåva till Ingrid o Maria, Christoffer, Gammelmormor – Midsommarkramar, Iris - Till Ingrid för ev rättegångskostnader, Duwall R – Gud välsigne er!, Monica D - Välkommen åter från Israel men pengarna är till er båda. Glada hälsningar. Övriga: Mr DJ, Monica S – Gåva, Gunilla T, Stig J - Till en snaps eller två... Monica S, Tommy B – Stöd, Leif P – Donation, Jeanette Å – Sillburk, Marie L – Tack för att ni finns, Jörgen N – Gåva, Ingemar L – Gåva, Annica B, Agneta N - Till matjessill, Sofia O – Till bästa tjejerna, Hans N, Lenita A, Gunilla H – Tack!, Alf Å – Gåva, Nils R - Bra tjejer. Idag var det ni extra bra!, Eva N, Hans N, Christer B, Paul Ö – Duktiga tjejer, Inger O, Niklas S, Anders M – Tack för er kamp. Gud välsigne er, Marie R, Göran E, Annica B, Ylva, Mikael S, Anonym SL, Mikael F, Lisbeth, Bo, Niklas, Renaud, Mikael S2, Anonym MS, Harriet, Tomas, Christian, Susann. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 283 Platinasponsorer: Bo H - Sill o Nubbe, Stefan J – Midsommargåva, Kerstin J - Midsommargåva till Ingrid o Maria, Christoffer, Gammelmormor – Midsommarkramar, Iris - Till Ingrid för ev rättegångskostnader, Duwall R – Gud välsigne er!, Monica D - Välkommen åter från Israel men pengarna är till er båda. Glada hälsningar. Övriga: Mr DJ, Monica S – Gåva, Gunilla T, Stig J - Till en snaps eller två... Monica S, Tommy B – Stöd, Leif P – Donation, Jeanette Å – Sillburk, Marie L – Tack för att ni finns, Jörgen N – Gåva, Ingemar L – Gåva, Annica B, Agneta N - Till matjessill, Sofia O – Till bästa tjejerna, Hans N, Lenita A, Gunilla H – Tack!, Alf Å – Gåva, Nils R - Bra tjejer. Idag var det ni extra bra!, Eva N, Hans N, Christer B, Paul Ö – Duktiga tjejer, Inger O, Niklas S, Anders M – Tack för er kamp. Gud välsigne er, Marie R, Göran E, Annica B, Ylva, Mikael S, Anonym SL, Mikael F, Lisbeth, Bo, Niklas, Renaud, Mikael S2, Anonym MS, Harriet, Tomas, Christian, Susann. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 283 Platinasponsorer: Bo H - Sill o Nubbe, Stefan J – Midsommargåva, Kerstin J - Midsommargåva till Ingrid o Maria, Christoffer, Gammelmormor – Midsommarkramar, Iris - Till Ingrid för ev rättegångskostnader, Duwall R – Gud välsigne er!, Monica D - Välkommen åter från Israel men pengarna är till er båda. Glada hälsningar. Övriga: Mr DJ, Monica S – Gåva, Gunilla T, Stig J - Till en snaps eller två... Monica S, Tommy B – Stöd, Leif P – Donation, Jeanette Å – Sillburk, Marie L – Tack för att ni finns, Jörgen N – Gåva, Ingemar L – Gåva, Annica B, Agneta N - Till matjessill, Sofia O – Till bästa tjejerna, Hans N, Lenita A, Gunilla H – Tack!, Alf Å – Gåva, Nils R - Bra tjejer. Idag var det ni extra bra!, Eva N, Hans N, Christer B, Paul Ö – Duktiga tjejer, Inger O, Niklas S, Anders M – Tack för er kamp. Gud välsigne er, Marie R, Göran E, Annica B, Ylva, Mikael S, Anonym SL, Mikael F, Lisbeth, Bo, Niklas, Renaud, Mikael S2, Anonym MS, Harriet, Tomas, Christian, Susann.