TACK för ditt stöd! – För att Ingrid&Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp.

Swisha  ditt stöd: 123 587 22 54 eller via  Donorbox

Norsk politiker: ”Bygg en mur mot Sverige och låt svenskarna betala för den!”

Publicerad 12 februari, 2019

Allt fler svenskar flyr fosterlandet, men sanningen är ju att det inte bara är vi svenskar som drabbas av elitens folkutbytesprojekt. Ska även danskar, norrmän och finländare behöva fly sina länder för att slippa bo granne med ett livsfarligt kalifat? Eller ska de bygga murar mot det forna broderlandet?
– Jag tycker vi ska bygga en mur mot Sverige och låta svenskarna betala för den, säger den norske politikern Hans Lysglimt Johansen.

När jag var barn såg våra grannländer upp till oss. Sverige var den självklara storebrodern med vår stora landyta, dubbelt så många invånare och med en ofattbart framgångsrik industri. Vi skåningar åkte till Danmark och levde loppan för våra mer värdefulla kronor, förbluffades åt att självklarheter som kylskåp och badrum inte var standard i danskarnas lägenheter och tyckte i största allmänhet lite synd om våra småbröder.

Nu är det ingen som ser upp till oss längre. Våra grannländer ser i stället med förskräckelse på Sveriges förvandling till Absurdistan. Vad hjälper det att de själva för en allt mer restriktiv invandringspolitik, har börjat satsa på återvandring och tar medborgarskapen ifrån terrorister och andra grovt kriminella – när svenskarna delar ut medborgarskap i cornflakes-paket? Sedan 2010 har över 420 000 invandrare fått bli medborgare i vårt land.

För att bli dansk medborgare måste man:

 • Svära trohet åt landet
 • Ha uppehållstillstånd
 • Ha ett fläckfritt kriminalregister
 • Klara sig själv ekonomiskt
 • Kunna tala danska
 • Klara medborgarskapsprovet

Sedan 1 januari 2019 måste de ”nya danskarna” dessutom ta den person i hand (utan handskar) som utdelar medborgarskapet – detta för att undvika att muslimer som vägrar ta folk i hand får bli danska medborgare. Den första ceremonin med handskakning sköttes av utlänningsministern Inger Støjberg själv. I ett pressmeddelande förklarade hon:

Den som vill bli dansk medborgare måste ta Inger Støjberg eller någon annan dansk i hand. Foto: Wikimedia Commons.

– Det är ett särskilt privilegium att bli dansk medborgare och en stor tillitsförklaring från det danska samhället. Därför ska man som utlänning visa att man vill vara i Danmark och att man förtjänar att vara en del av den danska gemenskapen.

420 000 medborgarskap sedan 2010

Vilken enorm skillnad mot Sverige! Medan Danmark fokuserar på danska folket och är hälsosamt misstänksamma mot främlingar, kan svenska politiker inte fort nog se till att svenska folket blir i minoritet i vårt eget land.

Sverige kräver i stort sett ingenting mer av de ”nya svenskarna” än att de har bott stadigvarande i landet i fem år – kortare tid för dem som är statslösa eller flyktingar. Den som gifter sig med en svensk medborgare kan ansöka efter bara tre år.

I Danmark ska varenda ny medborgare godkännas av Folketinget (danska riksdagen), i Sverige är det Migrationsverket som delar ut medborgarskap. De senaste åren har antalet nya medborgare i vårt land exploderat. 2016 var ett första rekordår, då delade Migrationsverket ut 60 343 svenska medborgarskap – en ökning med 12 094 från året innan. Vid det årets utgång passerade antalet utlänningar med svenskt medborgarskap en miljon, närmaste bestämt 1 012 941 personer.

Migrationsverkets statistik om utdelade medborgarskap 2010-2018.

2017 slogs nytt rekord då 68 898 utrikes födda fick svenska medborgarskap, en ökning med 14 procent från rekordåret 2016. De flesta som under dessa år bytt medborgarskap kommer från Syrien och Somalia. Från 2010 till 2018 har svindlande 420 494 medborgarskap delats ut, och på Migrationsverkets hemsida kan man se att det för närvarande finns 86 206 öppna ärenden.

Den danska alternativmediesajten Den korte avis uppmärksammade nyligen medborgarskapsutdelningen i Sverige. Under rubriken På väg mot islamisering i rekordfart – på blott två år har Sverige delat ut långt över hundratusen medborgarskap skriver de att uttunnandet av den ursprungliga svenska befolkning sker allt snabbare.

Svenska medborgarskap kan inte dras tillbaka

I Danmark har man nu också börjat ta ifrån utlänningar deras medborgarskap. I november 2017 förlorade en IS-terrorist sitt medborgarskap i samband med att Högsta domstolen beslutade att mannen, som också är turkisk medborgare, skulle fråntas sitt danska pass. Danska utlänningar kan förlora medborgarskapet om de har fyllt 22 år, är födda i utlandet och inte har bott i eller har anknytning till Danmark eller om de döms för brott mot rikets säkerhet.

I Sverige är det omöjligt att ta ifrån folk deras svenska medborgarskap, även om Moderaternas Tomas Tobé faktiskt föreslagit en grundlagsändring för att göra detta möjligt. Även SD och KD har ställt liknande krav.

– Vi tycker att det är väldigt viktigt att det svenska medborgarskapet ska man slå vakt om, och är det så att man lämnat oriktiga uppgifter, eller mutat sig till ett medborgarskap, eller faktiskt är i krig med Sverige, då tycker vi att man ska kunna återkalla medborgarskap, sa Tomas Tobé i september 2017.

Men majoriteten av de svenska riksdagspolitikerna sätter alltså utlänningars rätt till svenskt medborgarskap före det egna folkets säkerhet. Jonas Sjöstedt har till exempel sagt:

– Vi har regler som säger att om man begår allvarliga brott så kan man utvisas ur riket, det tycker vi är bra. Men när man har blivit svensk medborgare då har man blivit lika. I sånt fall borde ju även andra personer som varit svenska medborgare länge kunna straffas på samma sätt, annars skapas ju ett a-medborgarskap och ett b-medborgarskap.

Ett tydligare bevis för politikernas lust att försämra för sina egna är svårt att hitta. Det är helt i paritet med förre statsministern Fredrik Reinfeldts makalösa uttalande i TV4 Nyhetsmorgon i december 2014 om att Sverige egentligen inte tillhör svenska folket.

– Är det här ett land som ägs av dem som har bott här i tre eller fyra generationer eller är Sverige vad människor som kommer hit mitt i livet gör det till att vara och utvecklar det till? För mig är det självklart att det ska vara det senare och att det är ett starkare och bättre samhälle om det får vara öppet.

Danmark och Finland satsar på återvandring

I Finland gick nyligen inrikesminister Kai Mykkänen ut och föreslog att man ska kunna ta medborgarskapet ifrån personer som begått grova brott. Uttalandet kom som en reaktion på att flera utlänningar misstänks för sexuella övergrepp på minderåriga i Uleåborg.

Kai Mykkänen, Finlands inrikesminister. Foto: Wikipedia.

– Man kan inte komma till Finland för att söka skydd och sedan skapa otrygghet själv, sa Mykkänen.

Vid årsskiftet fördubblade Finland återvandringsbidraget för alla som frivilligt återvänder till sina hemländer, från 2 500 till 5 000 euro. I början av februari förklarade Danmark att man släpper ambitionerna om att integrera invandrare och i stället storsatsar på återvandring. Utlänningsministern Inger Støjberg förklarade att flyktingar ska vara i Danmark så länge de behöver skydd – därefter ska de naturligtvis återvända hem.

I Norge har man skärpt kraven för medborgarskap med ett språktest och ett särskilt medborgarskapsprov. Proven har visat sig svåra att klara – hittills har var tredje som försökt misslyckats. Gina Lund, direktör på myndigheten Kompetens Norge som utformat provet, förklarade i april 2018 vad det går ut på:

– Det är frågor om hur man tar hand om barnen i Norge, hur vi lever, om Norge är ett kungadöme, hur många som bor här – kunskaper om det norska samhället helt enkelt.

Människor på vänsterkanten blir ofta djupt upprörda över sådana här medborgarskapstester och invänder att inte alla etniska nordbor skulle klara den typen av frågor om sitt eget land. Men de missar ju hela poängen – den som är född här, av föräldrar som är födda här, får fosterlandskärleken i sig med modersmjölken. För dem spelar det ingen roll om de vet vad det nordligaste länet heter eller exakt hur många som bor i landet – deras lojalitet med fosterlandet finns där i vilket fall som helst. Det är utlänningar som på olika sätt måste bevisa att de hyser samma kärlek till landet och dess folk, och ett sätt att bevisa det är att man lärt sig allt möjligt om det land man vill svära trohet till.

Grannländerna allt mer oroade

Det är alltså tydligt att våra grannländer har nyktrat till och förstått de enorma problem som följer i massinvandringens spår. Men hur ska de hantera ett Sverige som islamiseras i allt snabbare takt?

I juni 2018 kom en rapport från Svenska Institutet angående Sverigebildsstudier 2015-2017. Den visade att norrmän och danskar anser att Sverige är ”naivt, politiskt korrekt och ett land med omfattande samhällsproblem”. Svenska Institutet tröstade sig dock med att bilden av Sverige fortfarande är positiv i ett internationellt perspektiv – något som givetvis beror på att ju längre bort man befinner sig från Sverige desto mindre vet man om våra problem.

Professor Paul Lillrank. Foto: Aalto-Universitetet.

Professor Paul Lillrank vid Aalto-Universitetet/Tekniska högskolan i Helsingfors sa i en intervju med Swebb-tv i september 2017 att Sverige antagligen är ett större hot mot Finland än vad Ryssland är.

– Den svenska eliten fattar inte, eller vill inte fatta, problemen med invandrare som låtsas vara krigsflyktingar från Syrien trots att dessa bara utgör någon liten procent. Resten är unga killar som är ekonomiska flyktingar från Irak, Afghanistan, Marocko som senare blir radikaliserade. Det är en folkvandring i stil med den som till sist upplöste det romerska riket. Det är en invasion, massor med människor som inte kommer för att integrera sig utan för att dra nytta av välfärden och för att skapa egna samhällen där de kan fortsätta leva som de alltid har gjort – inom enklaver i Sverige.

– Det betyder att Sverige kommer att bli en så kallad failed state [misslyckad stat] som Sudan eller Afghanistan, där staten inte längre har våldsmonopolet och inte har kontroll över sitt eget territorium.

Paul Lillrank betvivlar att Sverige alls kan ta kontroll över de så kallade utanförskapsområdena. Dels för att man inte har den polisiära styrkan, men kanske framförallt för att det skulle innebära en fullständig kovändning från den hittills förda politiken och därmed ett erkännande av att man gjort fel och nu måste ”sopa rent”.

– Jag tror inte det kommer att hända, säger Lillrank.

Bygg en mur mot Sverige!

Hans Lysglimt Johansen, som leder det relativt nystartade partiet Alliansen-Alternativ för Norge, säger till Ingrid&Maria att det varit en allmänt utbredd uppfattning i hans land att Norge ligger 5-10 år efter Sverige i utveckling.

Hans Lysglimt Johansen, partiledare för norska Alliansen. Foto: Facebook.

– Fram till 1980-talet sågs detta försprång som något vi i Norge behövde komma ifatt. I dag ses den svenska utvecklingen som ett skräckexempel som vi måste försöka undvika att komma ifatt. Norrmän ser att utvecklingen bara går åt ett håll, det blir värre och värre i Norge och vi är tyvärr på väg att komma ifatt er. Det senaste året har vi fått bilbränder i Oslo, det bränns två, tre bilar nästan varje helg. Och vart detta leder vet vi alltför väl, när vi ser på Sverige.

– Uppvaknandet är på gång, men det går tyvärr alltför sakta. För norrmän är det obegripligt att svenskarna kan vara i sådan total förnekelse. Till och med nu när problemen är övertydliga fortsätter den svenska debatten som om allt är under kontroll, ja till och med som om Sverige och svenskarna förstår något som andra inte förstår. Som om Sverige och svenskarna har ett slags förståelse och moralisk kompass som övergår grannländernas. Det är obegripligt, men ger samtidigt en djup insikt i Sveriges unika problem.

– Men ännu har vi inte sett någon diskutera vad Norge bör göra om Sverige blir ett islamiskt kalifat. Ingen har ens föreslagit att man i så fall bör avsluta det nordiska samarbetet eller stänga gränsen mot Sverige. Som jag ser det borde vi bygga en mur mot Sverige och låta svenskarna betala för den!

LÄS MER: Vi har blivit den psyksjuka grannen som ingen vill bo bredvid

LÄS MER: Krönika: Allt fler svenskar planerar landsflykt


Gillade du den här artikeln? För att Ingrid & Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp. Sätt in ett engångsbelopp via bankgiro, Swish eller PayPal – eller bli månadsgivare via Donorbox här nedanför. Tack för ditt bidrag!

BG: 831-4742

Swish: 0760-311017

Paypal: ingridcarlqvist@gmail.com

DONERA MED SWISH

Stötta Ingrid & Maria. Bli månadsgivare – bara tre klick med MediaLinq.

Köp boken ”Från Sverige till Absurdistan” här.

Från Sverige till Absurdistan

INGRID&MARIAS TWITTERFAVORITER

Stötta Ingrid och Maria

För att Ingrid & Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp. Använd MediaLinq-knappen  för att stötta oss med mindre belopp, sätt in ett engångsbelopp via bankgiro eller Swish – eller via Donorbox här nedanför.

Du kan också välja att blir månadsgivare via Donorbox.

Tack för ditt bidrag!

Donera via BANK

Bankgiro: 831-4742

IBAN: SE9430000000006011090161
BIC (SWIFT-adress): NDEASESS

 Donera via SWISH

Swish nr: 123 587 22 54

Donera via Medialinq

 

Donera via Donorbox

Villkor för kommentarsfältet

Ingrid & Maria tar inget ansvar för kommentarer som skrivs på denna webbsida. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig. Kommentarer förhandsgranskas inte och är inte redaktionellt material. Kommentarer som bryter mot våra regler tas bort vid efterhandsmoderering.
Klicka här för att läsa mer om våra kommentarsregler. >

21 Kommentarer

 1. Avatar

  ”Svenska medborgarskap kan inte dras tillbaka”
  Det borde absolut vara något möjligt!
  Något sådant skulle enbart påverka de som inte vill anpassa sig till landet, en lag som verkligen skulle träffa exakt rätt klientel!
  Men det kommer inte at ske.
  Har börjat förstå att det falska slödder som ska styra oss inte riktigt har de planerna.
  Det jag inte trodde på tidigare, folkutbytet är ett löpande faktum.
  S och mp vill bara ha in så många nya det går, var och en av dessa är en presumtiv vänsterväljare.
  C siktar på trettio miljoner en principfråga, och L ?? Ingen aning nu heller men de är väl borta från scenen 2022..

  Svara
  • Avatar

   I en märklig masshysteri, kantad av argumentationsfelet ”skuld genom sammankoppling”, så har det socialistiska Vänsterpartiet, samt det tidigare ekologiskt hållbara Miljöpartiet, ställt sig i en osund motposition och hamnat på monopolkapitalets krigs och massmigrations-sida som mördar massvis med människor av andra etniciteter, splittrar folkens sammanhållning och krossar både socialismen och den ekologiska hållbarheten, samt tar pengar från effektivt lokalt ekologiskt bistånd.

   Att flera av de sekterister, som de välkomnat, har några av de mest vidriga värderingarna, enligt vår egen kultur, inkl. ovetenskapligt skärande i barn genitalier, samt giftermål och våldtäkt pǻ minderåriga, tyck inte bekymra dem det minsta.

   Att vara nationell är att vara ”nazist” tycker de här virrpannorna, och förtränger helt att folkens befrielser från fascismen i Vietnam och i Sydafrika var just nationell, nämligen vänsternationell.

   Nu sällar sig V & MP till bombhögerns fascistiska bombliberala Nato-vurmande partier C och L, med den skränande ohållbara motiveringen att SD som röstat för fred, samt har nolltolerans mot rasism, är ”nazistiskt” och ”rasistiskt”, allt medan världens i särklass mest kriminella unioner i världen någonsin invaderar, stödjer etnisk rensning i Palestina, mördar massvis med människor av andra etniciteter, samt Sverige köper in de kriminella girigbukarnas föråldrade luftvärnssystem och låtsas som om det regnar.

   Sedan undrar de, på fullt allvar helt frågande, hur en miljon svenskar ha kunnat bli ”fascister”, ”nazister” och ”rasister”, när de själva är de som borde se sig i spegeln och fråga exakt samma sak.

   Svara
 2. Avatar

  Snälla Norge och Danmark,

  isåfall tycker jag att ni tar tillbaka Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän. Ni kan även gärna göra Göteborg norskt. Egentligen kan ni ta hela Sverige, jag har inget emot det. Rädda oss från vansinnet!

  Svara
  • Avatar

   Hörde inte även västra sidan av Klarälven i Värmland även till Norge för mycket länge sedan.
   Har inte googlat då jag skriver via mobilen. ???

   Svara
  • Avatar

   För mig personligen räcker det med att Jämtland får återgå till Norge där vi egentligen alltid hört hemma…

   Svara
 3. Avatar

  Trump fri-murare Norsk kopia muren kommer att enormt sträng regim akut byggas upp efter framtida året 2030.
  Då välfärden och Sverige ekonomiskt totalt kollapsat .
  Och för att motvärn stoppa importerade parasiter lämnar skeppet som sjunkande invällande söka nya Nordmeen värddjur.

  Innan detta inträffar så kommer( Norge om ca 4 år begära visum för Svenska bilister) som då köande försöker passera den då knallhårt MP5 tullare militäriserade gränsen mot Norge .

  Svara
 4. Avatar

  nu är det faktiskt så att både norge och danmark är starkt babbifierade.
  i oslo är mohammed det vanligaste namnet för nyfödda och har så varit under många år.
  danmark har en stor och växande babbepopulation.
  att norge och danmark på något sätt skulle vara i ett bättre lägen än sverige är nonsens.

  Svara
 5. Avatar

  Lysglimt Johansen er ingen mainstream politiker. Han er både høyreradikal og antisemitt.

  Svara
  • Ingrid Carlqvist

   Jag har aldrig påstått att han är mainstream. Alliansen ligger väl närmast Alternativ för Sverige. Hans antisemitism är väl av samma slag som min – att han tagit sig rätten att kritisera något som judar gör.

   Svara
   • Avatar

    Nei, det er av samme slag som David Irving. Han tror at jøder og frimurere står bak en verdensomspennende konspirasjon. Han tror fø at globalismen til George Soros er et «jødeprosjekt». Han påstår også at holocaust er en myte og aldri har skjedd.

    Svara
    • Avatar

     Nu är du väl lite patetiskt sarkastiskt ?

     Allt detta är ju sant och det tycker även Alex Jones som ju själv är av judiskt påbrå ?
     Är man befriad för straffansvar bara därför man är av en judisk folkgrupp.
     Detta är sånt man får lära sig före lekskolan i USA?
     Och om du inte redan visste det så hjälpte Soros Nazisterna som pojkvasker.

     Svara
     • Avatar

      Vi må kunne kritisere jødene, lik som vi kan kritisere alle andre grupper.
      Jødene er idag kanskje den eneste gruppen man ikke kan kritisere fritt.
      Slik kan vi ikke ha det, og slik skal vi ikke ha det.
      Vi skal rette søkelyset på jødene og hvordan de opererer, spesielt hvordan de opererer med den jødiske staten Israel.

 6. Avatar

  Tack för en bra och informerande artikel Ingrid, vad skulle vi alternativa göra utan bra journalistik som inte rapporterar SVT rakt av. Dock pågår just nu en utrikes debatt i Sveriges riksdag och SDs representant fick några svåra frågor och skulle vara mycket intressant om någon av er hinner analysera detta. Speciellt gällande uttalandet att de föredrar demokraten Macron framför den icke demokratiska Putin. Jag menar väl inte att man skall gilla Putin, men att kalla globalisten Macron demokrat som vill se en världsregering utan antydan till demokrati som en bra lösning. Tips vore väl att skicka intervjun av dansken till Markus. De verkar inte fullt informerade inom SD just nu.

  Svara
 7. Avatar

  Inbördeskrig a’la forna Jugoslavien är oundvikligt. Detta även om svenskarna inte ens deltar i det själva. Vi har ju mångkulturen numera, rivaliserande folk som kommer att fortsätta sina historiska konflikter i det nya landet. Men svenskarna måste nog också börja förbereda sig för ett genuint icke-statligt självförsvar.

  Svara
 8. Avatar

  Jag är 35år, har röstat mot invandringen sedan min första röstning.
  Jag har därmed ryggen fri.

  Tack vare strävsamt arbete och utbildning kan jag och min familj äntligen fly landet inom kort.

  Men ni som stuckit huvudet i sanden och levt på pengar ni inte har, tagit den enkla fega bekväma vägen, er önskar jag få smaka dekadensens smutsiga baksida.

  Svara
  • Avatar

   gratulerar!
   sverige är bortom all räddning.
   om tjugo år så är sverige ett u-land med en u-landsbefolkning.
   redan om tio år så kommer sverige att vara fattigt och våldsamt.
   MEN! denna dekadens delar sverige med i stort sett hela västvärlden.
   vilket land har ni valt?
   island? grönland? färöarna? dessa tre regionen är rika och befriade från folkutbyte.
   jag läser om många som stolt hävdar att dom lämnar sverige, men när man synar korten så pensionerar dom sig bara i spanien eller thailand=))). omgivna av samma dekadens. dock med en semesterkänsla.
   jag vill höra om en lyckad omlokalisering där man tjänar pengar och bygger en rejäl och hederlig framtid. var? säg mig var!!!! jag åker!!!

   Svara
 9. Avatar

  danmark vet jag var nere i marrakesh och skrev under på att importera 200 miljoner afrikaner till europa.
  mest troligt så har väl norge också skrivit på.

  Svara

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 283 Platinasponsorer: Bo H - Sill o Nubbe, Stefan J – Midsommargåva, Kerstin J - Midsommargåva till Ingrid o Maria, Christoffer, Gammelmormor – Midsommarkramar, Iris - Till Ingrid för ev rättegångskostnader, Duwall R – Gud välsigne er!, Monica D - Välkommen åter från Israel men pengarna är till er båda. Glada hälsningar. Övriga: Mr DJ, Monica S – Gåva, Gunilla T, Stig J - Till en snaps eller två... Monica S, Tommy B – Stöd, Leif P – Donation, Jeanette Å – Sillburk, Marie L – Tack för att ni finns, Jörgen N – Gåva, Ingemar L – Gåva, Annica B, Agneta N - Till matjessill, Sofia O – Till bästa tjejerna, Hans N, Lenita A, Gunilla H – Tack!, Alf Å – Gåva, Nils R - Bra tjejer. Idag var det ni extra bra!, Eva N, Hans N, Christer B, Paul Ö – Duktiga tjejer, Inger O, Niklas S, Anders M – Tack för er kamp. Gud välsigne er, Marie R, Göran E, Annica B, Ylva, Mikael S, Anonym SL, Mikael F, Lisbeth, Bo, Niklas, Renaud, Mikael S2, Anonym MS, Harriet, Tomas, Christian, Susann. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 283 Platinasponsorer: Bo H - Sill o Nubbe, Stefan J – Midsommargåva, Kerstin J - Midsommargåva till Ingrid o Maria, Christoffer, Gammelmormor – Midsommarkramar, Iris - Till Ingrid för ev rättegångskostnader, Duwall R – Gud välsigne er!, Monica D - Välkommen åter från Israel men pengarna är till er båda. Glada hälsningar. Övriga: Mr DJ, Monica S – Gåva, Gunilla T, Stig J - Till en snaps eller två... Monica S, Tommy B – Stöd, Leif P – Donation, Jeanette Å – Sillburk, Marie L – Tack för att ni finns, Jörgen N – Gåva, Ingemar L – Gåva, Annica B, Agneta N - Till matjessill, Sofia O – Till bästa tjejerna, Hans N, Lenita A, Gunilla H – Tack!, Alf Å – Gåva, Nils R - Bra tjejer. Idag var det ni extra bra!, Eva N, Hans N, Christer B, Paul Ö – Duktiga tjejer, Inger O, Niklas S, Anders M – Tack för er kamp. Gud välsigne er, Marie R, Göran E, Annica B, Ylva, Mikael S, Anonym SL, Mikael F, Lisbeth, Bo, Niklas, Renaud, Mikael S2, Anonym MS, Harriet, Tomas, Christian, Susann. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 283 Platinasponsorer: Bo H - Sill o Nubbe, Stefan J – Midsommargåva, Kerstin J - Midsommargåva till Ingrid o Maria, Christoffer, Gammelmormor – Midsommarkramar, Iris - Till Ingrid för ev rättegångskostnader, Duwall R – Gud välsigne er!, Monica D - Välkommen åter från Israel men pengarna är till er båda. Glada hälsningar. Övriga: Mr DJ, Monica S – Gåva, Gunilla T, Stig J - Till en snaps eller två... Monica S, Tommy B – Stöd, Leif P – Donation, Jeanette Å – Sillburk, Marie L – Tack för att ni finns, Jörgen N – Gåva, Ingemar L – Gåva, Annica B, Agneta N - Till matjessill, Sofia O – Till bästa tjejerna, Hans N, Lenita A, Gunilla H – Tack!, Alf Å – Gåva, Nils R - Bra tjejer. Idag var det ni extra bra!, Eva N, Hans N, Christer B, Paul Ö – Duktiga tjejer, Inger O, Niklas S, Anders M – Tack för er kamp. Gud välsigne er, Marie R, Göran E, Annica B, Ylva, Mikael S, Anonym SL, Mikael F, Lisbeth, Bo, Niklas, Renaud, Mikael S2, Anonym MS, Harriet, Tomas, Christian, Susann. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 283 Platinasponsorer: Bo H - Sill o Nubbe, Stefan J – Midsommargåva, Kerstin J - Midsommargåva till Ingrid o Maria, Christoffer, Gammelmormor – Midsommarkramar, Iris - Till Ingrid för ev rättegångskostnader, Duwall R – Gud välsigne er!, Monica D - Välkommen åter från Israel men pengarna är till er båda. Glada hälsningar. Övriga: Mr DJ, Monica S – Gåva, Gunilla T, Stig J - Till en snaps eller två... Monica S, Tommy B – Stöd, Leif P – Donation, Jeanette Å – Sillburk, Marie L – Tack för att ni finns, Jörgen N – Gåva, Ingemar L – Gåva, Annica B, Agneta N - Till matjessill, Sofia O – Till bästa tjejerna, Hans N, Lenita A, Gunilla H – Tack!, Alf Å – Gåva, Nils R - Bra tjejer. Idag var det ni extra bra!, Eva N, Hans N, Christer B, Paul Ö – Duktiga tjejer, Inger O, Niklas S, Anders M – Tack för er kamp. Gud välsigne er, Marie R, Göran E, Annica B, Ylva, Mikael S, Anonym SL, Mikael F, Lisbeth, Bo, Niklas, Renaud, Mikael S2, Anonym MS, Harriet, Tomas, Christian, Susann.