TACK för ditt stöd! – För att Ingrid&Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp.

Swisha  ditt stöd: 123 587 22 54 eller via  Donorbox

Opinion: Det är hög tid att avslöja Förenta Nationernas totalitära agenda

Publicerad 3 december, 2018

Före detta riksdagsledamoten Jeff Ahl (AFS) twittrade i helgen att Sverige snarast bör lämna Förenta Nationerna, FN, eftersom det är en globalistorganisation utan några fördelar som kan uppväga nackdelarna. Håller FN på att utveckla en fascistisk världsregering där varenda invånare ska övervakas och kontrolleras? Det mesta tyder på att svaret är ja.

Dag Hammarskjöld 1953. Foto: Wikimedia Commons

I Sverige har FN alltid haft gott rykte. Ända sedan den svenska generalsekreteraren Dag Hammarskjölds dagar har svenskar i gemen ansett att FN är den godaste av organisationer som inget annat vill än bringa fred och lycka åt världens alla folk. Regeringen Stefan Löfven använde många miljoner av SIDAs biståndspengar för att köpa sig en plats i FNs säkerhetsråd, något som var ett av regeringens främsta utrikespolitiska mål. I slutet av juni 2016 krossade Sverige konkurrenterna Italien och Nederländerna och fick därmed två år i säkerhetsrådet – en period som går ut 31 december 2018. Om Sverige har uträttat något av vikt är högst oklart.

Det regeringen absolut inte har gjort är några försök att stoppa FNs sinistra planer på att bilda en världsregering eller på något sätt upplysa det svenska folket om vad som väntar. Otaliga är de FN-avtal som ska leda fram till ”ett folk, ett land, en ledare”, och allt började med Agenda 21 som antogs i Rio 1992 av 179 medlemsländer. När avtalet antogs väckte det ingen större uppmärksamhet – vem kunde ha något emot en agenda för det tjugoförsta århundradet som syftade till att motverka natur- och miljöförstöring, fattigdom och bristande demokrati och se till att hela världen får en ”hållbar utveckling”?

”Konspirationsteorier och gallimatias”

Själva avtalstexten är i vanlig ordning så snårig att ytterst få människor har orkat sätta sig ner och läsa igenom den och ta in vad detta verkligen betyder för allas vår framtid. Jag har själv varit en av alla dem som avfärdade varningarna som ”konspirationsteorier” och gallimatias. Något jag härmed ber om ursäkt för och ska försöka reparera.

Agenda 21 presenteras som hållbar utveckling, men handlar egentligen om genomförandet av en totalitär världsregering.

Agenda 21 är i själva verket FNs plan för att kontrollera all mark, allt vatten, alla mineraler, alla växter, alla djur, alla byggnader, all produktion, all mat, all energi, all information och alla människor i världen.

Hur ska detta gå till? Svar: Genom att få världens alla länder att dra i samma riktning och genomföra samma slags nationsnedbrytande lagar och regler. Här blir förstås det FN-avtal om migration som stockholmarna på söndagen demonstrerade emot en hörnsten: Genom att låta all världens fattiga få fri lejd till Västvärlden och fri tillgång till det välstånd våra hårt arbetande och skattebetalande befolkningar skapat, tar man ett stort steg mot genomförandet av Agenda 21 och dess uppföljare Agenda 2030. Att man dessutom tänker förbjuda all kritik mot denna för oss så förödande invandring, visar hur genomtänkta och slutgiltiga dessa planer är.

Kämpar mot Agenda 21

Rosa Koire, The Post Sustainability Institute, uppmanar alla frihetsälskande människor att bekämpa Agenda 21. Foto: Youtube.

En som verkligen har satt sig in i Agenda 21 och dess konsekvenser är amerikanska Rosa Koire som i 28 år arbetade för California Department of Transportation, där hon värderade landområden som staten ville köpa för olika vägprojekt. Under sitt arbete kom hon i kontakt med Agenda 21 och gör nu allt för att avslöja vilka effekter det FN kallar ”hållbar utveckling” kommer att få för privata egendomsrättigheter och enskildas frihet.

I flera videor på Youtube förklarar Rosa Koire vad hon kommit fram till:

– För ett tiotal år sedan arbetade jag i San Francisco-området och insåg att det var väldigt svårt att bedöma vad mark är värd, eftersom man inte vet vad människor kan utveckla på området. Jag upptäckte också att det finns en massa restriktioner kring vad folk får använda sin mark till – inte bara i San Francisco utan i hela USA och i hela världen. Jag undersökte vad som låg bakom det och hittade då FNs Agenda 21 för hållbar utveckling.

En tid senare bildade Koire tillsammans med andra tankesmedjan The Post Sustainability Institute vars syfte är att upplysa om och protestera mot Agenda 21 och den kommunitarism den kommer att leda till. Kommunitarism kan beskrivas som en ideologi som till viss del motsätter sig klassiskt liberala värderingar om privat äganderätt, och menar att individens rättigheter måste balanseras mot ”samhällets” rättigheter.

Vill diktera allt som händer i världen

– När man säger samhället tänker människor att det ju är vi alla och därmed något gott, men i själva verket är detta ”samhälle” konstruerat och består av organisationer, företag och regeringar. Syftet är att kunna reglera och diktera det som händer runt om i världen, säger Rosa Koire.

– Och det har vi som individer bokstavligt talat inget inflytande över, såvitt vi inte böjer oss för det. De som protesterar blir utstötta och det är just detta vår tankesmedja vill informera världen om. Dessutom stämmer vi lokala och regionala myndigheter som försöker driva igenom regionala planer. För regionalisering är språngbrädan till globalisering – det som kommer att leda till en standardisering av alla system, det vill säga vatten, polismyndigheter, utbildning, energi. Allt ska harmoniseras för att kunna kontrolleras.

Här kommer jag osökt att tänka på omorganisationen av den svenska polisen. Trots hundratals varningar från erfarna polischefer drevs centraliseringen igenom och de som protesterade sattes på ”elefantkyrkogården”, som relationscoachen Lennart Matikainen uttryckt det. Han arbetade tillsammans med en polis för att kartlägga hur omorganisationen gick till och har berättat:

Polisen sönderslagen lagom till migrantvågen

Lennart Matikainen. Foto: Wikimedia Commons.

– 430 kompetenta polischefer fick beskedet att de skulle säga upp sig för att söka sin tjänst i den nya organisationen. Det skulle vara ren formalia, men visade sig vara en ren blåsning. Endast fem chefer fick den sökta tjänsten. Resten erbjöds att hamna på ”elefantkyrkogården” NOA [Nationella operativa avdelningen]. En hög kvinnlig polischef sa ”Fuck You” och blev placerad i en städskrubb, en riktig sådan. Hon sa upp sig och då visade det sig att hon blev utan A-kassa.

– 425 nya personer som var lojala mot [dåvarande rikspolischefen] Dan Eliasson anställdes. I denna situation sa tre poliser om dagen upp sin tjänst. Många civila anställdes som utredare med höga löner och skulle handledas av poliser som blev utskickade på patrullering på gatan. Sammanhållningen inom polisen var sönderslagen när Sverige nåddes av migrantvågen 2015.

Klassisk söndra och härska-teknik således. Men tillbaka till Rosa Koire. Hon slår fast att FNs syfte med Agenda 21 är en världsregering med total kontroll, och det är därför alla lagar och regler måste vara desamma över hela världen – annars kan man inte kontrollera den.

– USA är verkligen under attack just nu. Vi har en landmassa som är 2,5 gånger så stor som Europas och bara hälften så stor befolkning. Det är en enorm landmassa och redan bor 75 procent av amerikanerna i stora städer. Målet är att tömma hela landsbygden på människor och tvinga dem till städerna, vilket man kommer att göra genom att förstöra vägarna, dra in energiförsörjningen, stänga skolorna och dra ner polisverksamheten [tänk svenska landsbygden] och snart har du inget annat val än att flytta till storstaden. Samtidigt vill man förstöra de lokala styrena och föra över makten till icke valda styrelser och kommittéer.

EU är ett steg på vägen mot världsregering

Tänker någon på EU? De senaste åren har allt mer makt flyttats från de nationalstater som är medlemmar i EU till Bryssel – som i sin tur styrs av de icke folkvalda EU-kommissionärerna. Det som beslutas i Bryssel är det som sedan blir lagar i Sverige och andra medlemsländer. Enligt förre EU-parlamentarikern Hans Lindqvist (C), ordförande i Nej till EU under folkomröstningen 1994, påverkas 60 procent av frågorna i en kommun direkt eller indirekt av EU-regler. 2015 skrev han i en artikel på Europaportalen att Sverige har förlorat allt för mycket makt till EU och att vi liksom Nederländerna bör göra en utvärdering av åren i EU. Där ska en lista på återföring av makt finnas med och om ett nytt avtal med EU kommer till stånd bör en ny folkomröstning hållas, menade Lindqvist.

Rosa Koire säger att EU är ett steg på vägen mot FNs önskade världsregering.

– Precis som Zbigniew Brzezinski [amerikansk statsvetare med rötter i Polen] sa 1995 så kan man inte införa globalisering bums, man måste göra det lite i taget och det görs via regionalisering. Om jag går ut i amerikansk press och pratar om detta kallas jag konspirationsteoretiker, vilket är urlöjligt. Detta är en konspiration, men det är ingen teori – det är fakta!

– Agenda 21 är ren och skär fascism. Genom att bolagen, de ideella organisationerna och regeringarna går samman gör de sig av med människorna, det vill säga väljarna. I Europa har detta arbete redan kommit långt.

I storstäderna kan vi alla övervakas

Vad vill globalisterna med detta, förutom att få nöjet att styra hela världen?

– Det som utvecklas just nu är en totalitär stat över hela världen, och de stora bolagen vill med denna fascistiska utveckling få tillgång till totalt fri rörlighet av arbetskraft utan några gränser, kunna flytta sina varor vart som helst utan tullar och sänka lönerna.

2020 ska det finnas 600 miljoner övervakningskameror med ansiktsigenkänning i Kina.

Syftet med att samla alla människor i storstäder är att vi där kan övervakas och kontrolleras. I totalitära Kina har myndigheterna redan kommit långt med att installera övervakningskameror överallt i städerna – 2020 ska nästan 600 miljoner kameror med ansiktsigenkänning bevaka minsta steg kineserna tar.

Mitt i alla dessa fasansfulla förutsägelser om den framtida värld FN vill skapa, har Rosa Koire några uppmuntrande ord att säga:

– Det är viktigt att folk förstår att det fortfarande är möjligt att kämpa emot detta. Vi måste förstå att vår individuella frihet står på spel, eftersom övervakningen av oss är central för FNs totalitära planer. Men även om vi närmar oss slutmålet så är vi inte där än.

– Det är nu vi alla har en möjlighet att resa oss, att tala om vad vi tycker, att vägra samarbeta, att avslöja dem som är i maskopi med FN och jobba tillsammans för att skrota dessa planer. Ännu står ingen och håller pistoler mot våra huvuden, men när den stunden är här kommer ingen att protestera. Det är alltså nu vi måste göra det.

Mainstream-medierna tystar ned alla protester

Koire påpekar också att folk faktiskt protesterar över hela världen, men eftersom de världsledande medierna ägs av fem företag kommer de aldrig att upplysa allmänheten om vad som händer.

Demonstration mot migrationsavtalet på Mynttorget i Stockholm. Foto: Johanna Mörk.

Mycket riktigt såg vi nu att inga mainstream-medier bevakade demonstrationen på Mynttorget i Stockholm där uppemot tusen människor protesterade mot det FN-avtal om fri migration som är ännu en byggsten i skapandet av en totalitär världsregering. Utan de fria och alternativa medierna hade protesten ”aldrig ägt rum”.

Rosa Koire uppmanar människor att sätta sig in i vad FN vill med Agenda 21, sprida informationen till grannar och vänner och förklara för sina barn att de blir indoktrinerade från förskolan till universitetet.

– Vi har alla en skyldighet mot oss själva och mot andra – om vi vill fortsätta leva som fria människor i naturliga gemenskaper. Jag är säker på att vi kommer att vinna den här kampen, men då måste vi agera och arbeta tillsammans.

”Sätter sitt hopp till en global, upplyst despot”

Filosofen Torbjörn Tännsjö längtar efter diktatur. Foto: Wikipedia.

För att vänja folket vid en totalitär, fascistisk världsordning skickas nu kända debattörer fram för att invagga oss i tanken att diktatur nog ändå är att föredra. I helgen skrev Expressen-krönikören Johan Hakelius om filosofen Torbjörn Tännsjö som till Dagens Nyheter nyligen basunerade ut att han ”sätter sitt hopp till en global upplyst despoti”. Hakelius konstaterar helt korrekt att det Tännsjö förordar är diktatur:
”Typiskt för vår tid, skulle man kunna säga. Det talas mycket om hotet mot demokratin, om auktoritära ledare och mjölkandet av undergångsstämningar. Men när en etablerad akademiker faktiskt föreslår att demokratin avskaffas, världen över, genom ’en kupp, ett slags existentiellt språng’, höjs inte ett ögonbryn. Det beror förstås på att Torbjörn Tännsjö ägnar sig åt rätt undergångsvision och rätt sorts totalitär dröm: klimatdespoterna som ska rädda världen. Han är inte ensam.”

Arrangörerna av demonstrationen på Mynttorget 2 december har redan aviserat att fler demonstrationer ska hållas runt om i landet. För även om regeringen åker till Marrakech 10 december och skriver under migrationsavtalet så måste kampen mot Agenda 21 fortgå. Alla som vill fortsätta leva i en värld med frihet har ansvar att exponera FNs ondskefulla planer och protestera mot dem. Att lämna FN är lika viktigt som att lämna EU.

https://www.youtube.com/watch?v=Op8OR2BZkEc


 

DONERA MED SWISH

Stötta Ingrid & Maria. Bli månadsgivare – bara tre klick med MediaLinq.

Köp boken ”Från Sverige till Absurdistan” här.

Från Sverige till Absurdistan

INGRID&MARIAS TWITTERFAVORITER

Stötta Ingrid och Maria

För att Ingrid & Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp. Använd MediaLinq-knappen  för att stötta oss med mindre belopp, sätt in ett engångsbelopp via bankgiro eller Swish – eller via Donorbox här nedanför.

Du kan också välja att blir månadsgivare via Donorbox.

Tack för ditt bidrag!

Donera via BANK

Bankgiro: 831-4742

IBAN: SE9430000000006011090161
BIC (SWIFT-adress): NDEASESS

 Donera via SWISH

Swish nr: 123 587 22 54

Donera via Medialinq

 

Donera via Donorbox

Villkor för kommentarsfältet

Ingrid & Maria tar inget ansvar för kommentarer som skrivs på denna webbsida. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig. Kommentarer förhandsgranskas inte och är inte redaktionellt material. Kommentarer som bryter mot våra regler tas bort vid efterhandsmoderering.
Klicka här för att läsa mer om våra kommentarsregler. >

8 Kommentarer

 1. Avatar

  Vad har Sverige uträttat under sina två år i FN:s säkerhetsråd? Jo, det har Margot Wallström med stolthet berättat: Man har infört kaffepaus i säkerhetsrådet!

  Svara
 2. Avatar

  ”Subsidaritetsprincipen, d v s beslut skall tas och åtgärder skall genomföras så nära de berörda som möjligt.”
  Bara ett exempel … om vi tolkar detta Freudianskt så skall vi läsa inte det som står skrivet utan tvärtom…. dvs beslut skall tas så långt ifrån folket det bara går…. riktigt hemsk läsning…..

  Svara
 3. Avatar

  Klockren information, angående ( Bankkartell NWO -UN = Genocide Agenda 21-2030 )
  Det man skall komma ihåg så länge man lever!!!!! är att alla politiker som skrivit på( FNs Genocide Agenda 21 är landsförrädare !!!!!och hela världens fiender !!!)
  ”Att spela patetiska MSM jag visste inte teater ”novis eller idiot eller okunnig är ingen ursäkt eller förmildrande omständighet genom historien när sådana folkets fiender brottslingar ställs inför rätta.

  Svara
 4. Avatar

  Äntligen. Ett av de stora problemen är att all undervisning utgår från att indoktrinera elever och studenter. Därmed vet jag inte hur informationen skall nå fram. Vad jag vet måste alla skriva under arbetsplatsens värdegrund vid anställning och dessa är ofta flummiga och bygger på agenda 21. Mitt uppvaknande blev när jag såg skillnaden mellan teori och praktik.

  Svara
 5. Avatar

  Syftet är: om man ska läsa mellan raderna, en avteknokratisering av planeten med resursomfördelning mellan i-världen och u-världen som ett mellanled, under en påstådd agenda av hållbarhet. Två frågor, uppnås ett räddande av planeten genom en sådan nedmontering, inte om man behöver avstyra asteroider, till detta behövs kapitalistiska medel och infrastruktur och RnD som u-världen inte mäktar. Ökar hållbarheten av agenda 30 inte om målen hindrar utveclig av ex.vis miljöteknik. Eller om det är fråga om att u-världen helt enkel vill att ”kolonial staterna” ska förlora sin ställning dvs. genom en eko-marxistisk agenda. Det mer oroande är nihilism där alla ska ha det lika outvecklat så att den identitetspolitiska jämliketen reqliseras genom förtryck av mer entrepreörskaps inriktade befolkningar eller befolkningsgrupper e.g. ”boer” tänk venezuela kris fast utan gränser

  Det blir elände

  Svara
 6. Avatar

  14 och en fisk ? Vart har man sett det förut,….
  Kanske inte betyder nåt men nuförtiden förvånar mig ingenting.

  Svara

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 284 Platinasponsorer: Jeanette, Ann-Marie L – Till bästa journalisterna, Sara & Andreas - Uppskattande sommarpeng, Kjell M - Semesterpeng. Gud välsigne eder, Kjell M – Semesterpeng. Övriga: Lars T, Eva E, Christian, Ulla, Stefan, Anita, Ema, Magnus, Birgitta, Johnny, Anonym RMS, Angelique, Helena, Eva A, Pär, Susanne, Anonym MB, Anonym RT, Cecilia S, Monika S – Lite men välment!, Helena I - Glad sommar! Gud välsigne er!, Lotta, Jim T – Gåva, Ingemar L – Gåva, Mats F, Carola E, Annica B, Bengt P, Eva N, Jonathan S – WWG1WGA, Carina H, Bo B, Rune F – Gåva, Nanna K, Kurt L, Björn J, Alf Å – Gåva, Inger J – Tur att ni finns, Eva T – Keep up the good work, Siv B – Ni är bäst, Mattias D – Bidrag, Ulf H – Månadssstöd, Laila W – Gåva, Karin S – Gåva. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 284 Platinasponsorer: Jeanette, Ann-Marie L – Till bästa journalisterna, Sara & Andreas - Uppskattande sommarpeng, Kjell M - Semesterpeng. Gud välsigne eder, Kjell M – Semesterpeng. Övriga: Lars T, Eva E, Christian, Ulla, Stefan, Anita, Ema, Magnus, Birgitta, Johnny, Anonym RMS, Angelique, Helena, Eva A, Pär, Susanne, Anonym MB, Anonym RT, Cecilia S, Monika S – Lite men välment!, Helena I - Glad sommar! Gud välsigne er!, Lotta, Jim T – Gåva, Ingemar L – Gåva, Mats F, Carola E, Annica B, Bengt P, Eva N, Jonathan S – WWG1WGA, Carina H, Bo B, Rune F – Gåva, Nanna K, Kurt L, Björn J, Alf Å – Gåva, Inger J – Tur att ni finns, Eva T – Keep up the good work, Siv B – Ni är bäst, Mattias D – Bidrag, Ulf H – Månadssstöd, Laila W – Gåva, Karin S – Gåva. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 284 Platinasponsorer: Jeanette, Ann-Marie L – Till bästa journalisterna, Sara & Andreas - Uppskattande sommarpeng, Kjell M - Semesterpeng. Gud välsigne eder, Kjell M – Semesterpeng. Övriga: Lars T, Eva E, Christian, Ulla, Stefan, Anita, Ema, Magnus, Birgitta, Johnny, Anonym RMS, Angelique, Helena, Eva A, Pär, Susanne, Anonym MB, Anonym RT, Cecilia S, Monika S – Lite men välment!, Helena I - Glad sommar! Gud välsigne er!, Lotta, Jim T – Gåva, Ingemar L – Gåva, Mats F, Carola E, Annica B, Bengt P, Eva N, Jonathan S – WWG1WGA, Carina H, Bo B, Rune F – Gåva, Nanna K, Kurt L, Björn J, Alf Å – Gåva, Inger J – Tur att ni finns, Eva T – Keep up the good work, Siv B – Ni är bäst, Mattias D – Bidrag, Ulf H – Månadssstöd, Laila W – Gåva, Karin S – Gåva. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 284 Platinasponsorer: Jeanette, Ann-Marie L – Till bästa journalisterna, Sara & Andreas - Uppskattande sommarpeng, Kjell M - Semesterpeng. Gud välsigne eder, Kjell M – Semesterpeng. Övriga: Lars T, Eva E, Christian, Ulla, Stefan, Anita, Ema, Magnus, Birgitta, Johnny, Anonym RMS, Angelique, Helena, Eva A, Pär, Susanne, Anonym MB, Anonym RT, Cecilia S, Monika S – Lite men välment!, Helena I - Glad sommar! Gud välsigne er!, Lotta, Jim T – Gåva, Ingemar L – Gåva, Mats F, Carola E, Annica B, Bengt P, Eva N, Jonathan S – WWG1WGA, Carina H, Bo B, Rune F – Gåva, Nanna K, Kurt L, Björn J, Alf Å – Gåva, Inger J – Tur att ni finns, Eva T – Keep up the good work, Siv B – Ni är bäst, Mattias D – Bidrag, Ulf H – Månadssstöd, Laila W – Gåva, Karin S – Gåva.