TACK för ditt stöd! – För att Ingrid&Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp.

Swisha  ditt stöd: 123 587 22 54 eller via  Donorbox

Opinion: FN och NMR har en sak gemensamt – båda vill strypa yttrandefriheten

Publicerad 9 oktober, 2018

På FNs dag för mänskliga rättigheter 10 december ska Sverige och resten av världen skriva under Förenta nationernas fördrag för ”säker, ordnad och regelbunden migration” – som, om den blir lag, kommer att frånta nationalstaterna rätten att säga nej till invandring. Dessutom blir det i praktiken förbjudet för medier och andra att rapportera negativt om invandringens konsekvenser. Därmed visar sig FN ha någonting viktigt gemensamt med Nordiska motståndsrörelsen – båda vill ha ”omfattande” yttrandefrihet, vilket betyder att det blir förbjudet att kritisera invandrare (FN) eller svenskar (NMR).

I åratal har jag hört talas om Agenda 21 och därefter Agenda 2030. Du måste läsa detta, har jag fått höra. Men jag har dragit mig för att läsa, av flera olika anledningar. I dessa häpnadsväckande dokument drar nämligen FN och globalisterna upp sina planer för hur de ska förpassa nationalstaterna och de olika folken till historiens skräphög. Alla ska blandas upp, alla ska tvingas inse att deras hembygd inte är deras utan tillhör hela världen, och för övrigt ska bara en halv miljard människor tillåtas överleva.

Jag har slagit det ifrån mig. Att läsa FN-dokument är snårigt och tröttsamt och illa kan väl inte någon vilja oss? En kombination av lathet och förlamande skräck över att en gång för alla bli så svartpillrad att man kastar in handduken och ger upp allt hopp om en ljusnande framtid, har fått mig att avstå.

Illasinnade globalister

Annie Lööf. Foto: Wikipedia.

Och då är jag ändå medveten om det mesta gällande de illasinnade globalister som via sina hemliga klubbar redan tycks styra regeringar över hela världen: Bilderberggruppen, Romklubben, Trilaterala kommissionen (där Annie Lööf är medlem) och allt vad de heter. Inte minst efter riksdagsvalet i september har jag tvingats inse att de allra flesta människor inte vill veta vad som händer – de vill bara gå till jobbet, åka hem till familjens trygga famn och göra om samma sak nästa dag.

Men det de allra flesta vill (leva ett tryggt liv med jobb och familj) kan snart vara ett minne blott om vi inte tar tjuren vid hornen och synar vad globalisterna planerar att göra med vår värld. Ligger det något i alla rykten om att de vill göra FN till en världsregering och med enorma folkförflyttningar från varma till kalla länder sudda ut alla raser, krossa de olika folkens särdrag och därmed deras naturliga gemenskap med varandra? Om det inte finns några raser och folk så finns ingen rasism, lyder ett argument. Om det inte finns några raser och folk så finns det heller inget folkligt motstånd mot globalistiska krafter som vill styra ekonomin över hela världen, ligger nog närmare sanningen bakom deras önskan.

En som skrivit flera artiklar om hur FN går hand i hand med globalisterna för att lägga under sig hela världen är arkitekten och bloggaren Peter Krabbe. Den 6 oktober skrev han om fördraget som ska undertecknas 10 december, och hänvisar där till en artikel han skrev redan 2014. Där kan man läsa:

Aparta inslag

”Historien börjar egentligen vid FNs toppmöte i Rio år 1992. Då antogs den första agendan för en hållbar utveckling, Agenda 21, avsedd för det 21a århundradet. Agendan kan tyckas harmlös och mest inriktad mot förbättringar i miljö, hälsa och klimat. FNs underavdelningar bildades för det fortsatta arbetet, exempelvis IPCC för klimatfrågan. Det viktigaste var ändå det som aldrig skrevs ner, de nya resonemangen kring radikala förändringar för att rädda planeten från undergång, tankar som formulerades i de mäktiga men osynliga Romklubben och Bilderberggruppen. Dess medlemmar var aktiva i resonemangen och lade grunden för en dold agenda som innehöll aparta inslag som införandet av en världsregering och en minskning av jordens befolkning till en femtedel av den dåvarande. Från Sverige var Anders Wijkman en förespråkare för dessa tankar.”

Jan Eliasson (S) har ett gediget förflutet i FN. Foto: Wikimedia Commons.

”Sammanfattat kommer vi 2030 enligt FN att ha en världsregering, ett socialistiskt system utan kapitalism, en värld utan fattigdom och krig och full kontroll över klimatförändringar samt fri migration i en värld utan gränser. Detta om 15 år! Den som tror på FNs målsättning bör nog ta sig en extra funderare, tyvärr hör vår regering i Sverige till den troende kategorin. Förvisso har man arbetat länge med förberedelserna och vissa ’problem’, som yttrandefriheten är redan under åtgärdande. En skenande övervakning av internet och censur av bloggar och den fria kommunikationen på sociala medier är redan påtagliga. Press och media har fått strikta regelverk för att vi lugnt skall kunna sova vidare. Att Sverige under ledning av FNs vice generalsekreterare Jan Eliasson, som nu återvänder efter uträttat värv, skall vara vägledande pilotstat i omvandlingen kan vi lätt förstå. Detta kan få komiska effekter, som när Löfvén tvingas justera flyktingpolitiken efter SDs modell till mer hjälp i närområdet efter UNHCRs direktiv.”

FN talar med dubbla tungor

Men de komiska effekterna lyser numera med sin frånvaro. I det slutgiltiga fördrag som ska skrivas under på FN-dagen, talas det inte om att ge hjälp i närområdena utan om att göra allt för att underlätta för människor att invandra till Europa – vilket går stick i stäv med FNs påstådda miljöomsorg. Att flytta människor från varma till kalla länder har en förödande inverkan på miljön, men det talar man aldrig om. I mars 2018 skrev ett antal professorer och forskare en debattartikel om detta i Svenska Dagbladet:

”Alternativ 2 och 3 [fortsatt eller ökad invandring till Sverige] ger allvarliga negativa miljöeffekter. De skulle till exempel innebära starkt ökade utsläpp av växthusgaser. Internationell forskning visar att utsläppen i ett land ökar proportionellt med antalet invånare där. Grovt räknat, om förhållandena är oförändrade framgent, skulle en dubbelt så stor befolkning fördubbla utsläppen av växthusgaser. Både alternativ 2 och 3 motverkar den framsynta klimatpolitik som Sverige nu försöker etablera.”

FN talar alltså med dubbla tungor när de ena dagen slår larm om den förestående klimatkatastrofen och andra dagen kräver mer invandring från syd till nord. Men eftersom detta faktum inte intresserar mainstream-medierna eller politikerna låtsas ingen om inkonsekvensen. I fördraget som ska skrivas under 10 december kan vi läsa att invandrarna ska de få allt de pekar på. Undertecknarna ska:

 • Anta lagar och vidta åtgärder för att invandrare inte diskrimineras på grund av ras, färg, kön, språk, religion, politisk eller annan åsikt, nationellt eller socialt ursprung, egendom, födelse, funktionshinder eller andra skäl. Läs: Det blir förbjudet att kritisera invandrare för någonting de gör.
 • Se till att samarbete mellan tjänsteleverantörer och invandringsmyndigheter inte förvärrar illegala (!) migranters sårbarhet, genom att äventyra deras tillgång till grundläggande tjänster eller begå brott mot de mänskliga rättigheterna till integritet, frihet och säkerhet för person på platser av grundläggande tjänsteleverans. Läs: Illegala invandrare ska få all tillgänglig service och aldrig utvisas.
 • Fastställa och stärka lättillgängliga servicepunkter på lokal nivå, det vill säga inkludera migranter, erbjuda relevant information om grundläggande tjänster i såväl ett köns- och handikapperspektiv som barnperspektiv och underlätta tillgången till dessa. Läs: Det blir förbjudet att exempelvis införa lagar som inte omedelbart ger invandrarna rätt till alla förmåner ett svenskt medborgarskap ger.
 • Fastställa eller bemyndiga oberoende institutioner på nationell eller lokal nivå att ta emot, utreda och övervaka klagomål om situationer. Främja oberoende och objektiv kvalitetsrapportering av medier, inklusive internetbaserad information, bland annat genom att sensibilisera och utbilda mediepersonal på migrationsrelaterade frågor och terminologi, investera i etiska rapporteringsstandarder och reklam samt stoppa offentlig finansiering eller materiellt stöd till medier som systematiskt främjar intolerans, främlingsfientlighet, rasism och andra former av diskriminering mot invandrare – med full respekt för mediefriheten. Läs: Det blir förbjudet för medier av alla slag att rapportera ärligt om invandringens negativa konsekvenser.

Detta ställer FN och NMR på samma sida

Ironiskt nog ställer detta FN och Nordiska motståndsrörelsen, NMR, på samma sida. Båda vill behålla ”en omfattande yttrandefrihet”, men önskar sig vissa förbud. Medan NMR vill förbjuda svenskfientlig rapportering vill FN förbjuda invandrarfientlig sådan.

Nordiska motståndsrörelsen och Förenta nationerna har mer gemensamt än man kan tro. Foto: Wikipedia.

Men, säger nu vän av ordning, detta fördrag är ju inga bindande lagar utan bara fina ord som ingen förväntas leva upp till. Snickesnack, säger jag. Det börjar alltid på samma sätt, med ett fördrag som ingen tar på allvar och slutar om några år med bindande lagar. Och med tanke på att den humanitära stormakten Sverige alltid ska vara bäst i klassen, förvånar det åtminstone inte mig om nya lagar snart klubbas i riksdagen som gör det omöjligt för en regering att säga nej till samhällsskadlig invandring. Och givetvis kan det aldrig bli tal om återvandring för invandrare som är kriminella, arbetsskygga eller på andra vis omöjliga att assimilera till det svenska samhället.

För tusan, det ska inte finnas något svenskt samhälle! Hela världen ska blandas ihop i en enda geggig röra vilket en gång för alla kommer att utplåna alla raser och folk, och garantera att mångfalden upphör och så småningom skapa den ”eurasiska negroida framtidsras” som greve Kalergi drömde om redan på 1920-talet. I boken Praktischer Idealismus skrev han:

”Den fjärran framtidens människa kommer att vara en hybrid. Dagens raser och kast skall falla offer för det tilltagande övervinnandet av rum, tid och fördom. Den eurasisk-negroida framtidsrasen, till det yttre lik den gammalegyptiska, skall ersätta folkens mångfald med personlighetens mångfald.”

Två länder vägrar skriva under

De enda två länder som såvitt känt har sagt definitivt nej till att skriva under det FN-dokument som nu föreligger är USA och Ungern. Donald Trump förklarade redan i december 2017 att fördraget är inkompatibelt med USAs självständighet. I september 2018 upprepade han detta och sa:

”Migration ska inte styras av en internationell sammanslutning som våra egna medborgare inte kan ställa till svars. I slutänden är den enda långsiktiga lösningen på migrationskrisen att hjälpa människor att bygga en mer hoppingivande framtid i sina hemländer, göra sina länder fantastiska igen.”

Donald Trump förkastar globalismen i FN.

Han sa också att han avvisar den globalistiska ideologin och omfamnar den patriotiska doktrinen.

I juli 2018 förklarade Ungern att även de drar sig ut FN-fördraget om migration utan ände. Utrikesministern Peter Szijjártó förklarade:

”Det främsta problemet för oss är Ungerns och det ungerska folks säkerhet, och detta dokument står helt i strid med landets säkerhetsintressen. Enligt regeringens ställning står FNs Global Compact for Migration i strid med sunt förnuft och även i strid med återställandet av den europeiska säkerheten.”

Så sant. Men FNs agenda är inte sunt förnuft och europeisk säkerhet, Agenda 21 och Agenda 2030 är globalisternas våta dröm om en värld utan gränser där deras pengar och inflytande är ostoppbart. En värld där vi vanliga människor inte är annat än robotar som medborgarna i George Orwells Oceanien [romanen 1984], där individen alltid är underordnad staten vilket gör att Partiet alltid kan manipulera och kontrollera människorna.

Hur äckligt det än är så är det dags att svälja det ultimata svarta pillret nu. Om vi inte vågar se den mörka framtid globalisterna just nu mejslar ut för oss, så begår vi själva det värsta brottet av alla mot kommande generationer svenskar – vi bryter pakten mellan de döda, de levande och de ännu icke födda.

 


Gillade du den här artikeln? För att Ingrid & Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp. Sätt in ett engångsbelopp via bankgiro, Swish eller PayPal – eller bli månadsgivare via Donorbox här nedanför. Tack för ditt bidrag!

BG: 831-4742

Swish: 0760-311017

Paypal: ingridcarlqvist@gmail.com

DONERA MED SWISH

Stötta Ingrid & Maria. Bli månadsgivare – bara tre klick med MediaLinq.

Köp boken ”Från Sverige till Absurdistan” här.

Från Sverige till Absurdistan

INGRID&MARIAS TWITTERFAVORITER

Stötta Ingrid och Maria

För att Ingrid & Maria ska kunna fortsätta arbetet med att dra fram mörkermännen i ljuset, behöver vi din hjälp. Använd MediaLinq-knappen  för att stötta oss med mindre belopp, sätt in ett engångsbelopp via bankgiro eller Swish – eller via Donorbox här nedanför.

Du kan också välja att blir månadsgivare via Donorbox.

Tack för ditt bidrag!

Donera via BANK

Bankgiro: 831-4742

IBAN: SE9430000000006011090161
BIC (SWIFT-adress): NDEASESS

 Donera via SWISH

Swish nr: 123 587 22 54

Donera via Medialinq

 

Donera via Donorbox

Villkor för kommentarsfältet

Ingrid & Maria tar inget ansvar för kommentarer som skrivs på denna webbsida. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig. Kommentarer förhandsgranskas inte och är inte redaktionellt material. Kommentarer som bryter mot våra regler tas bort vid efterhandsmoderering.
Klicka här för att läsa mer om våra kommentarsregler. >

19 Kommentarer

 1. Avatar

  Detta behöver svenska folket förstå, ta in i medvetandet! Eller – kort och gott: Fatta.
  Tack för denna artikel!

  Svara
 2. Avatar

  Förstörelsen av sverige och utroningen av den svenska etniciteten har ju faktiskt drivits av media. Ända sedan 1965. Det är inte politiker som kommit på det här, om något så har politiker gjort motstånd, om än ganska lamt.

  Personligen vill jag inte ha någonting annat än militärt försvar från centralmakten. Att en gigantisk byråkratisk maskin skulle kunna skydda folket bättre än folket självt är en befängd tanke för mig. Men Ingrid tänker väl inte så? Ingrid vill ha fortsatt välfärdsstat? Hur tänker hon sig att försvar skall ske mot framtida mediaaggression? Så länge en enorm byråkratisk centralistisk maskin existerar så kommer det vara värt det att ta över den.

  Svara
  • Ingrid Carlqvist

   Hej Martin!
   Jag är av den åsikten att staten ska vara så liten det bara går. Jag vill dock inte att vårt eget folk ska kastas på gatan om en nödsituation uppstår, så viss hjälp till samhällets olycksbarn vill jag. Dock inte den kravlösa situation vi nu har.

   Svara
   • Avatar

    Tack för svaret 🙂
    Fast varför dela social risk via centralmakten? Det är ju helt knäppt. När vi delar social risk med människor människor vi aldrig någonsin träffar så blir det lättare att missbruka det byråkratiska systemet för att parasitera. Och det blir lättare att strunta i de som ej får hjälp av systemet, nån-annan-ismen blir allenarådande. Min åsikt är att den sista hälsosamma politiska institutionen i sverige var de gamla socknarna på artonhundratalet. Som sedan dess expanderats och expanderats till de gigantiska kommunerna. Som helt enkelt inte är närsamhället längre.

    Hursomhelst, kanske inte riktigt den diskussionen vi har nu. Men med en stor byråkratisk centralmakt. Så blir det effektivt att satsa litet pengar på lobbyister och media. För att påverka de enorma resurser som centralmakten styr över. Min tro är att propagandaövertaget som till exempel Wall Streets banker har genom att äga Schiebstedts får tänderna utdragna om välfädsstaten flyttas till autonoma lokalsamhällen. Eftersom sådana mega-företag, sådant fjärr-ägande, inte kan tala till alla små lokalsamhällen, de är beroende av centralmakten.

    Hursomhelst, jag tror inte heller att det skulle finnas någon yttrandefrihet om NMR styrde. Men samtidigt så är de ju någorlunda ärliga och seriösa i att ta upp problemet. Yttrandefriheten användes för att vända Socialdemokraternas totalitära megastat emot det svenska folket. Hade 50-talets värderingar fått censurera fritt hade det varit betydligt svårare att genomföra det. Så tror man på centralistiska megastater så är det logiskt att argumentera för yttrandefrihet innan man har makten och avskaffa den när man har makten. På sätt och vis så har NMR brustit i taktik och syndat med för mycket ärlighet i det uttalande du citerar.

    Svara
    • Ingrid Carlqvist

     Hear, hear!

     Svara
 3. Avatar

  Ingrid och FN har tre saker gemensamt:
  * Båda ljuger som en häst travar.
  * Båda tror lite väl gott om sig själva.
  * Båda gillar rasblandning.

  Svara
  • Ingrid Carlqvist

   Hej Gunnar!
   Varför påstår du att jag ljuger? Vad i min artikel menar du är lögn?
   Hur får du det till att min kritik av FN får mig att framstå som att jag tror lite väl gott om mig själv?
   Gillar jag rasblandning? Var har du fått det ifrån? Jag tror att barn med föräldrar från olika raser ofta får problem och inte känner sig tillhörig någonstans. Men de kan förstås vara lika underbara människor som alla andra. Jag dömer inte människor utifrån hudfärg utan utifrån hur de beter sig.

   Svara
   • Avatar

    1. Du får det att framstå som att Motståndsrörelsen vill begränsa yttrandefriheten, vilket inte stämmer. Att vilja förbjuda större instanser från att agera subversivt och folkfientligt är något helt annat än att begränsa yttrandefrihet.

    2. Din självgodhet var inte något jag baserade denna artikel på utan hela din ”karriär” och flertalet av de uttalande du gjort under åren där du tror dig veta bäst fast du inte vet särskilt mycket.

    3. Jag åsyftade din relation med en utomeuropé.

    Svara
    • Ingrid Carlqvist

     1. Jo, det stämmer. NMR vill förbjuda svenskfientliga uttalanden – ett slags omvänd HMF. Alla regimer som ger sin in på att förbjuda vissa saker hamnar i samma läge med repressioner mot oliktänkande och till sist Gulag. Låt oss inte gå den vägen.
     2. Tja, det är din åsikt. Visst har jag ett gott självförtroende och visst brukar jag till sist få rätt. Men det betyder sannerligen inte att jag inte är öppen för andras åsikter och kan ändra mig om det visar sig att jag har haft fel.
     3. Jag var ung och dum när jag träffade marockanen. I dag är jag glad att vi inte fick barn, men anledningen till att jag gifte mig med honom var att de svenska killar jag träffade absolut inte ville ha barn, och jag ville det mer än något annat i världen.

     Svara
     • Avatar

      1. Nej, NMR vill inte förbjuda svenskfientliga uttalanden. De vill ”Införa lagar mot folkfientlig, subversiv propaganda och verksamhet.”

      Folkfientlig och subversiv propaganda och verksamhet är inte det samma som att förbjuda svenskfientlig uttalanden. Om du inte gjort det borde du lyssna på denna podcast som går igenom det hela väl: https://www.nordfront.se/ledarperspektiv-4-ar-nationalsocialismen-for-yytrandefrihet-hets-mot-folkgrupp-och-religion.smr

      Dessutom kan man kraftigt ifrågasätta dina motiv när du tar med NMR i rubriken för en artikel på runt 2000 ord där typ 5 av dem berör NMR. Tycker det är riktigt tråkigt då jag annars absolut inte hade något emot artikeln.

     • Avatar

      Det var extremt onödigt av Ingrid att blanda in (och angripa) Motståndsrörelsen för att göra en poäng mot FN. Dessutom på felaktiga grunder.

 4. Avatar

  Hur är det med Marokko- resorna numera?! Börjar det att bli pengabrist? Kanske är inte jobbet på Gatestone förlorat likväl.

  Svara
 5. Ingrid Carlqvist

  Hej ”Dan Eriksson”!
  Vad vill du veta om Marockoresorna? Är du sugen på att följa med?
  Varför skulle jag lida av pengabrist?
  Varför talar du om Gatestone? Det är två år sedan jag slutade där och jag har inga som helst planer på att försöka komma tillbaka. Ingridochmaria.se är det roligaste jag gjort i mitt liv!

  Svara
 6. Avatar

  Hej Ingrid, tack för att du visar yttrandefrihet och låter Dig kritiseras, det hedrar dig. Jag tycker det är vitaliserande att du skriver en artikel som denna, du tycker ju så, säkert inte hugget i sten, sen är det jättebra att NMR och andra ger tillbaks, det klarar du galant om jag känner dig rätt. Jag tror du och NMR vunnit hittills och Dan förlorat 🙂 Jag skulle f.ö. gärna bjuda både dig, Dan och NMR-are på lunch om tillfälle ges någon gång- var för sig såklart- ni är för viktiga för att delas! NU är NMR visserligen så många att jag inte skulle ha råd med någon i alla fall.
  Personligen bedömer jag att om NMR skulle försvinna så skulle luften helt gå ur nationella rörelsen. Bannon säger ”politics is downstream culture”,
  jag säger ”conservatism is downstream right wing extremism”.
  Sköt om Dig Ingrid! Full stötta till det viktiga, och sannolikt roliga jobb, Du och Maria gör, ni är inte ensamma som du vet 🙂
  Thomas J.

  Svara
  • Avatar

   Korrigering : inte skulle ha råd med alla.

   Svara
 7. Avatar

  Tack Ingrid för en klockren sammanfattning om vad (FN kartellen globalisterna kommunisterna och Ecofascisterna, samt de köpta folket fiender MSM, har för en folkfientlig subversiv Agenda )
  Stort tack också för att du även låter NMR yttra sig och förklara sin version utan den Svenska ”Demokratur censuren”

  Mvh JIMMY kristen libertarian.

  Svara
 8. Avatar

  Äntligen! Synd att detta inte kan berättas i riksdagen.

  Svara
 9. Avatar

  Ska yttrandefrihet och demokrati, samhällsomstörtande liberalism vara den härskande ideologin till vilket pris som helst? Varför ska den internationella judeenheten och dess slavars rätt att kunna bedriva ett propagandakrig mot vårt folk och civilisation säkras? Det är vad total yttrandefrihet leder till.

  Släpp din dogmatiska hållning till demokrati och yttrandefrihet, det fungerar inte ens i teorin.

  Svara
 10. Avatar

  dom sv råttorna skriver på de har inte förstånd nog 5-10 hjärnceller matade o överlöner är skocken nöjd.

  Svara

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 284 Platinasponsorer: Jeanette, Ann-Marie L – Till bästa journalisterna, Sara & Andreas - Uppskattande sommarpeng, Kjell M - Semesterpeng. Gud välsigne eder, Kjell M – Semesterpeng. Övriga: Lars T, Eva E, Christian, Ulla, Stefan, Anita, Ema, Magnus, Birgitta, Johnny, Anonym RMS, Angelique, Helena, Eva A, Pär, Susanne, Anonym MB, Anonym RT, Cecilia S, Monika S – Lite men välment!, Helena I - Glad sommar! Gud välsigne er!, Lotta, Jim T – Gåva, Ingemar L – Gåva, Mats F, Carola E, Annica B, Bengt P, Eva N, Jonathan S – WWG1WGA, Carina H, Bo B, Rune F – Gåva, Nanna K, Kurt L, Björn J, Alf Å – Gåva, Inger J – Tur att ni finns, Eva T – Keep up the good work, Siv B – Ni är bäst, Mattias D – Bidrag, Ulf H – Månadssstöd, Laila W – Gåva, Karin S – Gåva. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 284 Platinasponsorer: Jeanette, Ann-Marie L – Till bästa journalisterna, Sara & Andreas - Uppskattande sommarpeng, Kjell M - Semesterpeng. Gud välsigne eder, Kjell M – Semesterpeng. Övriga: Lars T, Eva E, Christian, Ulla, Stefan, Anita, Ema, Magnus, Birgitta, Johnny, Anonym RMS, Angelique, Helena, Eva A, Pär, Susanne, Anonym MB, Anonym RT, Cecilia S, Monika S – Lite men välment!, Helena I - Glad sommar! Gud välsigne er!, Lotta, Jim T – Gåva, Ingemar L – Gåva, Mats F, Carola E, Annica B, Bengt P, Eva N, Jonathan S – WWG1WGA, Carina H, Bo B, Rune F – Gåva, Nanna K, Kurt L, Björn J, Alf Å – Gåva, Inger J – Tur att ni finns, Eva T – Keep up the good work, Siv B – Ni är bäst, Mattias D – Bidrag, Ulf H – Månadssstöd, Laila W – Gåva, Karin S – Gåva. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 284 Platinasponsorer: Jeanette, Ann-Marie L – Till bästa journalisterna, Sara & Andreas - Uppskattande sommarpeng, Kjell M - Semesterpeng. Gud välsigne eder, Kjell M – Semesterpeng. Övriga: Lars T, Eva E, Christian, Ulla, Stefan, Anita, Ema, Magnus, Birgitta, Johnny, Anonym RMS, Angelique, Helena, Eva A, Pär, Susanne, Anonym MB, Anonym RT, Cecilia S, Monika S – Lite men välment!, Helena I - Glad sommar! Gud välsigne er!, Lotta, Jim T – Gåva, Ingemar L – Gåva, Mats F, Carola E, Annica B, Bengt P, Eva N, Jonathan S – WWG1WGA, Carina H, Bo B, Rune F – Gåva, Nanna K, Kurt L, Björn J, Alf Å – Gåva, Inger J – Tur att ni finns, Eva T – Keep up the good work, Siv B – Ni är bäst, Mattias D – Bidrag, Ulf H – Månadssstöd, Laila W – Gåva, Karin S – Gåva. Denna vecka tackar vi: Nyhetsveckan 284 Platinasponsorer: Jeanette, Ann-Marie L – Till bästa journalisterna, Sara & Andreas - Uppskattande sommarpeng, Kjell M - Semesterpeng. Gud välsigne eder, Kjell M – Semesterpeng. Övriga: Lars T, Eva E, Christian, Ulla, Stefan, Anita, Ema, Magnus, Birgitta, Johnny, Anonym RMS, Angelique, Helena, Eva A, Pär, Susanne, Anonym MB, Anonym RT, Cecilia S, Monika S – Lite men välment!, Helena I - Glad sommar! Gud välsigne er!, Lotta, Jim T – Gåva, Ingemar L – Gåva, Mats F, Carola E, Annica B, Bengt P, Eva N, Jonathan S – WWG1WGA, Carina H, Bo B, Rune F – Gåva, Nanna K, Kurt L, Björn J, Alf Å – Gåva, Inger J – Tur att ni finns, Eva T – Keep up the good work, Siv B – Ni är bäst, Mattias D – Bidrag, Ulf H – Månadssstöd, Laila W – Gåva, Karin S – Gåva.