Finsk undersökning: Bara fem av tusen flickor drabbas

Var femte flicka utsätts för incest – ett påstående som länge varit experternas rättesnöre. Men två nya nordiska undersökningar vänder upp och ner på begreppen och redovisar resultat som experterna inte vill höra talas om: Bara några promille är drabbade.

I debatten framförs ofta att 20 procent av flickorna och tio procent av pojkarna är offer för sexuella övergrepp. En amerikansk studie hävdar till och med att 60 procent av alla flickor varit utsatta!

Dessa svindlande siffror får man fram genom att som övergrepp räkna bland annat blottande, tafsande bekanta och flickors motvilja mot första samlaget med en äldre pojkvän. I debatten används sedan siffrorna som om de uteslutande handlade om övergrepp inom familjen.
Häromåret gjordes en av de största och mest vetenskapliga undersökningarna om sexuella övergrepp på barn. Över 7000 finska niondeklassare svarade på frågor om sina sexuella erfarenheter med vuxna.

Som vuxna räknades alla som var fem år äldre än den svarande. Ganska många, 18 procent av flickorna och sju procent av pojkarna, hade varit ihop med någon sådan vuxen. Men det rörde sig så gott som uteslutande om frivilliga erfarenheter.

Incest mellan far och dotter visade sig vara ytterst sällsynt, bara 8 av flickorna hade sådan erfarenhet, fem promille eller med andra ord fem av tusen.

I de flesta fallen var förövaren en styvfader – att skändas av sin biologiska pappa var extremt ovanligt, bara två promille hade varit med om detta. Sex flickor hade tvingats till sex av sin bror. Inte i något fall hade övergreppen börjat så tidigt som i förskoleåldern.

För pojkar blev siffran ännu lägre, en enda promille av de finska tonårsgrabbarna hade utsatts för incestuösa övergrepp.
Forskaren Heikki Sariola på Centralförbundet för Barnskydd gjorde en intressant erfarenhet när han presenterade resultatet av sin undersökning på ett nordiskt seminarium för två år sedan [1990]. Deltagarna från Sverige och Norge blev nämligen påtagligt besvikna över den låga andelen incestoffer.

– En av dem sa rakt ut att sådana här undersökningar inte bör göras, berättar Heikki Sariola. För då tutar pressen “faran är över” och de sexuella övergreppen kan fortsätta i lugn och ro.

Men inte ens pressen visade sig vara intresserade av de finska siffrorna. Den massmediala tystnaden kan till viss del förklaras med språkbarriären, men avgörande tycks motviljan mot resultatet vara.

– Vissa grupper använder de höga siffrorna som politiska vapen, säger Sariola. De vill kämpa emot incest genom att chocka allmänheten.

– Kanske är journalister mer benägna att lita på psykologer som arbetar mer praktiskt med frågorna än på oss statistiker och forskare.
Den finske journalisten och filmaren Peter Klevius, som engagerat sig hårt i frågan har i två års tid försökt förmå svensk teve, radio och tidningar att ta upp den finska rapporten. Överallt har han fått kalla handen.

– Resultatet passar helt enkelt inte in i det synsätt som råder i Sverige, säger Peter Klevius. Glöm inte att många psykologer och andra yrkesgrupper lever på incestproblematiken.

Svenska Skolöverstyrelsen lät göra en egen undersökning, där underlaget bara var cirka en fjärdedel så stort som det finska, ungefär 2000 17-åringar. Resultatet presenterades i en delrapport förra året och visar att två procent av flickorna och en procent av pojkarna varit med om övergrepp inom familjen.

Delrapporten säger dock ingenting om allvaret i övergreppen. Eftersom ungdomarna kunde kryssa i tio olika alternativ, kan här rymmas sådant som beröringar och fula ord.

Det är alltså fullt tänkbart att de verkliga incestövergreppen också i Sverige stannar vid några få promille.

– Felet med den svenska undersökningen att den inte är representativ för hela landet, kritiserar Sariola.

Trots detta ger den nog en ganska god bild av förekomsten av incest.

Anmälningarna har blivit allt fler

År                Anmälda incestbrott      Personer som dömts
1987             294                                            60
1988            426                                             69
1989            638                                             87
1990            564                                             101

 


Ingrid Carlqvist

Denna vecka tackar vi: Per 100 kr, Jesper 100 kr, Ulla-Carin 100 kr "Gåva, tack kämpar I & M/UC Larsen", Martin 50 kr "Bra jobbat!", Anders 100 kr, Bernie 100 kr "Gåva för en hjälte", Lars 80 kr "Gåva", Richard 25 kr "Nyhetsv.26", Lotta 100 kr "Bästa podden!", Lars 500 kr "Bra samtal med Navid!", Krister 100 kr, Anders 200 kr "Tack för ditt arbete med att kritisera makten", Vera 100 kr, Lars 100 kr "Lasse", Ingalill 100 kr "För er kamp", Magnus 50 kr "Gåva", Roland 50 kr "Kör", Sven 20 kr "#26", Rolf 200 kr "Eliminera Globalister, liberaler och kommunister", Göran 500 kr, Benny 10 kr, Christina 200 kr "Ni är bäst! Kicki o Caj Neuman", Ulf B 250 kr, Leif-Olof 100 kr "bra jobbat", Gabor 1000 kr, Magnus 30 kr, Ola 500 kr, Gertrude 150 kr "Gåva för främjandet av premiumjournalistik!", Hans 54 kr, Monica 50 kr "Hälsningar från Monica O.", Denali Design 100 kr, Per-Arne 100 kr, Jan 10 kr, Lars 50 kr, Eva 100 kr, Karina 200 kr, Christoffer 100 kr, Michael 100 kr, Björn 50 kr, Kurt 300 kr, Owe 30 kr, Gudmundur A 99 kr, Henrik 500 kr, Inger 1000 kr "Tack! Ni är bäst!", Karl Erik 300 kr, Anki B 1000 "Liten extragåva" Denna vecka tackar vi: Per 100 kr, Jesper 100 kr, Ulla-Carin 100 kr "Gåva, tack kämpar I & M/UC Larsen", Martin 50 kr "Bra jobbat!", Anders 100 kr, Bernie 100 kr "Gåva för en hjälte", Lars 80 kr "Gåva", Richard 25 kr "Nyhetsv.26", Lotta 100 kr "Bästa podden!", Lars 500 kr "Bra samtal med Navid!", Krister 100 kr, Anders 200 kr "Tack för ditt arbete med att kritisera makten", Vera 100 kr, Lars 100 kr "Lasse", Ingalill 100 kr "För er kamp", Magnus 50 kr "Gåva", Roland 50 kr "Kör", Sven 20 kr "#26", Rolf 200 kr "Eliminera Globalister, liberaler och kommunister", Göran 500 kr, Benny 10 kr, Christina 200 kr "Ni är bäst! Kicki o Caj Neuman", Ulf B 250 kr, Leif-Olof 100 kr "bra jobbat", Gabor 1000 kr, Magnus 30 kr, Ola 500 kr, Gertrude 150 kr "Gåva för främjandet av premiumjournalistik!", Hans 54 kr, Monica 50 kr "Hälsningar från Monica O.", Denali Design 100 kr, Per-Arne 100 kr, Jan 10 kr, Lars 50 kr, Eva 100 kr, Karina 200 kr, Christoffer 100 kr, Michael 100 kr, Björn 50 kr, Kurt 300 kr, Owe 30 kr, Gudmundur A 99 kr, Henrik 500 kr, Inger 1000 kr "Tack! Ni är bäst!", Karl Erik 300 kr, Anki B 1000 "Liten extragåva" Denna vecka tackar vi: Per 100 kr, Jesper 100 kr, Ulla-Carin 100 kr "Gåva, tack kämpar I & M/UC Larsen", Martin 50 kr "Bra jobbat!", Anders 100 kr, Bernie 100 kr "Gåva för en hjälte", Lars 80 kr "Gåva", Richard 25 kr "Nyhetsv.26", Lotta 100 kr "Bästa podden!", Lars 500 kr "Bra samtal med Navid!", Krister 100 kr, Anders 200 kr "Tack för ditt arbete med att kritisera makten", Vera 100 kr, Lars 100 kr "Lasse", Ingalill 100 kr "För er kamp", Magnus 50 kr "Gåva", Roland 50 kr "Kör", Sven 20 kr "#26", Rolf 200 kr "Eliminera Globalister, liberaler och kommunister", Göran 500 kr, Benny 10 kr, Christina 200 kr "Ni är bäst! Kicki o Caj Neuman", Ulf B 250 kr, Leif-Olof 100 kr "bra jobbat", Gabor 1000 kr, Magnus 30 kr, Ola 500 kr, Gertrude 150 kr "Gåva för främjandet av premiumjournalistik!", Hans 54 kr, Monica 50 kr "Hälsningar från Monica O.", Denali Design 100 kr, Per-Arne 100 kr, Jan 10 kr, Lars 50 kr, Eva 100 kr, Karina 200 kr, Christoffer 100 kr, Michael 100 kr, Björn 50 kr, Kurt 300 kr, Owe 30 kr, Gudmundur A 99 kr, Henrik 500 kr, Inger 1000 kr "Tack! Ni är bäst!", Karl Erik 300 kr, Anki B 1000 "Liten extragåva" Denna vecka tackar vi: Per 100 kr, Jesper 100 kr, Ulla-Carin 100 kr "Gåva, tack kämpar I & M/UC Larsen", Martin 50 kr "Bra jobbat!", Anders 100 kr, Bernie 100 kr "Gåva för en hjälte", Lars 80 kr "Gåva", Richard 25 kr "Nyhetsv.26", Lotta 100 kr "Bästa podden!", Lars 500 kr "Bra samtal med Navid!", Krister 100 kr, Anders 200 kr "Tack för ditt arbete med att kritisera makten", Vera 100 kr, Lars 100 kr "Lasse", Ingalill 100 kr "För er kamp", Magnus 50 kr "Gåva", Roland 50 kr "Kör", Sven 20 kr "#26", Rolf 200 kr "Eliminera Globalister, liberaler och kommunister", Göran 500 kr, Benny 10 kr, Christina 200 kr "Ni är bäst! Kicki o Caj Neuman", Ulf B 250 kr, Leif-Olof 100 kr "bra jobbat", Gabor 1000 kr, Magnus 30 kr, Ola 500 kr, Gertrude 150 kr "Gåva för främjandet av premiumjournalistik!", Hans 54 kr, Monica 50 kr "Hälsningar från Monica O.", Denali Design 100 kr, Per-Arne 100 kr, Jan 10 kr, Lars 50 kr, Eva 100 kr, Karina 200 kr, Christoffer 100 kr, Michael 100 kr, Björn 50 kr, Kurt 300 kr, Owe 30 kr, Gudmundur A 99 kr, Henrik 500 kr, Inger 1000 kr "Tack! Ni är bäst!", Karl Erik 300 kr, Anki B 1000 "Liten extragåva"